|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: نامه فرهنگستان
magiran.com >  نامه فرهنگستان > فهرست شماره هاي موجود
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
سال شانزدهم
شماره 2
(پياپي 62)
زمستان 1396


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
اين مجله شامل 8 ويژه نامه بنام هاي ويژه نامه ادبيات تطبيقي، ويژه نامه زبان ها و گويش هاي ايراني، ويژه نامه دستور، ويژه نامه فرهنگ نويسي، ويژه نامه شبه قاره، ويژه نامه ادبيات انقلاب اسلامي، ويژه نامه واژه گزيني و ويژه نامه مطالعات آسياي صغير مي باشد.

موضوع اين نشريه در مورد حوزه هاي گوناگون تحقيقات زباني و ادبي، زبان و فرهنگ ايران باستان، فنون بلاغي، تحليل فنون، گويش هاي ايراني به فرهنگ مردم و دستاوردهاي تحقيقاتي پژوهشگران فرهنگستان مي باشد.

سال شانزدهم
 شماره2  (پياپي 62)، زمستان 1396همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 61)، پاييز 1396همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 61)، پاييز 1396ويژه نامه ادبیات انقلاب اسلامي(3)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 61)، پاييز 1396 ویژه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی(6)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 61)، پاييز و زمستان 1396ويژنامه شبه قاره (6)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 61)، پاييز و زمستان 1396ويژه نامه فرهنگ نويسي(11)همراه با متن کامل مطالب
سال پانزدهم
 شماره4  (پياپي 60)، تابستان 1395همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 60)، بهار و تابستان 1395مطالعات و آسياي صغير1 همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 59)، بهار 1395همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 59)، پاييز و زمستان 1395ويژه نامه ادبیات تطبیقی (14)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 59)، زمستان 1395ويژه نامه مطالعات واژه‌گزینی(1)همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 58)، زمستان 1394همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 57)، پاييز 1394همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 57)، پاييز و زمستان 1394ويژه نامه شبه قاره (5)همراه با متن کامل مطالب
سال چهاردهم
 شماره4  (پياپي 56)، تابستان 1394همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 56)، تابستان 1394ويژه نامه زبان و گويش ايراني (5)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 56)، بهار و تابستان 1395ويژه نامه ادبيات تطبيقي (13)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 56)، پاييز و زمستان 1394ويژه نامه دستور (11)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 55)، بهار 1394همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 55)، 1394ويژه نامه ادبيات انقلاب اسلامي (2)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 55)، 1394ويژه نامه فرهنگ نامه نويسي (10)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 55)، پاييز و زمستان 1394ويژه نامه ادبيات تطبيقي (12)همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 54)، زمستان 1393همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 54)، بهار و تابستان 1394ويژه نامه ادبيات تطبيقي (11)همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 54)، اسفند 1393ويژه نامه دستور (10)همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 54)، تابستان 1394 ويژه نامه شبه قاره (4)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 53)، پاييز 1393همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 53)، پاييز و زمستان 1393ويژه نامه ادبيات تطبيقي (10)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 53)، پاييز و زمستان 1393ويژه نامه شبه قاره (3)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 53)، ارديبهشت 1394ويژه نامه فرهنگ نامه نويسي (9)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 53)، پاييز 1393ويژه نامه زبان و گويش ايراني (4)همراه با متن کامل مطالب
سال سيزدهم
 شماره4  (پياپي 52)، تابستان 1393 همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 52)، بهار 1393ويژه نامه ادبيات انقلاب اسلامي (1)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 52)، تابستان 1393ويژه نامه فرهنگ نويسي (8)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 52)، بهار و تابستان 1393ويژه نامه شبه قاره (2)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 52)، بهار و تابستان1393ويژه نامه ادبيات تطبيقي (9)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 51)، بهار 1393همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 51)، بهار و تابستان1392 ويژه نامه ادبيات تطبيقي (7)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 51)، بهار 1392ويژه نامه شبه قاره (1)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 51)، زمستان 1392ويژه نامه زبان‌ها و گويش‌هاي ايراني (3)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 51)، پاييز و زمستان 1392ويژه نامه ادبيات تطبيقي (8)همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 50)، زمستان 1392همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 50)، زمستان 1392ويژه نامه فرهنگ نويسي (7)همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 50)، اسفند 1392ويژه نامه دستور (9)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 49)، پاييز 1392همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 49)، بهار 1392ويژه نامه زبان و گوشي هاي ايراني (2)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 49)، ارديبهشت 1392ويژه نامه فرهنگ نويسي (5-6)همراه با متن کامل مطالب
سال دوازدهم
 شماره4  (پياپي 48)، زمستان 1390همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 48)، شهريور 1391ويژه نامه زبان و گوشي هاي ايراني (1)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 48)، بهار و تابستان 1391ويژه نامه ادبيات تطبيقي (5)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 48)، پاييز و زمستان 1391ويژه نامه ادبيات تطبيقي (6)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 48)، اسفند 1391ويژه نامه دستور (8)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 48)، بهمن 1390ويژه نامه فرهنگ نويسي (4)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 47)، پاييز 1390همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 47)، پاييز 1390ويژه نامه ادبيات تطبيقي (4)همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 46)، تابستان 1390همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 45)، بهار 1390همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 45)، بهار 1390ويژه نامه ادبيات تطبيقي (3)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 45)، 1390ويژه نامه دستور (7)همراه با متن کامل مطالب
سال يازدهم
 شماره4  (پياپي 44)، زمستان 1389همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 44)، 1389ويژه نامه دستور (6)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 44)، بهمن 1389ويژه نامه فرهنگ نويسي (3)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 43)، پاييز 1389همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 43)، پاييز 1389ويژه نامه ادبيات تطبيقي (2)همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 42)، تابستان 1389همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 41)، بهار 1389همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 41)، بهار 1389ويژه نامه ادبيات تطبيقي (1)همراه با متن کامل مطالب
سال دهم
 شماره4  (پياپي 40)، زمستان 1387همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 40)، اسفند 1387ويژه نامه دستور (4)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 40)، اسفند 1388ويژه نامه دستور (5)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 40)، مهر 1388ويژه نامه فرهنگ نويسي (2)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 39)، پاييز 1387همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 38)، تابستان 1387همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 37)، بهار 1387همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 37)، 1387ويژه نامه گويش شناسي (7)همراه با متن کامل مطالب
سال نهم
 شماره4  (پياپي 36)، زمستان 1386همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 36)، بهمن 1386ويژه نامه دستور (3)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 35)، پاييز 1386همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 34)، تابستان 1386همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 33)، بهار 1386همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 33)، 1386ويژه نامه گويش شناسي (6)همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 33)، دي 1386ويژه نامه فرهنگ نويسي (1)همراه با متن کامل مطالب
سال هشتم
 شماره4  (پياپي 32)، زمستان 1385همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 32)، آبان 1385ويژه نامه دستور (2)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 32)، زمستان 1385ويژه نامه گويش شناسي (5)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 31)، پاييز 1385همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 30)، تابستان 1385همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 29)، بهار 1385همراه با متن کامل مطالب
سال هفتم
 شماره4  (پياپي 28)، زمستان 1384همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 27)، آذر 1384همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 26)، شهريور 1384همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 25)، خرداد 1384همراه با متن کامل مطالب
سال ششم
 شماره4  (پياپي 24)، آذر 1383همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 24)، اسفند 1383ويژه نامه دستور (1)همراه با متن کامل مطالب
 شماره4  (پياپي 24)، بهمن 1383ويژه نامه گويش شناسي (4)همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 23)، تير 1383همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 23)، ارديبهشت 1383ويژه نامه گويش شناسي (3)همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 22)، بهمن 1382همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 22)، بهمن 1382ويژه نامه گويش شناسي (2)
 شماره1  (پياپي 21)، تير 1382همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 21)، تير 1382ويژه نامه گويش شناسي (1)همراه با متن کامل مطالب
سال پنجم
 شماره4  (پياپي 20)، آذر 1381همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 19)، ارديبهشت 1381همراه با متن کامل مطالب
 شماره2  (پياپي 18)، شهريور 1380همراه با متن کامل مطالب
 شماره1  (پياپي 17)، ارديبهشت 1380همراه با متن کامل مطالب
سال چهارم
 شماره4  (پياپي 16)، زمستان 1377همراه با متن کامل مطالب
 شماره3  (پياپي 15)، پائيز ١٣٧٧


 
معرفی نشريه به ديگران
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پيام زن
متن مطالب شماره 9 (پياپي 319)، دي 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است