|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران87/4/31: تركيب نا كار آمد درآمدهاي مالياتي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7001
دو شنبه 29 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 3982 31/4/87 > صفحه 8 (ايران اقتصادي) > متن
 
      


تركيب نا كار آمد درآمدهاي مالياتي
«ايران» از اولويت هاي اصلاح ساختار مالياتي گزارش مي دهد

نويسنده: هادي اكبري

آخرين روزهاي تيرماه هم رسيد و مؤديان مالياتي حقوقي و حقيقي در پايان راه ارائه اظهارنامه هاي مالياتي قرار دارند. مسئله ماليات در يك ماه اخير با خبر تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده بعد از چند سال بررسي در مجلس و شوراي نگهبان به يك سوژه رسانه اي تبديل شد و اما مهمتر از آن اين كه اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور به عنوان يكي از ۷ محور طرح تحول اقتصادي مطرح گرديد. از يك طرف مطابق قانون برنامه چهارم توسعه بايد تا سال پاياني برنامه چهارم، دولت هزينه هاي جاري را از محل درآمدهاي مالياتي تامين كند و از طرف ديگر اعتقاد كارشناسان بر بالابودن ظرفيت هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي كنوني از بخش ماليات و همچنين كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي بهانه اي شد تا به تركيب درآمدهاي مالياتي دولت بپردازيم.
    به طورت كلي درآمدهاي مالياتي شامل دو گروه ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم مي باشد.
    ماليات هاي مستقيم شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمدها و ماليات بر ثروت مي باشد و ماليات هاي غيرمستقيم شامل ماليات بر واردات و ماليات بر كالاو خدمات است.
    البته هر كدام از اجزاي ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم خود شامل زيرمجموعه هايي هستند. ماليات اشخاص حقوقي كه در قانون بودجه ۸۷ حدود ۱۰ هزار و ۹۳۲ بوده و نسبت به رقم ۹ هزار و ۳۱۸ ميليارد تومان سال ۸۶ حدود ۱۷‎/۳ درصد رشد داشته است شامل ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي، ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي، ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي، ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي و ماليات عملكرد نفت مي باشد.
    مطابق جدول فوق بيشترين حجم از ماليات اشخاص حقوقي متعلق به ماليات عملكرد شركت نفت است كه ۳۳‎/۵ درصد از آن را تشكيل مي دهد و بعد از آن ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي با ۳۱‎/۱ درصد داراي بيشترين رقم از ماليات اشخاص حقوقي به شمار مي رود. نكته قابل توجه در اين قسمت اين كه براساس سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي دولت با تمهيدات مناسب، سود آوري شركت هاي دولتي را افزايش دهد و آن دسته از شركت هاي دولتي را كه زيان ده هستند براي واگذاري سودآور كند. لذا به نظر مي رسد رشد در نظر گرفته شده براي ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي (يك درصد) در مقايسه با رشد اين ماليات در سال ۸۶ (۱۶۰۱ ميليارد تومان) نسبت به سال ۸۵ (۹۷۸ ميليارد تومان) كه حاكي از رشد ۶۳‎/۳ درصدي بود ناشي از همين سياست باشد.
    جزء ديگر از ماليات مستقيم مربوط به ماليات بر درآمد است كه شامل ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي، ماليات كاركنان بخش خصوصي، ماليات مشاغل، ماليات مستغلات و ماليات متفرقه درآمد مي باشد.
    جزء ديگر ماليات هاي مستقيم ماليات بر ثروت است. اين نوع ماليات در سال ۸۷ حدود ۷۷۰ ميليارد تومان بود كه نسبت به سال ۸۶ كه رقم ۶۵۹ ميليارد تومان بوده است حاكي از رشد ۱۶‎/۸ درصد دارد. ماليات بر ثروت شامل ماليات بر ارث، ماليات اتفاقي، ماليات نقل و انتقالات سرقفلي، ماليات نقل و انتقال سهام، ماليات نقل و انتقال املاك و حق تمبر و اوراق بهادار مي باشد.
    ماليات هاي غيرمستقيم كه حدود ۳۱ درصد از كل درآمدهاي مالياتي دولت را به خود اختصاص داده اند شامل دو جزء مهم ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات مي باشد.
    ماليات بر واردات خود شامل ماليات هاي حقوق ورودي ساير كالاها، حقوق ورودي خودرو و حقوق ورودي دستگاه هاي اجرايي مي باشد.
    جزء ديگر از ماليات هاي غيرمستقيم، ماليات بر كالاها و خدمات است كه شامل ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي، دو درصد ماليات ساير كالاها، عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور، ماليات برفروش سيگار، ماليات بر نقل و انتقال اتومبيل، ماليات شماره گذاري خودرو، ماليات اشتراك تلفن هاي خودكار، ماليات بر فروش نوشابه هاي غيرالكلي و ماليات واگذاري تلفن همراه مي باشد. رقم ماليات بر كالاها و خدمات در بودجه سال ۸۶ رقم ۱۶۰۳ ميليارد تومان بوده كه در سال ۸۷ به رقم ۱۴۱۲ ميليارد تومان رسيد كه نشانگر كاهش ۱۱‎/۸ درصد مي باشد.
    اما سؤال مهم اين كه سهم هر كدام از اجزاي مالياتي نسبت به كل ماليات چقدر است و آيا به نسبت سهم اجزا از GDP سهم مالياتي آن نيز مناسب است. از ميان انواع ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم سهم ماليات اشخاص حقوقي با ۵۰‎/۴ درصد بيشترين سهم را دارد و از زيرمجموعه هاي آن نيز ماليات عملكرد نفت با ۱۶‎/۹ درصد و ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي و ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي ۱۰ درصد و ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي كه همان شركت هاي دولتي به شمار مي روند با ۷‎/۴ درصد به ترتيب بيشترين سهم را از ماليات اشخاص حقوقي دارا هستند. با مقايسه سهم اين بخش ها از GDP و سهم مالياتي آنها به وضوح مشاهده مي شود كه شكاف بسيار زيادي بين آنها وجود دارد به عنوان مثال سهم بودجه شركت هاي دولتي در بودجه سال ۸۷ بيش از ۲۰۳ هزار ميليارد تومان از كل بودجه ۲۹۳ هزار ميليارد توماني بوده است (حدود ۷۰ درصد) اما سهم مالياتي اين شركت از GDP در حد ناچيز نيم درصد مي باشد.
    همچنين سهم ماليات بر واردات از رقم حدود ۵۰ ميليارد دلار واردات كشور در سال ۸۶ در حد رقم ۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد بوده (حدود ۱۰ درصد) كه با توجه به عدم عضويت ايران در WTO رقم پائيني به شمار مي رود.
    به طور خلاصه اين كه سهم ساير منابع مالياتي نيز چندان قابل توجه نبوده و در حد فراموش شده است از جمله سهم ماليات مشاغل كه تنها حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده و براي مستغلات نيز مالياتي در رقم ۱۳۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است.
    بنابراين به نظر مي رسد يكي از مهم ترين اولويت ها براي اصلاح ساختار نظام مالياتي در راستاي طرح تحول اقتصادي توجه به تركيب درآمدهاي مالياتي و بالابردن ظرفيت هر كدام از انواع ماليات ها مي باشد. چراكه بررسي آمار و ارقام نشان مي دهد كه هركدام از منابع مالياتي از ظرفيت هاي مناسبي برخوردار بوده و همچنين در بسياري از بخش ها موانع قانوني نيز وجود نداشته و بستر قانوني آن فراهم است.
    


 روزنامه ايران، شماره 3982 به تاريخ 31/4/87، صفحه 8 (ايران اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 650 بار
    آثار ديگري از "هادي اكبري"

  فراز و نشيب هاي نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران
هادي اكبري، ايران 20/11/87
مشاهده متن    
  درآمدهاي مالياتي / هزارتوي بودجه
هادي اكبري، ايران 16/11/87
مشاهده متن    
  آزموني بزرگ براي مجلس
هادي اكبري، ايران 13/9/87
مشاهده متن    
  بازنگري در سياست هاي جذب سرمايه خارجي / در گفت و گوي « ايران» با رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني عنوان شد
هادي اكبري، ايران 5/6/87
مشاهده متن    
  سهم ۲۰ درصدي تورم وارداتي از تورم كشور
هادي اكبري، ايران 30/5/87
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پيك توانا
متن مطالب شماره 3 (پياپي 70)، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است