|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت87/8/6: ارتباطات بين المللي در پژوهش ضروري است
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9439
پنج شنبه 2 اسفند 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6558 6/8/87 > صفحه 18 (علم وفناوري) > متن
 
      


ارتباطات بين المللي در پژوهش ضروري است
در گفتگوي رسالت با محمد صادق موحد حائز رتبه دوم بنيادي جشنواره جوان خوارزمي مطرح شد:


لطفا خود را براي خوانندگان معرفي نماييد.
    من محمد صادق موحد ،متولد سال 1357 و در حال حاضر به عنوان استاديار فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي مشغول تدريس مي باشم.من دانش آموخته مقطع دكتراي فيزيك از دانشگاه صنعتي شريف و محقق در پژوهشگاه دانشهاي بنيادي هستم.
    لطفا در خصوص طرح خوددر جشنواره جوان خوارزمي توضيح دهيد.
    تا سالهاي اخير علم كيهانشناسي و علوم مرتبط با آن مانند فيزيك انرژي هاي بالابه عنوان شاخه اي از داستانهاي علمي تخيلي به حساب مي آمد. اگر به تاريخ تحول عالم توجه كنيم، متوجه مي شويم كه يكي از دغدغه هاي مهم بشري دست يافتن به اسرار و رموز آسمانها و كهكشانها و به طور كلي كيهان بوده است. اقوام مختلف با آداب و رسوم متعدد از نقطه نظر هاي گوناگوني به آسمان بالاي سرشان توجه كرده اند. ضمن اينكه اين قسمت از عالم يكي از جذاب ترين مشاهدات بشري به حساب مي آيد، يكي از پيچيده ترين و ناشناخته ترين قسم عالم نيز به شمار مي رود. خالق بي همتا نيز در جاي جاي كتاب مقدس قرآن، براي افزايش معرفت انسان نسبت به خود، او را به انديشه و تدبر در عالم هستي و كائنات فرا مي خواند. ضمنا انگيزه مطالعه در اين حوزه نيز با رجوع به برخي از آيات قرآن نيز ملموس تر خواهد بود. براي مثال خداوند در آيه 11 سوره فصلت مي فرمايد: “سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حالي كه به صورت دود بود، به آن و زمين دستور داد به وجود آييد، خواه از روي اطاعت خواه از روي اكراه. آنها گفتند ما از روي اطاعت مي آييم” و ديگر آيات كه مستقيما انسان را به تدبر و تفكر در خلقت آسمانها و زمين وا مي دارد در سال 1948 نشان داده شد كه اگر جهان امروزي از يك انفجار بزرگ اوليه تشكيل شده و ضمنا در حال انبساط باشد، بنابراين بايستي امروزه يك تابش الكترومغناطيسي زمينه در طول موج ريزموج و با دمايي در حدود 3 تا 5 درجه كلوين مشاهده شود. اين فوتونها كه اصطلاحا تابش زمينه كيهاني ناميده مي شوند در سال 1965 كشف شدند. و در سال 1978 جايزه نوبل فيزيك به كاشفان آن اهدا شد. با مطالعه اين فوتونها كه به صورت همگن و همسانگرد(احتمالا) به ما مي رسند، مي توان اثر افت و خيزهاي چگالي و چگونگي تحول آنها را در كيهان رهگيري كرد. پس ازآن گروههاي متعددي براي اندازه گيري دقيق آن دست به كار شدند، كه البته اين تلاشها هنوز هم ادامه دارد.
    تابش زمينه كيهاني دورترين چشمه قابل مشاهده كيهاني بوده است كه يكي از مهمترين آزمايشگاههاي بي بديل در حوزه علوم فيزيكي به شمار مي رود. اين فوتونها كه از عالمي با سني در حدود 300هزار سال به ما مي رسند، حاوي اطلاعات فيزيكي از عالم قبل از دوران واجفتيدگي فوتون از زمينه كيهان و چگونگي تحول آن در طول زمان است. با اندازه گيريهاي دقيق آن توسط ماهواره هاي متعدد مانند ( COBE1991) و ( WMAP2003) علوم مربوط به فيزيك انرژيهاي بالاو كيهانشناسي وارد مرحله نويني شد. در سال 2006 جايزه نوبل فيزيك به گروه COBE اختصاص يافت.در اين طرح، داده هاي CMB كه بين سالهاي 2003 تا 2006 توسط ماهواره WMAP اندازه گيري شده است، بررسي شده است. اثرات نامطلوبي مانند نوفه هاي دستگاهي به همراه اثراتي همچون نور كهكشانها و ديگر منابع توليد امواج ريز موج كهكشاني و فرا كهكشاني باعث مخفي شدن اثرات واقعي افت و خيزها بر روي سطح آخرين پراكندگي مي شود. به مدد پيشرفت در تكنولوژي، اندازه گيري اين تابش با دقت قابل قبولي امكان پذير شده است، اما از نقطه نظر مدل كردن و تحليل داده ها چالشهايي اساسي باقي مانده است كه بخشي از آنها در حال ارتقا مي باشند در حالي كه بخشي ديگر به سبب محدوديت هاي حاكم بر جهان واقعي مانند آنچه كه به نام واريانس كيهاني ناميده مي شود و تك نمونه بودن نقشه تابش زمينه كيهاني، سدي مهم در مقابل استخراج كميت هاي با ارزش آماري به حساب مي آيند. بنابراين تلاش براي بيرون كشيدن اطلاعات فيزيكي با كمك روشهاي قدرتمند و خالي از هرگونه اشتباه لازم و اجتناب ناپذير مي باشد. با توجه به اندازه گيري هاي نسبتا خوب و با جدايي زاويه اي بالااز اين افت و خيز سطح آخرين پراكندگي، امكان بررسي اين داده ها با تكيه بر روشهاي متعدد و دقيق در حوزه تحليل داده ها فراهم شده است.
    بر اين اساس ما با استفاده از روشهاي نوين آماري از يك سو براي اولين بار افق علي را با استفاده از روش تحليل داده ها تعيين كرده و از سويي ديگر با رهيافت سيستمهاي پيچيده معادله اي تصادفي براي باز توليد نقشه تابش زمينه كيهاني با خواص كيهانشناختي يكسان با آنچه كه مشاهده مي شود، ارائه داده ايم. فرض همسانگردي آماري كه منجر به ايجاد آنچه كه طيف توان CMB ناميده مي شود و نقش اساسي در استخراج كميته اي اساسي براي توصيف كيهان شناخت عالم بازي مي كند و گوسي بودن تابع توزيع دما، با كمك آناليزهاي چندفراكتالي بررسي كرده ايم. نتايج به دست آمده از اين مشاهده به همراه آنچه كه از ابرنواخترهاي نوع Ia به دست مي آيد وجود انرژي تاريك را نيز تضمين مي كند كه مسئله چالش برانگيزي در كيهانشناسي به شمار مي رود. بنابراين در قسمت ديگر اين طرح مدلي براي انرژي تاريك ارائه داده ايم و خصوصيات آن را بررسي كردهايم. نتايج نشان مي دهد كه در بسياري از موارد بهتر از مدل استاندارد كيهانشناسي با حضور ثابت كيهانشناسي با مشاهدات رصدي همخواني دارد.
    موانع پژوهش در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
    به نظر من لازم است اين سوال به صورت تخصصي براي هر حوزه اي مطرح شود .بر اين اساس لازم است ميان موانع پژوهشهاي بنيادي و كاربردي تفكيك قائل شويم.هرچند طي سالهاي اخير از لحاظ فراهم نمودن شرايط و امكانات پژوهشي تلاشهاي خوبي از سوي مسئولين و دولتمردان صورت گرفته است اما هنوز مشكلات عمده اي در اين راستا وجود دارد.البته من در خصوص پژوهشهاي بنيادي سخن ميگويم.يكسري از مشكلات به حمايتهاي مالي بر مي گردد.اما يكسري ديگر به ماهيت پژوهشهاي بنيادي مربوط مي شود.در حوزه پژوهشهاي بنيادي به بار نشستن تلاشها و تحقيقات انجام شده نياز به زمان دارد.اين مسئله ايست كه مسئولين ذي ربط و كساني كه در امر پژوهش ارزشگذاري ميكنند بايد نسبت به آن توجه داشته باشند.از اين حيث ميان پژوهشهاي بنيادي و كاربردي اختلاف وجود دارد.
    مسئولين پژوهشي چگونه مي توانند اين معضلات را بر طرف نمايند؟
    به نظر من بايد در زمان عقد قرار داد براي پژوهشهاي بنيادي ،با توجه به ماهيت آنها از تعيين زماني خاص براي به ثمر نشستن پژوهش خودداري نمود تا به اين وسيله پژوهشگر امنيت بيشتري حس كند.با وجود امنيت پژوهشي ،استخوان بندي پژوهش در كشور شكل مي گيرد و پژوهشهاي صورت گرفته قابل رقابت با موارد همطراز خودهستند.
    نقش دانشگاه را در تقويت پژوهشهاي بنيادي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
    از آنجايي كه مراكز پژوهشي ودر راس آن دانشگاهها مستقيما در حوزه توليد علم فعال هستند،نقش آنها نسبت به ساير نهادهاي ديگر بارز تر است.دانشگاهها بايد شرايط لازم را براي پژوهش دانشجويان مقاطع تكميلي فراهم آورند و در خصوص تامين منابع مالي موردنياز نيز تلاش كنند.اما در اينجا نكته اي ديگر وجود دارد كه لازم است نسبت به آن اشاره نمايم.اينكه بايد نسبت به ايجاد روابط بين المللي در امر پژوهش نيز نگاه ويژه اي داشته باشم.يك پژوهش بدون ايجاد ارتباطات بين المللي نمي تواند راه به جايي ببرد.بر اين اساس ارتباطات بين المللي در پژوهش بايد شكل گرفته و تقويت شود.در اين خصوص دانشگاههاي ميتوانند نقش بارزي ايفا نمايند.
    بايد شرايطي فراهم شود كه پژوهشگران ما در كنفرانسها و كارگاههاي بين المللي حضور يابند .همچنين دانشگاههاي ما نيز بايد شرايطي فراهم كنند كه ازاين نوع كنفرانسها در داخل كشور برگزار شود واز اين طريق پژوهشگران سطوح عالي و جهاني در كشور ما حضور يابند.مسلما كليت اين حضور نقاط مثبت و فوايد زيادي براي كشور ما دارد.يكي از اين فوايد اين است كه پژوهشگران خارجي با محيط داخل آشنا شوند و از سوي ديگر،فرهنگ واقعي كشور ما را فارغ از آنچه رسانه هاي بيگانه سعي در القاي آن دارند بشناسند.اين ارتباطات سبب مي شود تا ساختارهاي پژوهشي مناسبي در كشور شكل گيرد .اين ساختار در داخل بسياري از دانشگاههاي ما داري نقص و كمبود است.ما اگر بخواهيم در قالب سند چشم انداز 20 ساله حركت نموده و تا 20 سال ديگر به قدرت علمي برتر منطقه تبديل شويم بايد با شتاب و سرعت بيشتري در زمينه مسائل علمي فعاليت نماييم.
    توصيه شما به دانشجويان و پژوهشگراني كه در ابتداي اين مسير قرار دارند چيست؟
    توصيه من اين است كه دانشجويان در وهله اول به خدا توكل داشته باشند .دوم اينكه با علم نسبت به مشكلات موجود و مسائلي كه سر راه آنها به وجود خواهد آمد قدم دراين مسير گذارند.
    اين خود پژوهشگران هستند كه بايد راه را براي خود هموار نمايند.از سوي ديگر،در اين خصوص پژوهشگران بايد نگاه كلان تري داشته باشند و ضمن طي كردن راه خود،مسير پژوهش را براي آيندگان نيز هموار تر نمايند.اين رسالتي است كه بر عهده پژوهشگران است و بايد در اين خصوصميان رهپويان علم نوعي هم افزايي صورت گيرد.
    با تشكر از شما كه دراين گفتگو شركت كرديد.
    من هم از شما متشكرم.
    


 روزنامه رسالت، شماره 6558 به تاريخ 6/8/87، صفحه 18 (علم وفناوري)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 190 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه زن و جامعه
متن مطالب شماره 4 (پياپي 36)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است