|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت85/9/7: نگاهي به قوانين مربوط به انتخابات مجلس خبرگان
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9461
سه شنبه 28 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6022 7/9/85 > صفحه 17 (قانون) > متن
 
 


نگاهي به قوانين مربوط به انتخابات مجلس خبرگان


نويسنده: حميد حسين زاده

يکي از ويژگي هاي خاص مجلس خبرگان رهبري بررسي و تصويب قوانين مربوط به خود است. اين ويژگي در اصل 108 قانون اساسي اين گونه بيان شده است: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد، از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
    در اجراي اين اصل قانون انتخابات و آئين نامه مجلس خبرگان در 21 ماده و شش تبصره در جلسه مورخ 10/7/1359 فقهاي شوراي نگهبان تنظيم و براي تصويب نهايي خدمت حضرت امام (ره) تقديم گرديد. از آن پس در اجلاسيه هاي مختلف مجلس خبرگان اصلاحات و تغييراتي در آن صورت گرفت. اين قانون مشتمل بر شش فصل است که عناوين اين فصول به ترتيب عبارتند از: تعداد خبرگان، شرايط انتخاب شوندگان، شرايط انتخاب کنندگان، مدت، کيفيت انتخابات و آئين نامه داخلي مجلس خبرگان که آئين نامه داخلي در تاريخ 14/6/1380 مورد اصلاح و بازنگري کلي مجلس خبرگان رهبري قرار گرفت و به تصويب رسيده است. در فصل يکم که به تعداد خبرگان مي پردازد از 2 ماده تشکيل شده است. ماده يکم مي گويد: عده نمايندگان مجلس خبرگان در هر استان همان عدد دوره اول خواهد بود و در ماده دوم آماده است، استان هايي که جديدا تشکيل شده يا مي شود با رعايت ماده اول، تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان بين استان هاي جديد تقسيم مي شود و از تاريخ آمارگيري سال 1365 به ازاي هر يک ميليون نفري که به جمعيت هر استان اضافه مي شود يک نماينده ديگر به نمايندگان آن استان اضافه خواهد شد. فصل دوم به شرايط انتخاب شوندگان پرداخته است و مي گويد خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند. الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي ب) اجتهاد در حدي که قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد. ج) بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز. د) معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران. هـ) نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي. خود خبرگان رهبري احراز اين ويژگي ها را به شوراي نگهبان واگذار کرده اند. در ابتدا اين وظيفه برعهده اساتيد درس هاي خارج حوزه علميه قم بود به صورتي که کساني را که سه نفر از اساتيد بزرگ حوزه علميه قم اجتهادشان را تاييد کند شرط اجتهاد که يکي از شروط خبرگان است احراز مي شود، که اين موضوع توسط خبرگان رهبري مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت و بنا بر دلايلي وظيفه احراز صلاحيت اجتهاد به شوراي نگهبان واگذار شد. اين شورا هم اکنون از طريق برگزاري آزمون هاي کتبي و شفاهي به بررسي وجود شرط اجتهاد متجزي در داوطلبان مي پردازد.
    فصل سوم به شرايط انتخاب کنندگان مي پردازد که شرايط خاصي را در نظر نگرفته است. شرط اول داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران و شرط دوم داشتن پانزده سال تمام است. فصل چهارم مدت دوره مجلس خبرگان رهبري است که در ماده 5 تنظيم شده و آمده: خبرگان براي مدت هشت سال انتخاب مي شوند و شش ماه به پايان هر دوره، بايد انتخابات دوره بعد آغاز گردد، به طوري که سه ماه به پايان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه يافته باشد. در اين دوره يعني دوره چهارم خبرگان رهبري تغييري در اين ماده صورت دادند و مدت دوره فوق از 8 سال به 10 سال افزايش يافت. فصل پنجم اين قانون به کيفيت انتخابات مي پردازد که از 6 ماده و 6 تبصره تشکيل شده است. در ماده 6 آن آمده است راي گيري به صورت مخفي و به طور مستقيم انجام مي گيرد. ماده هفت مي گويد اخذ آرا در سراسر کشور در يک روز صورت مي گيرد و در صورت احتياج تمديد مي گردد. ماده 7 دو تبصره نيز دارد که در تبصره يک آمده چنانچه در مواردي، انتخابات به سبب وجود مانع صورت نگيرد، پس از رفع مانع بلافاصله بايد برگزار شود و در تبصره 2 به اين موضوع اشاره شده که اگر در استاني، امکان شرکت دو سوم مردم در انتخابات وجود داشت بايد برگزار شود.
    ماده 8 نيز مي گويد: خبرگان با اکثريت نسبي آراي شرکت کنندگان انتخاب مي شوند. ماده هشت يک تبصره دارد که در اين تبصره آمده است در صورتي که تعداد آراي دو يا چند نفر، مساوي باشد و به همه آنان نياز نباشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم، با قرعه معين مي شوند. در ماده 9 قانون انتخابت مجلس خبرگان مجري انتخابات مجلس خبرگان را وزارت کشور معرفي مي کند که آئين نامه اجرايي انتخابات به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد.
    اين ماده يک تبصره دارد که در اين تبصره آمده است نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان طبق قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب سوم مهرماه سال 1359 کميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي انجام مي شود. آئين نامه اجرائي آن را، شوراي نگهبان تصويب خواهد کرد.
    ناظران حوزه هاي انتخابيه و حوزه هاي فرعي و شعب ثبت نام و اخذ راي و بازرسان را هيئت مرکزي نظارت، به ترتيب و تعدادي که مصلحت بداند تعيين خواهد کرد. در تبصره 2 ماده 9 آمده است در هيئت نظارت مرکزي يکي از فقهاي شوراي نگهبان، عضويت خواهد داشت. در تبصره 3 به اين نکته اشاره شده است که قانون انتخابات مجلس خبرگان و آئين نامه هاي اجرايي آن، جهت اقدام، از طرف شوراي نگهبان به وزارت کشور ابلاغ مي گردد. ماده ديگري که به کيفيت انتخابات اشاره دارد ماده 10 است که مي گويد هيئت نظارت پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها براي شرکت در اجلاسيه افتتاحيه دعوت مي کند و تاريخ و محل جلسه را از طريق رسانه هاي گروهي و دو روزنامه کثيرالانتشار، به اطلاع مي رساند. و در ماده 11 که آخرين ماده مربوط به کيفيت انتخابات خبرگان است به محل تشکيل جلسات مجلس خبرگان اشاره کرده که شهر قم است مگر اينکه ضرورتي پيش آيد که در شهر ديگري برگزار شود.
    
    
    
    


 روزنامه رسالت، شماره 6022 به تاريخ 7/9/85، صفحه 17 (قانون)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1459 بارآثار ديگري از "حميد حسين زاده"

  حماسه آفريني با تكيه بر تجربيات گذشته
حميد حسين زاده، رسالت 31/1/92
مشاهده متن    
  اصلاح الگوي مصرف در سبك زندگي / سئوالي كه اين روزها با مطرح شدن سبك زندگي
حميد حسين زاده، رسالت 20/9/91
مشاهده متن    
  غناي اوقات فراغت با مفاهيم ديني
حميد حسين زاده، رسالت 12/9/91
مشاهده متن    
  شور و التهاب كاذب نتيجه ورود زودهنگام به انتخابات
حميد حسين زاده، رسالت 11/9/91
مشاهده متن    
  چت روم ها فضايي عاري از مسئوليت
حميد حسين زاده، رسالت 20/8/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنعت كفش
متن مطالب شماره 252، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است