|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت86/7/4: مکتب هاي ادبي و هنري اروپا / رئاليسم از 1830 قرن 19 م
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9436
دو شنبه 29 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6254 4/7/86 > صفحه 19 (شعر و ادب) > متن
 
 


مکتب هاي ادبي و هنري اروپا / رئاليسم از 1830 قرن 19 م


نويسنده: منوچهر جراح زاده


    وقتي در جامعه بورژوازي اروپا عمده ثروت در دست اقليت ها افتاد، مردم فرانسه، پس ازناپلئون به فکر افتادندکه نظام موجود را به هم بزنند و براي تقسيم عادلانه ثروت ها به دنبال راه حلي علمي وعملي مي گشتند که بالاخره نظام جامعه اروپايي به خورده بورژوازي گرايش يافت و اين نظام در ادبيات تاثيرگذاشت . نويسندگان و شاعران زمانه درنوشتارهايشان آسيب هاي مادي واجتماعي را با همه ريزه کاري ها ورازهايش به قلم کشيدند، عادت ها و آداب هاي بد وخوب اجتماعشان را عريان ساختند، همانند يک نقاش از جامعه خود تصوير دادند وتصويرهاي واقعي راعيني وبيروني نمادين کردند وقهرمانانشان را از ميان عامه مردم از هر محل و محيطي گزينش کردند، از نوشتارهاي رازناک ومعماگونه پرهيز کردند، همانند يک تماشاگر درجامعه حضور يافتند ، نه پيش بيني کردند ونه قضاوت و نه احساسات خود را نشان دادند. آنچه که واقعي بود نوشتند،با بازگويي بدبختي ها و پريشاني هاي مردم ، جامعه رامتوجه مسئوليت هايش کردند، دراين راستا مسائل وحوادث کوچک را بزرگ جلوه دادند، عصر رئاليسم را عصر عرضه علم وفن دانستندو افسانه ها واسطوره ها وروياها وخيالات گوناگون را به رئاليسم راه ندادندو عقيده داشتند آثارهنري ماندگار با مشاهده نوشته مي شود نه با خيال ، احساسات وهيجانات شخصي را بايد ناديده گرفت، چون الهام واحساس زاييده يک هيجان ساختگي است وانسان رااز مشاهده واقعيت ها دور مي کند، اين مشاهده است که تاثيرگذار است، حتي عشق نيز پديده اي همانندساير پديده هاست، نويسنده وشاعر بايد بال خيالش را ببندد و بابي طرفي فقط مشاهده کند وبا دقت آنچه را که مي بيند تشريح نمايد . هرکس بايد با مشاهدات اجتماعي که در آ ن زندگي مي کند تاثير بگيرد وبنويسد.
    بالزاک 1840 م که با کمدي انساني نا آگاهانه جزو اولين رئاليست ها گرديد مي گويد: مردم يا زر مي خواهند يا لذت ،عشق هوس است وحسادت چيزي بيهوده، دوست و آشناي آدم ها بانک واسکناسند.
    گستاوفلوبر در رمان مادام بواري مي گويد: آدم ها عادي اند وحقيقت زنده پير.
    شانفور مي گويد: بايد ظاهرافراد را مشاهده کرد و به عادت هايشان دقيق شد وشخصيت او را مطالعه وتحليل کرد وهمانند يک تندنويس وضعيت او را از جهان مختلف به قلم کشيد.
    دورانتي که مخالف شعر بود مي گويد: آفريدن درخيال نيست درمشاهده است، بايد هنر براي جامعه مفيد باشد، بايد به ظاهر و عادات مردم توجه داشت و در نشريه اش به شعر معاصرش تاخت، هوگورا غول ، موسه را دون ژوآن ، گوتيه را ساده لوح وبقيه شاعران را دلقک خواندواعتقاد داشت شاعران را بايد اعدام کرد. وقتي هم که روزنامه اش را تعطيل کردند گفت رئاليسم مرد ولي باز هم زنده با درئاليسم.
    گي دوموپاسان 1887 مي گويد: کشف وارائه آن چه درانسان معاصر است رئاليسم است.
    داستا يوسکي 1881 مي گويد: بايد با اندوه فردي مقابله کرد،بايد با بورژوازي که جاي اشرافيت را گرفته مبارزه کرد.
    گوستا وفلوبر 1850 نوشت : ادبيات بايد شامل اهداف اخلاقي روشن باشد واز جريانات سياسي واجتماعي يا مذهبي وتاريخي يا جغرافيايي مايه بگيرد.
    وقتي در هنر مشاهده رئاليست، دانستن براي نوشتن وتوانايي براي بيان زندگي وايجادهنري زنده وقابل لمس گرديد، کم کم مکتب ناتوراليسم پاگرفت.
    ناتوراليسم 1890-1880
    دراواخر امپراتوري ناپلئون سوم در فرانسه،علم يکي پس از ديگري ناشناخته ها را به شناخت رساند وجامعه خورده بورژوازي فرانسه را با رونق صنعت وزراعت و اختراعات و امکانات تازه به اغتشاش فکري واداشت ، در جامه علم گرا ، افزايش شگفت آور آگاهي هاي عيني ، از عوامل طبيعي وتجربه و تطبيق آن با علم ، باعث يک تحول طبيعي شد، هنرمندان گذشته را مطرودو حال را مغشوش و آينده را ناشناخته دانستند.شيميدانان روي مواد استخراجي وفيزيک دانان روي اجسام بي جان وطبيعي دانان روي موجودات زنده طبيعت کار کردندکه ناگهان نماينده مکتب ناتوراليسم اميل زولاکه پيرو عقايد داروين وکلو برنارد بودگفت: ما هم بايد روي صفات ونهاد آدم ها کار بکنيم، بايد عشق ها وهوس ها و تهورات وعادت ها ورفتارهاي افراد جامعه رانشان بدهيم ، همانند يک جراح که عملي روي بدن انسان انجام مي دهد، ماهم بايد روي وضع نهادي وروحي واخلاقي ورفتار موروثي افراد کار بکنيم و مکتب ناتوراليسم برآن شد تاعلوم طبيعي را همانند رئاليست ها با حس واقع بيني وتجربه و تماشا، آن طورکه مشاهده مي شوند وارد عرصه ادبيات کنند ويک هماهنگي بين جسم وروح پيدا کنندوباهواي تازه ، آئيني تازه،سبکي تازه در ادبيات به وجود آورند.
    زولاگفت: يک نويسنده هرچندداراي نبوغ هنري باشد، بازهم کارگر ساده اي بيش نيست که بايد سنگ خود را به دوش بکشد و به اندازه نيرو و تواني که دارد ساختمان سالمندملي اش رابسازد ، زيرا آفرينش هنري در اشخاص مختلف وجه مشترکاتي دارد وبايد همانند يک بازپرس طبيعت از روي تجربه کار کرد.
    با اين ترتيب هررويداد وحادثه اي که از مرز طبيعي و عادي اش خارج مي شد مورد انتقاد ناتوراليست ها قرار مي گرفت ودراين رابطه آنها انتقاد تلخي از جامعه خورده بورژوازي خود مي کردند و پلشتي ها وبي عدالتي ها را و پريشاني هاي روحي را درآثارشان نمادين کردند و بادين کليسايي تقابل نمودند، چون بر اين عقيده بودندکه زبان نوشتاري هم بايد طبيعي باشد، از زبان عاميانه ومحاوره اي در نوشتارهاي خود استفاده کردند.
    نيچه گفت: يکي از کشفيات مهم قرن 19 دين است، در نهاد انسان يک سيستم عصبي وجود دارد، وجدان واحساس آدم ها بازپرس آنهاست.
    ناتوراليست ها بر اين اعتقاد بودند که زبان نيز بايد طبيعي و به همان صورت محاوره اي باشد وبايد موشکافانه به حالات روحي افراد قاتل،ديوانه ،فاحشه و معتاد پرداخت.
    در اواخر قرن 19 وقتي اغلب دانشمندان ونويسندگان بر اين عقيده شدندکه هرچه علم طبيعي در دنيابودکشف شد، وديگر علمي ورازي کشف نشده در طبيعت نمانده، ناتوراليست ها براي خوداعتباري يافتند. ولي وقتي در پايان دهه اقتدار ناتوراليسم، به اميل زولاگفتندکه کشفيات تازه اي درمورد وراثت ژنتيک ، انسان شناسي ، به عمل آمده ورمان تجربي اواز اعتبارافتاده ،زولاتعجب کردوهيچ نگفت.با اين ترتيب مکتب ناتوراليسم با همه شتابزدگي بيش از 10 سال تا 1890 نتوانست دوام داشته باشد.
    


 روزنامه رسالت، شماره 6254 به تاريخ 4/7/86، صفحه 19 (شعر و ادب)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3954 بارآثار ديگري از "منوچهر جراح زاده"

  باغ آفتاب
منوچهر جراح زاده، رسالت 9/10/88
مشاهده متن    
  بازي با شعر
منوچهر جراح زاده، رسالت 27/6/87
  مکتب هاي ادبي و هنري اروپا
منوچهر جراح زاده، رسالت 9/8/86
مشاهده متن    
  مکتب هاي ادبي و هنري اروپا
منوچهر جراح زاده، رسالت 3/8/86
مشاهده متن    
  مکتب هاي ادبي و هنري اروپا
منوچهر جراح زاده، رسالت 25/7/86
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنايع چوب و كاغذ
متن مطالب شماره 128، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است