ورود اعضا [Sign in]  
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست الفبايي نشريات ايران

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست الفبايي نشريات ايران
 


براي دستيابي به نشريه مورد نظر خود مي‌توانيد در فهرست زير بر روي حرف اول نام نشريه كليك كنيد و از فهرست الفبايي نشريات آن را پيدا كنيد.
 
 


   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 80 نشريه  
   
 

 
21.    جداسازي و پديده هاي انتقال 
ISSN 2228-5490
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: اسماعيل آيتي
سردبير: دكتر سيد حسين نوعي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و دوم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 1387 با نام دانشكده مهندسي و در كليه گرايش ها منتشر شده است و از سال 90 چاپ اين نشريه متوقف و رتبه علمي و پژوهشي آن لغو شده است.

22.    جديد 
ماهنامه ديني ويژه كودكان
صاحب امتياز، مدير مسئول: محمدرضا زائري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 12 + متن »

23.    جراحي ايران 
ISSN 1735-4099
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: جامعه جراحان ايران
مدير مسئول: دكتر ايرج فاضل
سردبير: دكتر مصطفي جابر انصاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و ششم شماره 2 + متن »

24.    جراحي استخوان و مفاصل ايران 
ISSN 1735-2967
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراجان ارتوپدي ايران
مدير مسئول: دكتر بهادر اعلمي هرندي
سردبير: دكتر غلامحسين شاهچراغي، عزيز احمدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »

25.    Minimally Invasive Surgical Sciences   انگليسي
Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences
ISSN 2251-7022
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر عبدالرضا پازوكي، جوزه اسچياپا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

26.    Neurosurgery   انگليسي
Iranian Journal of Neurosurgery
ISSN 2423-6497
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان مغز و اعصاب ايران
مدير مسئول: دكتر حميد رحمت
سردبير: دكتر كاظم عباسيون
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

27.    Surgery and Trauma   انگليسي
Journal of Surgery and Trauma
ISSN 2345-4873
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر احمد آموزشي
سردبير: دكتر مهران هيرادفر
محل انتشار: بيرجند  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

28.    Veterinary Surgery    انگليسي
Iranian Journal of Veterinary Surgery
ISSN 2008-3033
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (دامپزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحي دامپزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر احمدرضا محمدنيا
سردبير: دكتر سعيد عزيزي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 23 + متن »

29.    جستار هاي زباني 
ISSN 2322-3081
دوماهنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر عيسي متقي زاده
سردبير: دكتر حميدرضا شعيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 4 + متن »
»» مجله پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي از سال 92 با نام جستار هاي زباني منتشر مي شود.

30.    جستار هاي سياسي معاصر 
ISSN 2383-1294
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: فرهاد زيويار
سردبير: دكتر يحيي فوزي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 27 + متن »

31.    جستارهاي نوين ادبي 
ISSN 2008-7187
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيدحسين فاطمي
سردبير: دكتر محمد تقوي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 196 + متن »
»» اين مجله تا سال 87 با نام دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد منتشر شده است.

32.    جستارهاي اجتماعي 
دوفصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: مجيد حسيني نثار
سردبير: دكتر علاءالدين محمدي ميخوش، معاون سردبير: روشن بابايي
محل انتشار: رشت  ساير مشخصات»     عناوين شماره 4 + متن »

33.    جستارهاي اقتصادي ايران 
ISSN 1735-3300
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدير مسئول: دكتر عليرضا اعرافي
سردبير: حجت الاسلام دكتر حسن آقانظري شاهرودي
محل انتشار: قم  ساير مشخصات»     عناوين شماره 29 + متن »

34.    جستارهاي تاريخي   فارسي - انگليسي
ISSN 2251-7766
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: علي رضا ملايي تواني
سردبير: دكتر پروين تركمني آذر
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

35.    جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام   فارسي - انگليسي
ISSN 2476-6046
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه شهركرد
مدير مسئول: دكتر مجيد ساريخاني
سردبير: دكتر سيد رسول موسوي حاجي
محل انتشار: شهركرد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 3 »

36.    جستارهاي داستاني در ادب فارسي 
ISSN 2345-3036
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه رازي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر الياس نورايي
سردبير: دكتر سوسن جبري
محل انتشار: كرمانشاه  ساير مشخصات»     عناوين سال يكم شماره 2 + متن »
»» سال هاي اول و دوم اين نشريه با نام فصلنامه ادبيات داستاني منتشر شده است.

37.    جستارهاي حقوق عمومي   
فصلنامه
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمد حسنوند
سردبير: دكتر ولي رستمي
محل انتشار: الشتر  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 4 + متن »

38.    جستارهاي شهرسازي 
ISSN 2789-1735
دوفصلنامه تحليلي, پژوهشي, معماري و شهرسازي
صاحب امتياز، مدير مسئول: محمدحسين جهانشاهي
سردبير: الهام رحمت آبادي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 49 + متن »

39.    جستارهاي فلسفه دين 
ISSN 0778-2383
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن فلسفه دين ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر حميدرضا آيت اللهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 »

40.    جستارهاي فقهي و اصولي 
ISSN 2476-7565
فصلنامه علمي - پژوهشي (حوزوي)
صاحب امتياز: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، شعبه خراسان رضوي
مدير مسئول: مجتبي الهي خراساني
سردبير: دكتر حسين ناصري مقدم
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 4 + متن »

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه راه ابريشم
متن مطالب شماره 187، مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است