|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران87/12/17: داريوش ايراني و گئومات رواساني
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6999
شنبه 27 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 4161 17/12/87 > صفحه 10 (فرهنگ و انديشه) > متن
 
      


داريوش ايراني و گئومات رواساني
پاسخي به مقاله دكتر رواساني درباره ماجراي «داريوش و گئومات»

نويسنده: اهورا فره وشي‎


    در عصري كه ما زندگي مي كنيم ـ وضع پست مدرن ـ هيچ چيز از گزند پرستش (ابژه شدگي) درامان نيست و دليلي ندارد كه در اين ميان برخي چيزها به ويژه جهان باستاني ما ايرانيان استثنايي در اين ميان باشد. ما در دوره اي زندگي مي كنيم كه تنها امر پايدار، پرسيدن است؛ از همه چيز: علم، دين، ناسيوناليسم، انواع ايدئولوژي ها از جمله باستانگرايي. آنچه در پي مي آيد مقاله اي است كه يكي از خوانندگان در واكنش به مقاله دكتر رواساني كه در ۷ اسفند در صفحه فرهنگ و انديشه به چاپ رسيده بود، نوشته است.
    داريوش شاه:
    به خواست اهورامزدا من چنين كنم كه راستي را دوست دارم و از دروغ روي گردانم خواست من اين نيست كه توانايي بر ناتواني ستم كند. (كتيبه بيستون)
    خداوند اين كشور را از خشكسالي و دشمن و دروغ در امان بدارد. (بيستون و تخت جمشيد)
    داريوش بزرگ را مي توان به جرات يكي از نوابغ هوشمند و شايسته براي قدرت و زمامداري كشور بزرگ و پرافتخار ايران زمين ناميد. در اينجا بر اين هستيم تا گوشه اي از اقدامات شگفت انگيز اين فرزند پاك ايران و پادشاه ۲۸ كشور آسيا را بررسي كنيم ‎/
    داريوش پور (پسر) گشتاسب، پورارشام، پورآربارمن، پورچيش پش بود و نياكانش در سه نسل به كورش بزرگ بازمي گشت. او يكي از سرداران نامي ارتش كامبوجيه فرزند كورش بزرگ بود. پس از درگذشت كمبوجيه داريوش بزرگ بر ضد بردياي دروغين كه خود را فرزند كورش معرفي كرده بود قيام كرد و سلطنت را از وي بازستاند. داريوش با همكاري شش سردار برجسته از ارتش كمبوجيه كه نامشان: وينددفرنه، اوتن، گائوبرووه، ويدرنه، بغ بوخش، اردومنش بود بر ضد شاه دروغين قيام كردند و وي را مجازات كردند. سپس يكي از هفت تن سردار ايران در طي مسابقه اي در ميدان اصلي شهر به مقام پادشاهي رسيد و او كسي نبود جز داريوش بزرگ. به گفته هرودوت سه سال نخست سلطنت وي براي سركوب شورشيان و برقراري ايران يكپارچه صرف شد.
    اقدامات شگفت انگيز
    از اقدامات داريوش بزرگ قرار دادن مصر به عنوان يكي از ولايات ايران بود. اين اقدام برابر با ۴ ژوئيه سال ۴۸۹ پيش از ميلاد صورت گرفت. وي قلمرو امپراتوري ايران را به ۳۰ ايالت تقسيم كرد و هر ايالت را ساتراپي (واژه اي مادي است) ناميد و دستور داد كه با تاسيس پستخانه ارتباط مردم اين ايالت ها با هم تامين شود و داد و ستد با پول انجام شود (سكه هايي كه ضرب كرده بود)، مصر يكي از ساتراپي هاي ايران آن زمان بود كه داريوش توجه خاصي به آن داشت. كتيبه داريوش بزرگ نيز امروزه در مصر موجود مي باشد.
    متن فرمان داريوش در مصر:
    بند۱) خداي بزرگ است اهورامزدا كه زمين را آفريد، كه آسمان را آفريد، كه مردم را آفريد، كه شادي را براي مردمان آفريد، كه داريوش را شاه كرد، كه به داريوش شاه شهرياري را، كه بزرگ و داراي اسبان خوب و مردان خوب است، ارزاني فرمود.
    بند۲) من داريوش، شاه بزرگ هستم. شاه شاهان، شاه كشورهاي داراي همه گونه مردم، شاه در اين زمين بزرگ و دور و دراز، پسر ويشتاسب هخامنشي.
    بند۳) داريوش شاه گويد: من پارسي هستم. از پارس مصر را گرفتم. فرمان كندن اين كانال (ترعه) را دادم از رودخانه اي به نام نيل، كه در مصر جاري است، تا دريايي كه از پارس مي رود. پس از آن اين كانال كنده شد، چنانچه فرمان دادم و كشتي ها از مصر از وسط اين كانال به سوي ايران روانه شدند. چنان كه اين كار مرا ميل بود.
    نظم دادن انساني به ماليات هاي كشوري يكي ديگر از مهمترين اقدامات داريوش بزرگ است. به گفته پلوتارخ مورخ نامي سال هاي ۴۶ تا ۱۲۰ پس از ميلاد همه ساله از كشورهاي مختلف هدايايي به دربار شاهنشاهي ايران مي آوردند تا اينكه داريوش مقدار ماليات را براي هر ايالت معين كرد. سپس ماموراني را به ايالت هاي امپراتوري فرستاد تا ببينند چه مقدار مردم توانايي پرداخت ماليات را دارند آيا مبلغ تعيين شده فشاري را بر مردم تحميل نمي كند سپس ماموران به حضور شاهنشاه آمدند گفتند همه قادر هستند اين مبلغ را بپردازند. با اين حال داريوش بزرگ دستور داد همان مقدار را هم نصف كنند. وقتي درباريان علت را پرسيدند وي پاسخ داد ممكن است شهربانان هم براي خود مبلغي از مردم به صورت غيرقانوني دريافت كنند پس بايد اين را در نظر گرفت.
    ساخت راه شاهي
    ساخت راهي شاهي با زيرسازي اصولي و مستحكم به طول ۲۷۰۰ كيلومتر يكي از شگفت انگيزترين كارهاي وي در ۲۵۰۰ سال پيش به حساب مي آيد. اين راه از شوش به سارد در نزديكي مديترانه بود. زيرسازي مستحكم اين راه كه بسيار شبيه به آسفالت هاي امروزي است از نبوغ امپراتوري داريوش بزرگ و برگزيدن اصولي ترين شيوه حكومتي و راهسازي به حساب مي آيد. ماريژان موله نخستين راه شوسه و زيرسازي شده در جهان را به داريوش نسبت داده است.
    كتيبه داريوش در نقش رستم؛
    به خواست اهورامزدا اين است شهرهايي كه من جدا از پارس متعلق به ايران كردم، بر آنان حكمراني كردم. به من باج دادند. آنچه از طرف من به آنان گفته شد آن را كردند. قانون من است كه آنان را نگه داشت: ماد ـ خوزستان ـ پارت ـ هرات ـ بلخ ـ سغد ـ خوارزم ـ زرنگ ـ رخج ـ ث ت گوش ـ گندار ـ هند ـ سكائي هاي هوم نوش ـ سكائي هاي تيز خود ـ بابل ـ آشور ـ عربستان ـ مصر ـ ارمنستان ـ كپد و كيه ـ سارد ـ يونان ـ سكائي هاي ماوراي دريا ـ سكودر ـ يوناني هاي سپر روي سر ـ ليبي ها ـ حبشي ها ـ اهالي مك ـ كارائيها. (شامل كشورهاي امروزي: افغانستان ـ ارمنستان ـ آذربايجان ـ گرجستان ـ تركيه ـ عراق ـ هند ـ بخشي از عربستان ـ كويت ـ قطر ـ مصر ـ سوريه ـ فلسطين و ‎/‎/‎/)
    داريوش شاه نگاهي مثبت به مصر كهن داشت و در نوسازي آنجا تلاشي بسيار كرد. در مراسم عزاي ملي مصريان (آپيس) شركت كرد هزينه هنگفتي را براي اجراي آن مراسم تعيين نمود. سپس به نزد معابد آنان رفت و به خداي مصريان احترام گذاشت و معبد خداي بزرگ مصر را به كلي بازسازي كرد. داريوش مدرسه طب مصر را كه مدت ها بسته بود و استادانش از كار بيكار شده بودند دوباره گشود و «اودجاهور» را مامور رسيدگي به آنجا كرد. سپس استادان و افراد برجسته علمي جهان را به آنجا دعوت كرد تا در آنجا يك مركز بين المللي طب راه اندازي كند.
    اودجاهور در نوشته اي كه از خود بر جاي گذاشته گفته است: شاهنشاه داريوش فرمان داد كه همه چيز خوب به دانش آموزان و استادان داده شود تا پيشه و كارداني خود را گسترش دهند.
    كارول نوشته است: با وجود برچيده شدن حكومت ايرانيان بر مصر در سال ۴۰۴ پيش از ميلاد، مصريان تا ده ها سال پس از آن هم خود را از اتباع امپراتوري ايران مي دانستند. مصر توسط كامبوزيا (كامبيز، كمبوجيه) دوم پسر كوروش بزرگ به دليل كشتار عده اي ايراني براي تنبيه مصريان تصرف شده بود. وي شرق ليبي و شمال سودان را هم بر خاك مصر اضافه كرده بود و مصر را كه سال ها به دو بخش عليا و سفلي تقسيم شده بود و داراي دو حكومت جدا از هم بود به صورت يك كشور واحد درآورده و شهر ممفيس را پايتخت مصر واحد قرار داد.
    داريوش بزرگ طرح تعليمات عمومي و سوادآموزي را اجباري و به صورت كاملاً رايگان بنيان گذاشت كه به موجب آن همه مردم مي بايست خواندن و نوشتن بدانند. اين اقدام وي نيز در تاريخ بي سابقه بود.
    هنر هخامنشي در زمان داريوش بزرگ به منتهي عظمت خود رسيد و داريوش شاه تمام هنرهاي آسيا را براي شاهنشاهي ايران استفاده نمود. از گاوهاي بالدار عظيم الجثه در شوش يا كاخ هاي هنر خاورميانه در پرسپوليس يا كاخ هاي سلطنتي شوش يا سنگ تراشه هاي بيستون و ‎/‎/‎/ مورخين يوناني نوشته اند وي هنري را در پارسه اجرا كرد كه ديگر بالاتر از آن ممكن نبود و عالي ترين شكل ممكن را وي پيدا كرد.
    محقق بزرگ امريكايي پروفسور ويليام جيمز دورانت در اين باره مي گويد: داريوش بزرگ براي آنكه نام خود را براي آيندگان جاودانه بگذارد دست به بنا نهادن كاخ هاي پرسپوليس زد. هنر و معماري اين كاخ عظيم به جرات از معبد كرنك و تمام كليساهاي اروپا و ميلان زيبا و باشكوه تر است.
    پله هاي باشكوه كاخ در تاريخ بي نظير است. شايد بتوان گفت كه كاخ صدستون سنگي و كاخ آپادانا زيباترين بناهاي تاريخ جهان در عهد قديم و عهد جديد باشد كه به دست آدميزاد ساخته شد.
    


 روزنامه ايران، شماره 4161 به تاريخ 17/12/87، صفحه 10 (فرهنگ و انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1670 بار
    آثار ديگري از "اهورا فره وشي‎"

  دوران داريوش / پاسخي به مقاله دكتر رواساني درباره ماجراي «داريوش و گئومات»
اهورا فره وشي‎، ايران 18/12/87
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه پيام تجربه
متن مطالب شماره 19، بهمن و اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است