|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
مجله جغرافيا و روابط انساني،
magiran.com >  مجله جغرافيا و روابط انساني > فهرست مطالب سال يكم، شماره 3
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
ارسال الکترونيکي مقاله
شماره جديد اين نشريه
سال يكم
شماره 4
بهار 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 جغرافيا

?????


 
 
مجله جغرافيا و روابط انساني

Geography and Human Relations

فصلنامه جغرافيا

سال يكم، شماره 3، زمستان 1397

 
 شرح واژگان علم جغرافيا در روابط روستايي- شهري
حسن مومني*   صص 1-31
 چکيده   
 ارزيابي مكان‏گزيني كاربريهاي آموزشي شهر شاهين ‏دژ با مدلAHP موردي(دبيرستان پسرانه نظامي گنجوي و دبيرستان دخترانه سميه)
عمران قنبري هو له سو*   صص 32-43
 چکيده   
 ارائه الگوئي جهت ارزيابي قابليت پياده مداري در مسيرهاي پياده رو با استفاده از رويكرد MCDM در شهرداري منطقه 11 تهران
علي اصغر طاهري، محدثه ملك پور*   صص 44-60
 چکيده   
 بررسي نقش واسط ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري در تاثيرارتباط موفق با مشتري بر تصوير برند در صنعت هتلداري (مطالعه موردي: هتل هاي پنج ستاره شهر تبريز)
سميرا محمدي*، مريم محمدي، شهلا بهاري، مرجان بذله، جعفر بهاري، حامد بهاري   صص 61-74
 چکيده   
 تبيين ژئوپليتيكي الگوي رقابتي روابط ايران و قطر
سعيد رجبي*، ايرج احمدزاده   صص 75-99
 چکيده   
 واكاوي جايگاه مسكن در نظريه هاي برنامه ريزي:ديدگاه تطبيقي و مقابله اي
ابوالفضل مشكيني*، احمد پوراحمد، مسلم ضرغام فرد   صص 100-115
 چکيده   
 تحليل چند سطحي علل ژئوپليتيكي عدم تاسيس دولت كردي در شمال عراق
ايرج احمد زاده، سعيد رجبي*   صص 116-130
 چکيده   
 ارزيابي گوردخمه ، جاذبه ي فرهنگي مطالعه موردي( روستاي دشه)
گونا مهردانش*، عبدالرحمن حاجي، سيد عباس حسامي   صص 131-153
 چکيده   
 واكاوي نقش سرمايه اجتماعي در بازآفريني شهري در حاشيه شهرها و روستاهاي الحاقي به شهرها با تاكيد بر پارامترهاي اعتماد و مشاركت مردمي
هادي نيازي*، عاطفه صداقتي، محمدجواد صفايي   صص 154-170
 چکيده   
 بررسي تاثيرات حضور اتباع بيگانه در امنيت كشور با تاكيد بر اتباع افغاني
حسين عزيزي*   صص 171-190
 چکيده   
 راهكارهاي راهبردي توسعه گردشگري با استفاده از مدل swot (مطالعه موردي: شهر كوزران)
زهرا زماني*، نازنين عزيزي   صص 191-202
 چکيده   
 بررسي تحولات ساختاري - كاركردي سكونتگاههاي روستايي،شهرستان اروميه (مطالعه موردي،دهستان انزل شمالي)
محبوب بابايي*، وحيد رياحي   صص 203-231
 چکيده   
 بررسي تفاوت بين رضايتمندي، انتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستايي در خصوص گردشگري روستايي(مورد مطالعه شهرستان ايذه در استان خوزستان)
خديجه سليماني هاروني*، بهمن خسروي پور، مسعود برادران، منصور غنيان   صص 232-246
 چکيده   
 تاثير كارآفريني گردشگري بر اقتصاد فضايي روستاها نمونه مورد مطالعه: دهكده گردشگري عباس برزگر، بوانات
زهرا تركاشوند*   صص 247-262
 چکيده   
 تحليل كاركردي سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري (مورد پژوهي:شهر ايلام)
لطفعلي كوزگر كالجي*، سجاد دارابي   صص 263-281
 چکيده   
 قابليت اكو توريسمي و ژئوتوريسمي ژئو پارك در توسعه گردشگري (مطالعه موردي غار قوري قلعه)
مريم سليمي*   صص 282-304
 چکيده   
 ارزيابي عملكردشهرجديدپرديس درارائه خدمات وراهبردهاي ارتقاء آن
احمد حاتمي*، مزدك احمدي نژاد احمدسرايي   صص 305-324
 چکيده   
 راه هاي تامين درآمد پايدار براي شهرداري ها در ايران
محمد شعوري*، رضا نوعهدي   صص 325-334
 چکيده   
 تحليل فضايي فقر جنسيتي در فضاهاي شهري (مورد مطالعه: شهر قائمشهر)
عامر نيك پور، ميلاد حسنعلي زاده*   صص 335-352
 چکيده   
 ارزيابي سطوح زيست پذيري نواحي روستايي (مطالعه موردي: بخش كاكي شهرستان دشتي)
هادي قراگوزلو*، مرضيه شوقي   صص 353-368
 چکيده   
 بررسي و سنجش كيفيت زيباسازي و حذف عناصر فيزيكي نامناسب ازديدهاي متوالي منظر شهري نمونه موردي (شهر نودشه)
ميلاد مصري*، مصطفي شاهيني فر، گونا مهردانش   صص 369-396
 چکيده   
 نقش شهر خلاق در توسعه خدمات شهري و كيفيت زندگي شهروندان مورد مطالعه زاهدان
عيسي ابراهيم زاده آكباد، حسين دوستي مقدم*، سميه قيصران پور   صص 397-409
 چکيده   
 پايش سياست هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي فضا از منظر ژئوپليتيك ناحيه اي در جنوب شرق ايران (مطالعه موردي: سيستان و بلوچستان)
منصور خمري، ابراهيم معمري*   صص 410-423
 چکيده   
 تحليل و ارزيابي شاخصهاي حمل و نقل پايدار شهري
مصطفي خزايي*   صص 424-436
 چکيده   
 عدالت فضايي و مكاني در خدمات بهداشتي ودرماني مناطق محروم شهري سراوان
غلامعلي خمر، سميه قيصران پور، حسين دوستي مقدم*   صص 437-453
 چکيده   
 تحليلي از نقش فضاهاي عمومي در سرزندگي شهري (نمونه موردي: پارك لاله تهران)
حسين حاتمي نژاد*، هاجر يداله نيا، منصوره محمدي سلماني   صص 454-468
 چکيده   
 نقش و جايگاه شهداي شهرسرفارياب استان كهگيلويه و بويراحمد در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
بهروز خشت زر*   صص 469-493
 چکيده   
 تحليل و ارزيابي استراتژي هاي امنيت پايدار در منطقه ژئوپليتيكي جنوب شرق ايران (مورد پژوهش: استان سيستان و بلوچستان)
منصور خمري، ابراهيم معمري*   صص 494-505
 چکيده   
 تحليل نقش نهادهاي اجتماعي در مديريت محلات شهري با تاكيد بر مشاركت شهروندان (نمونه موردي: سراي محله وصال- منطقه 6 شهر تهران)
حسين حاتمي نژاد*، هاجر يداله نيا، حسين يداله نيا   صص 506-521
 چکيده   
 تحليل تهديد طبيعت پايه سيلاب در خط يك قطار شهري مشهد
وحيد هزاره*، سيدمحمد باخرزي قزالحصار   صص 522-538
 چکيده   
 سنجش فضاي كالبدي مسكن شهري در بروز رفتار هاي ونداليستي
مريم كيايي*   صص 539-556
 چکيده   
 بررسي توسعه راهبردي بافت قديم شيراز
بهنام مغاني رحيمي*   صص 557-570
 چکيده   
 بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از ارائه خدمات و امكانات دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه حكيم سبزواري)
هادي سليماني مقدم*، محمد هادي درودي   صص 571-588
 چکيده   
 ارزيابي و تحليل ميزان ناپايداري بافت هاي شهري در برابر زلزله (نمونه موردي كلانشهر مشهد)
محمد هادي درودي، هادي سليماني مقدم*   صص 589-608
 چکيده   
 رتبه بندي محلات بر اساس شاخص هاي كمي و كيفي مسكن با استفاده از مدلهاي topssis و ahp (مطالعه ي موردي: شهر ازنا)
اكبر حسين پور جغناب*، طاهره بيات، سجاد فلاح پور   صص 609-623
 چکيده   
 تحليل وضعيت توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان بانه در سال 90-95
سعدي صالحي*، زينب نوري سعد آبادي   صص 624-636
 چکيده   
 بررسي وضعيت توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان دهگلان با مدل رتبه اندازه در سال 90 و 95
سعدي صالحي*، كاراوان تارام   صص 637-647
 چکيده   
 تاثير فضاي مجازي در ترويج ارزش هاي فرهنگي، مورد پژوهي: استان لرستان
مريم بيرانوندزاده*، محمدرضا منصوري، حميد ملايي   صص 648-663
 چکيده   
 تحليل عملكرد مديريت شهري با تاكيد بر رويكرد حكمروايي خوب (مطالعه موردي: شهر بهشهر)
حسين يداله نيا*، حسن اسماعيل زاده   صص 664-684
 چکيده   
 تحليل موانع اقتصادي مشاركت زنان در فرايند توسعه روستايي (مورد مطالعه: روستاهاي شهرستان همدان)
ناصر شفيعي ثابت، سيده سمير حسيني*، هوشنگ ملكي   صص 685-705
 چکيده   
 ارزيابي سكونتگاه هاي شهري استان گلستان با رويكرد شهر سالم
حسين نظم فر، فرامرز منتظر*، جابر جمالي نسب، صادق قلي نيا   صص 706-725
 چکيده   
 تحليل توزيع فضايي در ميزان دسترسي به پارك هاي شهري (نمونه موردي: شهر زنجان)
محسن احدنژاد، ابراهيم شريف زاده اقدم*، جلال قدسي   صص 726-749
 چکيده   
 اثر تغييرات اقليمي بر پرورش ماهي (منطقه ي مورد مطالعه:شهرستان سروآباد)
سعدي صالحي*، سارا فضلي، فضيله حاتمي   صص 750-761
 چکيده   
 ارزيابي استراتژيك راهكارهاي توسعه گردشگري شهري (مطالعه موردي شهر كجور)
محمد علي الهي چورن*، ساجده دين پرست   صص 762-768
 چکيده   
 تحليلي بر شهر دوستدار معلول
مصطفي خزايي*، مجتبي اماني، مسعود داورپناه   صص 769-787
 چکيده   
 پتانسيل اشتغال زايي بخش كشاورزي و توسعه روستايي در چارچوب كارآفريني جوانان روستايي
آمنه سواري، بهمن خسروي پور*، مسعود برادران، مسعود يزدان پناه   صص 788-800
 چکيده   
 تحليل ويژگي هاي كيفيت زندگي مهاجران در روستاهاي خوابگاهي و نقش آن در اقتصاد شهري مطالعه موردي: بخش مركزي، شهرستان اروميه
ايوب حاجي زاده اصل*، رضا قادري   صص 801-818
 چکيده   
 بررسي مولفه هاي موثر بر حضور بانوان در فضاهاي شهري و تحليل اثرات تك جنسيتي شدن فضاها (نمونه پژوهش: بوستان بانوان ملت مشهد)
ميترا بيضائي*، غنچه غروي   صص 819-838
 چکيده   
 ارزيابي نقش جاذبه ها و پتانسيل هاي صنعت گردشگري در جذب گردشگران مطالعه موردي: شهرستان سنندج
حميد برقي، زانيار گفتاري*   صص 839-862
 چکيده   
 سنجش ميزان رضايت مندي شهروندان از عملكرد شهرداري هاي استان لرستان
اعظم عارفي، محمدرضا منصوري، سجاد طرهاني، مريم بيرانوندزاده*   صص 863-875
 چکيده   
 تحليلي بر شهر دوستدار سالمند در ايران
مصطفي خزايي*، مجتبي اماني، مسعود داورپناه   صص 876-890
 چکيده   
 انقلاب اسلامي ايران و تاثيرگذاري آن برجهان تشيع
بهروز خشت زر*   صص 891-913
 چکيده   
 تحليل وضعيت صنايع روستايي قبل و بعد از انقلاب اسلامي
حنا درويشي*   صص 914-934
 چکيده   
تاريخ انتشار: 1/10/97

تاريخ درج در سايت: 11/10/97
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 303  
 
چاپ فهرست
ارسال فهرست به ديگران
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه روزنامه نگاري الكترونيك
متن مطالب شماره 4 (پياپي 12)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است