|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: فصلنامه مهندسي معدن، راهنمای تدوين و ارسال مقاله
magiran.com > فصلنامه مهندسي معدن > راهنمای تدوين و ارسال مقالات
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال سيزدهم
شماره 38
بهار 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت
 
 
 
 
راهنمای تدوين مقاله
هدف از انتشار نشريه

هدف از انتشار اين نشريه فراهم آوردن بستري مناسب جهت انتشار نتايج تحقيقات و تبادل اطلاعات در زمينه پژوهش‌هاي علمي، فني و تخصصي در ميان اساتيد، پژوهشگران و متخصصين مهندسي معدن و اعتلاي سطح دانش نظري و عملي اين رشته و نيز تهيه مجموعه‌اي مفيد جهت استفاده پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان و مهندسين معدن مي‌باشد.

چاپ مقالات در نشريه علمي پژوهشي "مهندسي معدن" منوط به دارا بودن ويژگي‌هاي زير مي‌باشد:

1- مقالات علمي که حاوي مطالب بديع و تازه در زمينه‌هاي مختلف مهندسي معدن شامل اکتشاف و استخراج معدن، فرآوري مواد معدني، مکانيک سنگ و ژئوتکنيک، اقتصاد و مديريت مهندسي معدن، اکتشاف و استخراج نفت، ايمني و بهداشت و محيط زيست در فعاليت‌هاي معدني و ساير موضوعات وابسته است بطوريکه تاکنون در نشريه ديگري به چاپ نرسيده باشند و يا همزمان جهت چاپ در آنها ارسال نشده باشند.

2- مقالات مبتني بر تحقيقات نظري و پژوهشي پيشرفته که داراي يکي از مشخصات زير باشند:
الف– با نقد و بررسي در موضوعات مختلف مهندسي معدن به طرح نظريه هاي جديد پرداخته و به نتايج تازه اي دست يافته باشند.
ب – پژوهش، تلخيص و استنتاج از برخي آثار برجسته علمي و فني در زمينه مهندسي معدن باشند.

تذکرات:

1-مقالات پس از داوري و در صورت تائيد به ترتيب اولويت وصول چاپ خواهند شد.
2-مسئوليت هر مقاله از نظر علمي و ترتيب نام نويسندگان بر عهده شخص مکاتبه کننده خواهد بود و کليه مکاتبات با وي انجام خواهد شد.
3-نشريه در رد يا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد بوده و مقاله‌هاي دريافتي مسترد نخواهد شد.


راهنماي تنظيم مقاله براي نشريه

1- ترتيب مقاله

هر مقاله بايد شامل بخش‌های اصلی زير باشد:

1-1- عنوان
عنوان مقاله بايد در عين اختصار تمام ويژگی‌های کار انجام شده را مشخص ‌کند.

1-2- چكيده مقاله و كلمات كليدي به زبان فارسي و انگليسي
چکيده بايد طی يک الی سه پاراگراف و حداکثر در 200 کلمه به‌طور صريح موضوع و نتايج پژوهش انجام شده را مطرح کند؛ يعنی بيان کند که چه کاری، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتيجه¬ای حاصل شده است. در چکيده نبايد هيچ¬گونه جزئيات، جدول، شکل يا فرمولی درج شود.

1-3- مقدمه و هدف
در مقدمه پس از عنوان کردن کليات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه‌ای از تاريخچه موضوع و کارهای انجام شده به همراه ويژگي‌های آن کارها بيان مي‌شود. در ادامه، تلاشی که در مقاله و در تبيين کار انجام شده برای رفع مشکلات و کاستی‌های موجود، گشودن گره‌ها يا حرکت به سمت يافته‌های نو صورت گرفته است در يکی دو پاراگراف توضيح داده مي‌شود.

1-4روش كار يا اصول و تئوري مقاله (شامل مواد، دستگاه‌ها و روش آزمايش)
مطالب اصلی در اين بخش درج مي‌شوند که بايد شامل تعريف مفاهيم مورد نياز، طرح مسأله، روش انجام آزمايش‌ها، مواد و مصالح مورد استفاده و راه حل ارائه شده باشند. شکل‌ها، جدول‌ها و روابط رياضي به‌کار رفته در مقاله همگي مربوط به متن بوده و چنانچه در متن از آنها استفاده شود، بايد در مورد آنها توضيح داده شود.
در نوشتن متن تلاش شود تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف نسبت به سلسله مطالب مصون بماند. تمام جملات دست کم يک بار مرور شوند تا از کامل بودن و صحت آنها از نظر دستور زبان فارسی اطمينان حاصل شود. دقت شود که جملات يک پاراگراف سلسله‌وار به هم مربوط بوده و يک موضوع را دنبال کنند.

1-5- نتيجه‌گيري
در اين بخش، نکات مهم در کار انجام شده به‌طور خلاصه مرور شده و نتايج برگرفته از آن توضيح داده مي‌شود. سهم علمي ‌مقاله (Contribution) بايد در بخش نتيجه مورد تصريح واقع شود. هرگز عين مطالب چکيده در اين بخش آورده نشود. بخش نتيجه مي‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند، نکات مبهم و قابل پژوهش جديد را مطرح کند، و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه‌های ديگر پيشنهاد دهد.

1-6- تشكر و قدرداني (در صورت لزوم)
1-7- منابع و مراجع
مراجع به ترتيب حروف الفبا و ابتدا مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگليسی، مرتب شده و در انتهای مقاله آورده شوند. دقت شود که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.


2- نرم‌افزار مورد استفاده:

Microsoft-Word XP ، 2000

3- قواعد و مقررات

3-1- نوشتاري
بهتر است تلاش شود از جمله‌هاي رسا، گويا و در حد امکان کوتاه استفاده شود. جداسازی اجزای مختلف متن يک بخش با استفاده از پاراگراف‌بندی نيز کمک زيادی به روانی و سادگی فهم مطلب مي‌کند. تا جای ممکن از به‌کارگيری کلمات «مي‌باشد»، «گرديد»، «بوده باشد» و مانند آنها که تکلف¬آور، و يا غيرشيوا هستند، اجتناب شود. کلمات روان و ساده مانند «است» و «شد» مي‌توانند اغلب مفاهيم را به‌راحتی منتقل کنند.
درحد امکان سعی شود برای کلمات غيرفارسی از معادل‌های فارسی استفاده شود، به‌ويژه در مواردی که معادل فارسی مصطلح و مفهوم است. برای مثال استفاده از ترکيب «لذا» به جای «برای همين» يا «به همين دليل» توجيهی ندارد.
برای لغات فنی نيز تا آنجا که ممکن است همين الگو پياده شود. بدون ترديد کلمه «پردازش» زيباتر از «پروسس» است. در اين¬گونه موارد چنانچه احتمال عدم آشنايی خواننده با معادل فارسی وجود داشته يا اصطلاح غيرفارسی معمول¬تر است، لازم است در اولين کاربرد کلمه فارسی منشأ غيرفارسی آن به¬صورت آخرنويس و يا اگر تعداد اين موارد اندک است، داخل هلالين (Parentheses) و در مقابل آن کلمه آورده شود.

3-1-2- علامت گذاری

درکاربرد هلالين بايد توجه شود که عبارت داخل آن براي توضيحي است که از اجزای جمله محسوب نشده، درصورت حذف خللي به آن وارد نمي‌شود. درمقابل، گيومه برای برجسته کردن جزئی از جمله بکارمي‌رود.
هلالين و قلاب‌ها [Brackets]، ابرو‌ها{Accolades} و گيومه‌ها «Quotations» بايد به کلمات داخل خود متصل بوده و از کلمات قبل و بعد از بيرون آن به اندازه يک حرف فاصله داشته باشند.
خطوط تيره (Hyphen) همواره از کلمات قبل و بعد خود يک حرف فاصله داشته باشند، مگر آنکه قبل يا بعد آنها عدد باشد که بايد به آن بچسبند.
دقت شود که تمام نقاط آخر جملات، دونقطه، ويرگول (کاما) و ويرگول نقطه بايد به کلمه قبل از خود بچسبند و از کلمه بعدی فقط يک حرف فاصله بگيرند. ويرگول مي‌تواند اجزای يک جمله را در جايی که نياز به مکث هست، ازهم جداکند؛ حال آنکه ويرگول نقطه برای جداسازی دو جمله که با هم ارتباط معنايی دارند، به‌کار مي‌رود.
درجايی که نياز به يک حرف فاصله خالی بين کلمات وجود ندارد، از آن استفاده نشود؛ مگر آنکه کلمات درهم رفته و خوانايی جمله يا عبارت کاهش يابد.

3-1-2- املا

درستی نوشتار بر اساس قواعد املای فارسی ضروری است. در اينجا به عنوان مواردی که اشتباه در آن زياد اتفاق مي‌افتد، به چند مورد اشاره مي‌شود. لازم است با مراجعه به کتاب‌های موجود در اين زمينه، به اين موضوع دقت کافی مبذول شود.
در افعال مضارع و ماضی استمراری که با «می» شروع مي‌شوند، دقت شود که درعين جدا نوشتن، از جزء ديگر فعل جدا نيفتد. برای اين منظور بايد از «فاصلةمتصل» استفاده شود. همين طور، در نوشتن «ها»ی جمع، آن را از کلمه جمع بسته شده جدا مي‌نويسيم؛ مگر در کلمات فارسی تک¬هجايی مانند «آنها» که از شيوه متصل¬نويسی استفاده مي‌شود.
بهتر است همواره حرف اضافه «به» از کلمه بعدی خود جدا نوشته شود، مگر آنکه اين حرف جزء يک فعل يا صفت يا قيد باشد؛ مانند: «بکاربستن»، «بجا» و «بندرت».
کلمات فارسی يا لاتين نبايد با قواعد عربی جمع بسته شوند؛ پس «پيشنهادها» صحيح و «پيشنهادات» اشتباه است.

3-2- ساختاري

3-2-1شكل كلي مقاله

اندازه صفحات بايد برابر A4 و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات به ترتيب برابر با 3 ، 5/2 ، 2 و 2 سانتی‌متر انتخاب شود. مقاله به صورت دو ستونی، هر يک با عرض 8 سانتی‌متر تهيه مي‌شود. در اين حالت فاصله دو ستونmm 10 خواهد بود. فاصله سطرها در عنوان و چکيده، معمولی (Single) و در متن مقاله، 95/0 برابر فاصله معمولی است.

3-2-2- اندازه و نوع قلم‌ها

اندازه قلم نام قلم موقعيت استفاده
16 نازنين پررنگ عنوان مقاله
14 Times New Roman پررنگ عنوان انگليسی
12 نازنين پررنگ نام مؤلفان
11 نازنين پررنگ چکيده و کلمات کليدی
10 نازنين پررنگ متن چکيده فارسی
12 نازنين پررنگ عناوين بخش‌ها
11 نازنين پررنگ عناوين زيربخش‌ها
12 نازنين متن
11 نازنين متن جداول و شکل‌ها و مراجع
10 نازنين پررنگ عناوين جداول و شکل‌ها
11 Times New Roman متن انگليسی
11 Times New Roman پررنگ متن چکيده انگليسی
11 Times New Roman نام مؤلفان به انگليسی

توجه: چنانچه استفاده از زيرعنوانی ذيل زيرعنوان سوم ضروری باشد، تنها از پررنگ کردن همان قلم بکار رفته در متن (نازنين 12) استفاده شود.

3-2-3- چكيده
چكيده فارسي به¬همراه عنوان، مشخصات نويسندگان و كلمات كليدي در يك صفحه مستقل و در ابتداي مقاله و چكيده انگليسي به همراه موارد ياد شده در انتهاي مقاله و در يك صفحه جداگانه تهيه شود.

3-2-4- شكل‌ها و جداول

جدول‌ها و شکل‌ها بايد در وسط ستون تنظيم شوند. چنانچه شکل يا جدولی در يک ستون جا نگيرد، مي‌توان آن را در دو ستون قرار داد، مشروط بر آنکه در يکی از سه موقعيت زير صفحه بندی شود:
ابتدای يک صفحه،
انتهای يک صفحه،
انتهای مقاله و درست پيش از مراجع.
برای اين منظور لازم است صفحه‌بندی در مواضع مزبور از وضعيت دو ستونی به يک ستونی تبديل شود. برای آنکه به اشتباه دچار نشويد، از نمای View | Normal استفاده کرده، قبل و بعد از بخش تک ستونی شکستی به‌صورت زير ايجاد کنيد:
| Break | Section Break | Continuous.
دقت شود که ويژگی Layout در شکل بصورت In line with text و در يک سطر مستقل درج شده باشد. در هر حال، شکل‌ها بايد به‌صورتی واضح و با توضيحات کافی در مقاله درج شوند و با سطرهای قبل و بعد فاصله کافی داشته باشند. سعی شود برای وضوح هرچه بيشتر شکل‌ها، با بزرگ کردن شکل از تمام عرض ستون استفاده شود.
برای کليه محورها بجای استفاده از حروف و نمادها از کلمات استفاده شده و واحد هر يک داخل هلالين يا قلاب قرار داده شود. مانند: Time [sec] بجای فقط t.
شماره و توضيح تمام جداول در بالای آنها و شماره و توضيح شکل‌ها در زير آنها درج مي‌شود. هرگز نبايد يک شکل يا جدول پيش از معرفی آن، در متن ظاهر شود.

3-2-5- روابط رياضی

برای نوشتن روابط رياضی ابزار Equation Editor از کارآيی بسيار بالايی برخوردار است. تمامي ‌نمادهای مورد نياز در اين ابزار پيش‌بينی شده است.
توضيحات تمام متغيرها، پارامترها و نمادهای جديد در روابط، چنانچه پيش از آن توضيح داده نشده‌اند، بايد بدون فاصله بعد از رابطه بيان شوند.
مانند: (1)كه در آن
: انرژی مورد نياز (کيلووات ساعت بر تن)
: انديس باند (کيلووات ساعت بر تن)
F و P به ترتيب ابعاد خوراک و محصول آسيا (ميکرون)


3-2-6- مراجع

ليست مراجع بايد به ترتيب استفاده در متن مقاله تهيه شود. قلم درنظر گرفته شده برای نوشتن مراجع، متن جداول و شکل‌ها، نازنين 11 است. تنها عنوان کتاب‌ها يا مقالات پررنگ نوشته شوند. برای مراجع انگليسی از قلم Times New Roman با اندازه 10 و برای عناوين آنها به جای پررنگ نوشتن از قلم کج (Italic) استفاده شود.
[1] نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی و نام مؤلف دوم؛ مؤلف سوم؛ سال انتشار؛ “عنوان مقاله به‌صورت پررنگ و داخل گيومه”، نام کامل نشريه، شماره دوره يا جلد، شماره نشريه، شماره صفحات.
[9] Authors’ names separated by comma-dots; Year of Publish; “The Paper Title in Italic Times New Roman 10pt”، Paper Address، Publishing Place، paper page.

3-2-7- ارجاع

برای ارجاع به مراجع نيز تنها از شماره آنها در داخل دو قلاب استفاده شود]1[ و نيازی به ذکر «مرجع ]1[» نيست، مگرآنکه جمله‌ای با همين عبارت آغاز شود: «در مرجع ]1[...». برای ارجاع به چند مرجع، آنها را با ويرگول جدا کنيد: ]1،2[.

3-2-8- شماره‌گذاري

- در شماره¬گذاری عناوين اصلي مقاله و زير عنوان‌ها نبايد بيش از سه شماره استفاده شود. با اين حال، در صورت نياز در سطح چهارم از حروف الفبا استفاده شود (1-2-3-الف).
- کليه جداول، شکل‌ها و روابط رياضی بايد شماره‌گذاری شوند.
- برای شماره‌گذاری روابط رياضی از يک جدول دو ستونی مانند زير استفاده شود:
(2)


به‌طوريکه شماره رابطه در انتهای سمت راست ستون سمت راست، و خود رابطه رياضی در انتهای سمت چپ ستون سمت چپ درج شود.
- شماره‌گذاری برای دسته‌بندی‌ها، الگوريتم‌ها و ساير تقسيم بندی‌های عادی داخل متن، مي‌تواند با اعداد يا حروف دلخواه به نحوی که تداخلی پيش نيايد انجام شود.

3-2-9- مشخصات نويسندگان

نشانی کامل نويسندگان شامل محل کار و پست الکترونيک در زيراسامي آنان در صفحه اول نوشته مي‌شود. مشخصات انگليسی مؤلفان مقاله پيش از چکيده انگليسی درج شود. همچنين مولفين بايد فرد عهده‌دار مكاتبات را با گذاشتن علامت ستاره (٭) در بالاي اسم وي مشخص كنند.

3-2-10- تعداد نسخ و نحوه تحويل به نشريه

مقالات بايد در 5 نسخه، يك نسخه با مشخصات كامل نويسندگان و 4 نسخه بدون مشخصات آنها به همراه فايل كامپيوتري (ترجيحا بصورت CD) به دفتر نشريه ارسال شود. لازم به ذكر است تا زماني‌كه نگارندگان محترم برگ رسيد مقاله توسط دفتر نشريه دريافت نكرده باشند، دفتر نشريه هيچ‌گونه مستوليتي نخواهد داشت.
 
راهنمای تماس با نشريه

نشانی: تهران، خيابان انقلاب، بين خيابانهاي قدس و وصال، كوچه اسكو، پلاك 23، واحد 11 صندوق پستي: 14155-7599

تلفن: 66419265

فاکس: 66419265

 
 
معرفی نشريه به ديگران
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري
متن مطالب شماره 2 (پياپي 44)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است