|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد85/2/21: يادي از گذشته هاي دور و نزديك : ماندگاران خاطره هاي من ...)5(
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4303
پنج شنبه 18 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 1110 21/2/85 > صفحه 5 (هفت و نيم) > متن
 
 


درنگ 
يادي از گذشته هاي دور و نزديك : ماندگاران خاطره هاي من ...)5(


نويسنده: احمد نوري زاده


    چند سال بعد از آن روزها كه من درسازمان شهرستان هاي روزنامه اطلاعات به عنوان دبير سرويس منطقه جنوب مشغول به كار شدم بعد از يك ماه كار طاقت فرساي تحريري هشتصد نهصد تومان حقوق مي گرفتم كه با آن پول هم اجاره اتاقي راكه درآن زندگي مي كردم مي پرداختم ، هم روزي سه وعده غذا در رستوران و اغذيه فروشي مي خوردم وعلاوه برآن ها روزي يكي دوبسته سيگار وينستون كه آن وقت ها بسته يي سه تومان بود دود مي كردم وخرج الواتي هاي مرسوم دوران جواني را هم مي دادم وتازه باز پول اضافه مي آوردم .
    باري داشتم درباره لوريك ميناسيان صحبت مي كردم . آن سال ها دختري جوان ونازك اندام در واقع يك تركه باريك واقعي بود كه زبان انگليسي را مي دانست وشب ها وقتي درسالن تابستاني پانسيون كه از چهار طرف باز و آزاد بود شام مسافرها را مي داديم سرميز اتاق خودشان ما را كه چند نفر نوجوان پر جوش وخروش وجوياي نام بوديم دورميز جمع مي كرد و به ما انگليسي ياد مي داد. در واقع اولين كسي كه من بطور جدي با او انگليسي كار كردم لوريك ميناسيان دختر آرمان وارتان يوسفيانتس بود كه هم پدرش با نام آرمان وهم خودش ازچهره هاي سرشناس سينماي ايران بودند. نام واقعي كسي كه با نام آرمان درسينماي ايران شهرتي به هم رسانده بود آرمن وارتاني هوسپيانتس بود كه دچار دست اندازي هاي سجل احوالي شده بود وبه صورت آرمان وارتان پوسفيانتس درآمده بود. اما دوستان ارمني او را با نام آراماييس هوسپيان مي شناختند. لوريك براي كار سينمايي خودش اين نام خانوادگي پر دست انداز را انتخاب نكرد. او نام همسرش را كه مهندس جواني بود ونابهنگام از دنيا رفت و دو پسر به نام آرمن وآرگ ميناسيان براي او به يادگار گذاشت وپسر بزرگش مهندسي خواند ومهندس شد، برگزيده بود. اسم پدرش را هم روي پسر
    بزرگ خودش گذاشته بود.
    بعدها درتهران گاه گاهي كه درباشگاه آرارات براي من جلسه سخنراني مي گذاشتند، مي آمد. يك بار بعد از پايان سخنراني كه مشغول نوشيدن چاي وخوردن شيريني بودم آمد وپيشم نشست وياد گذشته ها كرد. ديگر از آن دختر نازك اندام وجوان هيچ اثري نبود. بيماري بيش ازاندازه چاقش كرده بود. با همه كتاب هاي من ومطالبي كه به ارمني وفارسي از من در مطبوعات چاپ مي شد، آشنا بود وبراي كارفرهنگي من كه در راستاي معرفي كردن فرهنگ وادب ارمني به هم ميهنان فارسي زبان بود ارزش بسياري قايل بود. يك بار با مهر خواهرانه در چشم هاي من خيره شد وباحسرت ودريغ گفت : « خيلي دلم مي خواست باز مثل همان شب ها دور هم جمع مي شديم وزبان كار مي كرديم ؛ راستي احمد آن شب ها هيچ فكرمي كردي كه يك روزي تو احمد نوري زاده شاعر نام آشنا وبنيانگذار ارمني شناسي فارسي وتنها شاعر ارمني سراي غير ارمني دنيا بشويي ومن هم لوريك ميناسيان بازيگر سينما؟» چه جوابي مي توانستم بدهم ؟در سال هاي اخير او رافقط درصفحه چند اينچي تلويزيون مي ديدم كه درسريال كارآگاه شمسي و مادام نقش مادام را بازي مي كرد و با گرفتن فال قهوه به حل مشكل كمك مي كرد. از خانواده 6 نفره آرمان امروز تنها پسر و
    سطي اش واهيك درقيد حيات است كه گويا در استراليا از مادر پيرش يعني ژنيك همسر آرمان نگهداري مي كند. پسر كوچك آرمان كه زاره نام داشت درغبار گم شد ودركوچه هاي تهران از دنيا رفت وپسر بزرگش وارتان هم درامريكا دارفاني را وداع گفت . بعد از آن سال هاي دوستي با خانواده آرمان دربندر انزلي ؛ درتهران تنها لوريك وپسرش مهندس آرمن و برادر كوچكش زاره را كه زاريك صدايش مي كردند مي ديدم . زاريك را چند بار در دوران ژرف اعتيادش ديدم كه به فكر جست وجوي آرامش رواني بود ويك كتاب انجيل را مدام با خودش به اين سو و آن سو مي كشيد. سرآخر هم خيلي زود به ديار نيستي شتافت . روانش شاد باد. وارتان و واهيك وژنيك را ديگر هرگز نديدم . روان وارتان كه در امريكا به ديار باقي شتافت شاد باد و براي ژنيك و واهيك هم آرزوي سلامت وآرامش دارم .
    در طول تاريخ بشري هماره حوادث اجتماعي بويژه جهش ها ويا شكست هاي اجتماعي بي درنگ تاثير عميق خود را در روند فرهنگي وادبي برجاي نهاده است و باعث پديداري افت وخيزهاي فرهنگي شده است . درتاريخ ادبيات كشور ما نيز پديداري بازتاب هاي مثبت ومنفي شكست ها وجهش هاي اجتماعي درفرهنگ وادبيات نادر نبوده است . از جمله حوادث تاريخي كه تاثير بسزا وتعيين كننده خود را در روند فرهنگي و ادبي ما برجاي نهاده است ، كودتاي 28 مرداد است . پس از اين حادثه مهم تاريخي وسركوبي خيزش اجتماعي ؛ روند دوگانه يي در عرصه فرهنگي وادبي ما پديدار شد وفرهنگ وادب ياس وشكست به موازات فرهنگ وادب مقاومت به رشد خود ادامه داد.
    در اينجا هدف بررسي زمينه هاي اجتماعي وتاريخي تجلي ورشد فرهنگ وادب ياس و شكست وفرهنگ و ادب مقاومت نيست . بلكه غرض از اين اشاره آن است كه خواننده گوشه چشمي هم به علل پديداري چهره هاي شعري آشنايي كه جان هاي شيفته آنها در روند تكاپوي تاريخي و اجتماعي نتوانستند ناهماهنگي ها و بي عدالتي هاي اجتماعي را تاب آورند و به شيوه خاص خود زبان به اعتراض و انتقاد از بي عدالتي هاي حاكم برجامعه آن سال ها گشودند، داشته باشد.
    دراين خاطره نگاري نه قصدم انتقاد علمي وبررسي گسترده وجامع حيات اجتماعي وشعري شاعران ارزنده نيم قرن گذشته تاريخ ادبيات ما است ونه ارايه تحليلي از ادبيات پنج دهه بعد از سال 1332 بلكه غرض بازنگري به برخي يادها وخاطره ها وافكندن نگاهي از سر دلتنگي به دقايقي از زندگي برخي از دوستان است كه يكي از آنها منوچهر نيستاني بود. اين شاعر اگر امكان و فرصت خلاقيت درازمدت و پيگيرانه را مي يافت بي ترديد يكي از چهره هاي تابناك و ماندگار عرصه شعر و ادبيات ما مي شد ومهر خود را تا جاودان برتارك قله شعر پارسي مي كوبيد.
    آري صحبت از زنده ياد منوچهر نيستاني وشعر اوست . منوچهر نيستاني با آن چهره خندان وخجول و با آن عينك وكيف دستي چرمي قهوه يي اش هرگاه در راه پله هاي ساختمان خيلي قديمي هفته نامه «تهران مصور» درخيابان ژاله چهار راه آب سردار پديدار مي شد، مژده شعري تازه مي داد وگپ ونشستي كوتاه ودوستانه را. دوستي من با منوچهر بعد از مجله هم ادامه يافت وگاه به خانه اش واقع دريكي از كوچه هاي دوراهي قلهك كشيده شد. حتي يكي دوبار هم در زادگاه من يعني بندر انزلي با او و خانواده اش يعني همسرش آذر و دو پسر خردسالش توكا وتيرنگ ( صحبت از نيمه دوم دهه پنجاه است ) ديدار و مجالست پيش آمد. منوچهر شاعري بود كه خيلي خوب آگاه بود درعرصه فرهنگي وشعري كشورش پيش از او چه اوج وشكوهي بوده است وهنگامي كه با اوزان نيمايي شعر مي سرود پيوند ادبي خود را با شعر كلاسيك نمي گسست وگاه غزل هاي جانانه يي مي سرود كه درعين پايبندي به موازين وقالب هاي شعري گذشتگان حرف هايي از جنس زمان داشتند ومضامين كاملا نو ومعاصر را طرح مي كردند ونتيجه گيري هاي خاص تاريخي ، اجتماعي و فلسفي خود را پيش مي كشيدند.
    
)ادامه دارد(

    
    


 روزنامه اعتماد، شماره 1110 به تاريخ 21/2/85، صفحه 5 (هفت و نيم)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1517 بارآثار ديگري از "احمد نوري زاده "

  ماندگاران خاطره هاي من ... / يادي از گذشته هاي دور و نزديك / بخش پاياني
احمد نوري زاده ، اعتماد 6/3/85
مشاهده متن    
  ماندگاران خاطره هاي من ...)17( / يادي از گذشته هاي دور و نزديك
احمد نوري زاده ، اعتماد 4/3/85
مشاهده متن    
  ماندگاران خاطره هاي من ...)15( / يادي از گذشته هاي دور و نزديك
احمد نوري زاده ، اعتماد 2/3/85
مشاهده متن    
  ماندگاران خاطره هاي من ...)14( / يادي از گذشته هاي دور و نزديك
احمد نوري زاده ، اعتماد 1/3/85
مشاهده متن    
  ماندگاران خاطره هاي من ...)13( / يادي از گذشته هاي دور و نزديك
احمد نوري زاده ، اعتماد 31/2/85
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه زبان شناسي كاربردي و ادبيات كاربردي: ديناميك و پيشرفت.
شماره 1 (پياپي 601)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است