|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 در    جستجو:  
magiran.com: فهرست مجلات دانشگاهي

راهنمای نشريات عضو

.: راهنمای الفبايي نشريات
.: راهنماي موضوعي
.: نشريات معتبر علمي
.: نشريات دانشگاه ها
.: نشريات دارای متن
.: جستجوی نشريات
.: نشريات مورد علاقه من

خدمات سايت 
  magiran.com > فهرست نشريات وابسته به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 


>> بازگشت به فهرست دانشگاه ها
   
مشاهده فهرست خلاصه  
 
تعداد نشريات درج شده: 52 نشريه  
   
 

 
1.    Studies in Applied Linguistics   انگليسي
Studies in Applied Linguistics
ISSN 2008-7675
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: بهزاد قنسولي
سردبير: علي خزايي فرد
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 8 »
»» اين مجله تا شماره 6 با نام Ferdowsi Review منتشر شده است.

2.    نشريه آب و خاك  
ISSN 2008-4757
دوماهنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد (دانشكده كشاورزي )
مدير مسئول: دكتر رضا ولي زاده
سردبير: دكتر امير فتوت
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 5 + متن »

3.    مجله ايراني آناليز عددي و بهينه سازي   انگليسي
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حامدرضا طارقيان
سردبير: دكتر محمدهادي فراهي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال دوم با نام فصلنامه پژوهش هاي علوم رياضي منتشر شده است.

4.    دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي 
ISSN 2251-7790
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر مصطفي سليمي فر
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 8 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه ميباشد.

5.    مجله علمي اقتصاد و توسعه كشاورزي 
ISSN 2008-4722
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد (دانشكده كشاورزي )
مدير مسئول: دكتر رضا ولي زاده
سردبير: دكتر ناصر شاهنوشي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 3 + متن »

6.    نشريه اقتصاد پولي، مالي 
ISSN 2251-8452
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر محمود هوشمند
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه ميباشد.

7.    نشريه بوم شناسي كشاورزي 
ISSN 7713-2008
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر عليرضا كوچكي
سردبير: دكتر رضا قرباني
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

8.    مجله ي ايراني بيوسيستماتيك جانوري   انگليسي

Iranian journal of animal biosystematics
ISSN 1735-434x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر جمشيد درويش
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

9.    مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي 
ISSN 2514-2322
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حميد شايان
سردبير: دكتر علي‌ اكبر عنابستاني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

10.    پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت 
ISSN 2251-6360
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
مدير مسئول، سردبير: دكتر بختيار شعباني وركي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 7 + متن »

11.    پژوهش نامه مديريت تحول 
ISSN 2383-4064
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حبيب اله دعايي
سردبير: دكتر سعيد مرتضوي
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »

12.    پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل 
Iranian Research Letter of International Politics
ISSN 2322-3472
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: سيدمحمد علي تقوي
سردبير: سيد اصغر كيوان حسيني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 2 + متن »

13.    پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني 
ISSN 2251-6344
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
مدير مسئول: دكتر بختيار شعباني وركي
سردبير: دكتر سيد رحمت الله فتاحي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

14.    مجله پژوهش هاي حبوبات ايران 
ISSN 2008-725x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد - پژوهشكده علوم گياهي
مدير مسئول: دكتر محمد كافي
سردبير: دكتر عبدالرضا باقري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

15.    مجله پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره 
ISSN 2251-6352
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
مدير مسئول: دكتر بختيار شعباني وركي
سردبير: دكتر بهرام علي قنبري هاشم آبادي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

16.    دو فصلنامه پژوهش هاي سلولي و ملكولي   انگليسي
Journal of Cell and Molecular Research
ISSN 2008-9147
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر مرتضي بهنام رسولي
سردبير: دكتر احمدرضا بهرامي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

17.    فصلنامه پژوهش و توسعه فناوري   
فصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر مصطفي كاظمي
سردبير: دكتر مصطفي سليمي فر
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين شماره 6 + متن »
»» اين مجله تا شماره4 با نام دانش و فناوري چاپ شده است.

18.    نشريه پژوهشهاي زراعي ايران 
ISSN 2008-1472
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر پرويز رضواني مقدم
سردبير: دكتر حميدرضا خزاعي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 45 + متن »

19.    نشريه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران 
ISSN 1735-4161
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: گروه علوم و صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر هاشم پور آذرنگ
سردبير: دكتر سيد محمد علي رضوي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 30 + متن »

20.    فصلنامه پژوهشهاي علوم دامي ايران 
ISSN 2008-3106
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد (دانشكده كشاورزي)
مدير مسئول: دكتر حسن نصيري مقدم
سردبير: دكتر رضا ولي زاده
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

21.    دو فصلنامه تاريخ و فرهنگ 
ISSN 706x-2258
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
سردبير: دكتر اصغر منتظرالقائم
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 91 + متن »
»» اين مجله تا قبل از شماره 81 با نام مطالعات اسلامي منتشر شده است.

22.    فصلنامه تاريخ پژوهي   
ISSN 2008-1448
فصلنامه
صاحب امتياز: انجمن علمي دانشجويان تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: بهرام فلاح نژاد
سردبير: غلامحسين نوعي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 59 + متن »     اشتراک»

23.    نشريه جداسازي و پديده هاي انتقال 
ISSN 2228-5490
فصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: اسماعيل آيتي
سردبير: دكتر سيد حسين نوعي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و دوم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 1387 با نام دانشكده مهندسي و در كليه گرايش ها منتشر شده است و از سال 90 چاپ اين نشريه متوقف و رتبه علمي و پژوهشي آن لغو شده است.

24.    فصلنامه جستارهاي ادبي ( ادبيات و علوم انساني سابق) 
ISSN 7187-2008
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيد حسين فاطمي
سردبير: دكتر مه دخت پورخالقي چترودي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 185 + متن »
»» اين مجله تا سال 87 با نام دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد منتشر شده است.

25.    جغرافيا و مخاطرات محيطي 
ISSN 1682-2322
فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حميد شايان
سردبير: دكتر سيد رضا حسين زاده
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 11 + متن »

26.    دو فصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه اي 
ISSN 2008-1391
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد رحيم رهنما
سردبير: دكتر حميد شايان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 22 + متن »

27.    دو فصلنامه جغرافيا و توسعه شهري 
ISSN 2322-2832
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر براتعلي خاكپور
سردبير: دكتر محمد رحيم رهنما
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

28.    فصلنامه حفاظت گياهان 
ISSN 4749-2008
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: رضا ولي زاده
سردبير: دكتر محمدحسن راشد محصل
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 3 + متن »

29.    دوفصلنامه دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي 
ISSN 3080-1028
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: اسماعيل آيتي
سردبير: سيدحسين نوعي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 39 + متن »

30.    دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي 
ISSN 2322-4177
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر حسين صابري
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيستم شماره 4 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه ميباشد.

31.    مجله دانش و توسعه 
ISSN 2008-1456
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد حسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر محمود هوشمند
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال هفدهم شماره 34 + متن »

32.    دو فصلنامه رخساره هاي رسوبي   فارسي - انگليسي
ISSN 787x-2008
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: پروفسور عليرضا عاشوري
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »
»» اين مجله در سال اول با عنوان مطالعات زمين شناسي منتشر شده است.

33.    مجله زبانشناسي و گويش هاي خراسان 
ISSN 2008-7233
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيد حسين فاطمي
سردبير: دكتر مهدي مشكوه الديني
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 10 + متن »

34.    نشريه زمين شناسي اقتصادي 
ISSN 7306-2008
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن كريم پور
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

35.    فصلنامه سلامت و فعاليت بدني   انگليسي
Iranian Journal of health And Physical Activity (IJHPA)
ISSN 2008-9503
دوفصلنامه
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيد علي اكبر هاشمي جواهري
سردبير: دكتر احمد ابراهيمي عطري
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

36.    فصلنامه طرح و ساخت 
فصلنامه علمي
صاحب امتياز: انجمن علمي دانشجويي عمران دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: علي محمدحسين زاده گلابچي
سردبير: محمدرضا توكلي زاده
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 10 + متن »

37.    دو فصلنامه علوم اجتماعي  
ISSN 2008-1383
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده ادبيات و علوم انساني
مدير مسئول، سردبير: دكتر حسين بهروان
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

38.    نشريه علوم باغباني   فارسي
ISSN 2008-4730
فصلنامه علمي - پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد (دانشكده كشاورزي )
مدير مسئول: رضا ولي زاده
سردبير: غلامحسين داوري نژاد
محل انتشار: مشهد   ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و هشتم شماره 3 + متن »

39.    دو فصلنامه علوم قرآن و حديث 
ISSN 2008-9120
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيد كاظم طباطبايي
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين شماره 91 + متن »
»» اين مجله تا قبل از شماره 81 با نام مطالعات اسلامي منتشر شده است.

40.    نشريه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك 
ISSN 2008-918x
دوفصلنامه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حميد نيازمند
سردبير: دكتر محمدرضا مه پيكر
محل انتشار: مشهد  ساير مشخصات»     عناوين سال بيست و ششم شماره 1 + متن »     اشتراک»
»» اين مجله تا سال 1387 با نام دانشكده مهندسي و در كليه گرايش ها منتشر شده است.

 
 
 
    
معرفی سايت به دوستان
سفارش اشتراک نشريات

گزارش اشکال در اطلاعات
  جستجوی نشريات
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجوی همه
جستجوی نام نشريه
جستجوی دست اندرکاران
جستجوی شهر، نشانی
دوره انتشار
    

 

تبليغات

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه روانشناسي باليني و شخصيت
متن مطالب شماره 10، بهار و تابستان 1393را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1393-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.
 

 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.
 

تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است