|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
نشريه مديريت شهري، شماره 49
magiran.com >  نشريه مديريت شهري > فهرست مطالب شماره 49
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب هنر و معماري

خدمات سايت
 
  http://www.magiran.com/modiriyatshahri
نشريه مديريت شهري

Urban Management

ISSN 1607-2227

فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري داراي رتبه علمي - پژوهشي (هنر و معماري)

سال شانزدهم، شماره 49، زمستان 1396

 
 كاربست الگوي مديريت گرا (سيپ CIPP) در ارزشيابي نظام آموزشي شهرسازي ايران
علي يالپانيان، زهراسادات سعيده زرآبادي *، مصطفي بهزادفر   صص 5-25
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1024KB]    
 پويشي مفهومي در يافتن ارتباط صورت ظاهري با معاني نهفته در ساختار ضريح امام رضا (ع)
پرويز اسكندرپور خرمي *   صص 27-48
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 727KB]    
 بازشناسي مفهوم تعامل ميدان و باغ هاي سلطنتي (دولتخانه هاي دوره صفويه)؛ بررسي رابطه دوسويه فضاي عمومي با قدرت متمركز
مهكامه لوافي، منصور سپهري مقدم *، فرح حبيب    صص 49-65
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 348KB]    
 مطالعه مسكن براي گروه هاي كم درآمد شهري با تاكيد بر پايداري اجتماعي؛ نمونه موردي شهر ايلام
محمد جواد ايران نژاد*   صص 67-76
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 293KB]    
 بررسي عوامل تاثيرگذار در تبديل فضاي اجتماعي به المان و نشانه شهري از منظر هويت و خاطره جمعي در شهر شيراز؛ نمونه موردي: ارگ كريم خاني و دروازه قرآن
طاهره عدالت، فضل اله پژواك *   صص 77-97
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 381KB]    
 ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهرداريها در راستاي تحقق شهرداري الكترونيك
سيد مجتبي حسيني راد *   صص 99-116
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 377KB]    
 بررسي نقش برنامه ريزي ارتباطي به مثابه رهيافتي نوين در ارتقاء كيفيت و توسعه شهري در ايران؛ نمونه موردي: محله سهرابيه كرج
محمد نوري كاردر *، صفات الله زاهدي، مازيار ناظمي   صص 117-132
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 894KB]    
 تحليل هندسه پلان مسكن هاي آغاز سده معاصر در اصفهان بر پايه سازمان دهي فضايي
لادن شاهزماني سيچاني، مريم قاسمي سيچاني *   صص 133-149
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 702KB]    
 مولفه ها و شاخصهاي شكلگيري مكان به عرصه هاي شهري از منظر نظريه انتقادي
حامد كاوش نيا، عليرضا بندرآباد *، آتوسا مديري   صص 151-170
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 511KB]    
 تبيين معيارهاي طراحي پاركها و پرديس هاي شهري در انطباق با نيازهاي زنان
سيد محمدحسين رضوي نيا *   صص 171-188
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 307KB]    
 تبيين مباني آموزشِ معماريِ طبيعت گرا در معماري و شهرسازي بر اساس مدلهاي آموزشِ پژوهش محور
فريد فروزانفر، مهرداد جاويد نژاد *، محمدرضا پورزرگر   صص 189-216
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 385KB]    
 شهرسازي نوين و مديريت فضاهاي بي دفاع شهري براي كنترل رفتارهاي مجرمانه؛ نمونه مطالعاتي: شهر تهران
عباس بخشنده نصرت، سيد جمال الدين درياباري، پدرام اخوان گوران *   صص 217-231
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 313KB]    
 نحوه ايجاد بافتها و فضاهاي معماري عصر مفرغ (3000-1500ق م) در حوزه شمال-شرق فلات ايران
ويدا گودرزي *   صص 233-243
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 229KB]    
 تحليل هندسه نقوش آجركاري پشت بقل ايوان هاي مسجد حكيم اصفهان بر پيدايش فنون بصري
بهناز سرتيپي، نيما ولي بيگ *   صص 245-262
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 651KB]    
 بازتعريف مفهوم مسكن و سكونت بر اساس مولفه هاي اقتصادي و اجتماعي
مسعود كوچكيان *، سيمون آيوازيان ، داراب ديبا، ويدا نوروز برازجاني   صص 263-286
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 449KB]    
 تحليل حقوقي نقش مناسب سازي محيط در زندگي معلولان و جانبازان و مسئوليت مدني ناشي از آن
مصطفي واحد شيرتري، عليرضا حسني *   صص 287-296
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 232KB]    
 نقش اجتماعي اماكن مذهبي در جامعه؛ مورد مطالعه: زيارتگاه هاي حرم عبدالعظيم و امامزاده صالح در شهر تهران
عبدالرضا ادهمي *، افسانه ادريسي، مهدي عامري   صص 297-308
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 232KB]    
 چهارچوب نظري سنجش معيارهاي رضايت مندي سكونتي با رهيافت روانشناسي دين از ديدگاه شناخت شناسي
امين عليزاده، حسن ستاري ساربانقلي *، مينو قره بگلو   صص 309-329
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 358KB]    
 نگرش بيوفيليك رويكردي در ارتقا سطح كيفي محيط زندگي ساكنان مجتمع هاي مسكوني
احسان بيطرف ، حسين ذبيحي ، فرح حبيب   صص 331-349
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 366KB]    
 بررسي و ارزيابي نقش اقتصاد كشاورزي در توسعه شهر ميداوود
فرشته زماني گرمسيري، مريم ايلانلو *   صص 351-365
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 318KB]    
 سنجش احساس امنيت شهروندان در شهر جديد هشتگرد
عليرضا بزرگوار، كرامت اله زياري *، مسعود تقوايي   صص 367-385
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 326KB]    
 تحليل رتبه رقابت پذيري مكاني شهري مراكز استان هاي ايران بر پايه تحليل مولفه اصلي (PCA)
فاطمه السادات افصح حسيني، حسين ذبيحي *، لعلا جهانشاهلو   صص 387-407
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 569KB]    
 صيانت از جمعيت شهري در برابر تهديدات دشمن با رويكرد پدافندغيرعامل (مورد مطالعه كلانشهرتهران)
حميدرضا ارشادمنش*   صص 409-429
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 320KB]    
 بازخواني حياط خانه ايراني بر اساس نظريه بوم شناسي فرهنگي
محمدرضا عطايي همداني، وحيد شالي اميني *، مهدي حمزه نژاد، ويدا نوروز برازجاني   صص 431-451
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 412KB]    
 بررسي تاثير عوامل موثر (فرهنگي، منابع انساني) بر عملكرد كاركنان شهرداري اهواز
محمدرضا مرداني، قنبر امير نژاد، زهرا اشرف پوري *   صص 453-467
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 291KB]    
 اتمسفر فضا در پديده شناسي به مثابه فضاي بدون سطح
امير حسين اميني، حسين سلطان زاده *   صص 469-487
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 502KB]    
 بررسي محدوديتهاي حقوق مالكانه در قانون شهرداري ها
مهدي عليزاده، سيد محسن بهشتيان*   صص 489-497
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 210KB]    
 بررسي تاثير كيفيت نظام ارتباطي پروژه بر ميزان احساس مشاركت تيم پروژه
حسن ريحاني همداني، مهرداد سرهادي *   صص 499-509
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 416KB]    
 تدوين و اعتبارسنجي شاخص هاي بومي حكمروايي خوب روستايي
سيد عارف موسوي، مصطفي طالشي *، عليرضا دربان آستانه   صص 511-533
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 866KB]    
 بررسي اثر بخشي شيوه هاي كاهش ترافيك در كلانشهر تهران و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش ترافيك (مطالعه موردي منطقه 2 تهران)
عليرضا حلاجيان *، سيد جمال الدين درياباري   صص 535-549
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 383KB]    
تاريخ انتشار: 24/12/96
تلفن: 63902083 (021)

تاريخ درج در سايت: 24/12/96
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 796  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهش هاي باستان شناسي ايران
متن مطالب شماره 15 (پياپي 704)، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است