|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فهرست مجلات دانشگاهي

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من 
  magiran.com > فهرست نشريات وابسته به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 


>> بازگشت به فهرست دانشگاه ها
   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 46 نشريه  
   
 

 
1.    مجله سلامت مردان   انگليسي
Men s Health Journal
سالنامه پزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدجليل حسيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

2.    Archives of Medical Laboratory Sciences   انگليسي
Archives of Medical Laboratory Sciences
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي جامعه آزمايشگاه
مدير مسئول: دكتر محمد وجگاني
سردبير: دكتر حوريه سليمان جاهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

3.    Archives of Pediatric Infectious Diseases   انگليسي
Archives of Pediatric Infectious Diseases
ISSN 2322-1828
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

4.    Emergency Journal   انگليسي
Emergency Journal
ISSN 2345-4563
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سعيد صفري
سردبير: دكتر ايرج نجفي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

5.    International Journal of Cardiovascular Practice   انگليسي
International Journal of Cardiovascular Practice
ISSN 2476-7174
فصلنامه
صاحب امتياز: مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن نمازي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سهم شماره 3 + متن »

6.    International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine   انگليسي
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
ISSN 2251-8762
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر امام هادي
سردبير: دكتر بابك مصطفي زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

7.    Iranian Endodontic Journal   انگليسي
Iranian Endodontic Journal
ISSN 2008-2746
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن اندودانتيست هاي ايران
مدير مسئول: پروفسور سعيد عسگري
سردبير: پروفسور محمد جعفر اقبال
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سيزدهم شماره 4 + متن »

8.    Iranian Journal of Pediatric Surgery   انگليسي
Iranian Journal of Pediatric Surgery
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان كودكان ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمد خالق نژادطبري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

9.    Journal of Hearing Sciences and Otolaryngology   انگليسي
Journal of Hearing Sciences and Otolaryngology
ISSN 2423-6810
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي درماني شهيد بهشتي - دانشكده توانبخشي
مدير مسئول: دكتر علي اصغر پيوندي
سردبير: دكتر بيژن نقيب زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

10.    Novelty in Biomedicine   انگليسي
Novelty in Biomedicine
ISSN 2345-3346
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عليرضا رمضاني
سردبير: پروفسور حسين گودرزي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

11.    Reports of Radiotherapy and Oncology   انگليسي
Reports of Radiotherapy and Oncology
ISSN 2345-3192
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران
مدير مسئول: دكتر حسين فودازي
سردبير: دكتر كاظم انوري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

12.    Social Determinants of Health   انگليسي
Social Determinants of Health
ISSN 2423-7337
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمدرضا فرسار
سردبير: دكتر محمدرضا سهرابي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

13.    Trends in Peptide and Protein Sciences   انگليسي
Trends in Peptide and Protein Sciences
ISSN 2538-2535
فصلنامه پزشكي و پيراپزشكي - داروسازي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر رضا ابوفاضلي
سردبير: دكتر بهرام كاظمي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

14.    فصلنامه آرشيو بيماري هاي عفوني باليني   انگليسي
Archives of Clinical Infectious Diseases
ISSN 1735-5109
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات بيمايهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر داوود يادگاري نيا
سردبير: دكتر مسعود مرداني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 54 + متن »
»» اين مجله تا شماره يك سال هفتم با نام فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري (Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases) منتشر شده است.

15.    فصلنامه اخلاق پزشكي   فارسي و انگليسي
ISSN 2008-4374
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي
مدير مسئول: دكتر عليرضا زالي
سردبير: دكتر محمود عباسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 42 + متن »

16.    مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها   فارسي، انگليسي
ISSN 2383-1901
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات ارتقاء ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حميد سوري
سردبير: دكتر داوود خراساني زواره
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

17.    مجله ارولوژي   انگليسي
Urology Journal
ISSN 1735-546X
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي- مركز تحقيقات بيماريهاي اورولوژي و نفرولوژي
مدير مسئول: دكتر ناصر سيم فروش
سردبير: دكتر عباس بصيري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 70 + متن »

18.    مجله اعصاب كودكان ايران   انگليسي
Iranian Journal of Child Neurology (IJCN)
ISSN 2008-0700
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن اعصاب كودكان ايران
مدير مسئول: دكتر محمد غفراني
سردبير: دكتر پروانه كريم زاده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 49 + متن »

19.    فصلنامه بهداشت در عرصه   فارسي - انگليسي
ISSN 2322-5130
فصلنامه پيراپزشكي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - دانشكده بهداشت
مدير مسئول: دكتر حسين حاتمي
سردبير: دكتر احمدرضا يزدانبخش
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 + متن »

20.    مجله بيماريهاي گوارشي و كبدي از بالين تا آزمايشگاه   انگليسي
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal
ISSN 2008-2258
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد
مدير مسئول: دكتر محمدرضا زالي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال يازدهم شماره 4 + متن »

21.    مجله بين المللي كاربردي علوم رفتاري   انگليسي
International Journal of Applied Behavioral Sciences
ISSN 2423-5253
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عليرضا ظهيرالدين
سردبير: دكتر يوسف سمناني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

22.    مجله بين المللي مديريت سرطان   انگليسي
International Journal of Cancer Management
ISSN 2008-2398
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمداسماعيل اكبري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 64 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 44 با نام مجله ايراني كنترل سرطان منتشر شده است.

23.    مجله بين المللي علوم اعصاب باليني   انگليسي
International Clinical Neuroscience Journal
ISSN 2383-2096
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر عليرضا زالي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

24.    مجله بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم   انگليسي
International Journal of Endocrinology and Metabolism
ISSN 1726-9148
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات علوم غدد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريدون عزيزي، آزيتا زاده وكيلي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 64 + متن »

25.    مجله بيوتكنولوژي غذايي كاربردي   انگليسي
applied food biotechnology
ISSN 2345-5357
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
مدير مسئول: دكتر هدايت حسيني
سردبير: دكتر كيانوش خسروي داراني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

26.    مجله پژوهش در دين و سلامت   فارسي و انگليسي
ISSN 2383-4323
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: حجت الاسلام مرتضي عبدالجباري
سردبير: دكتر مصطفي رضايي طاويراني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 5 + متن »

27.    نشريه پژوهش در پزشكي   
ISSN 5311-1735
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر معصومه جرجاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال چهل و دوم شماره 3 + متن »

28.    نشريه پژوهنده   
ISSN 1735-1022
دوماهنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيد محمود طباطبائي فر
سردبير: دكتر علي حائري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 114 + متن »

29.    فصلنامه پيشرفت در پرستاري و مامايي   انگليسي
Advances in Nursing & Midwifery
ISSN 2383-3750
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر ژيلا عابدسعيدي
سردبير: دكتر فروزان آتش زاده شوريده
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 100 + متن »
»» اين نشريه از سال 2017 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

30.    فصلنامه تاريخ پزشكي   فارسي - انگليسي
ISSN 8320-2251
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر علي اكبر ولايتي
سردبير: دكتر محمود عباسي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 32 + متن »

31.    فصلنامه تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي   انگليسي
Journal of Ophthalmic & Vision Research
ISSN 2008-322X
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حميد احمديه
سردبير: دكتر شاهين يزداني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 46 + متن »

32.    مجله تحقيقات علوم غذايي و تغذيه   انگليسي
Nutrition and Food Sciences Research
ISSN 2383-0441
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
مدير مسئول: دكتر مجيد حاجي فرجي
سردبير: دكتر تيرنگ نيستاني، مجيد حاجي فرجي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

33.    مجله تحقيقات علوم دارويي ايران   انگليسي
Iranian Journal of Pharmaceutical Research
ISSN 1735-0328
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده داروسازي- دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حسين وحيدي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 65 + متن »

34.    مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   انگليسي
Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences
ISSN 1735-7683
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمدجعفر اقبال
سردبير: دكتر قاسم انصاري
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 118 + متن »

35.    نشريه رابط سلامت   
ISSN 2008-9155
فصلنامه
صاحب امتياز: معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر علي رمضانخاني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 45 + متن »

36.    فصلنامه سلامت اجتماعي   فارسي - انگليسي
ISSN 2383-3033
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمدرضا فرسار
سردبير: دكتر علي اصغر كلاهي
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

37.    مجله طب اورژانس ايران 
سالنامه
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سعيد صفري
سردبير: پروفسور سيدمصطفي حسيني
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

38.    فصلنامه طب توانبخشي   فارسي، انگليسي
ISSN 2251-8401
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمد قاسمي برومند
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

39.    فصلنامه علوم پيراپزشكي   انگليسي
Journal of Paramedical sciences
ISSN 2008-4978
فصلنامه علمي - پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن مقدم نيا
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

40.    فصلنامه علوم پيراپزشكي 
فصلنامه علمي پژوهشي
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن مقدم نيا
سردبير: دكتر سيدحسن مقدم نيا ، بهرام يغمايي ، يوسف پورخوشبخت
محل انتشار: تهران  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 »
»» به جاي اين مجله Journal of Paramedical sciences منتشر ميشود.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه صرع و سلامتي
متن مطالب شماره 61، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است