|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق95/3/19: ٢٧ ميليون زن بي كار و فقط ٤ ميليون شاغل
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3401
شنبه 24 فروردين 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2602 19/3/95 > صفحه 17 (جامعه) > متن
 
      


٢٧ ميليون زن بي كار و فقط ٤ ميليون شاغل
گزارش «شرق» درباره آمارهاي معاونت امور زنان و خانواده از وضعيت اشتغال زنان


شرق: سقف هاي شيشه اي* و قوانين نانوشته اي که مردان را محق تر از زنان براي کارکردن مي دانند، باعث شده از ٢٧ ميليون نفر از زنان کشور که در سن کار به سر مي برند فقط سه ميليون و ٩٠٠ هزار نفر وارد بازار کار شوند. اين آمار در خلاصه گزارش سياستي معاونت امور زنان و خانواده آمده است. اين مسئله دلايل گوناگوني دارد؛ تنگناهاي اقتصادي و محدوديت هاي سرمايه براي فراهم آوردن فرصت هاي شغلي، به توجيه دلايل حضورنداشتن زنان در فعاليت هاي اقتصادي کمک شايان توجهي کرده است و به همين ترتيب تلاش شده نرخ بسيار پايين مشارکت اقتصادي زنان در جامعه ما که يکي از پايين ترين نرخ ها در ميان کشورهاي اسلامي و غيراسلامي است به دليل کمبود منابع مالي و نرخ بالاي بي کاري در کشور به گونه اي مقبوليت يابد.
     براساس داده هاي رسمي آمارگيري نيروي کار ايران (مرکز آمار ايران، سال ١٣٩٢) زنان کشور براي مشارکت در عرصه هاي اقتصادي (اعداد تقريبي است) با چنين شرايطي روبه رو هستند: درحال حاضر فقط حدود چهار ميليون نفر از زنان آماده به کار توانسته اند مشغول کار شوند و بقيه بي کارند، در حالي که ٥٠ درصد زنان نيز در شغل هاي غيررسمي کار مي کنند و زنان کارگر نيز غالبا در بنگاه هاي اقتصادي کوچک و غيررسمي کار مي کنند. همچنين نرخ بي کاري ميان زناني که مي خواهند کار کنند، بيش از ٢٠ درصد است؛ زنان بيش از ٦٥ درصد از کارکنان بدون دستمزد (فاميلي) را تشکيل مي دهند. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است بيش از نيمي از زنان بي کار بيش از يک سال در جست وجوي کار بوده اند، يک چهارم زنان شاغل کارکن مستقل هستند. نزديک به يک سوم زنان شاغل مزد و حقوق بگيرِ بخش خصوصي اند، فقط يک درصد از زنان شاغل به عنوان کارفرما به کار اشتغال دارند و نيمي از زنان تحصيل کرده دانشگاهي که در جست وجوي کار هستند، به شغلي دست نيافته اند. طبق گزارش، به اين ترتيب زنان، چه آنهايي که در بازار کار موفق شده اند به شغلي دست يابند چه آنهايي که نااميد از بازار کار، خانه نشين شده اند يا به شاغلين غيررسمي پيوسته اند و چه آنهايي که به دلايل مختلف «کار در خانه» را به عنوان يک شغل در پيش گرفته اند، همه با مشکلاتي روبه رو هستند که سبب شده نرخ مشارکت زنان در عرصه هاي اقتصادي کشور ما تا اين اندازه کم گزارش شود. از ميان گروه هاي زنان شاغل شايد بيش از همه درباره آنهايي که در بازار رسمي کار و بخش دولتي به کار مشغول اند و از حمايت هاي قانوني و اجتماعي برخوردار هستند مطالعاتي انجام شده، اما درباره ساير گروه ها، مانند زنان شاغل در بخش خصوصي و در بخش غيررسمي، به ويژه زنان کارگر اطلاع چنداني وجود ندارد. مطابق اين آمار، زمان بي کاري زنان دو برابر مردان است؛ در حالي که در زندگي امروز زنان پابه پاي مردان براي گذراندن زندگي کار مي کنند و اين بحث که مردان به تنهايي نان آوري خانواده را بر عهده دارند، کمي دور از ذهن به نظر مي رسد. سوسن باستاني، معاون بررسي هاي راهبردي معاونت امور زنان، در پاسخ به سوال «شرق» مبني بر اينکه معاونت امور زنان و خانواده براي حل اين معضل چه تدبيري انديشيده، مي گويد: «کار معاونت سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت است. در حوزه اجرا نمي تواند مستقيما وارد شود، ما در حوزه مشورتي وارد مي شويم و درباره حل معضلات به نهادهاي مربوط پيشنهاد مي دهيم. با توجه به تمرکز مطالعات حاضر بر زنان شاغل خارج از بخش دولتي، يکي از نهاد هاي فراهم آورنده فرصت دستيابي به شغل، يعني «مراکز کاريابي بخش غيردولتي» و نقش آنها در اشتغال زنان به بررسي گذاشته شد. با اين توضيحات، انجام مطالعه درباره زنان شاغل يا در جست وجوي کار با هدف سياست گذاري به منظور ارتقا و بهبود وضعيت مشارکت زنان در بازار کار و حل برخي از مشکلات آنها، ارائه سياست هاي اجرائي براي موارد خاصي از چالش هاي کنوني زنان در بازار کار با هدف بلندمدتِ فراهم آوردن يک بازار کار منصفانه براي افزايش ميزان مشارکت زنان در عرصه هاي اقتصادي و ترويج يک نگاه منصفانه به توانمندي هاي زنان به منظور تحقق عدالت اجتماعي و جنسيتي ضروري به نظر مي رسيد و معاونت امور زنان و خانواده در گزارش خود به بررسي گروه اجتماع زنان شاغل يا در جست وجوي کار پرداخت. اين زنان به سه گروه، زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصي، زنان کارگر و زنان در بازار کار غيررسمي تقسيم شدند. مطالعات متعدد نشان مي دهند «زن بودن» احتمال مشارکت در بازار کار غيررسمي را بيشتر مي کند. اين گروه از زنان در بخش هاي کشاورزي و صنعت عمدتا شاغل هستند و سهم بخش خدمات (زيربخش تجارت و دادوستد)، برخلاف ظرفيت بالقوه آن ناچيز است. به نظر مي رسد موانع فرهنگي و اجتماعي، علاوه بر نبود سازوکارهاي نهادي، اشتغال زنان (و حتي مردان) را در زيربخش دادوستد (دست فروشي)- که در بسياري از کشور هاي آسيايي سهم عمده اي از شاغلين غيررسمي به آن مي پردازند- دشوار کرده است، گروه عمده و اصلي ميان شاغلان زن بخش غيررسمي در کشور ما، زناني هستند که اصطلاحا به «مشاغل خانگي» مي پردازند. اين گروه از زنان شاغل را که غالبا نيز «خانه دار» در آمار ها طبقه بندي مي شوند مي توان به دو دسته تقسيم کرد؛ آنهايي که داوطلبانه به دليل شرايط خانوادگي يا هر دليل ديگري به کار در خانه مي پردازند و آنهايي که از سر اجبار به دليل دست نيافتن به شغل در بخش رسمي يا انعطاف ناپذيري ساعات کار، در بخش رسمي به عنوان «شاغل در خانه» براي کسب درآمد اقدام مي کنند. با اطلاع از هم پوشاني هاي احتمالي سه گروه فوق موضوعات از زاويه هاي مختلف مطالعه و سياست هاي عملي در شرايط کنوني کشور پيشنهاد شده است. مطابق خلاصه گزارش هاي سياسي که به دست «شرق» رسيده است، سياست پيشنهادي مشخص اين گزارش، علاوه بر اصلاح و اجراي موارد فوق، به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسي و ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعي «ايجاد صندوق بيمه براي زنان غيرمزد و حقوق بگير» است. اين پيشنهاد، نه تنها تناقضي با بيمه هاي چندلايه (در دست اقدام) ندارد بلکه مي تواند مکمل آن باشد. با ايجاد اين صندوق همه «زنان غيرمزد و حقوق بگير» با نرخ هاي منصفانه تر، شامل زنان کارگري که به هر دليل ناموجهي تحت پوشش بيمه نيستند، زنان کارکن مستقل و زنان کارکن فاميلي و زناني که در خانه کار مي کنند، مي توانند از آن بهره مند شوند. با ايجاد اين صندوق، ساير خدماتي که ازسوي نهاد ها، سازمان ها يا صندوق هاي بيمه اي، مانند صندوق کشاورزان، روستاييان و عشاير، بيمه حِرَف و مشاغل آزاد، بيمه هاي خاص براي بافندگان و... ارائه مي شوند با تدوين آيين نامه اي و با صرفه جويي ممکن در اين صندوق ادغام مي شوند.
     * سقف شيشه اي يک استعاره قديمي است و تقريبا در کشورهاي مختلف دنيا چنين باوري در زمينه جايگاه مديريتي زنان وجود دارد و بنا به تعريف هاي رايج، از موانع رويت پذير و نقض ناشدني که جلوي پيشرفت زنان را در محيط هاي کاري مي گيرد، به عنوان سقف شيشه اي ياد مي شود.
    ٢٧ ميليون زن بي کار و فقط ٤ ميليون شاغل / گزارش «شرق» درباره آمارهاي معاونت امور زنان و خانواده از وضعيت اشتغال زنان
    


 روزنامه شرق، شماره 2602 به تاريخ 19/3/95، صفحه 17 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 128 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله انديشه آماد
متن مطالب شماره 67، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است