|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
magiran.com: نشريه مديريت شهري، شماره 43
magiran.com >  نشريه مديريت شهري > فهرست مطالب شماره 43
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب هنر و معماري

خدمات سايت
 
  http://www.magiran.com/modiriyatshahri
نشريه مديريت شهري

Urban Management

ISSN 1607-2227

فصلنامه مديريت و برنامه ريزي شهري داراي رتبه علمي - پژوهشي (هنر و معماري)

سال پانزدهم، شماره 43، تابستان 1395

 
 اندازه مطلوب شهر و حومه از منظر فقه شيعي
دكتر محمد منان رييسي *   صص 7-20
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 666KB]    
 واكاوي مفهوم آرمانشهر در تفكر سياسي علي (ع)
دكتر رضا خزاعي * ، دكتر مريم كاميار   صص 21-30
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 369KB]    
 نظام حقوقِ شهرسازي ايران در پرتو قوانين و مقررات اسلامي (تبيين الگوي برهم كنش حقوق عمومي و خصوصي)
دكتر رضا خيرالدين * ، ابراهيم دلايي ميلان   صص 31-50
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 517KB]    
 مديريت مولفه هاي اجتماعي و انساني در مسكن مطلوب اسلامي
دكتر محمدرضا پاكدل *، دكتر حسين ذبيحي ، دكتر محمد نقي زاده   صص 51-66
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 595KB]    
 بازتاب عقايد و افكار رهبر معظم انقلاب اسلامي در شعر بيداري شاعران عرب و تاثيرات آن بر چشم انداز آرمانشهرهاي اسلامي
دكتر عبدالصاحب نوروزي * ، دكتر يحيي معروف   صص 67-76
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 353KB]    
 بررسي تطبيقي تجارب در زمينه سازگاري رواني در ادراك آسايش حرارتي در فضاهاي عمومي شهري
دكتر رضا خيرالدين ، دكتر الهام ضابطيان *   صص 77-98
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 633KB]    
 ارائه فرايند طراحي جداره هاي شهري در جهت ارتقاي كيفيت هاي بصري زيبايي شناسي منظر شهري، نمونه موردي: خيابان احمدآباد مشهد
الهه سادات موسوي سروينه باغي ، دكتر عليرضا صادقي *   صص 99-114
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 412KB]    
 تعيين رابطه بين هوش مالي و ريسك پذيري كاركنان (مورد مطالعه: سازمان ورزش شهرداري تهران)
دكتر عليرضا جزيني *   صص 115-128
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 590KB]    
 تحليل فضايي شاخص رشد هوشمند شهري در شهرهاي ساحلي (مطالعه موردي: بابلسر)
دكتر امير بخشي *، دكتر اسداله ديوسالار ، دكتر اسماعيل علي اكبري   صص 129-148
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 787KB]    
 بررسي تاثير استراتژي هاي كسب و كار بر چابكي سازماني در ادارات اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان
دكتر امير چرم * ، دكتر قنبر اميرنژاد   صص 149-162
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 487KB]    
 طراحي مدل مديريت منابع انساني در سازمانهاي با قابليت اطمينان بالا
دكتر سيد مهدي الواني *، دكتر غلامرضا معمازاده طهران ، ابراهيم ايران دوست   صص 163-176
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 597KB]    
 بازبيني تحولات اجتماعي و فرهنگي در مسكن بومي با رويكرد تحليل ساختاري؛ مورد پژوهي: گميشان، گرگان
دكتر بهنام رجبي فر * ، دكتر حسن گياهي   صص 177-198
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 480KB]    
 خاستگاه فلسفي روش شناسي در دانش نشانه شناسي معماري و طراحي شهري
دكتر هوشنگ فروغمند اعرابي *   صص 199-224
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 518KB]    
 بررسي رابطه بعد اجتماعي كيفيت محيطي فضاهاي شهري با سرمايه اجتماعي (مورد پژوهي: محورهاي سعادت آباد، آيت و مدائن تهران)
دكتر سيد مجيد نادري، دكتر فرح حبيب *، دكتر سيد احمد فيروز ابادي ، دكتر لعلا جهانشاهلو   صص 225-236
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 365KB]    
 تاثيرات وابسته (متقابل) مهارت سياسي و موفقيت شغلي (كاركنان) با نقش ميانجي اخلاق حرفه اي؛ نمونه موردي: شهرداري بندرعباس
دكتر ايوب شيخي، آلما فرامرزي * ، دكتر مرتضي موصلي   صص 237-248
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 512KB]    
 بررسي اصول و معيارهاي پايداري در محلات مسكوني به منظور ايجاد ارتباط بين بافت قديم و جديد شهر؛ نمونه موردي محلات فيض آباد و شهرك شهيد نجفي كرمانشاه
مونا سادات ميبدي * ، دكتر محمدرضا پورمحمدي   صص 249-262
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 911KB]    
 تبارشناسي مفهوم فضاهاي ورزشي در معماري شهرها با تاكيد بر ضوابط و استانداردهاي طراحي
دكتر آرمين وس كاه *   صص 263-290
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 874KB]    
 ارائه مدل نگهداشت كاركنان سازمانهاي دولتي ايران
حسن توكلي نژاد *، دكتر نسرين جزني، دكتر غلامرضا معمارزاده ، دكتر محمد علي افشار كاظمي   صص 291-304
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 526KB]    
 تاثير كارآفريني اجتماعي بر عملكرد سازمان به واسطه سبك رهبري تحول گراي مديران در سازمان هاي مردم نهاد شهرستان كرمان
دكتر عاطفه موقر زاده، دكتر ايوب شيخي، دكتر وحيد ذاكري افشار * ، دكتر مجتبي نصر اله پور   صص 305-324
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 729KB]    
 بررسي و تحليل تحولات فرم ها و عناصر معماري و شهرسازي سلاجقه، در دوران بَي ليك و تاثيرگذاري آن در ظهور معماري عثماني
دكتر رضا صبوري نوجه دهي * ، سيد علي اصغر ميرفتاح   صص 325-342
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1683KB]    
 هم پيوستاري خانه و شهر؛ خانه ايراني جزئي از نظام همسايگي و محله با تاكيد بر ارزشهاي شهر اسلامي
دكتر ميثم مهدي زاده *، دكتر فرشاد دشتي ، دكتر سكينه عليشيري   صص 343-366
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 530KB]    
 تحليل ساختار هندسه كالبدي در فرم معماري فضاهاي شهري نظامي، نمونه موردي: قلعه سردار اسعد در استان چهارمحال و بختياري
سارا خدادادي فر، سيد محمد غفاري خلف محمدي ، دكتر نيما ولي بيگ *   صص 367-388
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 541KB]    
 پديدارشناسي تجلي عدالت در ساختار معماري و باهمستانهاي شهري با الگوي ايراني- اسلامي
الهام سليقه *   صص 389-410
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1275KB]    
 تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت شهري با نقش ميانجي مشاركت شهروندان (مطالعه موردي: شهرداري كرمان)
دكتر ايوب شيخي، دكتر زهرا سهي، مريم رنجبر ، مريم اولادي *   صص 411-422
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 468KB]    
 بررسي مفهوم شناختي نشانه و رمزگان در معماري و شهرسازي با تاكيد بر معماري و شهر اسلامي
سميه اميري خوشكار ونداني *   صص 423-444
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1542KB]    
 بررسي ميزان دست يابي دولت به اهداف طرح مسكن مهر: مطالعه موردي شهر جديد پرديس تهران
دكتر روح اله نوري *، مرضيه بوربوراژدري ، مهديه بوربوراژدري    صص 445-452
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 336KB]    
 معماري و شهرسازي اسلامي از منظر حكمت وجود
مريم موسوي راد *، پوران احمدوند ، مهدي علم بيگي   صص 453-480
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 722KB]    
 «مقام نور در آيه نور»؛ معرفي اصول كيفي نور(طبيعي) منطبق بر متون قرآني جهت كاربست در فضاهاي عبادي معاصر
دكتر بهرام احمدخاني ملكي * ، دكتر فرزين حق پرست   صص 481-498
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 367KB]    
 فرايند جهاني شدن و تاثير آن بر توسعه شهري- منطقه اي (مطالعه موردي: چابهاردر جنوب شرق ايران)
دكتر مهدي موسي كاظمي *، دكتر عيسي ابراهيم زاده، دكتر مصطفي طالشي ، دكتر عيسي شيباني امين   صص 499-514
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 418KB]    
 جايگاه جلوخان مساجد ديروز و امروز در شكل گيري و تقويت قرارگاه رفتاري (مقايسه تطبيقي نمونه موردي مسجد وكيل و مسجد الزهرا در شيراز)
دكتر نفيسه گلستاني، سميرا ميري ، دكتر قاسم مطلبي *   صص 515-534
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1412KB]    
تاريخ انتشار: 23/4/95
تلفن: 63902083 (021)

تاريخ درج در سايت: 23/4/95
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 2041  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي
متن مطالب شماره 78، تابستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است