|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران89/4/28: آناتومي دستخط
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7000
يك شنبه 28 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 4555 28/4/89 > صفحه 20 (انديشه) > متن
 
      


آناتومي دستخط
تجزيه و تحليل قانوني دستنوشته از ديدگاه «زبان شناسي حقوقي»


هر متن دستنوشته اي که در بافت حقوقي مورد بررسي قرار گيرد، متن تحت پرسش (questioned document) و در زبان فارسي سند حقوقي ناميده مي شود و توسط کارشناسان بررسي جعل اسناد به اصطلاح کالبد شکافي مي گردد. به اين عمل «تجزيه و تحليل قانوني دستنوشته يا دستخط» Forensic Handwriting Analysis مي گويند.
    متخصصان اين رشته علمي طي گذراندن دوره هاي آموزشي، در تجزيه اسناد دستنوشته مهارت پيدا مي کنند و به دادگاه ها و ديگر مراجع، خدماتي از قبيل تجزيه و تحليل متن هاي قرارداد، نوشته هاي مبادله شده، چک ها، اسکناس هاي تقلبي، راي هاي کارتي، وصيتنامه هاي اجباري، نامه هاي بي نام و ... ارائه مي نمايند.
    بررسي آناتومي دستخط و پارامترهاي آن، کارشناسان را به اصول روانشناسي رفتار، خلق و خو و شخصيت، و جنبه هاي عصبي- اجتماعي که همه سرچشمه در مغز صاحب خط دارد هدايت مي کند. اصول خط شناسي (Graphology) نيز کارشناسان را به راهکارهاي جعل و اهداف جاعل و کپي برداري از دستنوشته ها آشنا مي سازد.
    جعل عبارت است از ساختن امري از روي قصد و برخلاف واقع. سند نوشته اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و به دو دسته رسمي و غير رسمي (عادي ) تقسيم مي گردد. در مورد نوشته مي توان گفت که تعريف نوشته بنابر عرف هر چيزي است كه بتوان با آن معني را با زبان موسوم يك كشور و به خط معين منتقل نمود.
    اساس جرم جعل، فريفتن افراد است تا در نظر آنان بدل همسان با اصل تلقي گردد. جعل خط، جايگزين كردن طرز نگارش ديگري، به جاي روش نگارش خود است.
    در اين عمل، جاعل هرگز نمي تواند كاملاً ويژگي هاي نگارش خود را از بين ببرد بنابراين با استفاده از علم زبان شناسي حقوقي و شاخه تجزيه و تحليل قانوني دستخط، جعل را مي توان از نسخه اصلي باز شناخت زيرا در مقايسة خط اصلي با نمونه و جعلي كه ناشي از آن است، مي توان مخلوطي از دو نگارش را كه معرف خصوصيات دو شخصيت است، كشف كرد.
    نگارنده با هر حركت قلم گوشه اي از خصوصيات خود را آشكار مي كند و هرگزتقليد کامل امکان پذير نيست و موجب مي گردد که عمل جعل خط قابل کشف باشد.
    بررسي ها نشان داده است که افرادي که از ترس و درونگرايي غيرطبيعي رنج مي برند، در هنگام نگارش مطلب، دستخط شان متمايل به چپ است. معمولاً افرادي که از داروهاي مخدر و يا الکل استفاده مي کنند نيز همين روش نگارش را دنبال مي کنند.
    متخصصان تجزيه و تحليل قانوني دستنوشته ها دريافته اند که نمونه دستخطي افرادي که داراي ارتباط کمي با ديگران هستند نشان مي دهد تا اين خصيصه رفع نشود خطوط نگاشته شده توسط اين افراد به سمت چپ متمايل است.
    در مورد افرادي که گاهي ترس خود را بروز مي دهند و گاهي احساس ترس را از خود دور مي کنند مشخص است که طرز نگارش گاهي به سمت چپ و گاهي ميانه (نه به سمت راست) است و ممکن است اين دوگانگي تمايل به ميانه و چپ حتي در بين پاراگراف هاي يک صفحه واحد ديده شود.
    دستخط هاي متمايل به راست دقيقا وضعيت کاملاً معکوس را نشان مي دهد. دستخط به جا مانده از افرادي که قصد خودکشي داشته اند و در حالت نوميدي و افسردگي به سر مي بردند، با نگارش افرادي که مجبور به نوشتن نامه شده و در حال ترس و وحشت بوده اند و توسط ديگري به قتل رسيده اند، کاملاً متفاوت است.
    با بررسي دستنوشته مجرمان، مشکوکين به ارتکاب جرم و مقتولين مي توان به شرايط محيط وقوع جرم، ويژگي هاي روحي نگارنده در زمان نگارش مطلب، حتي سن و جنسيت وي پي برد.
    به منظور بررسي دستخط و يا امضاء، ابتدا متن به قطعات واحد از قبيل يک کلمه، يا يک حرف، يا يک قطعه ترسيمي تقسيم مي شود.
    بخش ها اسکن مي شوند و با استفاده از نرم افزارهاي خاص کالبد شکافي مي گردند. هر واحد توسط خط کج از واحدهاي ديگر مجزا شده و شماره گذاري مي گردد. هر بخش با بخش هاي ديگر از لحاظ تمايل به سمتي خاص مقايسه مي شود و بخش هاي متفاوت از بخش هاي ديگر جدا قرار داده مي شوند.
    شباهت ها و تفاوت ها در ترسيم خطوط مدنظر قرار مي گيرند. براي بررسي دقيق تر، متن مورد بررسي با نمونه هاي نوعي طبيعي که از قبل انتخاب شده اند مقايسه مي شود. طرز اتصال حروف الفبا از سمت چپ به راست و بالابه پائين در يک صفحه، نگارش افراد را نسبت به يکديگر منحصر به فرد مي كند. در مورد متن هايي که نگارنده تحت فشار و تهديد نوشته است، فاکتورهاي مورد بررسي متفاوت مي گردند.
    روش ديگر بررسي سند از زاويه هاي مختلف است. در اکثر موارد ترکيب قشرهاي چند بعدي سند و حرکت منبع نور در تشخيص اينکه سند اصل است يا خير به کار مي رود. اين روش که توسط نرم افزارهاي کامپيوتري انجام مي شود جايگزين بررسي سند بوسيله ميکروسکوپ شده است. بدين صورت در وقت هم صرفه جويي مي شود.
    متن هاي تايپ شده نيز تکنيک هاي خاصي را مي طلبند. اينگونه متن ها به «متن ناشناس» معروفند. بيشتر نامه هاي تهديد به صورت تايپ شده تهيه مي گردند. نوع ماشين تايپ و يا نرم افزار تايپي، انتخاب خط (فونت) و اندازه آن، نوع چاپگر، شناسايي محل مرکز و شماره تلفني که دستگاه کامپيوتر به آن متصل و احياناً از اينترنت و يا پست الکترونيکي استفاده شده، فاکتورهاي اصلي براي متخصصين تعيين هويت مي باشند. حتي در عصر لپ تاپ و کامپيوتر و انتقال پول هاي الکترونيکي بيشتر مردم مجبور به نوشتن در برخي موقعيت ها هستند و بطور يقين، دستخط هم مثل اثر انگشت منحصر به فرد است.
    شايان ذکر است که بررسي هاي فوق در مورد زبان انگليسي بوده است و ممکن است که اين يافته ها در مورد زبان فارسي که از سمت راست نوشته مي شود و ترسيم خطوط آن متفاوت است فرق کند.
    به منظور تجزيه خطوط، رشته دانشگاهي ترسيم شناسي قانوني (Forensic Graphology) زير شاخه تجزيه قانوني دستنوشته در برخي از دانشگاه هاي خارج از کشور ايجاد شده است. بسياري از قضات در قضاوت هايشان، متکي به نظر کارشناسي خط شناسان قانوني مي باشند. در بخش هاي جرم شناسي، از نرم افزارهاي حقوقي و همچنين يافته ها در رشته خط شناسي قانوني براي کشف بسياري از جرائم استفاده مي شود.
    تحقيقات جنايي در برخي موارد از طريق تکنيک هاي ترسيم شناسي انجام مي شود. کشف دروغ هاي نگاشته شده موضوع جديدي در اين رشته است.
    براساس يافته هاي پزشکي، ماهيچه هايي که در هنگام نوشتن به حرکت و جنبش در مي آيند، توسط سيستم عصبي مرکزي بدن کنترل مي شوند. شکل و فرم دستنوشته در يک زمان مشخص تحت تاثير حرکات ماهيچه هاي دست و ديگر ماهيچه هاي همکاري کننده با دست قرار مي گيرد.
    بخشي از وظيقه واحد تعيين هويت در پزشکي قانوني، شناسايي نويسنده متون مورد دعوي است. اين متون از جرم هاي مصلحتي گرفته تا تهديدات تروريستي، تکه هايي کاغذ مشتمل بر دستنوشته يا متون تايپ شده هستند که مورد بررسي قرار مي گيرند.
    سابقاً اين کار توسط متخصصان اسناد و مدارک در دادگاه ها انجام مي گرفت. در عصر حاضر نرم افزارهاي کامپيوتري، ابزار تشخيص مدل و انگاره، تکنولوژي تصوير و فارغ التحصيلان رشته زبان شناسي حقوقي قادر به تعيين هويت نگارنده متن مي باشند.
    در کشور اسپانيا در شهر بارسلونا پروفسور Francisco Viñals Carrera که عضو هيات ژوري و منتخب وزارت دفاع آن کشور است، در سال 1993 برنامه ها و سرفصل هاي رشته تجزيه و تحليل قانوني دستنوشته را در دانشگاه بارسلونا در مقطع کارشناسي ارشد و برنامه درسي 1575 ساعته تدوين و ارائه نمود. مدرک فوق در 27 کشور اروپايي که عضو اتحاديه اروپا هستند، معتبر و قابل ارائه است، لذا فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند با بخش پزشکي قانوني در زمينه زبان شناسي حقوقي همکاري نمايند.
    پروفسور María Luz Puente Balsells محقق، مردم شناس و جرم شناس در پروژه هاي تحقيقاتي پزشکي قانوني تخصص دارد و در رشته تجزيه و تحليل قانوني دستنوشته تدريس مي كند.
    وي در زمينه تخصص خود براي رسانه ها مطلب مي نويسد. دانشجويان مورد هدف نيز مي توانند از اقشار مختلف مرتبط با اين موضوع باشند به عنوان مثال: قضات، وکلا، کارمندان شاغل در دادگاه ها و يا در ادارات ثبت عمومي، کارگزاران، جرم شناسان، کارآگاهان، استادان، کارشناسان قضايي، متخصصان و کارشناساني که با بخش هاي امنيت عمومي و خصوصي کار مي کنند.
    سرفصل دروس نيز به منظور کسب تسلط حرفه اي و علمي دانشجويان در خط و ترسيم شناسي است. بدين منظور از روش شناسي و سيستم هاي پيشرفته در تجزيه دستنوشته ها و اسناد مکتوب واقعي استفاده مي شود. آخرين فارغ التحصيلان در مقطع کارشناسي ارشد در رشته هاي «تجزيه و تحليل دستنوشته»، «آزمايش اسناد»، و «پزشکي قانوني جامعه شناسي زبان» در دانشگاه بارسلونا در سال تحصيلي 2009-2008 بوده اند.
    در آفريقاي جنوبي هم در دانشگاه ها رشته نوپاي «آزمايشگر حقوقي دستنوشته (Forensic Handwriting Examiner)» به منظور تربيت متخصصان «تعيين هويت نگارنده متن حقوقي» ايجاد شده است.
    لحظه اي که فرد قلم را روي کاغذ قرار مي دهد، ذهن و هويت خود را به چاپ مي رساند بنابراين کاراکترهاي نوشته شده هويت پنهان شخص را نمايان مي سازند. دستنوشته به هر شکل و فرم (دستخط، امضا، ترسيم اشکال و خطوط، رسم علائم، ...) همانند اثر انگشت، اثري فردي است که ويژگي هاي فيزيکي، روحي-رواني و هويت را نمايان مي كند.
    برخلاف روان شناسي که از روي دستخط و دستنوشته ها به خصوصيات اخلاقي و ويژگيهاي شخصيتي فرد صاحب نوشته پي مي برد، خط درماني (Graphotherapy) علمي است که با آموزش تغيير دستخط، فرد را قادر به تغيير خصوصيات رواني خويش مي كند. با آزمايش بر روي افراد بطور کلينيکي، ثابت شده است که اگر فرد تلاش در تغيير دستخط خود براساس تکنيک ها و روش هاي اين علم بنمايد، شخصيت رواني وي تغيير مي کند.
    اگر خصوصيات رواني جديد و جايگزين شده به قدر کافي تکرار شود، جزو ويژگي هاي رفتاري فرد در مي آيند. تغييرات خط تابعي از تغييرات شخصيت است. خط شناسان، خوشنويسي را از خط متمايز مي‎دانند. خوشنويسي بيانگر تلاشي به سوي زيبايي و بهبود بخشيدن به طرز عادي خط است.
    در مورد دستخط مي توان گفت که هر انساني خطي مخصوص به خود دارد. خط ناشي از طرز كار عصب، سن، فرهنگ، شغل و ... است؛ به طوري كه خطوط نگاشته شده توسط يك زن، يك كودك و يا يك پزشک داراي مشخصاتي است كه موجب تشخيص آن افراد مي‎شود.
    خط‎شناسي قانوني، شخصيت كامل انساني بويژه تمايلات ذاتي و همچنين قسمت مهمي از خصايل اكتسابي و مشخصات فيزيکي و هويت فرد را به وجهي روشن ارائه مي‎دهد. بررسي ها نشان مي دهد که دستخط فرد در مقايسه با نوشته هاي 10 سال قبل خودش متفاوت است. بنابراين ادعاي فرد در مورد جعل امضا و يا دستخط بايد در زماني خاص با نمونه هاي همان زمان مقايسه شود.
    نامه هاي اداري امروزتان را با جزوات زمان دبيرستان و يا دانشگاهتان از لحاظ دستخط مقايسه کنيد!
    آناتومي دستخط / تجزيه و تحليل قانوني دستنوشته از ديدگاه «زبان شناسي حقوقي»
    


 روزنامه ايران، شماره 4555 به تاريخ 28/4/89، صفحه 20 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6210 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه نوين دارو
متن مطالب شماره 143، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است