|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد90/4/25: دكتر عبدالله نصري: مصائب امروز ريشه در خودخواهي بشر دارد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4305
چهار شنبه 24 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2212 25/4/90 > صفحه 10 (انديشه) > متن
 
 


دكتر عبدالله نصري: مصائب امروز ريشه در خودخواهي بشر دارداستاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي ضمن تشريح ديدگاه علامه جعفري نسبت به تكنولوژي يادآور شد: علامه جعفري همه ناگواري هاي بشري را ناشي از خود تكنولوژي نمي داند بلكه ريشه بسياري از آنها را در خودخواهي ها و سودجويي هاي بشر جست وجو مي كند. به گزارش مهر، دكتر عبدالله نصري استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي در نشست «دين و تكنولوژي» كه در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد، به تبيين موضوع «تكنولوژي از منظر علامه جعفري» پرداخت. دكتر نصري تاكيد كرد: علامه جعفري تكنولوژي را امري خنثي تلقي نكرده و آن را داراي آثار و لوازم خاصي مي داند. در حالي كه علامه به تاثير زياد تكنولوژي بر زندگي فردي و اجتماعي انسان ها اعتقاد دارد، اما برخي عالمان ديني ما معتقدند كه تكنولوژي چندان بر زندگي انسان ها موثر نيست. استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي افزود: علامه جعفري معتقد است تكنولوژي ناشي از فرهنگ و قوانين حقوقي و اخلاقي خاصي بوده و در عين حال فرهنگ و حقوق و اخلاق خاصي را به وجود مي آورد. علامه معتقد است تاثيرات تكنولوژي در جهان بيني ها را نمي توان انكار كرد و در عين حال در تشريح تاثيرات سوء تكنولوژي بر پديده جبر اشاره دارد. از نظر وي امروزه تكنولوژي بهانه يي شده تا بشر از خود سلب مسووليت كرده و بسياري از كوتاهي هاي خود را بر گردن تكنولوژي بيندازد. وي افزود: علامه در عين اينكه معتقد است تكنولوژي يك لوازم و آثار خاصي دارد اما تكنولوژي را تنها يك وسيله مي داند. از نگاه علامه منفعت، لذت و سلطه از آثار تكنولوژي است اما او منفعت، لذت و سلطه را از مختصات انسان مي داند كه در همه ادوار تاريخ وجود داشته است. اما براي روشن شدن راهكار جلوگيري از خطرات تكنولوژي بايد به نگاه انسان شناسي علامه توجه كرد.
    دكتر نصري به يكي از مسائل مبنايي تكنولوژي اشاره كرد و افزود: برخي متفكران معتقدند اگر علم جديد پيدا مي شود بر اثر نگاه رياضي انسان به جهان است كه به غلبه انسان بر طبيعت منجر مي شود. اما علامه تنها نگاه كمي و رياضي به عالم و تكنولوژي را منشا مصايب نمي داند. نصري در پايان تاكيد كرد: علامه معتقد است كسي كه مي گويد انسان چاره يي از جبر تكنولوژي ندارد، در واقع انسان را نشناخته است: چون بشر قدرت كنترل تكنولوژي را دارد به شرط اينكه در عين داشتن نگاه كمي به عالم، نگاه غايت مدارانه نيز داشته و تعليم و تربيت و اخلاق را در حيات انسان ها در نظر داشته باشد. علامه اولابر ضرورت تغيير نگاه به انسان تاكيد داشته و معتقد است در كنار آن بايد مكاتب، معرفت شناسي ها و... بررسي شود و آرمان ها و اهداف عالي و جديت در تعليم و تربيت انسان را در كنترل آثار منفي تكنولوژي موثر مي داند. در ادامه اين نشست دكتر محمدرضا اسدي استاديار فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي نيز به موضوع «فرهنگ بستر تعامل دين و تكنولوژي» پرداخت و گفت: پرسش از نسبت دين و تكنولوژي زير مجموعه يك پرسش اساسي تر يعني نسبت دين و مدرنيته است. وي يادآور شد: مراد من از دين در اين بحث، اسلام است. بنابراين بحث من اسلام و تكنولوژي خواهد بود. مراد من از اسلام نيز عبارت است از آنچه در كتاب مقدس و سنت نبوي و ائمه اطهار آمده است. استاديار دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرد: باوجود اينكه مي توان از چشم اندازهاي سه گانه هستي شناختي، معرفت شناختي و اجتماعي به نسبت دين و تكنولوژي پرداخت اما در اين سخنراني به نسبت دين و تكنولوژي از منظر اجتماعي توجه دارم كه موضوعاتي مثل اخلاق، سياست، اقتصاد و فرهنگ را به عنوان بستر تعامل دين و تكنولوژي مي توان مورد تحليل قرار داد. وي تعريف ارايه شده از دين را به لحاظ متديك دشوار خواند و در ادامه در تعريف خود از تكنولوژي گفت: تكنولوژي جنبه ابزاري اشيا است كه متكي به علم جديد توليد و مصرف مي شود كه به دنبال خود عوارضي خواهد داشت. دكتر اسدي در ادامه به تعريف خود از فرهنگ اشاره كرد و افزود: فرهنگ التزام گروهي به اجراي مستمر نوعي از عقيده در قالب هاي متنوع ممكن است. من اين تعريف را مبناي بحث خود درباره نسبت دين و تكنولوژي قرار داده ام. وقتي مي گوييم فرهنگ ديني و فرهنگ تكنيكي در واقع فرهنگ به منزله بستر و ماده يي است كه صورت تكنيك و صورت دين را مي پذيرد. تاكنون آنچه در ميان ما رواج داشته اين نوع مواجهه فرهنگ با دين و تكنولوژي بوده است. اما بايد عكس اين مساله باشد يعني دين فرهنگي و تكنيك فرهنگي داشته باشيم در واقع تكنيك و دين بستر و ماده يي شوند كه صورت فرهنگ را بپذيرند. وي افزود: براي ايجاد توازن به جاي اينكه فرهنگ ديني داشته باشيم، دين فرهنگي داشته باشيم كه دين فرهنگي در مقابل دين سياسي يا دين فقهي يا دين عرفاني و... مي تواند باشد، اين نه به معناي معارض نيست و همينطور تكنيك چراكه تكنيك مي تواند نظامي، آموزشي و... باشد اما تكنيك فرهنگي يعني تكنيكي كه در خدمت غايات فرهنگي قرار مي گيرد.
    
    
    دين در روند تحولات تكنولوژي موثر است
    دكتر آيت اللهي با بيان اينكه دين با القاي ارزش هاي خود مي تواند در روند تحولات تكنولوژي موثر باشد، تاكيد كرد: براي تعامل فعال دين و تكنولوژي مهم ترين مساله شناخت ابعاد غيرابزاري تكنولوژي است. دكتر حميدرضا آيت اللهي استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي در نشست «دين و تكنولوژي» به تشريح موضوع «تاثير و تاثر دين از تكنولوژي» پرداخت و گفت: موضوع تكنولوژي معضلي است كه بدون اينكه متوجه شويم با آن درگير هستيم و از آن بيماري هايي است كه درد ندارد، علت آن اين است كه تكنولوژي نخستين بار خود را به صورت ابزار نشان داد. وي ديدگاه كساني كه با نگاه مثبت يا منفي به تكنولوژي مي نگرند را ساده انگارانه توصيف كرد و افزود: نخستين كسي كه به خصوصيت كمي تاثيرگذاري تكنولژي بر افكار، توانايي هاي بشري و بر جهت گيري زندگي بشري توجه كرد «ماركس» بود. البته معناي او از تكنولوژي ابزار توليد بود و از آن جبريت تاريخ و جبريت تكنولوژي را به وجود آورد. تحولات شتابان تكنولوژي رفته رفته انديشه ابزاري بودن آن را تحت الشعاع قرار داده و شواهد متعددي بر خودمختاري آن و تحميل ايده هاي غيرقابل كنترل تكنولوژي بر انديشه بشري بويژه دين به وجود مي آورد. رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي افزود: با گسترش دامنه تكنولوژي از تكنولوژي هاي سخت به انواع نرم آن، حساسيت موضوع بيشتر نيز مي شود. تاثير تكنولوژي هاي نرم نسبت به تكنولوژي هاي سخت بيشتر است اما اين بدان معنا نيست كه موضع منفعلانه ما در مقابل تكنولوژي نتواند به موضعي فعال بينجامد. دكتر آيت اللهي با بيان اينكه تكنولوژي به صورت هاي متفاوتي مي تواند بر دين تاثيرگذار باشد: تحميل ارزش هاي خاص، اختلاط انديشه هاي ديني و دين ستيز، ايجاد مسائل جديد در انديشه ديني و در منش دينداري همچنين تخريب قالب هاي سنتي ديني را از جمله تاثيرات تكنولوژي بر دين برشمرد و افزود: اما تكنولوژي به طور بالقوه مي تواند فرصت هاي مناسبي براي دين ايجاد كند. به شرط آنكه ايده ساده انگارانه ابزاري بودن تكنولوژي را محور توجه خود قرار ندهد. وي افزود: براي تعامل فعال دين و تكنولوژي مهم ترين مساله شناخت ابعاد غيرابزاري تكنولوژي است كه دين پژوهان را در يك بررسي مداوم به اين تعامل وامي دارد. با اين تغيير كاركردهاي مداوم تكنولوژي انديشه ديني فعالانه حضور مي يابد كه بتواند در يك فرآيند اجتهاد مداوم و محتاطانه نسبت به تكنولوژي به تغيير ساختار دين با حفظ اسكلت بندي اصلي آن بينجامد. وي تاكيد كرد: تكنولوژي فقط ابزار نيست بلكه خودمختاري هايي نيز براي خود دارد و اين خودمختاري قابل پيش بيني نيست ضمن اينكه تحميل تكنولوژي هاي نرم در جوامع فعلي بيش از تكنولوژي هاي سخت است. علاوه بر اين در برابر تكنولوژي هم مي توان نقش منفعل و فعال داشت كه معمولادر جوامع مختلف نقش منفعل را مي بينيم، اگر نقش منفعل را به فعال تبديل كنيم مي توانيم كاري در مقابل تكنولوژي انجام دهيم، با وجود اينكه معتقديم يكسري كارها را خود تكنولوژي انجام مي دهد. آيت اللهي با تاكيد بر تاثير و تاثر دين از تكنولوژي يادآور شد: تنها با اجتهاد مداوم در مسائل ديني مي توان در عين حفظ شرايط پيشيني شرايط جديدي كه تكنولوژي تحميل مي كند را درك كرد و متناسب با آن موضع و داد و ستد با تكنولوژي داشته باشيم و براي رسيدن به اين وضع ناگزير از اجتهاد مداوم در دين هستيم. استاد دانشگاه علامه طباطبايي در پايان با اشاره به تاثير دين بر تكنولوژي يادآور شد: دين با القاي ارزش هاي خود مي تواند در روند تحولات تكنولوژي موثر باشد. ايجاد پرسش هاي جديد براي تكنولوژي، جلب اقتضائات خاص براي روند فعاليت تكنولوژي و استفاده از محيط هاي فكري جديد كه تكنولوژي به وجود مي آورد در جهت القاي ارزش هاي ديني و حضور فعالانه در اصلاح شرايط مخربي كه تكنولوژي به وجود مي آورد و مسائلي از اين دست مي توانند از عوامل موثر دين بر تكنولوژي باشند.
    دكتر عبدالله نصري: مصائب امروز ريشه در خودخواهي بشر دارد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2212 به تاريخ 25/4/90، صفحه 10 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 501 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه فناوري سيمان
متن مطالب شماره 119، آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است