|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه سرمايه85/10/12: صفات شخصيتي و انگيزشي مديران موفق
magiran.com  > روزنامه سرمايه >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 659
پنجشنبه چهارم بهمن ماه 1386خدمات سايت
 
MGID4079
magiran.com > روزنامه سرمايه > شماره 361 12/10/85 > صفحه 12 (بازار سرمايه) > متن
 
 


پژوهش مالي  
صفات شخصيتي و انگيزشي مديران موفق


نويسنده: تلخيص: فيروزه سالارالديني/ دكتر متقي- مليكه بهشتي فر


    با شناخت صفات شخصيتي مديران موفق، ترسيم الگوي موفقيت در جامعه امكان پذير شده و صفات معيني كه به رفتارهاي مطلوب در سازمان منجر مي شود، مشخص مي شود.
    
    در اين پژوهش از روش همبستگي و همچنين جامعه آماري كه شامل تمامي مديران سازمان هاي دولتي شهر كرمان به تعداد 68 نفر بودند، براي جمع آوري اطلاعات از سه پرسشنامه صفات شخصيتي، صفات انگيزشي و موفقيت مديران استفاده شد.
    
    يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه بين صفات شخصيتي و انگيزشي مديران با ارزيابي آنان از ميزان موفقيت شان رابطه معني داري وجود دارد. دلالت ضمني اين يافته حاكي از آن است كه مديراني كه ارزيابي مثبتي از موفقيت خود دارند داراي صفات شخصيتي خاصي هستند كه به احتمال زياد به واسطه آن به رفتارهاي مطلوب معيني در مديريت و رهبري مبادرت مي ورزند كه پيامد آن موفقيت است.
    
    تحليل داده ها نشان داد كه صفاتي مانند توانايي سرپرستي، بلوغ و كمال، ابتكار، اعتماد به نفس و قاطعيت در موفقيت مديران حايز اهميت هستند در حالي كه صفاتي مانند هوش، وابستگي با كاركنان و مردانگي در موفقيت آنان تاثير چنداني ندارد. توانايي سرپرستي منجر به رفتارهايي از قبيل هدايت كاركنان در انجام امور سازمان، توجه به وظايف آنان و ايجاد محيطي مناسب مي شود و مي تواند عملكرد موثر آنان را باعث شود.
    
    در بررسي بلوغ و كمال مي توان گفت افرادي كه از شخصيت رشد يافته اي برخوردارند بر دنياي كار خود كنترل دارند، داراي اراده و توان و بردباري براي برآورده شدن نيازها هستند. در بررسي ابتكار مي توان گفت مديراني كه براي راه حل مسايل به نوآوري مداوم مي پردازند، معتقدند اين راه تجديد حيات سازمان است و بر اين باورند كه از طريق انديشه هاي تازه مي توانند نوسازي كنند. آن چه باعث موفقيت فرد در سازمان مي شود اطمينان به توانايي خود و درك كامل آن، ارتباط مثبت با ديگران و تطبيق سريع با محيط سازمان است. صفت قاطعيت مانند ساير صفات به رفتارهاي خاصي منجر مي شود. رفتار مديران قاطع اين است كه به سرعت تصميم مي گيرند، اراده آهنين دارند، مصمم هستند و به زيردستان خود اطمينان خاطر مي بخشند. كوشش چنين مديراني اين است كه تعارض را در سازمان از ميان بردارند.
    
    در بررسي هوش به عنوان يكي ديگر از صفات شخصيتي مي توان گفت ممكن است هوش به تنهايي در زمينه هاي گوناگون هميشه ضامن موفقيت فرد در آن زمينه نباشد، زيرا ممكن است موفقيت وي به ساير ويژگي هاي شخصيتي و اجتماعي و يا عوامل انگيزشي، محرك ها يا علاقه مندي افراد به كارهاي مختلف بستگي داشته باشد.
    
    وابستگي با كاركنان محرك خوبي براي تسريع اجراي امور نيست و ارتباط مثبت و همدردي با ديگران تنها راه موفقيت مدير محسوب نمي شود، بلكه عواملي مهم تر از آن در موفقيت موثر هستند.
    
     در بررسي صفت مردانگي مي توان گفت ويژگي خاص مديران موفق تنها در حفظ تعهدات اخلاقي در سازمان خلاصه نمي شود و تعهد نسبت به نظام اخلاقي و رعايت اصول اخلاقي در انجام امور سازمان كه در پيشبرد اهداف موثر است، هميشه صادق نيست، بلكه مدير موفق كسي است كه در درجه اول به كاركنان بياموزد چگونه اهداف سازمان را دنبال كنند.
    
    در بررسي صفات انگيزشي مي توان چنين استدلال كرد مديراني كه داراي صفات انگيزشي خاص هستند، داراي گرايش ها، كشش ها و عواطفي هستند كه آنان را به انجام كاري وادار مي كنند و دگرگوني هايي را در رفتار آنان به وجود مي آورد كه پيامد اين رفتار، موفقيت است. ساير نتايج نشان مي دهد نياز به پيشرفت حرفه اي و خودشكوفايي با موفقيت مديران در ارتباط است و صفاتي مثل نياز به قدرت، پاداش مالي و امنيت شغلي در موفقيت مديران حايز اهميت نيست.
    
     مديراني كه از انگيزه پيشرفت بالا برخوردارند، سعي دارند مسووليت عملكرد خود را بر عهده گيرند و تحت اين شرايط از انجام بهتر كارها لذت مي برند و به ديگران اجازه نمي دهند كه مانع دستيابي آن ها به اهدافشان شوند. افراد خودشكوفا دنياي خود را به طور عيني درك مي كنند و به طور دايم به اصلاح نقاط قوت خود مي پردازند. مديراني كه به اين سطح از نياز رسيده اند در تلاش يك رويكرد جديد و رسيدن به بالاترين سطح آگاهي تمايل از خود نشان مي دهند.
    
    در مورد نياز به قدرت مي توان گفت قدرت مديران در دو جهت اعمال مي شود: «يكي در جهت منفي به معني تسلط بر ديگران به شيوه استبدادي و ديگري در جهت مثبت يعني هدايت افراد با تشويق و ترغيب. گروه اول به كنترل كاركنان تمايل شديدي دارند و اين كنترل سبب مقاومت بيش تر از سوي كاركنان شده در نتيجه كاهش عملكرد در سازمان را موجب مي شود. با توجه به اين كه مديران قدرت مدار در جهت تسلط جويي مي كوشند و علاقه دارند زيردستان نسبت به آنان مسوول باشند تا نسبت به سازمان، قطعاً رفتار آنان عملكرد موثر سازمان را مختل مي كند.
    
    در مورد نياز به پاداش مالي مي توان گفت پاداش هاي مالي ممكن است گواهي بر صلاحيت فرد تلقي شود و اين تصور را در فرد به وجود مي آورد كه به خاطر دريافت پاداش در كار مي كوشد. از اين رو احساس صلاحيت و آزادي عمل را در فرد كاهش مي دهد و اين امر با كاهش عملكرد همراه مي شود.
    
     بنابراين عوامل مادي مهم ترين عامل انگيزاننده به شمار نمي رود، بلكه از عواملي است كه مانع نارضايتي مي شود. افرادي كه نياز به امنيت شغلي دارند بر اين باورند كه اگر از آينده و موقعيت شغلي خويش اطمينان داشته باشند در انجام امور سازمان موفق خواهند بود.
    
     اين افراد در سطح نيازهاي ايمني قرار دارند و اگر اين نياز برآورده نشود، چيزهاي ديگر براي آنان بي اهميت جلوه مي كنند. فردي كه در شغل خود موفق است ديگر توسط نيازهاي امنيتي برانگيخته نمي شود بلكه اكنون براي جست وجوي احترام و خودشكوفايي برانگيخته مي شود. از اين رو براي مديران موفق مهم نيست كه از آينده و موفقيت اجتماعي خويش در سازمان اطمينان داشته باشند، چه بسا كه آنان براي ارضاي نيازهاي ديگر تلاش مي كنند.
    
    مطالب فوق خلاصه اي از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مليكه بهشتي فر تحت عنوان «بررسي رابطه صفات شخصيتي و انگيزشي مديران با ارزيابي آنان از ميزان موفقيت شان در سازمان هاي دولتي شهر كرمان» است كه با راهنمايي دكتر محمدحسين متقي در سال 84 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان دفاع شده است.
    
    
    پژوهش مالي : صفات شخصيتي و انگيزشي مديران موفق تلخيص: فيروزه سالارالديني/ دكتر متقي- مليكه بهشتي فر
    


 روزنامه سرمايه، شماره 361 به تاريخ 12/10/85، صفحه 12 (بازار سرمايه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 405 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه قرآني كوثر
متن مطالب شماره 59، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است