|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: مجله مرتع، راهنمای تدوين و ارسال مقاله
magiran.com > مجله مرتع > راهنمای تدوين و ارسال مقالات
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
راهنماي تدوين و ارسال مقالات
شماره جديد اين نشريه
سال دوازدهم
شماره 1
بهار 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع
1 آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع
1 آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع

خدمات سايت
 
 
 
 
راهنمای تدوين مقاله
مجله علمی پژوهشی مرتع

راهنمای تدوين مقاله
رعايت دستورالعمل زير در نگارش مقاله هايي كه براي چاپ به مجله مرتع ارسال مي گردند ضروريست.

1.نوع مقاله
مقاله هاي پژوهشي مرتبط با اكوسيستم هاي مرتعي كه به زبان فارسي نوشته شده و براي نخستين بار منتشر مي شود، به منظور چاپ توسط هيات تحريرية مجلة مرتع بررسي خواهد شد. هيات تحريريه پس از طي مراحل داوري نظر خود را مبني بر قبول يا رد مقاله توسط سردبير مجله به نگارنده (نگارندگان) اعلام خواهد كرد.

2.روش تدوين
مقاله به ترتيب از اجزاي زير تشكيل خواهد شد.

2-1- عنوان
عنوان خلاصه، گويا و بيانگر محتويات مقاله بوده و از 15 واژه تجاوز نكند.
نام نگارنده (گان) زير عنوان و مشخصات آنها بصورت زيرنويس آورده شود.

2-2- چكيده
چكيده مجموعة فشرده و گويايي از مقاله، با تاكيد بر تشريح مسئله، روش كار و نتايج بوده و از 12 سطر (حدود 250 واژه) بيشتر نباشد.

2-3- واژه هاي كليدي
حداكثر 8 واژه كليدي ويژه، دربارة موضوع مورد پژوهش، بعد از چكيده ارائه شود.

2-4- مقدمه
مقدمه با طرح مسئله و مرور پژوهشهاي انجام شده هدف پژوهش را توجيه كند (كليه منابع خارجي مورد استفاده، به زبان فارسي با قيد سال در داخل متن نوشته و زيرنويس انگليسي آن بدون سال، در ذيل متن آورده شود).

2-5- مواد و رو شها
در اين قسمت، مواد و وسايل بكار رفته، شيوة اجراي پژوهش، طرح آماري و روشهاي شناسايي و ارزيابي توضيح داده مي شود.

2-6- نتايج
تمامي نتايج كيفي و كمي بدست آمده در اين قسمت ارائه م يشود. براي ارائه نتايج از جدول، منحني، نمودار يا تصوير استفاده شود (براي توضيحات بيشتر به بند 3 مراجعه شود).

2-7- بحث و نتيجه گيري
در اين قسمت نتايج بدست آمده با توجه به هدف بررسي و يافته هاي ديگر پژوهش ها، تجزيه و تحليل شده دربارة آنها بحث و نتيجه گيري به عمل مي آيد.
نگارنده در همين قسمت مي تواند توصيه ها و پيشنهادهاي لازم براي انجام بررسي هاي بعدي را نيز ارائه كند.

2-8- منابع مورد استفاده
كل منابع به زبان انگليسي و به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نگارنده (يا نام سازمان مربوطه در صورتي كه فاقد نگارنده باشد) مرتب شود. چنانچه از يك نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتيب ارائه آنها برحسب سال انتشار از قديم به جديد است. در صورتي كه مقالات منفرد و مشترك از يك نگارنده ارائه مي شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس بقيه آنها به ترتيب حروف الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب مي شود. در تنظيم منابع بصورت حروف الفبايي و پيوسته شمار هگذاري مي شوند. در مورد مقاله، نام خانوادگي و نام نگارنده، تاريخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاري يا كامل مجله، شمارة مجله در داخل پرانتز و شماره اولين و آخرين صفحه مقاله خواهد آمد. در صورت وجود چند نگارنده پس از نوشتن نام خانوادگي و نام نگارندة اول، براي هر يك از نگارندگان ديگر ابتدا نام و سپس نام خانوادگي آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نگارندة آخر، در منابع فارسي حرف (و) و در منابع خارجي علامت & خواهد آمد.
در مورد كتاب، نام خانوادگي و نام نگارنده (در صورت وجود چند نگارنده همانند مقاله عمل شود)، تاريخ انتشار، عنوان كامل كتاب، شمارة جلد، ناشر، محل انتشار و تعداد كل صفحات كتاب ذكر خواهد شد.
در مورد منابع خارجي، بعد از نام خانوادگي، حرف اول نام نگارنده با سال انتشار نوشته خواهد شد و در متن مقاله تنها نام خانوادگي نگارنده و سال انتشار به فارسي نوشته مي شود. در اين مورد مي توان تنها شمارة مربوط به نگارنده، در فهرست منابع را در داخل پرانتز ذكر نمود.

در تنظيم فهرست منابع براي كتاب و مقاله از الگوي زير پيروي شود:

Book
-Mesdaghi، M.، 1998. Rage management in Iran، Astane
ghods publications، 259P. (In Persian)
-Tueller، P. T.، 1988. Vegetation Science Application for Rangeland
Analysis and Management، Kluwer Acadamic Publishers، 642pp.
Article
-Barani، H.، A.A. Mehrabi، M. R. Moghadam & M. Farhadi،
2003. Investigation of spatial and time pattern of grazing on
eastern of Alborz، J. Natural Resources of Iran، 56(1، 2):
117-130. (In Persian)
-Mosley، J. C.، S. C. Bunting & M. Hironaka، 1986. Determining
Range Condition from Frequency Data in Mountain Meadows of
Central Idaho، J. Range Manage، 39(6): 561-565.
2-9- چكيده به زبان انگليسي (Abstract)
چكيدة مقاله به زبان انگليسي، برگردان كامل عنوان، متن و واژه هاي كليدي چكيده فارسي م يباشد.
نام نگارنده (گان) زير عنوان و مشخصات آنها بصورت زيرنويس آورده شود.

3.شيوة نگارش
مقاله با رعایت 5/2 سانتیمتر حاشیه در اطراف، فونت تمام متن مقاله به قلم Bnazanin و اندازۀ حروف 14به غیر از، فونت انگلیسی داخل متن که با قلم Times New Roman و اندازه 12، عناوین جداول و نمودارها و شکل ها با اندازه 12 و داخل آنها به اندازه 10 یا 9. فونت تمام زیرتیترها Bnazanin Bold به اندازه 13 تنظیم شود. نمامی مقاله با رعایت اصول نگارشی در برنامۀ word 2003 Xp تایپ شده و تعداد صفحات آن بیشتر از 12 صفحه نباشد. همراه مقاله یک صفحه جداگانه که در آن عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده (گان)، مرتبۀ علمی و نام گروه یا موسسه ای که نگارنده (گان) در آن مشغول کار می باشند، نام فرد مسئول مکاتبات همراه با آدرس تماس و E-mail به پیوست، ارسال و از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه های مقاله خوداری شود.
مقاله به صورت فايل الكترونيكي به آدرس j.rangeland.ir@gmail.com يا بر روي لوح فشرده به آدرس دفتر مجله (كرج- دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران- دفتر انجمن مرتعداري) براي بررسي اوليه ارسال شود. بعد از داوري اوليه يك نسخه مقاله به آدرس مجله پست شود.

در تنظيم جداول، منحني ها، اشكال و تصاوير رعايت نكات زير الزامي است:

اطلاعات جداول، نبايد به صورت منحني يا به شكل ديگر در مقاله تكرار شوند.
شماره و عنوان در بالاي جدول ذكر گردد.
هر ستون جدول داراي عنوان و واحد مربوط به خود باشد و چنانچه تمام ارقام جدول داراي واحد يكسان باشند، مي توان واحد را در عنوان جدول ذكر نمود.
توضيحات اضافي عنوان و متن جدول، به صورت زيرنويس ارائه شود. نتايج بررسي هاي آماري، به يكي از روش هاي علمي در جدول منعكس شده و در هر صفحه نبايد بيش از دو جدول آورده شود.
شكل هاي هر مقاله شامل منحني، نمودار، عكس و نقشه بوده و همه بطور يكسان به عنوان شكل شماره گذاري مي شوند. شكل ها به صورت سياه و سفيد 300 ) تهيه شده و شماره و DPI و با كيفيت، مناسب و مطلوب (حداقل عنوان آنها در پايين بيايد.
واحدهاي استفاده شده در مقاله در سيستم متريك باشد
جدول ها بصورت ساده ترسيم شوند و از هر گونه ضخامت خطوط و رنگي بودن پرهيز شود.
 
راهنمای تماس با نشريه

نشانی: كرج، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، دفتر انجمن مرتعداري ايران صندوق پستي: 3158777878

تلفن: 32236335

 
 
معرفی نشريه به ديگران
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مديريت اسلامي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 2504)، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است