|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي، شماره 66
magiran.com >  فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي > فهرست مطالب شماره 66
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
سال شانزدهم
شماره 3
(پياپي 71)
1388


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 توقف انتشار
1 توقف انتشار

خدمات سايت
 
  http://www.magiran.com/jasnr
انتشار اين مجله از ابتداي سال 88 متوقف و پس از آن به سه مجله پژوهش هاي توليد گياهي، پژوهش هاي حفاظت آب و خاك و پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل تفكيك شده است.
فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources

ISSN 1028-3099

فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال پانزدهم، شماره 4 (پياپي 66)، مهر و آبان 1387

 
 كاربرد برنامه ريزي چند منظوره و توافقي در برنامه ريزي زراعي: مطالعه موردي خراسان رضوي
محمود صبوحي، محسن الوانچي   ص 1
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 170KB]    
 كشت بافت ملج: اثر محيط كشت، نوع ريزنمونه و زمان برداشت آنها
هادي ذبيحي، سيدمحمد حسيني نصر، نادعلي بابائيان جلودار، حميد جليلوند   ص 15
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 156KB]    
 بررسي پالايش هاي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي اطراف پالايشگاه تهران به روش تحريك گياهي
علي اصغر بسالت پور، محمدعلي حاج عباسي، اميرحسين خوشگفتارمنش، مجيد افيوني   ص 22
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 230KB]    
 فيزيولوژي مقايسه اي گندم و نخود: توليد و زوال برگ ها
وحيد مداح يزدي، افشين سلطاني، بهنام كامكار، ابراهيم زينلي   ص 36
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 159KB]    
 فيزيولوژي مقايسه اي گندم و نخود : شاخص سطح برگ دريافت و استفاده از تشعشع و توزيع ماده خشك به برگ ها
وحيد مداح يزدي ، افشين سلطاني ، بهنام كامكار، ابراهيم زينلي    ص 45
مشاهده متن    [PDF 179KB]    
 اثر آبياري و كود نيتروژن بر صفات زراعي و فيزيولوژيكي دو رقم كانولا ص 56
مشاهده متن    [PDF 187KB]    
 طراحي و ساخت چهار حامل پلاسميدي نوتركيب مناسب براي انتقال ژن هاي كيتيناز، گلوكاناز و Bt به گياهان
مطهره محسن پور، نادعلي بابائيان جلودار، مسعود توحيدفر، علي اكبر حبشي   ص 69
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 231KB]    
 بررسي اثرات ژن در كنترل صفات كمي در كلزا از طريق تجزيه و تحليل داي آلل
آمنه سادات هاشمي، قربانعلي نعمت زاده ، نادعلي بابائيان جلودار، اميد قاسمي چپي   ص 81
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 162KB]    
 كمي سازي وقوع تنش هاي دمايي در زراعت گندم (Triticum aestivum) در گرگان
پيمان رضايي، افشين سلطاني، فرشيد اكرم قادري، ابراهيم زينلي   ص 97
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 278KB]    
 تندي اكسيداتيو و هيدروليتيك چربي در ماهي اسبله (Silurus glanis) طي نگهداري به صورت منجمد
پرستو پورعاشوري، بهاره شعبانپور، جواد دقيق روحي، علي شعباني   ص 107
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 156KB]    
 اثر جيره هاي حاوي آزولاي (Azolla filiculoides) سيلو شده با تفاله خشك چغندرقندبر عملكرد پرواري گوساله هاي نر بومي گيلان
حسن فضائلي، حميدرضا محمديان تبريزي، احمد قرباني، يدا.. اسدپور، مسعود افضلي   ص 115
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 271KB]    
 آناليز ملكولي ژن كالپاستاتين در گله هاي گوسفند كرماني
وحيد بهرامپور، محمدرضا محمدآبادي، حميدرضا ميرزايي، امين باقي زاده، غلامرضا داشاب، اكرم محمدي، روح الله علي نقي زاده، محمد سفلايي ،احد خصالي   ص 124
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 168KB]    
 اثر سطوح مختلف پروتئين و پروبيوتيك بر صفات توليدي و برخي از فاكتورهاي خوني درجوجه هاي گوشتي
محمود شمس شرق، مونا آزادگان مهر، بهروز دستار ،سعيد حسني   ص 132
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 282KB]    
 اثر فرم فيزيكي خوراك بر برخي پارامترهاي رشد و متابوليت هاي خوني گوساله هاي شيري
جليل قاسمي نژاد، نورمحمد تربتي نژاد، عليرضا فروغي، سعيد زره داران، عباسعلي ناصريان، بهنام صارمي   ص 143
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 274KB]    
 بررسي عوامل حذف گاوهاي شيري هلشتاين در گاوداري هاي صنعتي استان زنجان
مجيد شاهمرادي، حميد امانلو ، علي حق نظري   ص 154
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 154KB]    
 بررسي گلخانه اي اثر متقابل نژاد دو نماتود مولد گره Meloidogyne incognita و قارچ Verticillium dahliae عامل پژمردگي نهال هاي زيتون (Olea europaea) در گرگان
حسين حقيقي، عبدالحسين طاهري ، سيداسماعيل رضوي، زهرا تنها معافي، مريم ممقاني   ص 163
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 226KB]    
 واكنش هفت رقم گندم به پاتوتيپ ال 1 قارچ Tilletia laevis عامل سياهك پنهان معمولي
مهدي صدروي، خاطره محمدي   ص 179
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 156KB]    
  بررسي هيستوپاتولوژي در دو گونه نارون اوجا و ملج مايه زني شده با قارچ Ophiostoma novo-ulmi
ميرمعصوم عراقي ، كامران رهنما، معصومه مصطفي، مرتضي مرندي   ص 186
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 186KB]    
 اثر عوامل محيطي بر پراكنش گونه هاي مرتعي در منطقه هزار جريب بهشهر(مطالعه موردي: مراتع سرخ گريوه)
علي تقي پور، منصور مصداقي، غلامعلي حشمتي، شفق رستگار   ص 195
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 201KB]    
 بررسي تاثير بارندگي بر عملكرد محصولات گندم و جو در استان گلستان
ابوالفضل مساعدي ، مهدي كاهه   ص 206
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 230KB]    
 بررسي آزمايشگاهي عوامل موثر بر ميزان تخليه رسوبات در رسوب شويي تحت فشار
صمد امامقلي زاده    ص 219
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 534KB]    
 توسعه مدل دو بعدي متوسط گيري شده در عرض براي شبيه سازي جريان هاي سطح آزاد
مرتضي افتخاري، مسعود منتظري نمين ، سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري   ص 235
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 277KB]    
 تاثير آبياري سطحي و زيرسطحي با پساب تصفيه شده بر خصوصيات چمن برموداگراس
راحله ملكيان، منوچهر حيدرپور، بهروز مصطفي زاده فرد ، جهانگير عابدي كوپايي   ص 248
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 167KB]    
 تخمين دبي متوسط ماهانه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي مطالعه موردي: آبخيز قشلاق سنندج
يوسف محمدي، پرويز فتحي، علي نجفي ن‍‍‍‍‍ژاد، نادر نورا   ص 258
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 203KB]    
 بررسي آزمايشگاهي الگوي جريان دو بعدي اطراف آب شكن در قوس 90 درجه
مسعود قدسيان، محمد واقفي ، نيما پناه پور   ص 269
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 278KB]    
 استفاده از مطالعات هيدروژئوشيمي براي تشخيص نفوذ آب شور در چاه هاي آب (مطالعه موردي: شهر ساري)
مجتبي قره محمودلو، مصطفي رقيمي، ابولفضل طهماسبي   ص 281
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 294KB]    
گزارش كوتاه علمي
 نهضت علمي مسلمانان در ترويج كشاورزي و توجه به منابع طبيعي
يدالله سپهري   ص 294
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 251KB]    
 تاثيرميزان پالايش بر مشخصات الياف و درجه رواني خمير كاغذ كرافت چوب كاج بروسيا
وحيد وزيري، سيدضياء الدين حسيني، حميد نوري چپرپردي، احسان كبيري   ص 304
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 189KB]    
تاريخ انتشار: 11/7/87
تلفن: 32245884 (017)

تاريخ درج در سايت: 16/2/88
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 3634  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 504)، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است