|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق92/7/10: اسلام و ازدواج با فرزندخوانده
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3445
يك شنبه 19 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 1847 10/7/92 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


اسلام و ازدواج با فرزندخوانده


نويسنده: توران ولي مراد *

در مرداد 91 لايحه حمايت از کودک بي سرپرست که به شوراي نگهبان فرستاده شد ازدواج سرپرست با طفل تحت سرپرست را ممنوع مي کرد. قانوني معقول که مصلحت طفل را در نظر گرفته و پيشگيري مي کند از آنچه به او و به خانواده ضرر مي رساند و مفسده ايجاد مي کند. متاسفانه مصوبه اي که در اسفند 91 به شوراي نگهبان ارسال مي شود اين ممنوعيت را برداشته و به عوض ممنوعيت اين ازدواج به شرط اجازه دادگاه مجاز مي شود. واضح است که يک تناقض آشکار با طرح مجوز دادگاه وجود دارد که در عمل آن را ناکارآمد و ناکافي مي کند و آن موضوع ازدواج با يک «طفل» است. اگر اين فرزندخوانده «طفل» نيست يعني رشيد و بالغ است و به توانايي انتخاب رسيده که ديگر سرپرست براي او معني ندارد. اگر هم هنوز محتاج سرپرست است پس معنايش اين است که «طفل» است و عقل، ارتباط جنسي با او را اجازه نمي دهد. پس ذکر تشخيص دادگاه در اين ماده بي خاصيت و فقط يک راه گريز است.
     به علاوه اين شرط ناکافي است چراکه قبل از تقاضاي ازدواج ذهنيت فردي که قرار است پدري يا مادري کند را آلوده کرده و اين مجوز ارتباطي را که بايد پاک و انساني باشد آلوده به تصور و تخيل ارتباط جنسي کرده و آن راه را باز مي کند.
     نگاه اسلام به موضوع ازدواج سرپرست با طفل تحت سرپرستي از منظرهاي مختلف مثل تناقض آن با اصل عدالت، خدشه دار کردن هويت انساني و تقليل جايگاه انساني کودک به ابزاري جنسي، مضرات و مفسده هاي فردي و خانوادگي و اجتماعي قابل تامل است.
    اسلام دين عدالت است و دين ظلم ستيزي:
    هر امري با شاخص و ميزان سنجيده مي شود و يکي از اصولي ترين شاخص ها در اينکه امري موافق اسلام است يا مخالف آن شاخص عدالت است. عدل و به تعبير ديگر تعارض و تقابل با هر آنچه ظلم است و حق کشي و ستم شاخص سنجش اسلامي بودن آن است. آسيب رساندن به شخصيت، جسم، روح وروان و جنسيت کودک با برقراري ارتباط جنسي با طفل ظلم است و ستم به او. سوءاستفاده از بي پناهي او و پناهنده شدنش به يک خانه براي داشتن خانواده ظلم و ستم است. برقراري ارتباط جنسي با اين طفل خشونتي آشکار است به او که هر عقلي به ناراست و ناصحيح بودن آن حکم مي کند و ستمي آشکار است پس اين عمل در تعارض است با اين اصل مسلم اسلامي.
    
    مساله دارکردن محيط سالم خانوادگي
    فردي که قبول مي کند براي کودکي بي سرپرست و بي پناه پدري يا مادري کند بايد موظف شود که ذهن و نگاه و دل، گفتار و عمل خود را از هوس دور بدارد نه اينکه اجازه دهد نگاه شهوت آلود او را به سمت کامجويي جنسي از آن طفل براند. بازگذاشتن راه ازدواج در ذهن و دل اين فرد امکان ارتباط جنسي با او را باز مي گذارد که همين امر بازکردن، رفتن به راه خطاست. گذاشتن شرط تشخيص دادگاه شرطي ناکافي و ناکارآمد است چراکه باعث مي شود قبل از مراجعه به دادگاه براي ازدواج حتي اين ذهنيت در کسي که جاي پدر يا مادر نشسته ذهنيت ارتباط جنسي با او شکل بگيرد که اين ذهنيت طبيعتا بر رفتار و عملکرد او تاثير مي گذارد. اجازه براي ازدواج باعث مي شود کسي که در مقام پدر يا مادر کودک را در آغوش مي کشد اين ذهنيت را در خود بارور کند و همين مساله دار کردن محيط سالم خانوادگي است.
    
    اجازه ازدواج با کودک تحت سرپرست تحقير جايگاه انساني اوست
    اسلام هر انسان را صاحب کرامت مي داند. واردکردن يا وادارکردن طفل به عمل جنسي خشونت است نسبت به او و تخريب انسانيت و تحقير که او را تا حد يک ابزار جنسي پايين مي آورد. طفلي که از بي کسي او را به سرپرستي سپرده اند پناهگاهي غير از آن خانه ندارد و همين طفل بودن او است که هرگونه نظر، نگاه و عمل جنسي نسبت به او نابودکردن کرامت انساني او است. ارتباط جنسي هر فرد موضوع کاملاشخصي و خصوصي خود او است که شرط لازم آن بلوغ و انتخاب خود فرد است و براي ازدواج هم بلوغ کامل شرط است که بلوغ جسمي، رواني، عاطفي، اجتماعي و اقتصادي است که موجب استقلال است که انتخاب مستقل را عملي مي کند. خداوند انسان را هدايت مي کند و اصل «هدايت» در بطن خود «انتخاب» را به همراه دارد که اگر انتخاب نبود هدايتي هم معني نداشت. حيوانات به جبر تن داده اند و اشيا ابزار در دست بشر هستند. اسلام که حتي براي رفتن به راه خدا به انسان «استقلال» و «انتخاب» را داده است چگونه است که به نام اسلام از انسان قبل از رسيدن به «استقلال» حق انتخاب در تعيين «زوج» را گرفته باشد. خداوند به انسان توانايي «انتخاب» را داد و از او رشد و کمالش را خواست. گرفتن استقلال فرد و گرفتن حق انتخاب بستن راه رشد و کمال است و مسدودکردن راه خدا. از شرايط صحت ازدواج انتخاب و رضايت است. برقراري روابط جنسي چارچوب و مقررات خودش را دارد که اولين شرط آن «انتخاب» و «رضايت» هر دو طرف است. وقتي سخن از طفل است نه انتخاب جايي دارد و نه «رضايت» چراکه اين طفل امکان انتخاب کردن ندارد. فرزندخوانده تحت سرپرست چه امکاني براي انتخابي غير از آنچه در آن خانه به او تحميل مي شود مي تواند داشته باشد؟ اجازه ازدواج با فرزندخوانده اي که تحت سرپرستي است اجازه است به بهره گيري و برده داري جنسي کودک.
    
    تحت سرپرستي بودن نشان از طفل بودن است و ازدواج با طفل هم ممنوع
    بعضي در مقابل انتقادات و اعتراضات گفته اند که در اسلام ممنوعيتي بر ازدواج با فرزندخوانده نيست. نکته اين است که مجبور کردن هر کودکي به هر ازدواجي خشونت جنسي است نسبت به آن کودک و ازدواج با طفل که ممنوع است چراکه خشونت جنسي است نسبت به او. نبودن ممنوعيت برمي گردد به بعد از سن رشد و بلوغ و به خصوص به «استقلال» که هر فرد اين حق را دارد به هر فردي که گرايش دارد و تشخيص مي دهد و خود انتخاب مي کند ازدواج کند.
     اينجا در قدم اول اشکال به «کودک» بودن طفل برمي گردد، طفلي که «استقلال» ندارد. همين که طفل «تحت سرپرست» است معنايش اين است که استقلال نيافته و بلوغ حاصل نشده و او در شرايط ازدواج نيست. به همين دليل است که مشروط کردن به دادگاه کاري نمي کند و مصلحت طفل بايد در قانون تعيين شود با ممنوعيت اين ازدواج. شرط لازم ازدواج اين فرد استقلال او و بيرون آمدنش از تحت سرپرستي است.
    طفلي که به خانواده اي پناه آورده تا طفوليت را در فضاي خانواده به سلامت طي کند در شرايط استقلال و انتخاب نيست بلکه در شرايط احتياج و محتاج قيم است. کدام عقل اجازه مي دهد که قيم از کودک تحت قيمومت خود بهره برداري جنسي کند؟
    آنچه در گذشته در جامعه تحت عنوان «صيغه محرميت» معروف بود و توسط خانواده هاي متشرع براي رعايت محرم و نامحرمي انجام مي شد در واقع قراردادي بود که رابطه را به قصد و عنوان پدر و فرزندي و نه زن و شوهري تبديل و محرميت را هم ايجاد مي کرد. اين عمل درواقع صيغه را در اين بعد تعريف کرده و به آن فرد و نگاه و نگرش و عملکرد او رسما و شرعا جهت مي داد محرميت پدري بود. امروز هم که مجلس قصد قانوني کردن آن رابطه و آن محرميت را دارد موظف است که همان را که در ميان مردم پسنديده بوده و اجرا مي شده به قانون نوشته شده تبديل کند.
    
    آنچه ضرر دارد و مفسده حرام است
    يکي از قاعده هاي فقهي اين است که هر آنچه ضرر مي رساند و مفسده ايجاد مي کند حرام است. ضررها و مفسده هاي فکر ازدواج با کودک تحت سرپرستي از منظرهاي مختلف هويت فردي اين کودک و سلامت او در ابعاد مختلف، اخلاق و به خصوص اخلاق رفتاري بين سرپرست و طفل و اخلاق اجتماعي، سلامت زني که براي اين طفل قرار است مادري کند، خانواده اوليه اين طفل و ابعاد فرهنگي و اجتماعي مطرح هستند. با استناد به اين قاعده اسلامي لازم است ممنوعيت اين ازدواج در دوره سرپرستي (تبصره اي که در لايحه قبل از تغيير وجود داشت) به قوت خود بماند تا جلو ضررها و مفسده ها گرفته شود.
    *دبير ائتلاف اسلامي زناناسلام و ازدواج با فرزندخوانده
    


 روزنامه شرق، شماره 1847 به تاريخ 10/7/92، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 654 بار
    آثار ديگري از "توران ولي مراد "

  رفع خشونت از زنان با خانواده محوري يا كپي برداري از غرب؟
توران ولي مراد*، كيهان 12/10/96
مشاهده متن    
  كمر نازك مهريه و اين همه بار
توران ولي مراد*، اعتماد 12/9/93
مشاهده متن    
  جاي خالي زنان و تسلط نگاه مردان
توران ولي مراد، اعتماد 29/7/92
مشاهده متن    
  اين هشت سال و مشكلات زنان
توران ولي مراد*، اعتماد 6/3/92
مشاهده متن    
  كم رنگ كردن حضور زنان با كاهش ساعت كاري
توران ولي مراد، اعتماد 14/2/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه گياه و زيست بوم
متن مطالب شماره 58، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است