|     |  Ͽ  |  [Sign in]
   |  
 :  
magiran.com >   > 13
 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
 


Middle Eastern Journal of Disability Studies

ISSN 2322-2840

سالنامه - (Ԙ)

13 1396

 
  Relationship between Cognitive-emotional Regulation and Resiliency in Families with Children with Special Needs: Investigating the Role of Mindfulness as a Mediator  (Text in Persian)
Sedighe Rostami , Susan Jabbari , Shirin Mojaver    Page 1
 Abstract    Full Text    [PDF 569KB]    
 Analyzing educational centers for children with autism spectrum disorders (ASD) Case Study: three autism centers in Isfahan (Text in Persian)
Leila Sartip Zadeh , Maryam Ghasemi Sichani , Hajar Mojahedi   Page 2
 Abstract    Full Text    [PDF 628KB]    
 Prediction of Resilience and Happiness with Faith at Work in teachers of special schools (Text in Persian)
Sara Kikha , Farhad Kahrazei   Page 3
 Abstract    Full Text    [PDF 575KB]    
 The Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Components of Anxiety (Physical, Behavioral and Cognitive) in Patients with Thalassemia Major (Text in Persian)
Farhad Kahrazei , Sahar Hasemzehi , Behzad Rigi Kooteh   Page 4
 Abstract    Full Text    [PDF 436KB]    
 Effect of Speech Therapy in Conjunction with Stress Management via Cognitive Behavioral Therapy on Adult Stuttering (Text in Persian)
Mohsen Saeedmanesh, Fateme Nezhad Akbari   Page 5
 Abstract    Full Text    [PDF 506KB]    
 The Effectiveness of Intervention of Treatment Based on Acceptance-Commtment Therapy on the Rate of Parent,s Acceptance of Autistic Children and Their Denial-Defense Mechanism (Text in Persian)
Mohsen Saeedmanesh , Mahdiyeh Azizi   Page 6
 Abstract    Full Text    [PDF 499KB]    
 The Effect of Mindfulness-based Intervention with Children on Test Anxiety (Text in Persian)
Roshanak Vesali Mahmoud , Hassan Ahadi , Mohammad Bagher Kajbaf , Hamid Taher Neshatdoost   Page 7
 Abstract    Full Text    [PDF 520KB]    
 The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on the Resilience and Obsessive Rumination among Multiple Sclerosis (MS) Patients (Text in Persian)
Farinaz Tabibzadeh , Firouzeh Sepehrian azar   Page 8
 Abstract    Full Text    [PDF 457KB]    
 The Impact of Training Mothers of Autistic Children for Effective Communication Skills on Social Skills Improvement in Autistic Children (Text in Persian)
Mansuore Baghban Vahidi , Abbas Ali Hossein Khanzadeh , Nahid Nedaee   Page 9
 Abstract    Full Text    [PDF 616KB]    
 A Validation Study of the Gestures Section of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI)-Infant form for Persian-Speaking Infants in Isfahan (Text in Persian)
Majid Saleh Joneghani , Yalda Kazemi , Tahereh Sima Shirazi   Page 10
 Abstract    Full Text    [PDF 469KB]    
 Effect of strengthening executive functions on the academic achievement in the children with nonverbal learning disabilities (Text in Persian)
Melahat Amani   Page 11
 Abstract    Full Text    [PDF 429KB]    
 A Study on the relationship between ergonomics of the smart classes with general health of primary school learners in the city of Behshahr
Fahimeh Alsadat Sahebi , Alireza Badeleh   Page 12
 Abstract    Full Text    [PDF 404KB]    
 A Comparative Study of Voice Handicap Index Scores of Female Teachers in Special and Ordinary Elementary Schools in Ahvaz -Iran
Neda Zabihollah Negin Moradi , Majid Soltani , Mahmood Latifi , Mohammad Maghamianzadeh   Page 13
 Abstract    Full Text    [PDF 426KB]    
 A Comparative Study of Obsessive Beliefs in Lumbar Discopathy Patients and Healthy People (Text in Persian)
Samad Rahmati , Zahra Behzadi   Page 14
 Abstract    Full Text    [PDF 447KB]    
 The Effect of Acceptance and Commitment Group Therapy on Body Image and Social Phobia in People with Physical Disabilities (Text in Persian)
AliReza AghUsefi , Zahra Ostadian Khani , Malihe Fadaie Moghadam   Page 15
 Abstract    Full Text    [PDF 437KB]    
 An Evaluation of the Access of seniors with Physical Disabilities to Required Facilities in Urban Spaces; the Case of Chahar Bagh-e Abbasi Street of Isfahan (Text in Persian)
Ayoub Iranshahi , Mahmoud Ghalehnoee   Page 16
 Abstract    Full Text    [PDF 756KB]    
 Effect of Fatigue, Depression and Cognitive Dysfunction on Participation in Leisurely Activities among People with Multiple Sclerosis (Text in Persian)
Seyed Mohammad Sadegh Hosseini , Mehdi Rassafiani , Mehrdokht Mazdeh , Hojjat allah Haghgoo , Sahar Nurani Gharaborghe   Page 17
 Abstract    Full Text    [PDF 370KB]    
 A Review Study of Written Language Disorder Diagnostic Detection Tools in Iran (Text in Persian)
Shahab Moradi , Ali Mohamad Rezaie , Siavash Talepasand   Page 18
 Abstract    Full Text    [PDF 530KB]    
 Effect of Emotional Intelligence Training on Aggression and Social Adjustment on Students with Behavioral and Emotional Disorders (Text in Persian)
Reza Pasha , Farzaneh Golshekoh   Page 19
 Abstract    Full Text    [PDF 432KB]    
 A comparative Study of Voice Quality of male and Female Persian Speakers: A Cepstral Analysis Approach (Text in Persian)
Arezoo Hasanvand , Abolfazl Salehi , Arman Ahmadian , Mehdi Rahgozar   Page 20
 Abstract    Full Text    [PDF 513KB]    
 The effect of the Islamic Positive Thinking Training on Anger Management and Life Satisfaction in Mothers of Exceptional children (Text in Persian)
Mohammad javad Aghajani , AbbasAli Hosain Khanzadeh , Bahman Akbari , Mojini sadat Mirarzgar   Page 21
 Abstract    Full Text    [PDF 548KB]    
 Effect of Emotional Expressiveness Training on the Sense of Entrapment of Mothers with Hyperactive Children (Text in Persian)
Zohre Aliasgari , Amir Ghamarani   Page 22
 Abstract    Full Text    [PDF 449KB]    
 The effectiveness of cognitive-behavioral program to reduce the debilitating Martin motivational behavior and his learning self-sabotage (Text in Persian)
Maryam Asbaghi , Houshang Talebi , Ahmad Abedi , Gholamreza Manshai , Ahmad Ali Foroughi   Page 23
 Abstract    Full Text    [PDF 495KB]    
 Effect of Virtual Motor Rehabilitation on Balance and Mobility among Patients with Acquired Brain Injury (Text in Persian)
Ali Heirani , Mohammad Taghi Aghdasi , Mohammad Jahangiri   Page 24
 Abstract    Full Text    [PDF 553KB]    
 Effectiveness of group-base acceptance and commitment therapy on mindfulness and acceptance in mothers of children with autism spectrum disorders (Text in Persian)
Andisheh Heidarian , Ilnaz Sajjadian , Somayeh Heidari   Page 25
 Abstract    Full Text    [PDF 510KB]    
 A Comparative Study of Persian Vowel Quality in the Speech of 18-28 Year Old Turkish Speakers (Text in Persian)
Amin Davazdah emami , Leila Ghelichi , Mohammad sadegh Jenabi , Yoones Amiri Shavaki , Yahya Modaresi , Mohammad Kamali   Page 26
 Abstract    Full Text    [PDF 621KB]    
 The Study of Voice Qualities in Normal Persian Adults and Multiple Sclerosis Patients: A Cepstral Analysis (Text in Persian)
Arezoo Hasanvand , Abolfazl Salehi , Arman Ahmadian , Mehdi Rahgozar   Page 27
 Abstract    Full Text    [PDF 611KB]    
 Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy to Control Dysfunctional Thoughts in Bad Parent and Runaway Girls (Text in Persian)
Sanaz Movaghar   Page 28
 Abstract    Full Text    [PDF 424KB]    
 Face validity and test-retest reliability of Persian Version of Baecke Physical Activity Questionnaire in patients with Low Back Pain (Text in Persian)
Payam Refaei , Laleh Lajevardi , Mohammad Kamali , Akram Azad , Amir Hosein Yazdani , Payam Amini   Page 29
 Abstract    Full Text    [PDF 557KB]    
 Effects of Errorless versus Error- full Practice and Awake versus Asleep States on Ball Throwing Skill Learning in Children with Intellectual Disability: Specificity of Practice Hypothesis (Text in Persian)
Mandana Sangari, Parvaneh Shamsipour Dehkordi   Page 30
 Abstract    Full Text    [PDF 487KB]    
 Effects of Acceptance and Commitment Therapy on Emotion Regulation and Quality of Life of Mothers of Children with Intellectual Disability (Text in Persian)
Fereydoon Goodarzi Ziba Soltani, Maryama Sadat Hoseini seddigh, Meysam Hamdami, Reza Ghsemi jobaneh   Page 31
 Abstract    Full Text    [PDF 420KB]    
 Investigating the Effect of Mindfulness-based Intervention for Children on their Mindfulness and Mental Health (Text in Persian)
Roshanak Vesali Mahmoud, Hassan Ahadi, Mohammad Bagher Kajbaf, Hamid Taher Neshatdoust   Page 32
 Abstract    Full Text    [PDF 612KB]    
 The effectiveness of Art therapy with drawing approach on impulsiveness of children infected by ADHD (Text in Persian)
Bita Shalani, Jahangir Karami, Khodamorad Momeni   Page 33
 Abstract    Full Text    [PDF 502KB]    
 A Proposal for a Model for Diagnosis and Classification of Exceptional Children with learning Disabilities by Using Intelligent Expert Systems (Text in Persian)
Seyyed Mohammad Mehdi Fatemi Bushehri , Mohsen Sardari Zarchi   Page 34
 Abstract    Full Text    [PDF 620KB]    
 A Treatment Evaluation Comparative Study of Mandatory Residential Centers Versus Rehabilitation Camps: Issues of Life satisfaction, Emotion Regulation and Mental Health (Text in Persian)
Ensiyeh Babaie , Nader Razeghi , Hossin Nazoktabar , Zeynab Jalali   Page 35
 Abstract    Full Text    [PDF 507KB]    
 Pathological Defense Mechanisms of Parents of Deaf Children and Children with Intellectual Disabilities: A Search for Corrective Solutions (Text in Persian)
Moslem Abbasi , Zabih Pirani   Page 36
 Abstract    Full Text    [PDF 611KB]    
 A Survey of the Effect of Methadone Maintenance Treatment (MMT) on Cognitive Functions of Opioid-dependent Patients in Central prison of Hamedan (Text in Persian)
Behzad Feizi Manesh , Yahya Yarahmadi   Page 37
 Abstract    Full Text    [PDF 716KB]    
 Effectiveness of Sensory-motor Integration Training in Improving Autism Symptoms among Children with Autism Spectrum Disorder (Text in Persian)
Azam Sadeghian , Iman Allah Begdeli , Mahdi Alizade Zarei   Page 38
 Abstract    Full Text    [PDF 710KB]    
 A Comparative Study of the Symptoms of Anxiety Disorders between Learning- Disabled and Regular Education Children (Text in Persian)
Saeed Ariapooran   Page 39
 Abstract    Full Text    [PDF 472KB]    
 Comparison of Family Resilience and Emotional Maturity between Dependent and Non-Dependent Men (Text in Persian)
Meysam Hamdami , Mansoor Hakim Javadi , Masood Gholamali Lavasani , Reza Ghsemi Jobaneh   Page 40
 Abstract    Full Text    [PDF 422KB]    
 A Comparative Study of the Comparison of Quality of Life and Life Satisfaction, Self-esteem and Social Development between Disabled Athletes and Non-athletes with Disabilities (Text in Persian)
Ainollah Naderi , Ainollah sakinepoor , Vahid Farhadi , Fatimah Shabani   Page 41
 Abstract    Full Text    [PDF 520KB]    
 The Role of Parents' Parenting Style on Prediction of Self-determination of Siblings of Children with Developmental disability (Text in Persian)
Setareh Shojaee , Abbass Ali Hossein Khanzadeh , Mohammad Saber Khaghani , Maryam Shahin , Zohreh Ahangar , Mahboobeh Taher   Page 42
 Abstract    Full Text    [PDF 436KB]    
 Reviews viewpoint of the pre-professional teachers about textbooks in terms of career preparation (Text in Persian)
Hamidreza Sharifi , Bagher Ghobari , Farhad Mahaki , Ahmad Mohamadi   Page 43
 Abstract    Full Text    [PDF 455KB]    
 The Relationship between Locus of Control and Self-Efficacy with Marital Conflicts among University Students (Text in Persian)
Behzad Feizi Manesh , Yahya Yarahmadi   Page 44
 Abstract    Full Text    [PDF 677KB]    
 The Impact of Use Abstinence on Sustained Attention, Prospective Memory and Response Inhibition in Former Chronic Methamphetamine Abusers (Text in Persian)
Maryam Rezaee , Iman Bigdeli , Shahrokh Makvand   Page 45
 Abstract    Full Text    [PDF 579KB]    
 The Effect of Multidimensional Motivation Interventions on Test Anxiety and Locus of Control among Students with Learning Disabilities (Text in Persian)
Fatemeh Pooragha Rodbarde , Siavash Talepasand , Isaac Rahimain Boogar   Page 46
 Abstract    Full Text    [PDF 689KB]    
 Compare the Effectiveness of Rehabilitation and Drug Therapy Approaches in Improving Clinical Symptoms and Academic Performance of Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (Text in Persian)
Saeed Azami , Siavash Talepasand , Morteza Nazifi , Isaac Rahimian   Page 47
 Abstract    Full Text    [PDF 464KB]    
 Effectiveness of Time Perspective Therapy (TPT) on Experiential Avoidance of Mothers of Girls with Intellectual Disability (Text in Persian)
Zahra Abbasikerdabadi , Amir Ghamarani   Page 48
 Abstract    Full Text    [PDF 488KB]    
 Prediction of Behavior Problems of Students with Learning Disabilities Based on Parenting Style (Text in Persian)
Ghorban Hemati alamdarloo , Hamideh Lashgari   Page 49
 Abstract    Full Text    [PDF 461KB]    
 A Comparative Study of Voice Related Quality of Life and Voice Handicap Indices Administered to Elementary School Teachers with Voice Disorder in Isfahan (Text in Persian)
Marzieh Ostadi , Fatemeh Abnavi , Asefeh Memarian , Parisa Ahmadi , Atefeh Darooyifard , Parizad Janghorban   Page 50
 Abstract    Full Text    [PDF 192KB]    
 Direct Instruction: A Behavioral Intervention for Improvement of Working Memory and Automaticity in Students with Mathematics Learning Disability (Text in Persian)
Hamid Alizadeh , Masoumeh Imani , Farangis Kazemi , Bagher Ghobari Bonab   Page 51
 Abstract    Full Text    [PDF 265KB]    
 Effect of Eye Movement Desensitization and Reprocessing on Body Image Satisfaction and Self-Esteem in Amputees with Phantom Limb Pain (Text in Persian)
Sara Namjoo , Hasan Ahadi , Ahmad Borjali , Mohamadreza Seirafi   Page 52
 Abstract    Full Text    [PDF 313KB]    
 Evaluation of Coping Strategies and Early Maladaptive Schemas in Patients with Coronary Artery Disease and Control Group (Text in Persian)
Farzaneh Ahmadi , Zahra Ostadian Khani , Alireza Agha Uosefi   Page 53
 Abstract    Full Text    [PDF 474KB]    
 A comparative study of the effectiveness of aluminum splint and three-point pressure splint on improving extension while performing activities of daily living in the treatment of mallet finger deformity in the dominant hand (Text in Persian)
Minoo Kalantari , Ali Asghar Jamebozorgi , Zahra Shafiei , Seyed Mehdi Tabatabaee , Seyed Mohammad Ghoreyshi , Moein Hatef Fard   Page 54
 Abstract    Full Text    [PDF 498KB]    
 The Effect of Hatha yoga exercises training on executive functions (attention, concentration and working memory) of students with writing disorders (Text in Persian)
Helen Sedigh , Beheshteh Niusha   Page 55
 Abstract    Full Text    [PDF 433KB]    
 Relationship between Hardiness and Psychological Well-Being in People with Multiple Sclerosis and normal group (Text in Persian)
Fatemeh Heidarian , Fereshteh Ashtari , Vahid Shaygannejad , Fatemeh Rezaei Kookhdan   Page 56
 Abstract    Full Text    [PDF 434KB]    
 The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on anxiety and self-esteem in adolescents 14 to 16 years of stuttering (Text in Persian)
Mohsen Saeedmanesh , Zahra Babaie   Page 57
 Abstract    Full Text    [PDF 455KB]    
 Response to Intervention: A Diagnostic and Treatment Approach for Learning Disorders (Text in Persian)
Hamid Alizade , Zahra Aminabadi , Easmaeil Biabangard , Soghra Ebrahimi Ghavam , Noorali Farokhy   Page 58
 Abstract    Full Text    [PDF 649KB]    
 Investigate mediating effect of self-esteem in the relationship between insecure attachment styles with marital burnout opiate addicts (Text in Persian)
Nader Ayadi , Mohsen Rasouli , Ali mohammad Nazary   Page 59
 Abstract    Full Text    [PDF 851KB]    
 Effect of Dalkoroz and Orff Music Teaching Method on the reading Performance of Dyslexic Students (Text in Persian)
Sahar Aminalsharieh , Farideh Hashemian Nezhad *   Page 60
 Abstract    Full Text    [PDF 483KB]    
 Factors Related to the Role of the Therapist as a Rehabilitation Consultant: a Qualitative Study (Text in Persian)
Mansoureh Gholami Anjileh , Mohammad Kamali * , Hossein Mobaraki , Roya Ghasemzadeh   Page 61
 Abstract    Full Text    [PDF 500KB]    
 Effect of Hypnosis Therapy on Anxiety and Self-esteem among Stuttering Children (Text in Persian)
Mohsen Saeidmanesh* , Mohamadmehdi Sedaghatpur Haghighi   Page 62
 Abstract    Full Text    [PDF 521KB]    
 The study and comparison of Quantitative electro-encephalogram (QEEG) between stutterer and Non-stutterer (Text in Persian)
Elahe Farmani , Bijan Shafiei * , Amirhossein Qaderi   Page 63
 Abstract    Full Text    [PDF 569KB]    
 Effect of Common Factors Couple Therapy Paradigm on Capability of Couples to Engage in Effective Dialogue (Text in Persian)
Rahman Mehdinezhad qoushchi * , Masoumah Esmaeili , Abdollah Shafiabadi   Page 64
 Abstract    Full Text    [PDF 603KB]    
 Effectiveness of Cognitive Behavioral Play Therapy on self- efficacy and loneliness of Primary school students with learning difficulties (Text in Persian)
Sanaz Hadipoor , Bahman Akbari *   Page 65
 Abstract    Full Text    [PDF 428KB]    
 A Comparative Study of Theory of Mind and Body Image between People with Motor Disabilities and Normal people (Text in Persian)
Leyla Sofiani * , Hasan Bafandeh Gharamaleki , Mansoor Ezati   Page 66
 Abstract    Full Text    [PDF 445KB]    
 A Comparative Study of Learning Styles of Normal Students and Students with Specific Learning Disability (Text in Persian)
Hamidreza Dehghan* , Mohammad Ghaderi Rammazi , Naser Sobhi Gharamaleki   Page 67
 Abstract    Full Text    [PDF 508KB]    
 Effect of Time Perspective Therapy on Post Traumatic Depression among War Veterans (Text in Persian)
Rosa Shahraki , Ali Asghar Asgharnejad Farid * , Yousef Fakour , Mozjgan Sepahmansour   Page 68
 Abstract    Full Text    [PDF 520KB]    
 Efficacy and Goal Setting System (PEGS) among 6-12 Years old Children with Physical Disability (Text in Persian)
Sahar Afrooz,Afsoon Hasanimehraban*,Parvin Raji,Sahar Honarkhah   Page 69
 Abstract    Full Text    [PDF 456KB]    
 The Effect of Feedback Frequency on Motor Learning in Children with Developmental Coordination Disorder (Text in Persian)
Hassan Kordi , Mahdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , Seyed Reza Attarzadeh Hossini , Amin Gholami *   Page 70
 Abstract    Full Text    [PDF 610KB]    
 Correlation between vocal tract discomfort and quality of life in female elementary- school teachers of Tehran (Text in Persian)
Fereshteh Sabzevari * , Younes Amiri Shavaki , Mohammad Kamali   Page 71
 Abstract    Full Text    [PDF 508KB]    
 A Needs Assessment Study of the Priorities of Parents of Children with Autism Spectrum Disorders (Text in Persian)
Abbasali Hossein Khanzadeh * , Imaneh Sadri , Fahimeh Imankhah   Page 72
 Abstract    Full Text    [PDF 513KB]    
 Effect of Group Dialectical Behavior Therapy on the Resiliency of People with physical Disability (Text in Persian)
Hossein Eskandari , Kaveh Qaderi Bagajan*   Page 73
 Abstract    Full Text    [PDF 625KB]    
 A Comparative Study of the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Mindfulness Based Stress Reduction on Anxiety Sensitivity and Symptoms of Generalized Anxiety Disorder (Text in Persian)
Mansoor Alimehdi , Parvin Ehteshamzadeh * , Farah Naderi , Zahra Eftekharsadi , Reza Pasha   Page 74
 Abstract    Full Text    [PDF 431KB]    
 Comparison of quality of life and mental health of mothers of children with disabilities and mothers of normal children (Text in Persian)
Faezeh Mirsamadi * , Reza Abdi   Page 75
 Abstract    Full Text    [PDF 487KB]    
 A Comparative Study of the Effect of Attachment-based Therapy and Parenting Skills Training on their Childrens Attachment Disorder (Text in Persian)
Asma Dehghani Arani * , Seyed Ali Aleyasin , Meysam Haji Mohammadi Arani   Page 76
 Abstract    Full Text    [PDF 423KB]    
 Factors affecting student behavioral disorders: a qualitative study (Text in Persian)
Hosein Salimi Bejestani * , Mojtaba Mohamadi Jalali Farahani , Ali Delavar , Kiumars Farahbakhsh , Abdollah Motamedi   Page 77
 Abstract    Full Text    [PDF 700KB]    
 Effect of Commitment and Acceptance Therapy on Social and Emotional Adjustment in Mothers of Children with Mental and Physical Disabilities (Text in Persian)
Leila Shaker Ardakani *,Mehdi Rahimi,Maryam Saleh Zadeh   Page 78
 Abstract    Full Text    [PDF 455KB]    
 A Comparative Study of Early Maladaptive Schemas in Visually Impaired and Seeing Woman with a Focus on Satisfaction with Life (Text in Persian)
Parviz Sharifi Daramadi,Roghayeh Rezai   Page 79
 Abstract    Full Text    [PDF 437KB]    
 Developing an explanatory style training program and its effectiveness on mental health in adolescent girls with visual impairment (Text in Persian)
Shoja Karami,Parviz Sharifi Daramadi,Ali Delavar,Hassan Asadzadehd   Page 80
 Abstract    Full Text    [PDF 504KB]    
 Effect of Cognitive Behavior Therapy for Mothers of Aggressive daughters on Aggression Reduction among their Daughters: A Quasi-experimental Study (Text in Persian)
Mitra Kabiri,Mojtaba Haghani Zemydani,Kazem Khazan,Hadi Shafiee   Page 81
 Abstract    Full Text    [PDF 592KB]    
 The Effect of Core Stability Training on Pain, Disability and Endurance of Trunk Muscles in Females Suffering from Chronic Low Back Pain in Postpartum Period (Text in Persian)
Afshin Moghadasi,Maryam Abbasi Dareh Bidi   Page 82
 Abstract    Full Text    [PDF 466KB]    
 The Effectiveness of Cognitive Plays on Executive Function and Math Achievement of Preschool Children at Risk for Mathematic Difficulties (Text in Persian)
Ahmad Ahmadi,Ahmad Behpajooh,Mohsen Shokoohi-Yekta,Ali Akbar Arjmandi,Mohamd Parsa Azizi   Page 83
 Abstract    Full Text    [PDF 478KB]    
 The Effect of Cognitive- Behavior Social Skills Training on Response Inhibition and Behavioral- Emotional Problems in Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Text in Persian)
Fatemeh Rahbar Karbasdehi,Abbas Abolghasemi,Abbasali Hossein Khanzadeh,Azra Zebardast,Ebrahim Rahbar Karbasdehi   Page 84
 Abstract    Full Text    [PDF 435KB]    
 Effect of Mindfulness-based Stress Reduction Training on Cognitive Flexibility and Happiness among Men with Physical Disabilities (Text in Persian)
Esmaeil Sadri Damirchi,Shokoofeh Ramazani   Page 85
 Abstract    Full Text    [PDF 414KB]    
 Effect of Training Stress Management Techniques via Cognitive-Behavioral approach on Anxiety, Depression and Blood Pressure in the Elderly (Text in Persian)
Tahereh Ranjbari Pour,Zohreh Vaseghi,Ziba Barghi-Irani   Page 86
 Abstract    Full Text    [PDF 555KB]    
 Investigating the Effects of Hope training on cognitive engagement and Academic Achievement of Exceptional Girl Students (mental retardation) of Khoramaabad Second Level of Middle School (Text in Persian)
Parastoo Chehri,Masoud Sadeghi,Hassanali Veiskarami   Page 87
 Abstract    Full Text    [PDF 464KB]    
 Effect of Educational Interventions through Cognitive Plays on the Reading Performance of Dyslexic Students (Text in Persian)
Najme Dehghan,Salar Faramarzi,Mohamad Ali Nadi,Mojgan Arefi   Page 88
 Abstract    Full Text    [PDF 208KB]    
 Relationship between marital Satisfaction of Pregnant Women and Infant Birth weight (Text in Persian)
Azadeh Parsa,Gholamali Afrouz,Masoud Gholamali Lavasani,Alireza Jashni Motlagh   Page 89
 Abstract    Full Text    [PDF 220KB]    
 The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on the Sexual Function and Life Satisfaction in Women with Substance Use Disorders (Text in Persian)
Nasrin Backchalaki,Ahmad Mansouri   Page 90
 Abstract    Full Text    [PDF 449KB]    
 Effect of Positive Parenting Training in Mothers of Children with Attention Deficit Hyperactivity on Reducing Symptoms of ADHD (Text in Persian)
Roghayaeh Assadi Gandomani,Abbas Nesayan,Reza Faridi   Page 91
 Abstract    Full Text    [PDF 530KB]    
 A Comparative Study of the Effectiveness of Davis and Davis and Sina Methods on Reading Performance among Iranian Dyslexic Students (Text in Persian)
Reyhaneh Tajmir Riahi,Mahshid Tjrobehkar   Page 92
 Abstract    Full Text    [PDF 409KB]    
 Effect of Response to Intervention on the Reading Performance of the Students with Reading Disability (Text in Persian)
Simin Bemana,Amir Ghamarani,Farah Naderi,Parviz Asgari,Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand   Page 93
 Abstract    Full Text    [PDF 521KB]    
 Physical activities and perceptual motor ability effect on learning math concepts in children with neuropsychological learning disabilities (Text in Persian)
Alireza Homayouni,Morteza Homayounnia,Ali Abazari,Zahra Adabi Firoozjae   Page 94
 Abstract    Full Text    [PDF 455KB]    
 Effect of Cognitive Flexibility on Cognitive Flexibility in Adolescents with Intellectual Disability (Text in Persian)
Aliakbar Arjmandnia,Farhad Mahaki,Hamidreza Sharifi Jondani,Ahmad Mohammadi   Page 95
 Abstract    Full Text    [PDF 587KB]    
 The effectiveness of group cognitive-behavioral training on reducing psychological problems and irrational beliefs of mothers of children with intellectual disability (Text in Persian)
Seyed Reza Poorseyed,Elahe Aghaei,Seyed Mehdi Poorseyed   Page 96
 Abstract    Full Text    [PDF 562KB]    
  Effective set shifting training on reducing symptoms of ADHD (Text in Persian)
Sahar Mehrabi Pari , Siavash Talepasand *, Morteza Nazifi , Isaac Rahimian Boogar   Page 97
 Abstract    Full Text    [PDF 589KB]    
  Effect of Positive Thinking Training on Psychological well- being and Marital Relationship Quality of Infertile Couple (Text in Persian)
Farshad Mohsen Zade , Kianoush Zahrakar , Maryam Didehban,Shahriar Dargahi *   Page 98
 Abstract    Full Text    [PDF 422KB]    
  Combination of Sensory Integration Training and Behavior Modification to Improvement of Stereotyped Behavior in Children with Autism Spectrum Disorder (Text in Persian)
Azam Sadeghian *, Imanollah Bigdeli , Mahdi Alizadeh Zarei    Page 99
 Abstract    Full Text    [PDF 669KB]    
  Factors Affecting the Quality of Life in Elderly?s Daycare Centers (Text in Persian)
Sarah Fili *, Zohreh Torabi    Page 100
 Abstract    Full Text    [PDF 601KB]    
  Motor skills in intellectual disability children: assessment and its relation with some effective factors (Text in Persian)
Bahman Alizadeh , Elahe Arabameri , Meysam Rezaei , Abdollah Ghasemi *   Page 101
 Abstract    Full Text    [PDF 813KB]    
  The Influence of Computer Games on Visual-Motor Skills in Deaf Students (Text in Persian)
Mahasti Nadertabar *, Parviz Sharifi Daramadi , Shahla Pezeshk , Noorali Farrokhi    Page 102
 Abstract    Full Text    [PDF 899KB]    
  Relationship between Cognitive-emotional Regulation and Resiliency in Families with Children with Special Needs: Investigating the Role of Mindfulness as a Mediator  (Text in Persian)
Sedighe Rostami *,Susan Jabbari,Shirin Mojaver    Page 103
 Abstract    Full Text    [PDF 577KB]    
  The Role of Assistive Technology in Improving the Quality of Learning in People with Special Educational Needs: A Systematic Review Study in Developmental Disabilities Aria (Text in Persian)
Shahrooz Nemati *,Kiumars Taghipour    Page 104
 Abstract    Full Text    [PDF 1074KB]    
  A Comparative Study of Mental Health between Fathers of Exceptional Children Suffering from Intellectual Disability, Multiple Disabilities, Physical- Motor Disorder, Visual Impairment and Hearing Impairment and Fathers of Normal Children (Text in Persian)
Hooshang Zandi,Masoud Gholamali Lavasani *,Gholamali Afrooz,Mohammad Saeed Mardookhi    Page 105
 Abstract    Full Text    [PDF 583KB]    
  Learning Walls: A New and Convenient Way to Teach Students with Learning Disabilities for Improving the Learning Process (Text in Persian)
Fatemhe Alipur Dehaghani *,Majid Amiri,Ali Reza Asgari Zadeh,Zainab Motaghi,Sedigheh Shekofteh,Sofia Saiadi    Page 106
 Abstract    Full Text    [PDF 532KB]    
: 31/1/96

: 6/7/96
Ϙϐ : 2214  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

 پيشخوان
متن مطالب شماره 4 (پياپي 28)، 1397 magiran .

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
.  ی ی .
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.ی magiran.com ʝ