|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي، شماره 67
magiran.com >  فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي > فهرست مطالب شماره 67
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
سال شانزدهم
شماره 3
(پياپي 71)
1388


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 توقف انتشار
1 توقف انتشار

خدمات سايت
 
  http://www.magiran.com/jasnr
انتشار اين مجله از ابتداي سال 88 متوقف و پس از آن به سه مجله پژوهش هاي توليد گياهي، پژوهش هاي حفاظت آب و خاك و پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل تفكيك شده است.
فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي

Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources

ISSN 1028-3099

فصلنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال پانزدهم، شماره 5 (پياپي 67)، زمستان 1387
252 صفحه

 
ترويج كشاورزي
 تحليل عوامل بازدارنده طرح مهندسين ناظر گندم: مطالعه موردي استان اردبيل
مرتضي اكبري ، علي اسدي ، سيدسعادت موسوي   ص 1
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 269KB]    
جنگلداري
 تاثير جاده هاي جنگلي آسفالته و خاكي بر ميزان موجودي حجمي توده هاي حاشيه جاده و مجاور
آيدين پارساخو ، حميد جليلوند ، سيد عطاءا.. حسيني ، مهدي شيخي   ص 10
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 175KB]    
خاكشناسي
 كاني شناسي خاك هاي با مواد مادري لسي در دو منطقه از استان گلستان (هوتن و گرگان)
حسن اميني جهرمي ، محمد يوسف ناصري ، فرهاد خرمالي ، سيد عليرضا موحدي نائيني   ص 18
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 172KB]    
زراعت و اصلاح نباتات
 بررسي اثرات شوري و دما بر مؤلفه‏هاي جوانه‏زني ارقام مختلف كلزا
بهنام كامكار ، حجت غفاري ، محمد انتصاري   ص 27
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 174KB]    
 ارزيابي واكنش ده ژنوتبپ جو به شوري در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه (L Hordeum Vulgar.)
مارال اعتصامي ، سرا... گالشي   ص 39
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 221KB]    
 تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر كالوس زايي و باززايي نيشكر واريته CP73-21
شهاب سادات ، محمد رضا بي همتا ، سيد احسان امام   ص 47
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 177KB]    
شيلات
 اثرات سطوح متفاوت پربيوتيك اينولين جيره غذايي بر شاخص هاي رشد، تغذيه، نرخ بازماندگي و تركيب بدن فيل ماهيان Huso huso (Linnaeus، 1754) جوان پرورشي
رضا اكرمي ، عبدالمجيد حاجي مرادلو ، عباس متين فر   ص 55
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 191KB]    
علوم باغباني
 رفع گسي ميوه خرمالوي ژاپني (Diospyros kaki L.) با تيمار اتمسفر اشباع از دي اكسيدكربن و تاثير آن بر برخي از ويژگي هاي مهم ميوه
ذبيح ا... زماني ، يونس مستوفي ، محمدرضا فتاحي مقدم ، اورنگ خادمي   ص 68
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 259KB]    
 بررسي ريزش قبل از برداشت و ارتباط آن با ميزان اكسين در ناحيه ريزش ميوه پرتقال ايتاليايي (Citrus sinensis cv. Italian)
نگين اخلاقي اميري ، كاظم ارزاني ، محمدجعفر ملكوتي ، محسن برزگر   ص 77
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 279KB]    
 بررسي چند‏جنيني در بذور نارنج (Citrus aurantium) جمعآوري شده از نقاط مختلف استان‏هاي مازندران و گلستان
كامبيز مشايخي ، بهنام كامكار ، فاطمه عاصمي   ص 87
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 194KB]    
علوم و صنايع غذايي
 توليد ماست بيفيدوس با استفاده از ايزوله ايراني و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي آن
مرتضي خميري ، سيد علي مرتضوي ، حميد بهادر قدوسي ، علي خامسان ، درخشان احمد   ص 97
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 156KB]    
علوم دامي
 تاثير چند افزودني غذايي محرك رشد بر عملكرد، تركيب لاشه و مقادير هماتولوژي جوجه هاي گوشتي
اميد عشايري زاده ، بهروز دستار ، محمود شمس شرق ، مرتضي خميري   ص 106
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 264KB]    
 بررسي اثرات ال كارنيتين در جيره هاي با مقادير متفاوت پروتئين بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي
زهرا تراز ، بهروز دستار   ص 114
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 229KB]    
 تاثير سطوح مختلف ويتامين هاي E و C در رقيق كننده هاي شير و تريس بر خصوصيات اسپرم قوچ آتاباي در شرايط مايع
بهمن پريزاديان كاوان ، يوسف جعفري آهنگري ، سعيد زره داران   ص 123
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 242KB]    
 بررسي تاثير سطوح مختلف ويتامين هاي E و C در رقيق كننده هاي شير و تريس بر خصوصيات اسپرم قوچ آتاباي در شرايط منجمد
بهمن پريزاديان كاوان ، يوسف جعفري آهنگري ، سعيد زره داران   ص 132
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 235KB]    
 تعيين ارزش غذايي و بررسي امكان استفاده از سطوح مختلف پوسته پسته خشك شده بر عملكرد پروار بره هاي نژاد افشاري ايران
علي مهدوي ، مجتبي زاغري ، مجتبي زاهدي فر ، علي نيكخواه ، عليرضا آقا شاهي   ص 139
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 283KB]    
 بررسي برخي از خصوصيات الياف پشم نسل اول و دوم گوسفندان آميخته آرخارمرينوس× قزل و آر خارمرينوس× مغاني
مهدي مخبريوسف آباد ، جليل شجاع ، صادق عليجاني ، مرتضي بهروز لك   ص 149
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 256KB]    
علوم گياهي
 معرفي برخي گياهان دارويي منطقه تاريخي ميمند استان كرمان
رضا رمضان نژاد قادي ، محمدرضا پريشاني فروشاني   ص 157
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 224KB]    
مهندسي آب و آبخيزداري
 اثر تنش آبي بر فرآيند جذب آب توسط بخش هاي مختلف ريشه
مهدي ذاكري نيا ، تيمور سهرابي ، مهدي شهابي فر ، فريبرز عباسي ، محمدرضا نيشابوري   ص 166
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 205KB]    
 پيش بيني كوتاه مدت بارندگي: روشي براي بهبود هشدار سيل هاي ناگهاني (مطاله موردي- حوضه سد گلستان 1 در استان گلستان)
محمدابراهيم يخكشي ، بهرام ثقفيان ، حسين صدقي ، هدايت فهمي ، حبيب موسوي جهرمي   ص 179
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 284KB]    
 مطالعه آزمايشگاهي اثر تراز آب مخزن و مشخصات هيدروليكي و رسوبي دهانه ورودي مخزن بر سرعت پيشروي دلتا
جعفر مامي زاده ، محمدعلي بني هاشمي ، سيدعلي ايوب زاده ، سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري ، رشيد جمشيدي   ص 191
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 248KB]    
 تحليل احتمالاتي خصوصيات مكاني شدت خشكسالي در استان تهران
حميده حسيني صفا ، سعيد مريد   ص 203
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 192KB]    
 تغييرات مكاني رواناب در بخشي از خاك هاي آهكي ناحيه نيمه خشك در شمال غربي ايران
عليرضا واعظي ، حسينعلي بهرامي ، سيدحميدرضا صادقي ، محمدحسين مهديان   ص 213
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 249KB]    
گزارش كوتاه علمي
 بررسي علل گياهچه ميري برخي از نارون هاي چيني در گرگان
ميرمعصوم عراقي ، كامران رهنما ، كامبيز مشايخي   ص 226
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 150KB]    
 چكيده انگليسي مقالات ص 228
مشاهده متن    [PDF 128KB]    
تعداد صفحات: 252 صفحه
تاريخ انتشار: 5/3/88
تلفن: 32245884 (017)

تاريخ درج در سايت: 10/3/88
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 5036  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه طب جانباز
متن مطالب شماره 39، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است