|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم90/10/26: تغيير در شيوه محاسبه حقوق برخي بازنشستگان
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5244
سه شنبه 15 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 3326 26/10/90 > صفحه 17 (جامعه) > متن
 
      


تغيير در شيوه محاسبه حقوق برخي بازنشستگان
از اين پس مستمري بازنشستگاني كه حقوق آنان با افزايش غيرعادي روبه رو شده، بر اساس دستمزد 5 سال پاياني محاسبه مي شود

نويسنده: پوران محمدي

«تعيين حقوق بازنشستگي بر مبناي محاسبه 2 يا 5 سال پاياني سنوات خدمت» اين تصميم جديد مسوولان بزرگ ترين صندوق بيمه اجتماعي كشور است كه در حال حاضر جمعيتي بيش از 30 ميليون بيمه شده اصلي و تبعي و بازنشسته و مستمري بگير را تحت پوشش خود دارد.
    آنها معتقدند با اين تصميم جلوي سوءاستفاده هاي احتمالي برخي بيمه شدگان در ارائه گزارش هاي نادرست و به اشتباه انداختن بيمه براي محاسبه و تعيين عادلانه مستمري بازنشستگي را خواهند گرفت.
    اما اين طور كه مسوولان تامين اجتماعي مي گويند محاسبه حقوق بازنشستگي بر مبناي 5 سال پاياني اشتغال به كار شامل تمام بيمه شدگان شاغل نمي شود و فقط آن دسته از بيمه شدگان شاغلي كه حقوق آنها با افزايش غيرعادي در 2 سال آخر كار مواجه باشد، مشمول محاسبه بر مبناي 5 سال پاياني خدمت قرار مي گيرند.
    مديركل درآمد حق بيمه صندوق تامين اجتماعي در اين زمينه مي گويد: براساس ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامين اجتماعي مكلف شده حقوق و دستمزد بازنشستگان را در صورت افزايش غيرعادي حقوق آنها در 2 سال پاياني كار، طبق حقوق 5 سال آخر محاسبه كند.
    محمدحسين زدا در گفت وگو با مهر با تاكيد براين كه تاكنون حقوق بازنشستگان بر مبناي دو سال پاياني سابقه كار محاسبه مي شد، مي افزايد: درصورتي كه رشد دستمزد بيمه پرداز طبيعي و متعارف باشد، برقراري مستمري براساس 2 سال آخر بيمه پردازي است و در مورد بيمه شدگان شاغلي كه اين رشد غيرطبيعي باشد، ميانگين دستمزد 5 سال آخر بيمه پردازي مبناي تعيين ميزان مستمري است.
    
    افزايش سوءاستفاده ها
    تا پيش از اين تعيين ميزان حقوق بازنشستگي شاغلان تحت پوشش اين صندوق بر مبناي محاسبه ميانگين 2 سال پاياني اشتغال به كار انجام مي شد، بدون اين كه استثنا يا تبصره اي در كار باشد.
    اين موضوع به مرور زمان زمينه افزايش برخي سوءاستفاده ها و احتمال برخي تباني ها در نوشتن گزارش حق بيمه پرداختي بيمه شدگان را فراهم آورد. به اين ترتيب كه برخي بيمه شدگان در تمام سنوات خدمت حق بيمه كم يا متعادلي پرداخت مي كردند و با اطلاع از اين كه در تعيين حقوق بازنشستگي تنها ميانگين حقوق 2 سال پاياني خدمت محاسبه مي شود،آن وقت در همان 2 سال پاياني به يكباره مبلغ حق بيمه پرداختي را افزايش داده و در فهرست ارسالي به بيمه براي خود حقوق قابل توجهي رد مي كردند تا بتوانند هنگام بازنشستگي نيز همين مبلغ را دريافت كنند. ‎اين همان موضوعي است كه به گفته مديركل درآمد حق بيمه صندوق تامين اجتماعي موجب بازنگري در محاسبه تعيين حقوق بازنشستگي برخي بيمه شدگاني كه چنين شرايطي را دارا هستند، شده است.
    به گفته حسين زدا، چنانچه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بيمه شدگان بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق آنها باشد و با حقوق دريافتي سال هاي قبل تفاوت فاحشي داشته باشد در اين صورت محاسبه حقوق بازنشستگي بيمه شده بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد 5 سال آخر خدمت انجام و پرداخت خواهد شد.
    
    يك مكانيزم كنترلي
    اين طور كه پيداست مسوولان تامين اجتماعي يك دليل مهم براي ايجاد اين تغيير در محاسبه حقوق بازنشستگي برخي بيمه شدگان دارند و آن اين كه اجراي اين شيوه مانند مكانيزم كنترلي خواهد بود كه جلوي برخي سوء استفاده ها را خواهد گرفت. اين همان استدلالي است كه مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي نيز در گفت وگو با «جام جم» به آن اشاره مي كند. عباس اورنگ با تاكيد بر اين كه در حال حاضر تعيين حقوق بازنشستگي همچنان برمبناي 2 سال پاياني سابقه كار است، توضيح مي دهد كه تصميم گرفته شده صرفا به دليل جلوگيري از برخي سوءاستفاده هايي كه گهگاه در اين سال ها گزارش شده، بوده است.
    وي در واقع اين موضوع را يك مكانيزم كنترلي كه قانونگذار تعيين آن را ضروري مي دانسته، عنوان كرده و مي گويد: در مواردي مشاهده شده كه فردي در تمام سنوات خدمتش دريافتي ماهانه اش از 300 هزارتومان فراتر نمي رفته، اما در 2 سال پاياني كارش به يكباره در فهرست بيمه حقوق بالاي يك ميليون تومان براي وي نوشته مي شود، بدون اين كه ارتقاي شغلي انجام شده باشد كه اين موضوع در تعيين حقوق بازنشستگي جاي ابهام دارد. در واقع مسوولان تامين اجتماعي و موافقان اين تصميم معتقدند محاسبه 5 سال پاياني سابقه كار براي تعيين حقوق بازنشستگي در مورد آن دسته از افرادي كه حقوق شان بدون اين كه تغيير شغلي رخ داده باشد به يكباره افزايش قابل توجهي پيدا كرده (كه البته غيرطبيعي است) از آن جهت كه اين تغيير ممكن است به دليل احتمال برخي سوءاستفاده ها رخ داده باشد، به عنوان يك مكانيزم كنترلي عمل خواهد كرد.
    
    استثناء براي ارتقاي شغلي
    قانون جديد تعيين حقوق بازنشستگي براساس دستمزد 5 سال پاياني يك استثناء هم دارد و اگر افزايش حقوق سال هاي پاياني به دليل ارتقاي شغلي باشد همان دو سال آخر مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي است.
    اورنگ البته بر اين موضوع هم تاكيد مي كند كه اگر اين افزايش حقوق در 2 سال پاياني خدمت فرد و به دليل ارتقاي شغلي اتفاق افتاده باشد اين موضوع كاملاطبيعي است و تعيين حقوق بازنشستگي اين افراد بر مبناي همان 2 سال پاياني خدمت انجام خواهد شد.
    
    بازنگري ضروري
    تغييرات جديد در محاسبه حقوق بازنشستگي شاغلان تحت پوشش صندوق بيمه تامين اجتماعي در حالي از اين پس در محاسبه حقوق بازنشستگي لحاظ خواهد شد كه نه تنها مسوولان اين صندوق بلكه فعالان حوزه بازنشستگي نيز اين بازنگري در قانون را ضروري مي دانند.
    مديرعامل كانون بازنشستگان تامين اجتماعي نيز در گفت وگو با «جام جم» محاسبه 5 سال آخر خدمت در تعيين حقوق بازنشستگي را تصميمي از سوي مسوولان صندوق تامين اجتماعي مي داند كه اجراي آن كاملاضروري و به نفع اقشار بازنشسته است.
    علي اكبر خبازها در اين زمينه مثالي زده و مي گويد: اين كه بيمه شده اي 28 سال حداقل حق بيمه را پرداخت كند و 2 سال پاياني خدمت را (با اطلاع از اين كه در تعيين حقوق بازنشستگي ملاك محاسبه 2 سال پاياني سنوات كار است) حق بيمه بيشتري پرداخت كند تا هنگام بازنشستگي حقوق قابل توجهي براي وي تعيين شود، امري غيرمنطقي و غيرعقلاني است. وي معتقد است در واقع چنين سوءاستفاده هايي بتدريج منابع مالي صندوق بيمه تامين اجتماعي را با چالش هاي جدي مواجه مي كند.
    قطعا محاسبه 5 سال پاياني سنوات خدمت در تعيين حقوق بازنشستگي براي آن دسته از بيمه شدگاني كه حقوق شان در 2 سال پاياني خدمت به ميزان قابل توجه و بدون دليل منطقي افزايش مي يابد، از اين جهت كه جلوي سوءاستفاده ها و تضييع حقوق ساير بيمه شدگان را خواهد گرفت، قطعا تصميمي بجا و موثر است كه شايد ضرورت آن از سال ها قبل احساس مي شد، اما نكته مهمي كه مسوولان تامين اجتماعي نبايد از آن غافل شوند اين است كه بايد ساز و كار لازم براي اجراي صحيح و دقيق آن فراهم شود تا هنگام محاسبه و تعيين حقوق بازنشستگي ناخواسته حقي از بيمه شدگان ضايع نشود.
    
    تغيير در شيوه محاسبه حقوق برخي بازنشستگان / از اين پس مستمري بازنشستگاني كه حقوق آنان با افزايش غيرعادي روبه رو شده، بر اساس دستمزد 5 سال پاياني محاسبه مي شود
    


 روزنامه جام جم، شماره 3326 به تاريخ 26/10/90، صفحه 17 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 558 بار
    آثار ديگري از "پوران محمدي"

  منوريل؛ طرحي غيركارشناسي / با دكتر مهدي يدي همداني، دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
پوران محمدي، جام جم 20/11/93
مشاهده متن    
  تولد دوباره چنارهاي شهر / با تشكيل كميته صيانت از درختان خيابان وليعصر (عج) در روزهاي آينده كاشت 2000 درخت چنار 10 تا 15 ساله در مسير طولاني ترين خيابان خاورميانه آغاز خواهد شد
پوران محمدي، جام جم 4/11/93
مشاهده متن    
  دستشويي بين راهي ، پاي لنگ گردشگري ايران / طرح احداث سرويس هاي بهداشتي بين راهي در جاده ها از سال 87 تاكنون به سرانجام نرسيده است
پوران محمدي، جام جم 28/10/93
مشاهده متن    
  مقصد خارجي گردشگران ايراني كجاست؟
پوران محمدي، جام جم 24/10/93
مشاهده متن    
  مقصد خارجي گردشگران ايراني كجاست؟
پوران محمدي، جام جم 24/10/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه شهر و ساختمان
متن مطالب شماره 121، بهمن 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است