|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران90/9/12: شرايط جديد براي استفاده از مزاياي بيمه بيكاري
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6786
سه شنبه يكم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 4954 12/9/90 > صفحه 4 (اجتماعي) > متن
 
      


شرايط جديد براي استفاده از مزاياي بيمه بيكاري
با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد


در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه جزئيات جديد لايحه بيمه بيكاري اعلام شد.
    گزارش خبرنگار حاكي است اين لايحه كه در هيات وزيران تصويب و از سوي دولت به منظور حمايت از بيكاران غير ارادي مشمول قانون تامين اجتماعي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده، بزودي پس از بررسي كميسيون هاي اصلي و فرعي مجلس براي تصويب در صحن علني در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت.بنا براين گزارش، در اين لايحه ايجاد حساب بيمه بيكاري به جاي صندوق بيمه بيكاري، تغيير در مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و نحوه دريافت مقرري و همچنين ديگر مزاياي بيمه بيكاري تغييراتي حاصل شده است كه پس از تصويب مجلس به اجرا در خواهد آمد.
    اين گزارش حاكي است بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه رابطه كاري وي با كارفرما بدون ميل و اراده قطع شده و آماده به كار باشد، همچنين بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوط به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تاييد شوراي عالي كار بيكار موقت شناخته شوند، مشمول اين قانون خواهند شد. ضمناً بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهري و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزي بيكار مي شوند، با معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل بر اساس جدول موضوع بند الف ماده 8 اين قانون از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند كرد.
    بر اساس ماده 5 اين لايحه مذكور حق بيمه بيكاري به ميزان 4 درصد مزد بيمه شده است كه 3 درصد توسط كارفرما و يك درصد توسط دولت تامين و پرداخت خواهد شد.
    
    
    شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري
    بر اساس ماده 7 لايحه بيمه بيكاري اگر بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل 12 ماه سابقه پرداخت حق بيمه بيكاري را داشته باشد و يا اين كه بيمه شده بيكار ظرف 30 روز از تاريخ وقوع بيكاري مراتب بيكاري خود را به واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام و واحد مربوطه بيمه شده بيكار را براي اشتغال به مراكز كاريابي ذيربط معرفي كند، مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري خواهد بود.همچنين به كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد، مابه التفاوت دريافتي بيمه شده از منابع حساب بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از مقرري (از نظر مدت استحقاق) به نسبت مبلغ مقرري پرداختي محاسبه و منظور خواهد شد. ضمناً به كارگماري مقرري بگير معرفي شده جزو سابقه اشتغال وي محسوب شده و مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.بنابراين گزارش، مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزو سوابق پرداخت حق بيمه، بيمه شده، از نظر بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت محسوب خواهد شد.
    
    
    مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري
    بر اساس ماده 8 لايحه بيمه بيكاري مجموع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري با احتساب دريافتي هاي قبلي، بر اساس پرداخت حق بيمه بيكاري براي مجردان حداقل 6 ماه و حداكثر 30 ماه و متاهلان يا متكفلان حداقل 9 ماه و حداكثر 36 ماه بر اساس جدول زير محاسبه مي شود.
    براساس اين گزارش، افراد مشمول اين قانون كه در زمان وقوع بيكاري داراي 56 سال سن و بيشتر هستند، به شرط آن كه در شروع دوره بيكاري حداقل 21 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند تا زماني كه مشغول به كار نشده اند، مي توانند تا رسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند. همچنين ميزان مقرري قابل پرداخت در هر دوره، به ازاي هر 6 ماه پرداخت مقرري، 10 درصد كاهش مي يابد. ضمناً ميزان مقرري بيمه بيكاري براساس ميانگين حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه ظرف 6 ماه قبل از وقوع بيكاري به شرح جدول زير قابل پرداخت است:گفتني است در صورتي كه بيمه شده ظرف 6 ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده كرده باشد، متوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است، به منزله دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.
    همچنين بيمه شده بيكار و افراد تحت تكفل در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تامين اجتماعي استفاده خواهند كرد. ضمناً مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمري هاي تامين اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهند بود.
    بنا بر اين گزارش، بر اساس ماده 9 لايحه جديد بيمه بيكاري اگر بيمه شده مجدداً اشتغال به كار يابد، يا بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محلي يا نهضت سوادآموزي بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره هاي كارآموزي يا سوادآموزي خودداري كند، مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد.
    همچنين اگر بيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد و يا اين كه بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري، مشمول استفاده از مستمري يا بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي شود، مقرري بيمه بيكاري قطع مي شود.
    اين گزارش حاكي است: براساس بند 11 لايحه مذكور صندوق تامين اجتماعي مكلف است حساب هاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري و در صورت هاي مالي سالانه خود منعكس و گزارش عملكرد آن را به صورت تفكيكي ارائه نمايد. همچنين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صندوق تامين اجتماعي مجري اين قانون خواهند بود. براساس ماده 14 اين قانون جايگزين قانون بيمه بيكاري مصوب سال 69 مي گردد ولي بيمه شدگاني كه تاريخ وقوع بيكاري آنان قبل از تصويب اين قانون باشد، از هر نظر مشمول مقررات بيمه بيكاري مصوب سال 69 خواهند بود. گفتني است، در حال حاضر كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي براي حمايت بيكاران و افراد جوياي كار تهيه و تدوين كرده است كه بخش اعظمي از اين طرح با لايحه جديد بيمه بيكاري دولت مشابهت دارد. لازم به توضيح است در طرح مجلس براي افراد جوياي كار و فارغ التحصيلان بيكار، نيز مقرري تعيين شده است كه فرد بيكار بايد داراي كارت بيكاري باشد.
    در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه سوق دادن فرد بيكار به سمت اشتغالزايي و همچنين كاهش بار مالي از جمله ويژگي هاي جديد لايحه جديد بيمه بيكاري به شمار مي آيد. گفتني است، در حال حاضر بالغ بر 180 هزار نفر تحت پوشش صندوق بيمه بيكاري مقرري دريافت مي كنند و بنابر اعلام مسئولان صندوق تامين اجتماعي، هم اينك صندوق بيمه بيكاري با كسري 470 ميليارد تومان اعتبار روبه رو است كه در صورت عدم تامين آن، مشكلات زيادي براي افراد تحت پوشش صندوق بيمه بيكاري ايجاد خواهد شد.
    
    شرايط جديد براي استفاده از مزاياي بيمه بيكاري / با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد
    


 روزنامه ايران، شماره 4954 به تاريخ 12/9/90، صفحه 4 (اجتماعي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15059 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهشهاي زراعي ايران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 59)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است