|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
نشريه اصول بهداشت رواني، شماره 86
magiran.com >  نشريه اصول بهداشت رواني > فهرست مطالب شماره 86
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
راهنماي تدوين و ارسال مقالات
 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت
 
 
نشريه اصول بهداشت رواني

Journal of Fundamentals of Mental Health

ISSN 1028-6918

دوماهنامه پزشكي, پيراپزشكي داراي رتبه علمي - پژوهشي (پزشکي)

سال بيستم، شماره 86، مرداد و شهريور 1397

 
 كيفيت زندگي افراد بعد از عمل جراحي زيبايي بيني در ايران: يك مرور سيستماتيك
رامين زجاجي*، احسان سبحاني، مجتبي مشكات، مريم جوانبخت   صص 320-324
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 124KB]    
 كيفيت زندگي افراد بعد از عمل جراحي زيبايي بيني در ايران: يك مرور سيستماتيك
رامين زجاجي*، احسان سبحاني، مريم جوانبخت، مجتبي مشكات   صص 320-324
 چکيده   
 كيفيت زندگي افراد بعد از عمل جراحي زيبايي بيني در ايران: يك مرور سيستماتيك
رامين زجاجي*، احسان سبحاني، مجتبي مشكات، مريم جوانبخت   صص 320-324
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 124KB]    
 كيفيت زندگي افراد بعد از عمل جراحي زيبايي بيني در ايران: يك مرور سيستماتيك
رامين زجاجي*، احسان سبحاني، مريم جوانبخت، مجتبي مشكات   صص 320-324
 چکيده   
 نقش اجتناب شناختي رفتاري و سبك هويت اجتنابي آشفته در پيش بيني سازگاري با دانشگاه با كنترل انعطاف پذيري شناختي
زينب اميني، مهناز مهرابي زاده هنرمند، كيومرث بشليده ، علي شريفي ريگي*   صص 325-331
 چکيده   
 نقش اجتناب شناختي رفتاري و سبك هويت اجتنابي آشفته در پيش بيني سازگاري با دانشگاه با كنترل انعطاف پذيري شناختي
علي شريفي ريگي*، زينب اميني، مهناز مهرابي زاده هنرمند، كيومرث بشليده   صص 325-331
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 128KB]    
 نقش اجتناب شناختي رفتاري و سبك هويت اجتنابي آشفته در پيش بيني سازگاري با دانشگاه با كنترل انعطاف پذيري شناختي
زينب اميني، مهناز مهرابي زاده هنرمند، كيومرث بشليده ، علي شريفي ريگي*   صص 325-331
 چکيده   
 نقش اجتناب شناختي رفتاري و سبك هويت اجتنابي آشفته در پيش بيني سازگاري با دانشگاه با كنترل انعطاف پذيري شناختي
علي شريفي ريگي*، زينب اميني، مهناز مهرابي زاده هنرمند، كيومرث بشليده   صص 325-331
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 128KB]    
 بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان ورودي از كنكور سراسري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي1393-1394
محمدتقي شاكري، اميررضا صالح مقدم، حسين تيره، علي هاديانفر، راضيه يوسفي*، الهام ناوي پور   صص 332-338
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 63KB]    
 بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان ورودي از كنكور سراسري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي1393-1394
اميررضا صالح مقدم، حسين تيره، علي هاديانفر، الهام ناوي پور ، راضيه يوسفي *، محمدتقي شاكري   صص 332-338
 چکيده   
 بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان ورودي از كنكور سراسري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي1393-1394
محمدتقي شاكري، اميررضا صالح مقدم، حسين تيره، علي هاديانفر، راضيه يوسفي*، الهام ناوي پور   صص 332-338
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 63KB]    
 بررسي وضعيت سلامت روان دانشجويان ورودي از كنكور سراسري در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي1393-1394
اميررضا صالح مقدم، حسين تيره، علي هاديانفر، الهام ناوي پور ، راضيه يوسفي *، محمدتقي شاكري   صص 332-338
 چکيده   
 نقش ابعاد ارتباطي خانواده در افسردگي نوجوانان با واسطه گري انعطاف پذيري شناختي
ناهيد مرآتيان، حسن زارعي محمودآبادي ، مهدي رحيمي*   صص 339-348
 چکيده   
 نقش ابعاد ارتباطي خانواده در افسردگي نوجوانان با واسطه گري انعطاف پذيري شناختي
مهدي رحيمي *، ناهيد مرآتيان، حسن زارعي محمودآبادي   صص 339-348
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 118KB]    
 نقش ابعاد ارتباطي خانواده در افسردگي نوجوانان با واسطه گري انعطاف پذيري شناختي
ناهيد مرآتيان، حسن زارعي محمودآبادي ، مهدي رحيمي*   صص 339-348
 چکيده   
 نقش ابعاد ارتباطي خانواده در افسردگي نوجوانان با واسطه گري انعطاف پذيري شناختي
مهدي رحيمي *، ناهيد مرآتيان، حسن زارعي محمودآبادي   صص 339-348
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 118KB]    
 تاثير آموزش مبتني بر زمينه در كارآموزي روان پرستاري بر مهارت همدلي با بيمار دانشجويان پرستاري
الهام لشگري، سعيد واقعي*، حسين كريمي مونقي، حميدرضا بهنام وشاني   صص 349-355
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 67KB]    
 تاثير آموزش مبتني بر زمينه در كارآموزي روان پرستاري بر مهارت همدلي با بيمار دانشجويان پرستاري
حسين كريمي مونقي، حميدرضا بهنام وشاني ، سعيد واقعي *، الهام لشگري   صص 349-355
 چکيده   
 تاثير آموزش مبتني بر زمينه در كارآموزي روان پرستاري بر مهارت همدلي با بيمار دانشجويان پرستاري
الهام لشگري، سعيد واقعي*، حسين كريمي مونقي، حميدرضا بهنام وشاني   صص 349-355
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 67KB]    
 تاثير آموزش مبتني بر زمينه در كارآموزي روان پرستاري بر مهارت همدلي با بيمار دانشجويان پرستاري
حسين كريمي مونقي، حميدرضا بهنام وشاني ، سعيد واقعي *، الهام لشگري   صص 349-355
 چکيده   
 ارتباط بين هوش هيجاني و نرخ بروز آسيب در ورزشكاران نخبه رشته هاي رزمي
محمدمهدي كوهستاني اردو محله*، مصطفي شاه وردي، حسن غراياق زندي   صص 356-361
 چکيده   
 ارتباط بين هوش هيجاني و نرخ بروز آسيب در ورزشكاران نخبه رشته هاي رزمي
محمدمهدي كوهستاني اردو محله*، مصطفي شاه وردي، حسن غراياق زندي   صص 356-361
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 128KB]    
 ارتباط بين هوش هيجاني و نرخ بروز آسيب در ورزشكاران نخبه رشته هاي رزمي
محمدمهدي كوهستاني اردو محله*، مصطفي شاه وردي، حسن غراياق زندي   صص 356-361
 چکيده   
 ارتباط بين هوش هيجاني و نرخ بروز آسيب در ورزشكاران نخبه رشته هاي رزمي
محمدمهدي كوهستاني اردو محله*، مصطفي شاه وردي، حسن غراياق زندي   صص 356-361
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 128KB]    
 بررسي مقايسه اي ناگويي هيجاني و ابعاد خشونت در دو گروه از معتادين به مواد مخدر و محرك با همتايان سالم
سعيده شعبانلو*، محجوبه عليمرادي، آمنه معاضديان   صص 362-367
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 77KB]    
 بررسي مقايسه اي ناگويي هيجاني و ابعاد خشونت در دو گروه از معتادين به مواد مخدر و محرك با همتايان سالم
محجوبه عليمرادي، آمنه معاضديان ، سعيده شعبانلو*   صص 362-367
 چکيده   
 بررسي مقايسه اي ناگويي هيجاني و ابعاد خشونت در دو گروه از معتادين به مواد مخدر و محرك با همتايان سالم
سعيده شعبانلو*، محجوبه عليمرادي، آمنه معاضديان   صص 362-367
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 77KB]    
 بررسي مقايسه اي ناگويي هيجاني و ابعاد خشونت در دو گروه از معتادين به مواد مخدر و محرك با همتايان سالم
محجوبه عليمرادي، آمنه معاضديان ، سعيده شعبانلو*   صص 362-367
 چکيده   
 ارتباط سلامت روان با كيفيت زندگي: يك مطالعه مقطعي در نمونه اي بزرگ از كاركنان كارخانه ذوب آهن اصفهان
نجمه رباني پور، حميدرضا روح افزا، كتايون ربيعي، نضال صراف زادگان ، آوات فيضي*   صص 368-375
 چکيده   
 ارتباط سلامت روان با كيفيت زندگي: يك مطالعه مقطعي در نمونه اي بزرگ از كاركنان كارخانه ذوب آهن اصفهان
نجمه رباني پور، حميدرضا روح افزا، آوات فيضي*، كتايون ربيعي، نضال صراف زادگان   صص 368-375
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 123KB]    
 ارتباط سلامت روان با كيفيت زندگي: يك مطالعه مقطعي در نمونه اي بزرگ از كاركنان كارخانه ذوب آهن اصفهان
نجمه رباني پور، حميدرضا روح افزا، كتايون ربيعي، نضال صراف زادگان ، آوات فيضي*   صص 368-375
 چکيده   
 ارتباط سلامت روان با كيفيت زندگي: يك مطالعه مقطعي در نمونه اي بزرگ از كاركنان كارخانه ذوب آهن اصفهان
نجمه رباني پور، حميدرضا روح افزا، آوات فيضي*، كتايون ربيعي، نضال صراف زادگان   صص 368-375
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 123KB]    
تاريخ انتشار: 11/10/78

تاريخ درج در سايت: 5/7/97
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 37  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 4803)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است