|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد91/12/26: درباره نمايش ويتسك به كارگرداني رضا ثروتي
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4246
دو شنبه 12 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت
 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2642 26/12/91 > صفحه 16 (صفحه آخر) > متن
 
      


ياداشت روز 
درباره نمايش ويتسك به كارگرداني رضا ثروتي
طعم گس اكسپرسيونيسم در نمايشي گروتسگ!

نويسنده: محمدعلي سجادي


    «دنيا هميشه تنها جهاني مصنوع است، آنچه جهان نفساني مي ناميم، همان شر است در جهان مصنوع و آن چه شر مي ناميم، تنها ضرورتي زودگذراست در رشد ما»
    
    1 گويي نيم كره يي بزرگ را از جنس چوب برش زده باشند ـ براي من چنين بود ـ به ويژه نيم كره محدب ماه كه رازوارگي و سحرانگيزي و تمثيلي اثر را شديد كرد. كاركرد اسطوره يي رخ نشان داد. مردجواني/ كودك سان كه از ماه آمده و به ماه برمي گردد. تاب خوردن، در بالاي آن منحني كه گاه دره است و گاه فرازهايي از ذهن آينه گون ـ برخورد لاكاني با اثر از همين رو قابل تاويل مي شود ـ عين است و ذهن و ذهن، ذهن ويتسك. نمايش در توالي اش موفق مي شود در عين تجربي بودن، ملموس باشد و اين بهترين دستاورد كارگردان « رضا ثروتي» است به همراه همراهانش. چرا كه در تجربيات نمايشي ديگر ـ اگرنه همه ـ شما درگير اثر نمي شويد. تجريدي و غيرقابل لمس و بي باور مي مانند. مهندسي شده و نهايت رياضي وار مفهوم سازي شده. اما در اين كار وجوه مهندسي اثر ـ كه بسيار هم پيداست حساب و كتاب دارد ـ منطبق با حس و درون مايه نمايش است. ميرانسن ها، به ويژه در استفاده از دو سكو و عيني كردن ذهن كابوس گونه ويتسك خواناست. دوپارگي در طراحي دو سكو كه البته از هم مجزا نيستند و مرتبطند، آن هم نه با خطوطي شكسته بل منحني كه وجه جسماني را هم تشديد مي كند. بيروني كردن آن سمت «مسترهايدي» در يك شخص ديگر كه آينه ويتسك است، او و ما مي بينندش ولي ديگران نمايش نه، وجه بارز روانكاوانه نمايش را برجسته مي كند. چيزي كه در نمايش شكل تك گويي دارد، اما اين جا در اجرا ديداري مي شود. برون گرايي مي شود و از اين رو اكسپرسيونيسم تجلي پيدا مي كند.
    
    2«با ميانجيگري مار انجام گرفت، شيطان مي تواند انساني را بفريبد، اما نمي تواند انسان شود.» ؟دكتري كه شماي خون آشامي دارد و گويي از دل فيلم «مطب كاليگاري» در آمده، تجلي همه آن نمود نماد شده آثار مشابه خويش است. فاوست گوته مثلا. عالمي خردورزكه روح و جسم ويتسك را مسخ مي كند. چون خودش را به شيطان فروخته و اين جا البته خودِ شيطان است به نظر. شيطاني مدرن ـ يا در قالبي مدرن ـ كه موجودي مي سازد حيوان/ انسان. يعني مسخ شدگي. طنزي چرك كه گروتسك بودن اثر را افزون مي كند. همين حضور دكتر ـ خودِ بوخنر/ بوشنر پزشك بود ـ در آغاز نمايش با آن هيبت كاريكاتورگونش كه فيزيكي ناقص دارد، سري بزرگ و موهايي سيخ و عينكي بر چشم و تايپي كه تايپ هست و نيست، و شروع به شقه كردن فرد مصلوب بر صفحه ماه مي كند. آميختگي خردورزي و اسطوره : اسطوره يي تكرار شونده در قالبي امروزين و البته با كاركردي شكننده. دكتر برايم تداعي كننده كوتوله هاي گونتراس ـ طبل حلبي ـ كه شلندورف هم فيلمي ازش ساخت، شد. دكتر و ابزارجراحي و نخودهاي درمان كننده و فضا و روابط نمايش كابوسي مي سازد. نمايشي تيمارستاني؟! مي شود چنين عنواني نوشت ؟ «ماركي دوساد»،
    «پيتر وايس» و... گويي در تيمارستانيم. ذهن بيمار ويتسك چنين نيست ؟ ذهني بيمار كه تيمارداري دارد مخوف ؟ شيطان گونه يي كه جهان نمايش ـ شايد جهان ما را ـ اداره مي كند (كم نيستند ديوانگاني كه جهان اكنون ما را مي گردانند و خود مي پندارند عالم اند!) اما ارجاعات فرامتني اين اثر. از خودِ متن گورگ بوخنر (بوشنر) تا فيلم هاي ساخته شده از روي آن مثل «پستچي» مهرجويي. در فيلم هرزوگ، نمايش، در فضاي تاريخي اش روايتي تصويري مي شود. ويتسك در حال تراشيدن ريش كاپيتانش است، آن هم با شتاب همچون نمايش. كاپيتان به او مي گويد: تو آدم پرسرعتي هستي و كم حرف و خوب... ولي معنويت نداري... تو بچه يي داري كه تبركش نكردي... » اين وجه مذهبي ـ مسيحي ـ مثل انجيل خواندن ماري در احساس گناهش از زنا، در نمايش مبدل به كليتي ديگر شده. ديگر بعد انجيلي و مذهبي ندارد. همه زماني و همه مكاني شده. انساني شده. ويتسك هم مي گويد «ما پول نداريم و آدم هاي بي پول معنويت به دردشان نمي خورد».در فيلم نمايش سيرك و اسب و ميمون و... فريفته شدن زن توسط رهبر اركستر نظامي ابعادي عيني و تاريخي دارد.
    
    3 «عشق جسماني ما را به عنوان عشق آسماني مي فريبد، خود به تنهايي نمي توانست چنين كند، اما بي آنكه بداند ذره يي عشق آسماني در خود دارد، پس مي تواند.» ؟خط روايي نمايش، با وجود پرسه در ذهن، عيني و فهميدني است. هرچند از وجه تاريخيِ اصل اثر تهي شده، اما ملموس است. ويتسك ـ زني دارد به نام ماري (مريم) و زيردست اربابش (ستوان) ـ با آن جلوه پروسي اش ـ كار مي كند و دلخوش زن و بچه اش است. او موجودي است آزمايشگاهي براي دكتر مجنون، كارگري خادم و اخته براي اربابش و مردي است پولدار براي همسرش. او مردي است مجنون، دلخوش كودكي. درماه غور مي كند و در ماه نيز مستحيل مي شود. ماه زاينده است و كشنده. وقتي كامل مي شود در جزر و مدش، ارتعاشاتي در موجودات پديد مي آورد. ماري، از اين رو زوزه مي كشد. زن به غريزه اش جواب مي دهد. اغواي گوشواره نداشته و رنگ و شادي و... زنانگي اش را، موهايش را ـ در اين راه از دست مي دهد. «جانور تازيانه را از چنگ رام كننده اش بيرون مي كشد و خودش را تازيانه مي زند تا ارباب خود باشد ـ نمي دانست اين تنها وهمي است ناشي از گره تازه يي در تازيانه ارباب» ؟ارباب كه او را رنج مي دهد ـ خودش را رنج مي دهد تا رها شود.
    
    4« اولين دليل بت پرستي مسلما ترس از اشيا بود و به تبع آن، ترس از ضرورت اشيا و لذا ترس قبول مسووليت اشيا.» ؟اره برقي،ذره بين دكتر، سطلي كه هم سطل است و هم بچه، شانه يي كه بزرگ است و قرينه كارد، اسكيت، و... كاركردي جز تجلي ترس دارند؟ حتي شانه هم دوگانه عمل مي كند، هم شانه است و هم مي تواند كشنده باشد. سطل حلبي كه نشانه كودك است ـ خودِ كودك است ـ بر آن شئ وارگي ـ يا تنزل آدم به شئ ـ تاكيد مي كند. سطلي با آبي شناوردرش. سطلي كه هم باران را جا مي دهد در خود و هم سر ويتسك را كه مي خواهد پنهان شود يا خودش را بكشد. آب، كودكي، زهدان...؟ پوشش ها همچنينند. لباس سفيد ماري «مريم» با همان اشاره اسطوره يي آييني حك شده در ذهن ما، پاكي و قداست ـ كه در اينجا متعارض عمل مي كند و ضداسطوره است. لباس ويتسك كه خاكستري است. لباس فرم سربازي است، خنثي سازي مي كند. ترديد و عدم قاطعيت كاراكتر را برون گرايي مي كند. او نمي تواند بكشد، هرچند كه مي خواهد و آن ديگر او اين كار را مي كند سر آخر (اين تعبير از رنگ براساس كاركرد شخصيت در دل روايت فوق چنين مي نمايد وگرنه نمي توان نسخه يي براي تحليل رنگ خاكستري داد براي ابد و هرجا) همين طور پوشش مرد اغواگر كه زرشكي است، گرم و تيره. و ارباب/ ستوان كه در آغاز سفيد به نظر مي آيد، در لباس فرم طوسي اش محرك اصلي اين درام نيست، اما بهره اش را مي برد. دكتر گرداننده جهان نمايش ا ست با خطوط سياه و سفيد در طراحي لباسش.
    
    5اما صداها كاركرد مناسبي در اثر دارند، حتي اگر قراردادي باشند. مثل صداي رعد و برق كه در تركيبش با كوبش در، موثرند. صداي چكيدن آب در سطل كه توسط همزاد ويتسك تشديد مي شود. يا صداي... موسيقي و اجراي آن در صحنه آرايي كاركردي ديدني- شنيدني پيدا كرده اند. اجرايي به رهبري دكتر / شيطان !
    صداها، بيان خوب بازيگران ـ به مدد ميكروفن ـ آواي صوتي اثر را تكميل مي كنند كه در حقيقت به انتخاب مناسب نقش ها، و اجراي خلاقانه نقش آفرينان كه رنج و لذت اجرا ما را همراه خودش مي كند برمي گردد. بازي روباتيك/ عروسك گون ويتسك (مرتضي اسماعيل كاشي) در درد و رنج در حركات روباتيكش يادآور بيومكانيك ميرهالد شد برايم، درخور بود. همين طور پانته آپناهي ها كه سيال و شناور دو وجه انساني / روباتيك را نشان مان مي دهد. مرد اغواگر (حقيقت دوست) كه با او سه كار در كارنامه ام دارم ـ مسلط و موجه نقش پردازي مي كند. (ادغام بدلكار با او به خوبي به انجام رسيده) و همين طور دكتر و ارباب / ستوان كه موفق نمايان شدند. ريتم و ضرب از كار درآمده كه البته در بخش پاياني كمي به گل مي نشيند و شادابي اش را از دست مي دهد و اما رو به افول نمي رود قابل اعتناست. سر آخر دست مريزادي براي اين كارگردان جوان نمايش رضا ثروتي كه اميدوارم به اين ثروت نمايش داده شده اش رضا نباشد و ما را به گنج هاي ديگر و احتمالي اش در اجراهاي ديگر رهنمون شود. آمين !
    
    پانوشت: تمامي نقل قول ها از كتاب «پندهاي سورائو» كافكا برگردان گيتا،گركاني / نشر كاروان
    ياداشت روز: درباره نمايش ويتسك به كارگرداني رضا ثروتي / طعم گس اكسپرسيونيسم در نمايشي گروتسگ!
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2642 به تاريخ 26/12/91، صفحه 16 (صفحه آخر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 523 بار
    آثار ديگري از "محمدعلي سجادي"

  دروغ ساز بزرگ روزت مبارك!
محمدعلي سجادي، اعتماد 21/6/97
مشاهده متن    
  شاهنامه، تاريخ به زبان رويا
محمدعلي سجادي، اعتماد 30/2/97
مشاهده متن    
  شاهنامه، تاريخ به زبان رويا
محمدعلي سجادي، اعتماد 26/2/97
مشاهده متن    
  اسطوره هاي مُرده! / به زنده يادِ استاد مهرداد بهار
محمدعلي سجادي، شرق 17/11/96
مشاهده متن    
  روياي شكسپيري بر بام تئاتر مستقل
محمدعلي سجادي، شرق 25/5/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بين المللي نانو علم و فناوري
شماره 4 (پياپي 1404)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است