|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز،
magiran.com >  پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز > فهرست مطالب سال هشتم، شماره 15
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال هشتم
شماره 16
پاييز و زمستان 1396


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع
1 آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع
1 آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع

خدمات سايت
 
 
پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز

Journal of Watershed Management Research

دوفصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (کشاورزي)

سال هشتم، شماره 15، بهار و تابستان 1396

 
 بررسي كارايي روش هاي رگرسيون بردار پشتيبان، شبكه عصبي پرسپترون چندلايه و رگرسيون خطي چندمتغيره به منظور پيش بيني تراز سطح آب زيرزميني (مطالعه موردي: دشت شهركرد)
عبداله رمضاني چرمهينه، محمد ذونعمت كرماني   صص 1-12
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1918KB]    
 مقايسه روش هاي شبكه عصبي بيزين، شبكه عصبي مصنوعي و برنامه ريزي بيان ژن در تحليل كيفيتت آب رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه بالخلوچاي)
محمدعلي قرباني ، رضا دهقاني   صص 13-24
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1033KB]    
 بررسي تغييرات بستر رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS4.0 (مطالعه موردي: رودخانه تالار)
فاطمه زهرا اسدي، رامين فضل اولي ، عليرضا عمادي   صص 25-35
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 762KB]    
 بررسي شاخص فرسايندگي باران استان آذربايجان غربي براي تهيه نقشه هم فرساي بارندگي
رضا سكوتي اسكوئي ، داود نيك كامي، ابراهيم بروشكه   صص 36-44
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 493KB]    
 شبيه سازي دبي و نيترات آب در حوزه آبخيز تالار با استفاده از مدل SWAT
مازيار محمدي، عطااله كاويان ، ليلا غلامي   صص 45-60
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1186KB]    
 ارزيابي كارايي مدل هاي فركتا لي در توزيع اندازه ذرات رسوب (مطالعه موردي: فولاد محلهِ سمنان)
هانيه ببرنژاد زيارت، علي اصغر ذوالفقاري ، محمدرضا يزداني، علي اصغر هاشمي، محمدكيا كيانيان   صص 61-72
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2547KB]    
 برآورد ضرايب زبري مانينگ و دارسي-ويسباخ در سطح يك خاك لسي تحت پوشش هاي متفاوت سنگ ريزه سطحي
سلمان ميرزايي ، فرخ اسدزاده، حبيب نظرنژاد   صص 73-81
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1982KB]    
 مدل سازي منطقه اي و ارزيابي ضريب جريان در حوزه كرخه
جهانگير پرهمت، رحيم كاظمي   صص 82-91
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1287KB]    
 كاربرد ماشين بردار پشتيبان در طبقه بندي كاربري اراضي حوزه چشمه كيله- چالكرود
احمد نجفي، سارا عزيزي قلاتي ، محمدحسين مختاري   صص 92-101
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 549KB]    
 مدل سازي و پيش بيني تراز آب زيرزميني با كاربرد مدل هاي سري زماني (مطالعه موردي: دشت هاي استان همدان)
علي افروزي، حميد زارع ابيانه   صص 102-111
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 957KB]    
 تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق بر اساس آماره هاي خطاسنجي (مطالعه موردي-تعدادي از زيرحوزه هاي كشف رود)
الياس رمضاني پور، ابوالفضل مساعدي ، منصور مصداقي   صص 112-124
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1141KB]    
 تحليل شدت و تداوم دوره هاي خشك و مرطوب بر اساس شاخص هاي مبتني بر بارش و تبخير- تعرق
محسن ذبيحي، رئوف مصطفي زاده ، معراج شرري   صص 125-136
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 600KB]    
 برآورد تبخير– تعرق پتانسيل بر اساس مدل هاي تصادفي سري زماني (مطالعه موردي ايستگاه تبريز)
اميد باباميري ، حامد نوذري، صفر معروفي   صص 137-146
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 930KB]    
 ارزيابي مقايسه اي روش هاي احتمالاتي وزن واقعه و نسبت فراواني در پهنه بندي خطر زمين لغزش (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ونك، اصفهان)
عليرضا عرب عامري ، كوروش شيراني، خليل رضايي   صص 147-160
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 2848KB]    
 اولويت بندي عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش و تهيه نقشه حساسيت آن با استفاده از الگوريتم نوين جنگل تصادفي (مطالعه موردي: بخشي از استان گلستان)
مجيد محمدي ، حميدرضا پورقاسمي   صص 161-170
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 588KB]    
 استفاده از روش هاي آماري رگرسيون دو و چند متغيره در پهنه بندي خطر زمين لغزش (مطالعه موردي: حوزه آبخيز شمال تهران)
زهرا دولتخواهي، محمدرضا جوادي ، مهدي وفاخواه   صص 171-179
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 605KB]    
 اولويت بندي مكاني زهكشي زيرزميني در محدوده پروژه آبياري و زهكشي البرز
سهراب خليلي واودره، علي شاهنظري ، ميرخالق ضياءتبار احمدي، مجتبي چراغي زاده   صص 180-190
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 691KB]    
 دستيابي به مسير بهينه استحصال از منابع آب زيرزميني با اعمال اثرات جانبي در دشت همدان- بهار
سيد محسن سيدان ، محمدرضا كهنسال، محمد قرباني   صص 191-201
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 568KB]    
 بررسي تاثير عوامل زمين محيطي بر شكل گيري و گسترش فرسايش خندقي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردِي: منطقه تمر قره قوزي، استان گلستان)
نصير خوجه ، جمال قدوسي، روح اله اسماعيلي   صص 202-212
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 1008KB]    
 شبيه سازي سيلاب در شبكه زهكشي رواناب سطحي (مطالعه موردي حوزه آبخيز شهري شاهزاده رودخانه ي بابلسر- مازندران)
مصطفي رشيدپور ، كريم سليماني، كاكا شاهدي، ولي الله كريمي   صص 213-224
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 948KB]    
 مطالعه اثرات عمليات بيومكانيكي حفاظت آب و خاك بر برخي خصوصيات خاك (مطالعه موردي: ارتفاعات بالادست حوزه آبخيز گرگان رود)
عيسي جعفري فوتمي ، حميد نيك نهاد قرماخر، موسي اكبرلو، عبدالرضا بهره مند   صص 225-234
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 537KB]    
 تخمين عدم قطعيت مدل شبيه سازي سيلاب HEC-HMS با استفاده از الگوريتم مونت كارلو زنجيره ماركوف
مه روز نورعلي، بيژن قهرمان ، محسن پوررضا بيلندي، كامران داوري   صص 235-249
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 633KB]    
 تخمين دبي اوج سيلاب و حجم رواناب رگبار با استفاده از شبكه عصبي- فازي تطبيقي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز كسيليان)
سعيد جاني زاده، مهدي وفاخواه   صص 250-258
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 593KB]    
 ارزيابي اتصال شبكه اي جاده هاي حوزه هاي آبخيز كوهستاني با استفاده از تئوري گراف در حوزه چهل چاي استان گلستان
محسن مصطفي ، شعبان شتايي جويباري، مجيد لطفعليان، امير سعدالدين   صص 259-267
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 676KB]    
 «گزارش فني» چالش هاي فراروي مديريت حوزه هاي آبخيز كشور با بهره گيري از فن دلفي
زهرا اطهري ، غلامرضا پزشكي راد، عنايت عباسي، اميرحسين علي بيگي   صص 268-279
 چکيده   مشاهده متن    [PDF 623KB]    
تاريخ انتشار: 17/7/96
تلفن: 33687437 (011)

تاريخ درج در سايت: 19/7/96
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 403  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي علوم اعصاب باليني
متن مطالب شماره 2 (پياپي 502)، Spring 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است