|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت88/7/19: انواع سياست از نظر امام خميني(ره)
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9500
چهار شنبه 1 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 6824 19/7/88 > صفحه 18 (انديشه) > متن
 
      


انواع سياست از نظر امام خميني(ره)
راهبري جامعه با موازين عقل و شرع

نويسنده: الهام ربيعي زاده

سياست پيش از آنكه موضوع دانش هايي چون سياست مدن يا حكمت عملي يا حكمت مدني يا علم سياست قرار گيرد يك نوع خط مشي ، شيوه سلوك ، كنش ، رفتار ، فعل ، حالت و گاه فن و يا نوعي هنر است . براين اساس نوع جهت گيري و هدفي كه سياست در راستاي آن هدف و جهت تحقق
    مي يابد ، رنگ و ماهيت خاصي به خود مي گيرد.
    امام خميني بر اساس نگرش خود نسبت به جهان هستي و جايگاه انسان در آن و نقشي كه به او محول شده و هدفي كه سياست دارد سياست را5 دسته تقسيم مي كند.
    1- سياست شيطاني
    2- سياست حيواني
    3- سياست الهي
    4- سياست عمومي
    5- سياست روحاني
    
    الف- سياست شيطاني يا سياست فاسد
    منظور از سياست شيطاني ، كنش يا رفتاري در حوزه امور عمومي است كه داراي چند ويژگي اساسي است كه عبارتند از :
    الف) دروغگويي و عدم صداقت در گفتار و رفتار ب) فريب و حيله و نيرنگ و سلطه بر مردم از طريق فريب و تزوير
    ج ) هواي نفس و اميال فردي و مادي
    در اين مورد امام چنين مي گويند:
    
    “مرحوم آقاي كاشاني- رحمه الله - را كه تبعيد كرده بودند به خرم آباد و محبوس كرده بودند و در قلعه فلك افلاك. مرحوم حاج آقا روح الله گفتند كه من از اين رئيس ارتش كه در آنجا بود خواهش كردم كه من را ببرد خدمت مرحوم آقاي كاشاني قبول كرد... آن شخص شروع كرد صحبت كردن و رو كرد به آقاي كاشاني كه آقا شما چرا خودتان را به زحمت انداختيد؟ آخر شما چرا در سياست دخالت مي كنيد. سياست شان شما نيست . آقاي كاشاني فرمودند : اگر من دخالت نكنم كي دخالت بكند ؟”
    امام با اين بيانات مي خواهد صحبت كند از2 نوع سياست ، سياستي كه نبايد در آن دخالت كرد كه همان سياست شيطاني است و سياستي كه بايد در آن دخالت كرد و گرنه سايرين مي آيند و آن را خراب
    مي كنند .
    
    حال ببينيم شرايط و ويژگي هاي سياست شيطاني از نظر امام چيست؟
    امام در جايي ديگر چنين فرمودند: “..... آمد يك نفر از اشخاصي كه ميل ندارم اسمش را بياورم ، گفت آقا سياست عبارت است از دروغ گفتن ، خدعه ، فريب ، نيرنگ ، خلاصه پدر سوختگي است ......... گفتم ما از اول وارد اين سياست كه شما مي گوييد نبوده ايم.”
    
    همچنين در عبارت ديگري اين گونه مي فرمايند :
    “يك قصه هم خودم دارم . وقتي كه ما در حبس بوديم و بنا بود كه حالاديگر از حبس بيرون بياييم و برويم قيطريه و در حصر باشيم ، آن رئيس امنيت آن وقت ... گفت كه : آقا سياست عبارت است از دروغگويي است ، عبارت از خدعه است، عبارت است از فريب است . عبارت است از پدر سوختگي اين را بگذاريد براي ما و من گفتم اين سياست مال شماست..... البته سياست به آن معنايي كه اينها مي گويند كه دروغگويي، چپاول مردم و با حيله و تزوير و ساير چيزها تسلط بر اموال و نفوس مردم ، اين سياست هيچ ربطي به سياست ندارد، اين سياست شيطاني است.”
    در نظر امام خميني سياستي كه در آن خدعه و دروغ و فريبكاري ، نيرنگ و چپاول مردم و تزوير و تسلط به اموال و نفوس مردم باشد و ماديات و منفعت طلبي از اركان اصلي آن باشد و در آن منافع عمومي و فضايل راه نداشته باشد سياست شيطاني محسوب مي شود.
    
    ب- سياست حيواني يا سياست اين جهاني
    اين سياست از نظر امام يك سياستي است كه در آن خدعه و نيرنگ و فريب و تزوير و منافع خصوصي موجود نيست؛ امام در بيان اين سياست مي فرمايد :
    “ما اگر فرض كنيم كه يك فردي هم پيدا شود كه سياست صحيح را اجرا كند نه به آن معناي شيطاني فاسدش ، يك حكومتي ، يك رئيس جمهوري ، يك دولتي سياست صحيح را هم اجرا كند و به خير و صلاح ملت باشد ، اين سياست يك بعد از سياسي است كه براي انبياء بوده است و براي اولياء و حال براي علماي اسلام.”
    بنابراين نگاه تك بعدي به انسان ، ديد انسان در قالب حيوان است ، چه حيوان اگر تحت تربيت قرار ديگر باز هم حيوان است ، تنها بهتر و خوب تر رشد مي كند ، مثلازودتر چاق مي شود يا بيشتر شير مي دهد يا براي باركشي و سواري آماده تر ، قوي تر مي گردد ، فقط بر جنبه حيوان بودن او چيزي اضافه مي گردد. اگر به انسان نيز نگاه مادي شود بعد حيواني او مورد توجه قرار مي گيرد ، بهتر و خوب تر يا به روش صحيح زندگاني مي كند و بعد مادي وجود او رشد مي يابد و فقط استعداد هاي مادي اش شكوفا مي شود . سياستي كه در اين مسير تحقق مي يابد. به تعبير امام خميني ، سياست صحيح است ولي مطلوب ما نيست . چرا ؟ زيرا انسان و جامعه با تك بعدي بودن و مادي محض بهبود پيدا نمي كند ، انسان يك بعد ندارد انسان فقط يك حيواني نيست كه خوردن و خوراك همه شئون او باشد.
    بنابراين امام قائل به اين امر هستند كه انسان داراي2 بعد مادي و معنوي است و سياست اگر فقط متوجه بعد مادي انسان باشد اصلامطلوب نيست به طوري كه در مقام انسان مي فرمايند:
     ”بدان كه انسان اعجوبه اي است داراي دو نشئه و2 عالم : نشئه ظاهره ملكيه دنيويه كه آن بدن اوست و نشئه غيبيه ملكوتيه كه از عالم ديگر است و نفس او كه از عالم غيب و ملكوت است و داراي مقامات درجاتي است و... و از براي هر يك از مقامات و درجات آن جنودي است رحماني و عقلاني و ... و جنودي است شيطاني و جهلاني و ... و هيمشه بين اين دو لشكر جدال و نزاع است . ، انسان ميدان جنگ اين 2 طايفه است.”
    پس به طور كلي مي توان گفت كه امام ويژگي سياست حيواني را
    1- عاري بودن از فريب ، دروغ و خدعه
    2- رعايت مصالح و خير عمومي
    3- تمركز بر تامين رفاه مادي
    4- عاري بودن از مسائل معنوي، مي داند.
    ج- سياست الهي يا سياست اسلامي
    امام در اين زمينه اعتقاد دارند كه اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمگري و حكومت جائرانه بسط عدالت فردي ، اجتماعي و منع فساد و فحشا و انواع كجروي ها و تامين آزادي بر معيار عقل و عدل و استقلال و خود كفايي... بر ميزان عدل براي جلوگيري از فساد و تباهي يك جامعه و سياست و
     راه بردن جامعه آن به موازين عقل و عدل و انصاف باشد.
    پس با توجه به بيانات امام خميني متوجه مي شويم كه معيار هاي سياست الهي اسلامي امام شامل موارد زير مي باشد :
    1 - حكمفرمايي عدل و انصاف
    2 - جلوگيري از ظلم و ستم و حكومت جائرانه
    3 - محو و منع فساد و فحشاء
    4 - تامين آزادي
    5 - توسل به استقلال
    6 - توجه به هر2 بعد مادي و معنوي انسان
    7 - انساني بودن آن
    8 - عاري بودن از خدعه و نيرنگ و فريب
    9 - پرهيز از سلطه و استثمار مردم
    10 - عام و فراگيري آن
    11- توجه به اوامر الهي و قوانين شرع
    12- تامين سعادت دنيا و آخرت.
    13- محترم دانستن و توجه به روح بلند انسان.
    14- تامين رفاه و امكانات لازم براي همه مردم و محرومان
    چنين سياستي را امام اين گونه مي داند:
    “سياست اين است كه .. هماني كه در قرآن صراط مستقيم گفته مي شود .... كه صراط مستقيمي كه از اينجا شروع و به آخرت ختم مي شود.”
    در نگاه امام خميني اين سياست الهي را فقط پيامبر و امامان و تابعان اين2 گروه و متعهدان به اسلام مي توانند اجرا كنند.
    ديگران اين سياست را نمي توانند اداره كنند. اين مختص به انبيا و اوليا است و به تبع آنها به علماي بيدار اسلام و هر ملتي علماي بيدارش در زمان آن ملت نبي شان بوده است.
    پس اين سياست الهي در جهت تربيت و اصلاح و هدايت انسانها گام برمي دارد و به منافع مادي و معنوي انسان توجه دارد و چون الهي است بايد اداره آن توسط كساني صورت بگيرد كه ماموران الهي هستند و اگر آنها نبودند كساني بالاخره بايد هدايت را بر عهده بگيرند و آن دانشمندان بيدار هستند و اگر نشد نوبت متعهدان به اسلام است كه حكومت كنند ... علماء مرتبه شان بالاتر از اين است كه داخل بشوند در امور اجرايي لكن در وقتي كه افرادي باشند كه آن افراد ، متعهد به اسلام باشند و بتوانند كارها را روي موازين اسلامي اجرا كند ، نه اينكه اگر هيچ كس هم نباشد ... مسئله اين است كه اگر سياستمداراني باشند كه همان معنايي را كه مسلمين مي خواهند ولو درهمين يك بعدش ولو در همين بعد دنيايي اش ، آنها طوري سياست را انجام بدهند كه ، استقلالمان و آزاديمان محفوظ بماند و ما به طرف شرق يا به طرف غرب كشيده نشويم.
    البته آنها بكنند هيچ مانعي ندارد و علما همه مي روند وقتي ديدند اينها هستند مي روند و مشغول كارهاي خودشان مي شوند كه آن هم سياست است منتها سياست روحاني.
    د- سياست عمومي : اداره و تدبير امور عامه و تامين منافع مردم است.
    هƒ سياست روحاني
     اگر چه روحانيون به عنوان مجموعه متكمل امور دين بايستي به دستيابي قدرت سياسي نظر داشته باشد. ليكن در حاشيه نيز مي تواند نقش آموزش ، هدايت و اصلاح حاكمان سياسي و نهادهاي اجتماعي را ايفا كند و زمامداران حكومتي را به پذيرش موازين و قواعد الهي وا دارد.
    “و علما ... وقتي ديدند كهآنها هستند مي روند و مشغول كارهاي خودشان مي شوند كه آن هم سياست است منتها روحاني.”
    در نگاه امام خميني(ره)، سياست الهي را فقط پيامبر و امامان و علماي بيدار و متعهدان به اسلام
    مي توانند اجرا كنند.
    منابع:
    خميني روح الله، صحيفه امام، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ سوم، زمستان1379 ،22 ج.
    خميني روح الله ،شرح چهل حديث، موسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني1380.
    جمشيدي، محمدحسين، انديشه سياسي امام خميني، تهران: پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي، 1385.
    محمدرضا دهشيري درآمدي بر نظريه سياسي امام خميني ، تهران مركز انتشارات انقلاب اسلامي 1379.
    
    
    
    
    انواع سياست از نظر امام خميني(ره) / راهبري جامعه با موازين عقل و شرع الهام ربيعي زاده
    


 روزنامه رسالت، شماره 6824 به تاريخ 19/7/88، صفحه 18 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1262 بار
    آثار ديگري از "الهام ربيعي زاده"

  ويژگي هاي حكومت اسلامي از نظر امام خميني(ره) / آزادي هاي مدني در چارچوب قوانين ديني
الهام ربيعي زاده، رسالت 9/10/88
مشاهده متن    
  فيض كاشاني و تقسيم بندي سياست / ناتمامي سياست بدون همراهي شرع
الهام ربيعي زاده، رسالت 2/10/88
مشاهده متن    
  خاستگاه حكومت از منظر امام خميني (ره) / حاكميت مردم بر سرنوشت خود طبق حق الهي
الهام ربيعي زاده، رسالت 1/10/88
مشاهده متن    
  نگاهي به نحله هاي فكري معتزله و اشاعره / تفاوت در نحوه نگاه به عقل و شرع
الهام ربيعي زاده، رسالت 30/9/88
مشاهده متن    
  نگاهي به آراي سياسي غزالي / تلاش براي جمع بين آرمان خواهي و واقع بيني
الهام ربيعي زاده، رسالت 28/9/88
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله سيستم هاي مكاترونيك مجلسي
شماره 1 (پياپي 801)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است