|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان96/6/22: انقلابي براي هميشه تاريخ
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21934
شنبه دوم تير ماه 1397خدمات سايت
 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21721 22/6/96 > صفحه 5 (گزارش روز) > متن
 
      


انقلابي براي هميشه تاريخ
تداوم راه انقلاب اسلامي در نگاه امام و رهبري


«انقلاب ادامه دارد. اينکه بعضي ها اين جور القا کنند، اين جور بنويسند و بگويند که «خب انقلاب يک حادثه اي بود، تمام شد؛ برگرديم به زندگي عادي»، اين خيانت به انقلاب است؛ انقلاب تمام نمي شود. من آن روز در اين جمعِ اين آقايانِ مسئولين گفتم؛ انقلاب، هنجارهاي گذشته را به هم مي ريزد، هنجارهاي جديدي را در جامعه به وجود مي آورد. حفظ اين هنجارهاي جديد، تداوم انقلاب است؛ و اينها سخت است، اينها کارهاي مشکلي است.
    همان دست ها و همان قدرت هايي که با اصل انقلاب با همه وجود مخالف بودند و کارشکني مي کردند، با همين تداوم هنجارهاي انقلابي [هم] مخالفت خواهند کرد، دشمني خواهند کرد؛ کما اينکه مي بينيد دارند مي کنند. بنابراين اگر انقلاب مبارزه لازم داشت تا به پيروزي برسد، امروز هم مبارزه لازم است تا بتوانيم اين هنجارهاي انقلاب را تثبيت کنيم؛ بايد به نتيجه برسانيم تا جامعه بشود جامعه اسلامي. (بيانات اخير مقام معظم رهبري امام خامنه اي6/6/96)
    «خيانت انقلابي» برخي از خواص در بزنگاه هاي حادثه هاي تاريخي، تلخ يا شيرين در حافظه تاريخي مردم آنچنان خودنمايي مي کنند که در افکار عمومي هميشه جان داشته و برخي از اين خيانت ها در لا به لاي کتاب ها حيات دارند اما برخي حادثه ها اصلاحادثه نيستند بلکه پشت آن يک جريان، فکر و آرمان قرار دارد که پس از وقوع، تازه آغاز مي شوند و کم و کيف اين آغاز به پايبندي همان آرمان ها و تحرک مداوم جريان بستگي دارد.
    کارشناسان سياسي معتقدند انقلاب اسلامي ايران، آغازي پس از انجام بود که اگر آن را يک حادثه محصور به زمان و مکان بناميم يقينا عليه اين جريان و حرکت عظيم اجحاف کرديم و کساني هم که از روي به اصطلاح عامي - شکم سيري - انقلاب را تمام شده مي بينند و از ادامه دادن سودي نمي برند شايد بتوان گفت دچار يک خيانت فکري - انقلابي شده اند.
    
    شناخت انقلاب اسلامي
    براي آنکه انقلاب ادامه يابد در گام اول بايد انقلاب و گفتمان امام و رهبري را به صورت کامل و صحيح بشناسيم؛ لازم است به بازخواني انقلاب و آرمان هاي آن بپردازيم، انقلاب يک تحول و دگرگوني است از بدي ها به سمت خوبي ها که حد و سقف هم ندارد.
    بدون شک زماني مي توان گفت از انقلاب دفاع مي کنيم که اين حرکت رو به رشد و مداوم ادامه پيدا کند. انقلاب يک موجود زنده و پويا است که بايد روز به روز و سال به سال وضعيت کشور بهبود يابد و معضلات کمتر شود. لازم است بدون وقفه حرکت به سمت آرمان ها ادامه يابد.
    اما اگر به وضع موجود قانع شديم و انقلاب پويايي خود را از دست داد و از آرمان هايي که طراحي کرده بوديم فاصله گرفتيم طبيعي است که از مسير خارج شده و ديگر پايبند نخواهيم بود، ذات انقلاب پويا است، نبايد يک لحظه هم متوقف گردد.
    آيت الله حسن ممدوحي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کيهان مي گويد: «به طور کلي ماهيت دين ماهيت انقلاب است که مردم را پيوسته رشد داده و از حالي به حالي بر مي گرداند.»
    وي ادامه مي دهد: «دين اسلام دين ساکن نيست، ثابت است ولي علي الدوام پيروانش را به تعالي مي رساند، ماهيت دين ماهيت انقلابي بوده بنابراين شناخت اين انقلاب وابسته به شناخت دين است.»
    عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم مي افزايد: «فطرت آفرينش يک فطرت متحرک است و شناخت دين هم مساوي است با اين فطرت آفرينش و شناخت انقلاب نيز مساوي است با شناخت دين که هميشه در مرحله تکامل و تکاپو است.»
    
    عمل انقلابي در نظام اسلامي
    توجه به پيشرفت هاي فراوان کشور در نتيجه عملکرد انقلابي در سال هاي پس از پيروزي که همراه پرداخت هزينه هاي سنگين بوده، از دستاوردهايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
    پرويز سروري عضو جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در گفت وگو با روزنامه کيهان مي گويد: «انقلاب يک حادثه نبود بلکه يک فرآيند انقلابي بود که گذشته، حال و آينده دارد.»
    وي ادامه مي دهد: «انقلاب به وسيله يک سلسله عوامل به وجود آمده و متاسفانه عده اي به دنبال اين هستند که انقلاب را حادثه عنوان کنند که صرفا قدرت را منتقل کرده و رسالت ديگري نداشته است.»
    سروري تاکيد مي کند: «اين درحالي است که امام راحل، جمهوري اسلامي را به وجود آورده که خود دو بخش است، جمهوريت و اسلاميت که بخش جمهوريت را ارزش هاي اسلامي اداره مي کند و حادثه دانستن انقلاب خيانت به خون شهيدان است که براي تحقق اين انقلاب جان خود را فدا کردند.»
    عضو جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي با اشاره به تاثير عمل انقلابي در پيشرفت کشور بيان مي کند: «متاسفانه برخي انقلابي گري را تندروي ترجمه مي کنند که جامعه را به انحطاط مي کشاند درحالي که انقلاب آن چيزي است که امام و رهبري تبيين کردند؛ يعني مردم سالاري ديني و حرکت در مسير آزادي، استفاده از علم و فناوري که در جهت رشد و شکوفايي کشور باشد، چرخش نيروي انساني، شايسته سالاري که همه اين ها ارزش هاي انقلاب اسلامي است.»
    وي در پايان خاطر نشان مي کند: «ارزش هاي نام برده موجب پسرفت نخواهد شد و هنگامي که تاريخ را مرور مي کنيم اتفاقا هرکجا به ارزش ها و آرمان هاي انقلاب توجه شده آنجا پيشرفت کرده و در قسمت هايي که اين ارزش ها کمرنگ شده ما توقف و پسرفت داشته ايم.»
    
    صدور انقلاب اسلامي
     دشمنان نظام از ويژگي انقلابي گري مردم و نظام اسلامي در هراسند و با هر اقدامي مي خواهند کشور ما را همانند ساير حکومت هاي دنيا که طبق يک سري قواعد خاص حرکت و اقدام مي کنند، مطابقت دهند.
    تداوم انقلاب و انقلابي گري براي همه دوران ها و جريان انقلاب در همه دوران ها نيازمند گسترش تفکر انقلابي در کشور است و بايد جوان ها انقلابي بوده و اين حرکت را ادامه دهند.
    استکبار در ابتدا دنبال نابودي نظام جمهوري اسلامي به هر نحوي بود، پس از آن تلاش مي کرد آرمان هاي مسئولان کشور را کم رنگ کند و در نهايت قصد داشت از صدور و گسترش مرزهاي جغرافيايي انقلاب جلوگيري کند.
    اين درحالي است که بحث صدور انقلاب به عنوان سياسي ترين راهبرد انقلاب و معنوي ترين اثرات انقلاب است و جزو برنامه هاي بلندمدت محسوب مي شود.
    انقلاب اسلامي ما، انقلاب مظلوم عليه ظالم و انقلاب بيداري است که نه تنها مربوط به جهان اسلام بلکه در تمام دنيا به وجود آمده است.
    کارشناسان سياسي معتقدند علت دشمني آمريکا با ايران اسلامي، انرژي هسته اي نيست بلکه آن ها از انقلابي که امروزه مرزها را در نورديده و نفوذ معنوي خود را براي خارج کردن کشورها از زير سيطره ظالمان توسعه داده است، به شدت در هراس هستند.
    دشمنان از گفتمان انقلاب اسلامي ما ترس و وحشت دارند تمامي انقلاب هاي ۵۰ سال گذشته انحراف پيدا کرده است اما در ايران يک مدل فرماندهي وجود دارد که زير سايه ولي فقيه و همدلي دوطرفه مردم با مسئولان باعث شده تا ثبات انقلابي شاهد باشيم و دشمنان مي خواهند اين مسئله را تخريب کنند.
    حسين متفکر کارشناس مسائل سياسي در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کيهان مي گويد: «درباره انقلاب ديدگاه ها و نظريات مختلفي وجود دارد، در تاريخ غربي انقلاب وقتي به نظامي تبديل مي شود در نهايت به پايان مي رسد چون اهداف بالاتري براي آن متصور نيستند.»
    وي ادامه مي دهد: «با رويکرد اسلامي و ديدگاه هاي حضرت امام خميني، انقلاب ما يک حرکت مستمر، جوشنده و يک موجود زنده اي است که حرکت ارگانيکي آن منجر به محصولات بسياري در داخل و وادي بين الملل مي شود.»
    متفکر مي افزايد: «انقلاب اسلامي يک انقلاب جهاني است که محصولات زيادي را ايجاد کرده و همچنان به راه خود ادامه مي دهد و هدف خود را رسيدن به حکومت جهاني حضرت مهدي(عج) قرار داده است، وقتي اهداف چنين انقلابي رسيدن به حکومت واحد جهاني منجي بشريت است و داراي ابعاد و روش، هدف و رهبري متفاوت از انقلاب هاي ديگر دارد بنابراين اين انقلاب، قطعا پويا و زنده است که در هر مرحله زايش و محصولاتي دارد.»
    اين کارشناس مسائل سياسي اضافه مي کند: «از جمله محصولات انقلاب مي توان به ايجاد نظام اسلامي به نام جمهوري اسلامي ايران آگاهي بخشي به ملت هاي مسلمان و مستضعف جهان و مقابله با استکبار جهاني و پويا کردن نهضت اسلامي ملت فلسطين اشاره کرد.»
    وي خاطرنشان مي کند: «يکي از محصولات نهايي انقلاب اسلامي ايجاد محورمقاومت در مقابل زياده خواهي رژيم صهيونيستي و استکبار جهاني در منطقه است.»
    متفکر تاکيد کرد: «رهبريت اين انقلاب يک امامت مستمر است که توقف آن امکان ندارد، همچنين رويکردهاي اجتماعي و مردمي آن نيز همچنان خروشان هستند، از طرف ديگر انقلاب اسلامي مبتني بر مذهب زنده، پويا و بالنده اي به نام اسلام ناب محمدي(ص) است.»
    اين کارشناس مسائل سياسي با اشاره به اينکه تئوريسين و معمار انقلاب اسلامي اين انقلاب را جهاني تعريف کرده است، مي گويد: «انقلاب جهاني جمهوري اسلامي در هسته و مرکزيت آن مسائلي چون مبارزه با ظلم و نارسايي اجتماعي قرار دارد که هدف آن استقرار نظام جهاني مبتني بر آرمان ارزش هاي ديني است و حضرت امام گفته بودند تا پرچم حق در عالم به اهتزاز در نيايد همچنان به حرکت خود ادامه خواهيم داد.»
    وي ادامه مي دهد: «همه مي دانند که اتصال به حکومت جهاني حضرت مهدي(عج) نيازمند هوشمند شدن اجتماعات است که مي توان آن را در قالب جمهوري اسلامي ايران و پويايي انقلابي ايجاد کرد.»
    انقلابي براي هميشه تاريخ / تداوم راه انقلاب اسلامي در نگاه امام و رهبري
    


 روزنامه كيهان، شماره 21721 به تاريخ 22/6/96، صفحه 5 (گزارش روز)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي
متن مطالب شماره 37، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است