|     |  Ͽ  |  [Sign in]
   |  
 :  
ӡ
magiran.com >   > 5
شماره جديد اين نشريه

2
1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
 
88 .


Modares Mechanical Engineering

ISSN 1027-5940

ماهنامه - ( )

5 1397

 
 Using of state-space approach to predict deflection of nanobeams (Text in Persian)
Babak Safaei , A. M. Fattahi    Pages 31-37
 Abstract   
 Low-velocity Impact Analysis of Rectangular Sandwich Plates with Composite Facesheets Reinforced by SMA Wires and Soft Auxetic Cores (Text in Persian)
M. Shariyat , S. H. Hosseini    Pages 108-119
 Abstract   
 Analysis of the laser welding parameters of stainless steel foil by statistical response surface methodology for joining PEMFC bipolar plates (Text in Persian)
Mohammad Reza Pakmanesh , Morteza Shamanian , Saeid Asghari    Pages 132-141
 Abstract   
 Study on the effect of heat sinks layout and air flow pattern through the fins on thermal performance of thermoelectric air-handling units (Text in Persian)
Farhad Hadian fard , Amir Omidvar , Mohammad Naserian    Pages 1-12
 Abstract   
 An Algorithm for 3D Defect Positioning in the Case of Coplanar Transducers in Ultrasonic Time-of-Flight Diffraction Technique (Text in Persian)
Ali Habibpour, Ledari , Farhang Honarvar    Pages 154-162
 Abstract   
 Experimental investigation of the effects of work piece hardness and abrasive particle size in rotational abrasive flow Machining (Text in Persian)
Ali asghar Amini khasraghi , Ahad Gholipoor    Pages 75-83
 Abstract   
 Computation of flow and heat transfer over dimpled channels using low-Reynolds number turbulence models (Text in Persian)
Mohammad Fazli    Pages 13-23
 Abstract   
 Performance of different robust control methods for three-axis rotary systems (Text in Persian)
Masoud SoltanRezaee Majid Moghadam Mohamad-Reza Ghazavi *   Pages 135-144
 Abstract    Full Text    [PDF 1346KB]    
 Estimation of stress concentration factor of circular hole in orthotropic plate using a new model based on regression method (Text in Persian)
Ali Abbasnia , Mohammad Jaffari , Abbas Rohani    Pages 24-30
 Abstract   
 Numerical simulation of viscous fingering instability in displacement of Newtonian fluid by White-Metzner viscoelastic fluid in heterogeneous media (Text in Persian)
Hosna Shokri Mohammad Hasan Kayhani * Mahmood Norouzi   Pages 156-166
 Abstract    Full Text    [PDF 1349KB]    
 Analytical Solution for Tube Spinning Process of Metallic Cone: The Ideal Work and Upper Bound Method (Text in Persian)
Iraj Jalili Hossein Yousefian M. Sedighi * Mehdi Kasaeian   Pages 89-94
 Abstract    Full Text    [PDF 1090KB]    
 An Active Disturbance Rejection Control approach for vibration control of a Boring Bar (Text in Persian)
Pooria Naeemi Amini Behnam Moetakef-Imani *   Pages 105-114
 Abstract    Full Text    [PDF 1577KB]    
 Numerical study of convective heat transfer of nanofluid flow over an angular oscillating circular cylinder (Text in Persian)
Banafshe naderi , mohamad mehdi hyhat *   Pages 145-155
 Abstract    Full Text    [PDF 1851KB]    
 A numerical study of slip velocity effects on a 2D airfoil dynamic analysis (Text in Persian)
Ehsan Bakhtiari kobra gharali * Seyed Farshid Chini   Pages 217-226
 Abstract    Full Text    [PDF 2591KB]    
 Investigation of the combined process of deep-drawing and gas-forming by Taguchi method for producing cubic parts from AA5083 alloy (Text in Persian)
Seyed Mohammad Ebrahim Alinaghi-Maddah Seyed Jamal Hosseinipour * Mohammad Bakhshi-Jooybari   Pages 126-134
 Abstract    Full Text    [PDF 1527KB]    
 Free axial vibration analysis of functionally graded nanorods using surface elasticity theory (Text in Persian)
Reza Nazemnezhad * Hassan Shokrollahi   Pages 414-424
 Abstract    Full Text    [PDF 1227KB]    
 Numerical analysis of heat transfer in porous fin with non-homogeneous porosity and considering thermal radiation effect (Text in Persian)
Salman Nourazar * Mohammadreza mohammadpour   Pages 434-445
 Abstract    Full Text    [PDF 1597KB]    
 Numerical study of the effect of the mixing chamber length on the effervescent atomizer internal two-phase flow and the liquid film thickness at the exit the atomizer (Text in Persian)
Zahra AlizadehKaklar , Mohamadreza Ansari    Pages 250-257
 Abstract   
 Trajectory Tracking Control of Quadrotor using Fractional-Order Fuzzy PID Controller in the Presence of Wind Disturbance
Farhad Parivash ali ghasemi *   Pages 79-88
 Abstract    Full Text    [PDF 1213KB]    
 Dynamic analysis and vibration control of laminated cylindrical panel with optimal piezoelectric patch (Text in Persian)
MohammadReza Saviz vahid Roomi   Pages 383-394
 Abstract    Full Text    [PDF 1999KB]    
 Experimental and numerical analysis of free vibration of smart two-layered Aluminum/Piezoelectric cylindrical panel (Text in Persian)
Mahdi Saadatfar , Ali Soleimani , Arash Karimpoor soumedel , Siamak Esmaeilzade Khadem    Pages 47-56
 Abstract   
 Design of Constrained Predictive Controller for Autonomous Underwater Vehicle and Optimization of Computation Time in the Presence of Disturbances (Text in Persian)
Ayoub Khodaparast * Ali Jabar Rashidi Bahram Karimi   Pages 185-196
 Abstract    Full Text    [PDF 2126KB]    
 The Influece of Magnetic Heat Sources on Damage of Cancerous Tissue (Text in Persian)
Mahdi Keyhanpour , Majid Ghasemi    Pages 163-171
 Abstract   
 Nonlinear feedback controller of electrostatically actuated clamped-clamped microresonator with T-shaped plate (Text in Persian)
Behnam Firiouzi , Mehdi Zamanian    Pages 66-74
 Abstract   
 Development of Smoothed Particle Hydrodynamics for simulating two-phase water-sediment flow using μ(I) rheological model (Text in Persian)
Pourya Omidvar * Mehran Kheirkhahan khosrow hosseini   Pages 207-216
 Abstract    Full Text    [PDF 1371KB]    
 Primary resonance analysis of a curved single walled carbon nanotubes on the viscoelastic medium in thermal environment under harmonic force (Text in Persian)
Habib Ramezannejad Azarboni , Hemad Keshavarzpour    Pages 211-217
 Abstract   
 Design and Test of Sub Scaled Motor for Evaluation of Pressure Oscillations (Text in Persian)
Rohollah Taherinezhad , Gholam Reza Zarepour    Pages 38-46
 Abstract   
 Finite element bending analysis of square microplates with circular hole based on the three-dimensional strain gradient elasticity theory (Text in Persian)
Jalal Torabi Reza Ansari * Mansour Darvizeh   Pages 176-184
 Abstract    Full Text    [PDF 1101KB]    
 Vibration analysis of circular single layer graphene sheet under temperature changes in thermal environment (Text in Persian)
Seyyed Mohammad Miri Hamid Reza Jashnani *   Pages 167-175
 Abstract    Full Text    [PDF 1746KB]    
 Size-dependent nonlinear vibration of non-uniform microbeam with various boundary conditions (Text in Persian)
Atieh Andakhshideh Sattar Maleki * Hossien Karamad   Pages 472-481
 Abstract    Full Text    [PDF 1861KB]    
 The effect of grooved surfaces on pool boiling heat transfer of water and Fe3O4/water nanofluid (Text in Persian)
sanaz nasiri shahram talebi * Mohammad Reza Salimpour   Pages 490-500
 Abstract    Full Text    [PDF 1362KB]    
 Investigation, implementation, and comparison of fitting methods for sub-pixel analysis of particle displacement images (Text in Persian)
Ali Naseri Arman Mohseni *   Pages 446-454
 Abstract    Full Text    [PDF 2120KB]    
 Designing a nonlinear disturbance observer and LQR based fractional order backstepping controller for a wearable rehabilitation robot (Text in Persian)
Maryam Khamar Mehdi Edrisi *   Pages 513-521
 Abstract    Full Text    [PDF 1333KB]    
 Comparing performance of two different pneumatic circuits in the presence of controllers with optimal parameters (Text in Persian)
Vahideh Vahidifar * mostafa taghizadeh Vahid Fakhari Pedram Safarpour   Pages 522-533
 Abstract    Full Text    [PDF 1761KB]    
 Experimental and numerical investigation of car intercooler at non-uniformity of velocity and temperature conditions (Text in Persian)
Mohammad Sadegh Bordbar , Ali Shayegh , Mohsen Agha Seyed Mirzabozorg    Pages 120-131
 Abstract   
 Thermoeconomic analysis of water ? ionic liquid absorption refrigeration cycle (Text in Persian)
Foad Noori , Moharam Jafari , Mortaza Yari    Pages 218-229
 Abstract   
 Application of innovative entropic lattice Boltzmann method for multiphase fluid flow through porous media (Text in Persian)
Seyed Amir Hosseini Moghaddam masoud iranmanesh * Ebrahim Jahanshahi Javaran Abed Zadehgol   Pages 53-63
 Abstract    Full Text    [PDF 2046KB]    
 Evaluation of the effects of a combined severe plastic deformation method on the hot deformation behavior of Mg-3Al-1Zn magnesium alloy (Text in Persian)
M. Eftekhari , Ali Fata , M. Mosavi    Pages 100-107
 Abstract   
 Numerical Simulation of Fire in Tunnel with Ventilation and Suppression Systems (Text in Persian)
Roghaye Vasheghani Farahani *   Pages 243-254
 Abstract    Full Text    [PDF 1393KB]    
 Design and field evaluation of a combined double-axis solar tracker (Text in Persian)
Mehrad Aref , Kazem Jafarinaeimi , Hamid Mortezapour , Mostafa Jafari Keranipour    Pages 91-99
 Abstract   
 Updating of gas turbine finite element model by experimental modal analysis results and modeling disc/blade joint (Text in Persian)
kaveh abbasi * Ali Siami Babak Khodabandeloo masood asayesh   Pages 236-242
 Abstract    Full Text    [PDF 976KB]    
 Experimental and numerical study of spiral-channels dust separator for separation of black powder of gas pipeline (Text in Persian)
Farzaneh Asaadi Morteza Eyvazi Mansour Shirvani * Seyed Hassan Hashemabadi   Pages 95-104
 Abstract    Full Text    [PDF 1823KB]    
 Mechanical Behavior analysis of Stainless Steel 316L Nanocomposite Reinforcement by Nanoparticles TiC/hBN with 2 & 10 wt.% (Text in Persian)
Ali Sadooghi , Gholamhasan Payghaneh , Mehdi Tajdari    Pages 182-191
 Abstract   
 Optimal Design of a Blade of a Small Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) with considering Mechanical Constraints (Text in Persian)
Seyyed Mohammad Sajad Seifi Pouyan Hashemi Tari , Mohamad Majd *   Pages 405-413
 Abstract    Full Text    [PDF 1644KB]    
 Buckling and Postbuckling Analysis of Composite Laminates with Piezoelectric layers using Layerwise Theory (Text in Persian)
Hamed Mahmoud Soltani , Mahsa Kharazi , Hamid Reza Ovesy    Pages 202-210
 Abstract   
 A finite element analysis for shape memory polymer beams considering geometric non-linearity (Text in Persian)
Pouya Fahimi , Mostafa Baghani , Ghader Faraji    Pages 230-240
 Abstract   
 Formation Tracking of Fractional-Order Multi-Agent Systems: Robust Sliding Mode Approach
Vahid Momeni Mahdi Sojoodi * Vahid Johari Majd   Pages 64-70
 Abstract    Full Text    [PDF 1207KB]    
 Vibration analysis of a viscous fluid conveying pipe on visco-elastic foundation using wavelet- based spectral finite element method (Text in Persian)
Mousa Rezaee * arezoo esmaeili   Pages 364-373
 Abstract    Full Text    [PDF 1818KB]    
 Numerical simulation of bedload sediment transport with ability to model dry interfaces using an augmented Riemann solver (Text in Persian)
Mina Barzgaran , Hossein Mahdizadeh , Salman Pouresmael    Pages 241-249
 Abstract   
 Nonlinear computer-aided tolerance analysis of mechanical assemblies using improved second-order method (Text in Persian)
Omid Sadikhani , Seyed Ali Hashemian    Pages 192-201
 Abstract   
 Adaptive Wavelet Neural Network Tracking Control of a Single-Link Robot with Backlash Input
Sepideh Esapour Abolfazl Ranjbar N , jalil saditi rostami *   Pages 71-78
 Abstract    Full Text    [PDF 1307KB]    
 Saddle place effect on the leg joints range of motion and muscles contraction velocity in ergometer: parametric study (Text in Persian)
Elham Hazrati Mahmood Azghani *   Pages 374-382
 Abstract    Full Text    [PDF 2235KB]    
 Investigation of mechanical behavior of perfect nano-garphene sheets and defected ones by Scaled boundary finite element method (Text in Persian)
Mehrdad Honarmand * Mehran Moradi   Pages 1-7
 Abstract    Full Text    [PDF 1558KB]    
 Investigation, sensitivity analysis and multi objective optimization of effective parameters on temperature in robotic drilling bone (Text in Persian)
M. Ghoreishi , Mojtaba Zolfaghari , Vahid Tahmasbi , Hamed Heydari    Pages 142-153
 Abstract   
 An experimental investigation and finite element modeling of energy absorption in GLARE fiber metal laminates reinforced by CNTs under low velocity impact (Text in Persian)
Parviz Ghasemi Omid Rahmani *   Pages 115-125
 Abstract    Full Text    [PDF 1545KB]    
 Numerical modeling of breast cancer diagnosis with microwave thermo-acoustic imaging (Text in Persian)
Madjid Soltani * Reza Rahpeima Farshad Moradi Kashkooli adel alipoor Pouya Torkaman   Pages 425-433
 Abstract    Full Text    [PDF 1415KB]    
 Response regime of nonlinear bistable energy harvester (Text in Persian)
Alireza Khatami    Pages 57-65
 Abstract   
 Damage initiation and propagation simulation of coatings in coating/substrate structures under thermal loading using discrete element method (Text in Persian)
Mohammad Amin Ghasemi , reza falahatgar *   Pages 197-206
 Abstract    Full Text    [PDF 1524KB]    
 Modal identification of structural systems using an effective method based on combining the transmissibility and wavelet transform (Text in Persian)
Majid Damadipour Reza Tarinejad * Mohammad Hossein Aminfar   Pages 501-512
 Abstract    Full Text    [PDF 1816KB]    
 Design of load sharing algorithm in a compression station by MPC method and real-time optimization in response to variable demand (Text in Persian)
Omid Mansourzadeh , Karim Salahshoor    Pages 84-90
 Abstract   
 Thermo-economic optimization of Regenerative Organic Rankine Cycle using Genetic algorithm (Text in Persian)
Shahab Yousefizadeh Dibazar gholamreza Salehi * Seyed Mohammad Hesein Sharifi Majid Eshagh Nimvari   Pages 227-235
 Abstract    Full Text    [PDF 1500KB]    
 CFD Simulation of Operational Parameters Effects on Mixing Quality of Two-phase Gas-Liquid Flow in Agitated Vessel (Text in Persian)
Amir Heidari *   Pages 43-52
 Abstract    Full Text    [PDF 1400KB]    
 Finite similitude in high rate dynamic behavior of structures under impact loads (Text in Persian)
hamed sadeghi Majid Ali Tavoli Abolfazl Darvizeh *   Pages 263-274
 Abstract    Full Text    [PDF 1577KB]    
 Experimental Crack Length Evaluation in a Gas Turbine Blade-Disc Connection Using Phased Array Ultrasonic Testing  (Text in Persian)
Mohammadhossein Soorgee Hossein Sahhaf Naeini *   Pages 302-308
 Abstract    Full Text    [PDF 1352KB]    
 Finite element simulation of shaped charge and comparison of results with experimental tests and Birkhoff jet model  (Text in Persian)
Alireza Fathi * Pouya Dehestani Kolagar Hamid Reza Mohammadi Daniali    Pages 35-42
 Abstract    Full Text    [PDF 2012KB]    
 Investigation characteristics of gas diffusion layers on liquid water transport in polymer electrolyte membrane fuel cells using the lattice Boltzmann method (Text in Persian)
mohammad habibolahi Hassan Hassanzadeh * mohhammad rahnama seyed ali mirbozorgi   Pages 329-340
 Abstract    Full Text    [PDF 1889KB]    
 Evaluation the Effect of Using Two Fuel Nozzles on Droplet Diameter in Cross Flow  (Text in Persian)
Mohammad Javad Khayyami Alireza Shateri Najaf Abadi * mohammadmahdi doustdar    Pages 28-34
 Abstract    Full Text    [PDF 1350KB]    
 Experimental investigation of pressurized steel pipes with mechanical defect under axial compression (Text in Persian)
Morteza Naghipour , Mehdi Ezzati , Majid Elyasi    Pages 172-181
 Abstract   
 Operational modal analysis based on the power spectral density transmissibility matrix obtained from the short seismic records with different noise levels (Text in Persian)
majid damadipour *   Pages 8-18
 Abstract    Full Text    [PDF 1369KB]    
 Design and Manufacturing of a Low-Power Dual-Axis Sun Tracker Based on Novel Mechanical and Electrical Detectors (Text in Persian)
Sarang Kazeminia * , Reza Abdi Behnagh Milad Kalabkhani   Pages 19-27
 Abstract    Full Text    [PDF 1706KB]    
 Experimental investigation of delamination growth in laminated composites made of woven fabric/epoxy with 0//θ Interface (Text in Persian)
Majid Kharratzadeh-Khorasgani Mazaher Salamat-talab, Mahmuod Mehrdad Shekariye *   Pages 309-315
 Abstract    Full Text    [PDF 2022KB]    
 Fluid flow modeling in channel using meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method by Radial Basis Function (Text in Persian)
Ramin Amini * mohammad akbarmakoui Seyed Mojtaba Mosavi Nezhad   Pages 275-283
 Abstract    Full Text    [PDF 1769KB]    
 Experimental and numerical studies on energy harvesting from harmonic loads acting upon the wings of high aspect ratio MAVs (Text in Persian)
roohollah yeganeh * Seyed Amin Bagherzadeh Mehdi Salehi   Pages 284-290
 Abstract    Full Text    [PDF 1535KB]    
 Conceptual Design of Domestic Optimal Manned Space Launch System (Text in Persian)
Hassan Naseh *   Pages 291-301
 Abstract    Full Text    [PDF 1830KB]    
 Effect of Micro structure on Acoustic Softening of CK45 Steel (Text in Persian)
Mirdavood Hoseini Maghsoud Shalvandi * Aydin Salimiasl   Pages 316-322
 Abstract    Full Text    [PDF 1300KB]    
 Experimental and theatrical evaluation of the Effect of Grain size of St52 on Acoustic Softening (Text in Persian)
Mirdavood Hoseini Maghsoud Shalvandi * Aydin Salimiasl   Pages 323-328
 Abstract    Full Text    [PDF 979KB]    
 Design and Implementation of a new mechanism for a planar robotic arm (Text in Persian)
Hossein Abdollahi Khosroshahi Mohammadali Badamchizadeh   Pages 341-351
 Abstract    Full Text    [PDF 1651KB]    
 Investigation of the Cancellation, Resonance and Maximum Amplitude of Free Vibration Phenomena in Laminated Curved Timoshenko Beams under moving Loads (Text in Persian)
hoda sarparast siamak esmaeilzadeh khadem * Ali Ebrahimi Mamaghani   Pages 352-363
 Abstract    Full Text    [PDF 3024KB]    
 A viscous all-speed solver development based on Roe upwind scheme in unstructured database (Text in Persian)
Mostafa Goharshadi Masoud Mirzaei *   Pages 395-404
 Abstract    Full Text    [PDF 1704KB]    
 Numerical and Experimental Investigation of Sizing Process of High Strength Pipes Producing by Cold Roll Forming (Text in Persian)
hossein yousefian Hassan Moslemi Naeini * roohollah azizi tafti behnam abbaszadeh   Pages 455-461
 Abstract    Full Text    [PDF 1553KB]    
 The production of aluminum foam with a new method and the study of its compressive behavior (Text in Persian)
Aboulfazl Khalili Jam Mojtaba Yazdani * Tohid Saeid   Pages 462-471
 Abstract    Full Text    [PDF 1413KB]    
 Multiobjective Design Optimization of a Mach 6 Hypersonic Nozzle of a Shock Tunnel (Text in Persian)
Shahed Malekipour Mohammad Ebrahimi *   Pages 482-489
 Abstract    Full Text    [PDF 1821KB]    
 Experimental Study of Strength and Drawing Depth in TWBs Sheets Manufactured by Friction Stir and Fusion Welding (Text in Persian)
Ahmad Aminzadeh Amir Safari , Ali Parvizi *   Pages 255-262
 Abstract    Full Text    [PDF 924KB]    
: 9/5/97
: 82883983 (021)

: 17/7/97
Ϙϐ : 88  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
آرشيو اين مجله
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

 پيشخوان
متن مطالب شماره 47، 1397 magiran .

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
.  ی ی .
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.ی magiran.com ʝ