|     |  Ͽ  |  [Sign in]
   |  
 :  
World Applied Sciences Journal
magiran.com >  World Applied Sciences Journal > 9
شماره جديد اين نشريه

10
2017


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 


 
 
.
World Applied Sciences Journal

ISSN 1818-4952

ماهنامه

9 2017

 
 The Treatment Process and Effects of Sandplay Therapy on Inferior College Students
Sha He , Risheng Zhang , Xijuan Ma   Pages 1651-1657
 Abstract    Full Text    [PDF 531KB]    
 Performance Analysis of Amicrochannel Amr Magnetic Refrigerator Using Different Heat Transfer Fluids
Muhammad Sajid Kamran , Hafiz Ozair Ahmad , Muhammad Asim , Nasir Hayat   Pages 1658-1665
 Abstract    Full Text    [PDF 846KB]    
 Access and Benefit Sharing: National Law and Islamic Perspective
A.A. Zakariah , M.L. Mohd Yusob   Pages 1666-1676
 Abstract    Full Text    [PDF 167KB]    
 Utilisations of Takaful Surplus for Flood Victims in East Coast of West Malaysia: a Suggestion
Murshamshul Kamariah Musa , Ang Cheong Chek , Penny Su Ni Ni , Nallina a , p Sanmugarajan , Roopini a , p Ramasamy , Amira Saqinah Mohamad Zaini   Pages 1677-1684
 Abstract    Full Text    [PDF 408KB]    
 Compensation as a Remedy for Rape Victims: International, Islamic and Malaysian Legal Perspectives
Nor Aida Ab. Kadir   Pages 1685-1695
 Abstract    Full Text    [PDF 190KB]    
 Consent Judgment as a Method of Shariah Compliant Resolution of Ligitaion in Private Contracts in Malaysia
Abdul Majid Tahir bin Mohamed , Noor Ashikinbinti Hamid , Maheranbinti Makhtar , Khairun-Nisaabinti Asari , Mohd Lotpi bin Mohd Yusob   Pages 1696-1700
 Abstract    Full Text    [PDF 130KB]    
 Determination of the Parents Right to Decide on the Religion of a Minor Child: The Malaysian Perspective
Abdul Majid Tahir Mohamed , Murshamshul Kamariah Musa , Rabiatul Adawiyah Mohd Ariffin , Mohd Afandi Salleh   Pages 1701-1708
 Abstract    Full Text    [PDF 317KB]    
 Effect of Donald Trump Foreign Policy Toward The Muslim World: The Israeli-Palestinian Issues
Abdullahi Ayoade Ahmad , Adekunle Daoud Balogun , Abdul Majid Hafiz Bin Mohamed , Mohd Afandi Salleh   Pages 1709-1717
 Abstract    Full Text    [PDF 432KB]    
 Online News Portals in Malaysia: Should They Be Subjected to the Existing Tradtional Media Laws?
Nazli Ismail Nawang , Aminuddin Mustaffa   Pages 1718-1722
 Abstract    Full Text    [PDF 129KB]    
 Rules on Advertisement in Malaysia
Farhanin Abdullah Asuhaimi , Nur Amani Pauzai , Mohd Lotpi Yusob , Khairun-Nisaa Asari   Pages 1723-1729
 Abstract    Full Text    [PDF 139KB]    
 The Burden of Refugees Accommodation and the Right of Host Nation to Compensations
Mohd Afandi Salleh , Abdullahi Ayoedi Ahmad , Nur Amani Pauzai , Abdul Majid Hafiz Mohamed   Pages 1730-1736
 Abstract    Full Text    [PDF 141KB]    
 The Independent Directors in Malaysia: The Analysis of the Legal Requirements for Conventional and Shariah Business Companies
Kamaliah Salleh , Noor Ashikin Hamid , Noraida Harun , Asiah Bidin , Zuhairah Ariff Ab Ghadas   Pages 1737-1741
 Abstract    Full Text    [PDF 190KB]    
 Thomas Lubanga Dyilo Case: The Left-Out Victims for Reparation in International Criminal Law
Nur Amani Pauzai , Farhanin Abdullah Asuhaimi , Khairun-Nisaa Asari   Pages 1742-1746
 Abstract    Full Text    [PDF 123KB]    
 Understanding the Issue of Elder Abuse from Islamic Perspective
Asiah Bidin , Zulkifli Mohd , Noraida Harun , Kamaliah Salleh , Noor Ashikin Hamid   Pages 1747-1752
 Abstract    Full Text    [PDF 130KB]    
 Utilizing Endowed Waqf Land for Human Capital Development in East Coast Malaysia
Yusuff Jelili Amuda   Pages 1753-1757
 Abstract    Full Text    [PDF 116KB]    
 The Concept of Tahqiq Al-Manat and its Suitability as a Method of Reasoning in the Judicial Process
Mohd Badrol Awang , Aminuddin Mustaffa , Mohd Lotpi Mohd Yusob   Pages 1758-1763
 Abstract    Full Text    [PDF 367KB]    
 Pre-Trial Detention of Children; A comparative analysis between Malaysian Juvenile Justice System and International Standards
Aminuddin Mustaffa , Nazli Nawang Ismail   Pages 1764-1771
 Abstract    Full Text    [PDF 306KB]    
 Determinant of Mahathirs Foreign Policy towards Palestine Conflict
Abdul Majid Hafiz Mohamed , Abdullah Ayoade Ahmad , Mohd Afandi Salleh   Pages 1772-1776
 Abstract    Full Text    [PDF 116KB]    
 Boko Haram and Humanitarian Crisis in North-East Nigeria
Noor Ashikin Hamid , Mohd Afandi Salleh , Nasai Muhammad Gwadabe , Abd Majid Hafiz Mohamed , Abdullahi Ayoaede Ahmad   Pages 1777-1782
 Abstract    Full Text    [PDF 266KB]    
 Criminal Responsibility of Children under Malaysian Law; Time for a Re-Evaluation
Akmal Mohamad , Aminuddin Mustaffa , Mohd Badrol Awang , Nazli Nawang @Ismail , Mohd Lotpi Mohd Yusob   Pages 1783-1791
 Abstract    Full Text    [PDF 347KB]    
 The Officious Bystander Test Revisited; Special Reference to Implied Terms in PAM and PWD 203A Standard Form Contracts
Maheran Makhtar , Zuhairah Ariff Abd Ghadas , Nurzihan Mohammad Udin   Pages 1792-1796
 Abstract    Full Text    [PDF 131KB]    
 Human Security and Nigerias Democracy in 21st Century
Suyatno Ladiqi , Mohd Afandi Salleh , Nasai Muhammad Gwadabe , Abd Majid Hafiz Mohamed , Abdullahi Ayoaede Ahmad   Pages 1797-1803
 Abstract    Full Text    [PDF 146KB]    
 School of Thought of Social Enterprises: An Appraisal of Social Enterprise in Malaysia
Noraida Harun , Zuhairah Ariff Abd Ghadas , Mohd Shahirl Nizam Md. Radzi   Pages 1804-1807
 Abstract    Full Text    [PDF 201KB]    
 Determination of Cadmium and Zinc Concentration in Fish and Waterfrom Sungai Kelantan
Nadzifah Yaakub , Muhammad Nizam Abd Raoff , Muhamad Najmi Haris , Aishatul Amiera Abdul Halim , Mazira Mansor   Pages 1808-1815
 Abstract    Full Text    [PDF 414KB]    
 Sexual Dimorphism Characteristics of the White Spot Fish, Aplocheilus panchax (Hamilton, 1822)
Norshida Ismail , Nur Hanani Mohd Nor , Mohd Khairi Che Lah , Ahmad Syazni Kamarudin   Pages 1816-1820
 Abstract    Full Text    [PDF 337KB]    
 Mangrove Forest Classification Using Decision Tree-Learning Method
Nurul aini Kamaruddin , Shigeo Fujii   Pages 1821-1825
 Abstract    Full Text    [PDF 358KB]    
 Does Ownership Characteristics Have Any Impact on Audit Report Lag? Evidence of Malaysian Listed Companies
Ummi Junaidda binti Hashim   Pages 1826-1838
 Abstract    Full Text    [PDF 429KB]    
 Sustainability of Camel Framework as A Performance Evaluator For Banking Industry
Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid , Siti Nurain Muhmad , Nadiah Abdul Hamid , Zarinah Abdul Rasit , Rohaya Md Noor   Pages 1839-1843
 Abstract    Full Text    [PDF 214KB]    
 The Discussions ofIslamic and Conventional Tax Incentive Towards The Corporate Tax Planning Level In Malaysia
Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid , Siti Nasuha Muhmad , Mohd Hassan CheHaat , Nadiah Abd Hamid , Zarinah Abdul Rasit   Pages 1844-1848
 Abstract    Full Text    [PDF 218KB]    
 Does Education Moderates the Relationship Between Decision Factors and Purchase Decision of Family Takaful Protection in Malaysia?
Ahmad Shukri Yazid , Juliana Ariffin , Zainudin Awang , Wan Norhayate Wan Daud , Fakhrul Anwar Zainol , Fauzilah Salleh , Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid , Zarinah Abdul Rasit , Nadiah Abdul Hamid   Pages 1849-1863
 Abstract    Full Text    [PDF 982KB]    
 The Awareness of Business Zakat Reporting Among of EntrepreneursIn Terengganu, Malaysia
Zaharah Salwati Baba , Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid , Hashim Jusoh , Wan Amalina Wan Abdullah , Habsah Muda   Pages 1864-1868
 Abstract    Full Text    [PDF 202KB]    
 Analyse of Relationship Between Government Support, Experience, Attitude Towards Business and Women Entrepreneurs Performance of Micro Enterprises
Dede Ansyari Guci , Puspa Liza Ghazali   Pages 1869-1873
 Abstract    Full Text    [PDF 206KB]    
 Assessing Service Quality of E-Waste Recycling: A Case Study from Putrajaya, Malaysia
Nazatul Faizah Haron , H.O. Mohd Shahwahid , Shaufique F. Sidique   Pages 1874-1879
 Abstract    Full Text    [PDF 289KB]    
 Relationship Between Behavioral Aspects and Safety Culture in the Peninsular Malaysia Manufacturing Industry
Noor Aina Amirah , Aziz Amin , Shaladdin Muda , Wan IzatulAsma Wan Talaat , Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid   Pages 1880-1884
 Abstract    Full Text    [PDF 296KB]    
 Islamic Personal Risk Management from Islamic Perspective
Ahmad Shukri Yazid , Wirwanjaya Mohd Jais , Mohd Shukri Jusoh , Wan Norhayate Wan Daud , Fauzilah Salleh , Engku Ahmad Tajudin Engku Ali , Bunyamin Adewale Bello , Fakhrul Anwar Zainol , Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid , Zarinah Abdul Rasit , Nadiah Abdul Hamid   Pages 1885-1892
 Abstract    Full Text    [PDF 329KB]    
 Implementation of Integration Takaful Model for Medical and Education Fund
Puspa Liza Binti Ghazali   Pages 1893-1900
 Abstract    Full Text    [PDF 152KB]    
 Wakalah Recovery Model for Parents of Learning Disabled Children Benefit
Nurul Zawani Binti Baharazi , Puspa Liza Ghazali , Fauzilah Salleh , NurArifah Amran , Saffiah Aini Ismail , Ahmad Syukri Yazid , Sadad Mahmud   Pages 1901-1906
 Abstract    Full Text    [PDF 257KB]    
 Management Accounting Systems (MAS) Adoption: Empirical Evidence from Malaysian Manufacturing Companies
Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid , Zarinah Abdul Rasit , Lina Syazwani , Nadiah Abd Hamid , Ahmad Shukri Yazid   Pages 1907-1917
 Abstract    Full Text    [PDF 429KB]    
 Adoption of Internet Banking: Extending the Role of Technology Acceptance Model (TAM) with E-Customer Service and Customer Satisfaction
Mazuri Abd Ghani , Samar Rahi , Norjaya Mohd Yasin , Feras MI Alnaser   Pages 1918-1929
 Abstract    Full Text    [PDF 413KB]    
 The Relationship Between Tax Evasion and Gst Rate
Nik Mohd Norfadzilah Nik mohd Rashd , Nadiah Abd Hamid , Noralina Md Amin , Fadzlina Mohd Fahmi , Zarinah Abdul Rasit , Ahmad Shukri Yazid   Pages 1930-1935
 Abstract    Full Text    [PDF 311KB]    
 Strategic Information Systems Sophistication and Strategic Performances of Islamic Banks: The Role of User Information Systems Expertise
Ahmad Shukri Yazid , Farouk Umar Kofarnaisa , Zainudin Awang , Mohammed Sani Abdullahi , Wan Norhayate Wan Daud , Fakhrul Anwar Zainol , Fauzilah Salleh   Pages 1936-1945
 Abstract    Full Text    [PDF 717KB]    
 Understanding the Influence of Demographic Variables on Financial Literacy
Farah Amalina Md Nawi , Shahida Shaharuddin , Wan Mohd Nazri Wan Daud , Zurita Mohd Yusoff   Pages 1953-1964
 Abstract    Full Text    [PDF 471KB]    
 The Effect of IFRS Implementation to the Value Relevance of Accounting Information
Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid , Yenni Saputri , Wan Amalina Wan Abdullah , Zaharah Salwati Baba , Nadiah Abdul Hamid   Pages 1965-1970
 Abstract    Full Text    [PDF 197KB]    
 The Effect of Capital Structureon Credit Cooperatives Performance in Malaysia
Zelhuda Shamsuddin , Abdul Ghafar Ismail , Suraya Mahmood , Wan SallhaYusoff   Pages 1965-1970
 Abstract   
 The Role of Board Governance in Alleviating Corporate Expropriation in Malaysia
Ahmadhusni Hamzah , Abdul Hadi Zulkafli   Pages 1971-1980
 Abstract    Full Text    [PDF 357KB]    
 Does Adoption of CAIS differentiate the SMEs Performance: Evidence in Malaysia
Wan Nur Syahida Wan Ismail , Azwadi Ali , Nik Mohd Norfadzilah , Nik Mohd Rashid   Pages 1981-1985
 Abstract    Full Text    [PDF 120KB]    
 Embracing Islamic Microfinance: Proposed Role of Mosque Institution in Malaysia in Providing Qardhul Hasan Microcredit
Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid , Mohd Hakimi Harman , Zaluddin Sulaiman , Kairunnisa Abd Rahman , Muharatul Sharifah Shaik Alaudeen   Pages 1986-1993
 Abstract    Full Text    [PDF 410KB]    
 The Nexus of Real Earnings Management (REM): Financial Abilities among Construction Industry In Malaysia
Nik Mohd Norfadzilah Nik Mohd Rashid , Rohaya Md Noor , Norazam Matsuski , Wan Syahida Wan Ismail , Nadiah Abdul Hamid , Mohd Hakimi Harman   Pages 1994-2001
 Abstract    Full Text    [PDF 176KB]    
 Global Solar Radiation Forecasting Using Neural Network Based on PV Module Performance
E.T. El Shenawy , A.H. Hegazy , M.A. Ibrahim   Pages 2002-2011
 Abstract    Full Text    [PDF 703KB]    
 Physiochemical Analysis of Different Soap and Shampoo Collected from the Different Local Market of District Karak, KP, Pakistan
Sobia Hassan , Hameed Ur Rehman , Amir Saddique , Mehtab Gul , Asim Ullah   Pages 2012-2014
 Abstract    Full Text    [PDF 216KB]    
 The Philosophical Background of African Humanism: The Genuine Way to Development
Macaulay A. Kanu   Pages 2015-2024
 Abstract    Full Text    [PDF 166KB]    
 Universitys Admission Entry Requirements for the Study of ESL as Correlates to students Oral Proficiency in the English Language
Chinyere Henrietta Maduabuchi , Ugochi Chidi- Ehiem   Pages 2025-2030
 Abstract    Full Text    [PDF 130KB]    
 Relevance of Psychology in National Health Care Delivery System
Kenneth N. Ahamefule , Sunday M. Ofoke , Maria N. Anyansi , Udechukwu C. Dominic , Nkwuda C. Francisca , Nwangele M. Lawrence   Pages 2031-2036
 Abstract    Full Text    [PDF 135KB]    
 Fragile States and the Spread of Terrorism in Africa: Experience from Somalia
Itumo Anthony , Amagwula , Victor , O. Onwa Doris   Pages 2037-2044
 Abstract    Full Text    [PDF 150KB]    
 Nigeria National Conference and Its Impact on Unity and Diversity in Nigeria
Udeuhele Godwin Ikechukwu   Pages 2045-2053
 Abstract    Full Text    [PDF 194KB]    
 Responsiveness of Return on Assets to External Financing of Manufacturing Firms in Nigeria
Obi , Chineze Eunice   Pages 2054-2059
 Abstract    Full Text    [PDF 629KB]    
 Determinants of Online Purchase Intention and Moderating Role of Trust in Social Network Websites in Malaysia
Saeideh Sharifi Fard , Ezhar Tamam , Md Salleh H.J. Hassan , Moniza Waheed   Pages 2060-2070
 Abstract   
 Determination of Earths Resistivity and its Implications to Constructing Electric Power Substation
I.S. Anyigor , F.U. Nweke , U. Iburu , J. Ekpe   Pages 2071-2073
 Abstract   
 Automatic Hausa LanguageText Summarization Based on Feature Extraction using Nave Bayes Model
Muazzam Bashir , Azilawati Rozaimee , Wan Malini Wan Isa   Pages 2074-2080
 Abstract   
 Integrated Cumulative Grade Point Average Peer Evaluation System Using Tukey Method
Syukriah Mat Yatya , Azrul Amri Jamal , Suhailan Safei , Mohd Kamir Yusof   Pages 2081-2085
 Abstract   
 Overhead Lines for Transmission and Distribution of Power System and its Consequences in Nigeria
I.S. Anyigor , F.U. Nweke , U. Iburu , Ekpe John   Pages 2081-2088
 Abstract   
: 21/8/96

: 21/8/96
Ϙϐ : 95  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

 پيشخوان
متن مطالب شماره 4 (پياپي 2504)، 1396 magiran .

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
.  ی ی .
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.ی magiran.com ʝ