|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق96/10/9: محمد مالجو: الگويي كلان براي تبيين ميزان فزاينده نابرابري در ايران
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3365
چهار شنبه 24 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3047 9/10/96 > صفحه 8 (انديشه) > متن
 
      


محمد مالجو: الگويي كلان براي تبيين ميزان فزاينده نابرابري در ايرانچرا نابرابري در ثروت و درآمد و مصرف ميان خانوارهاي ايراني در سال هاي اخير به طرزي فزاينده و نظام مند رو به تشديد داشته است؟ پاسخ را مي توان در دو خصيصه اصلي نظام اقتصادي ايران جست وجو کرد: نظام اقتصادي در ايران نوعي نظام سرمايه داري است که در آن به طور هم زمان از يک سو مناسبات طبقاتي سرمايه دارانه مستمر تقويت مي شود و از ديگر سو هم زمان توليد سرمايه دارانه دائما تضعيف مي شود، دو خصلتي که مثل دو تيغه يک قيچي واحد مستمرا تيغ نابرابري در ايران را تندتر کرده است. علت رشد فزاينده نابرابري ها را در انتزاعي ترين بيان مي توانيم در اين دو خصيصه اصلي جست وجو کنيم. من اين جست وجو را از دريچه زنجيره انباشت سرمايه در اقتصاد ايران انجام خواهم داد.
     در حلقه اول زنجيره انباشت سرمايه، ما شاهد تصاحب به مدد سلب مالکيت از توده ها هستيم. سازوکارهاي عديده اي ذيل اين تصاحب به مدد سلب مالکيت از توده ها قابليت تعريف دارد: خصوصي سازي ها که به لحاظ تاريخي در سال هاي پس از جنگ از نظر اهميت در صدر جاي دارند، خلق نقدينگي در بازارهاي متشکل و غيرمتشکل پولي، توزيع تسهيلات در بازارهاي متشکل پولي و غيرپولي، فساد انحصاري در بدنه دولت، کالايي سازي سلامت و بهداشت و درمان و تربيت بدني و آموزش عمومي و آموزش عالي و ساير خدمات اجتماعي که بنا بر نص صريح قانون اساسي دولت بايد يا به رايگان يا به قيمت هايي زير قيمت بازار ارئه بدهد، الگوي ماليات ستاني، الگوي توزيع مخارج دولت، الگوي تعرفه گيري ها، الگوي اخذ انواع عوارض، گورستان خواري ها، کوهپايه خواري ها، کوه خواري ها و به طور کلي انواع زمين خواري ها، تصرف حريم رودخانه ها و روددره ها، تغيير کاربري اراضي کشاورزي، تراکم فروشي شهرداري ها و مجموعه پرشمار ديگر. اين مجموعه از سازوکارها در تمام سال هاي گذشته باعث شده اقليتي که ناهمگن است به منابعي وسيع در مقياسي بالا به زيان اکثريتي که همين داشته ها از آنها سلب شده برسد. اين حلقه مسبب تشديد رابطه نابرابر قدرت بين اقليت سلب مالکيت کننده و اکثريت سلب مالکيت شده، شده است.
     دومين حلقه کالايي ترسازي نيروي کار است که مهم ترين ارکان آن هرچه مطيع کردن صاحبان نيروي کار در برابر خواسته هاي کارفرمايان دولتي و خصوصي و شبه دولتي در زمينه شرايط کاري و متناسبا شرايط زيستي نيروي کار است که در اين قالب ها اتفاق افتاده: موقتي سازي قراردادهاي کار، خروج کارگاه هاي کوچک زير پنج نفر از کليت قانون کار، کارگاه هاي زير ١٠ نفر از ٣٦ ماده و يک تبصره قانون کار، و نيروهاي کار شاغل در مناطق آزاد و ويژه کشور از کليت قانون کار، ظهور شرکت هاي پيمانکاري تامين نيروي انساني که رابطه حقوقي مستقيم بين کارفرما و نيروي کار را قطع مي کنند. تعديل نيروي انساني بدنه دولت از رده هاي پايين شغلي و تشکل ستيزي بلااستثناي تمام دولت هاي پس از انقلاب با روش هاي گوناگون در رابطه با تشکل يابي مستقلانه کارگران. مرادم مستقل از بخش خصوصي و دولت است. اين حلقه دوم باعث تشديد رابطه نابرابر قدرت کارفرمايان و نيروهاي کار مي شود.
     سومين حلقه کالايي ترسازي ظرفيت هاي محيط زيست است که کارکردش عبارت از اين است که ظرفيت هاي محيط زيست براي فعاليت هاي اقتصادي هرچه دسترس پذيرتر و ارزان تر شود. حق مالکيت خصوصي بر ظرفيت هاي محيط زيست، حق تصرف دولتي بر ظرفيت هاي محيط زيست، و حقوق مالکيت وقفي غالبا نهادهاي مذهبي بر ظرفيت هاي محيط زيست منبسط شدند و در عوض حقوق مالکيت تعاوني که پيشاپيش هم اگر به دهه شصت اشاره مي کنيم درصد قابل توجهي نبوده در قياس با گذشته منقبض تر شده. اين حلقه باعث تشديد رابطه نابرابر قدرت ميان برخورداران و نابرخورداران از انواع حقوق مالکيت شده است.
     اين سه نوع رابطه نابرابر قدرت بين اين دو دسته اصلي از جمعيت کشور (برخورداران و نابرخورداران) درواقع تقويت مستمر مناسبات طبقاتي سرمايه دارانه در تمام سال هاي پس از انقلاب بوده که هر چه گذشته با درجه بيشتر تحقق پيدا کرده است.اما خصيصه دوم نظام اقتصادي در ايران تضعيف مستمر توليد سرمايه دارانه است که ما را به حلقه چهارم مي رساند که در آن با غلبه فعاليت هاي نامولد بخش هاي خصوصي، دولتي و شبه دولتي به فعاليت هاي مولدشان روبه روييم و اين بحران ماندگار توليد ارزش در محل کار را رقم زده يعني بحران توليد کالاها و خدمات. حلقه پنجم کسب تقاضا در بازارهاي کالاها و خدمات است که در آن شاهد غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخلي هستيم. اين حلقه اين مشکل را ايجاد مي کند که همان حد از توليد کالاها و خدمات نه در بازارهاي مالي تقاضاي موثر دارند و نه توانايي دارند که در بازارهاي بين المللي سهم مناسبي پيدا کنند و سرجمع بحران تحقق ارزش در بازار کالاها و خدمات داخلي و بين المللي را در اقتصاد ايران رقم زده است.حلقه ششم سرمايه گذاري مجدد است. همواره به عنوان يک روند غلبه سرمايه برداران از اقتصاد ملي بر سرمايه گذاران در اقتصاد ملي را شاهد بوده ايم که به سهم خودش بحران انباشت زدايي از اقتصاد ملي را رقم زده. اين سه بحران توليد ارزش در محل کار، تحقق ارزش در بازارهاي کالا و خدمات و انباشت زدايي از اقتصاد ملي سرجمع مسبب تضعيف مستمر توليد سرمايه دارانه بوده است.
     اين دو خصلت، در سطح کلان نابرابري در ثروت و مصرف و درآمد را در ميان خانوارهاي ايراني رقم زده است. به عبارت ديگر، سياست گذاران در سال هاي پس از جنگ با قوت به زيان طبقات پايين و به نفع اقليت در طبقات بالاتر روابط قدرت را در سه حوزه تغيير داده اند به اين نيت که اولا حاشيه سود بخش هاي گوناگون دولتي، خصوصي و شبه دولتي افزايش پيدا کند تا سرمايه گذاري و انباشت سرمايه شکل بگيرد. اما آن گونه که در خصلت دوم اقتصاد ايران يعني تضعيف مستمر توليد سرمايه دارانه مي بينيم اين اتفاق نيفتاده که هسته اصلي اين دلايل را بايد در نوع توازن قواي سياسي در درون طبقه سياسي حاکم به نفع نيروهاي نامولد و به زيان نيروهاي مولد در دولت، بخش هاي خصوصي و شبه دولتي ببينيم.شاهد شش مسير انباشت سرمايه درون اقتصاد ايران هستيم. اولين مسير از رهگذر انواع سازوکارهاي تصاحب به مدد سلب مالکيت از توده ها شکل مي گيرد. اين منابع اقتصادي به بيرون از اقتصاد ايران و مدار بالاتري از زنجيره انباشت سرمايه عروج پيدا مي کند. در دومين مسير، تمرکزيابي ثروت در دستان اقليت در درون اقتصاد ايران به فعاليت هاي نامولد کاناليزه مي شود. سومين مسير از رهگذر استخدام در بازار کار و به کارگيري انواع ظرفيت هاي محيط زيست به سمت توليد کالاها و خدمات در محل کار کاناليزه مي شود. چهارمين مسير مبدا سرمايه گذاري توليد کالاها و خدمات است و سود آن دوباره به اين بخش بازنمي گردد و عروج پيدا مي کند به مدار بالاتري از زنجيره انباشت سرمايه در سطح جهاني و پنجمين مسير همين نوع مازاد به فعاليت هاي نامولد درون اقتصاد ايران و ششمين مسير مازاد سرمايه گذاري به بخش مولد بازمي گردد.
     امکانات حدي تغيير ميزان نابرابري در ايران با وضعيتي که داريم به چه ترتيب است؟ دو عنصر گرايش نظام اقتصادي و گرايش سياسي را بررسي مي کنم. دو نظام اقتصادي نوليبرال و مشارکتي مردم بنياد داريم. دو نظام سياسي، واجد گرايش ضدمشروطه و حد اعلايش جمهوري را داريم يعني قدرت نه اينکه يگانه باشد ولي منبع مشروطيتش يگانه (مردم) باشد. نظام سياسي ضدمشروطه و نظام اقتصادي دست کم در سه حلقه اصلي اول گرايش نوليبرلي دارد. در وضعيت کنوني و چشم انداز آن کماکان بايد تشديد نابرابري ها را انتظار بکشيم. اگر نظام سياسي ضدمشروطه باشد و ما از لحاظ اقتصادي شاهد دگرگوني به سمت اقتصاد مشارکتي باشيم در چنين چارچوبي شاهد کاهش نرخ رشد نابرابري خواهيم بود (نرخ رشد و نه ميزان نابرابري) ولي تضعيف توليد سرمايه دارانه در نظام ضدمشروطه يک تقدير قطعي است. اگر نظام مبتني بر همين گرايش هاي امروز را داشته باشد اما نظام سياسي به سمت نظام جمهوري خواه حرکت کند اينجا نيز شاهد کاهش نرخ رشد نابرابري ها هستيم. درحالت چهارم که نظام سياسي جمهوري خواه است و نظام مبتني بر اقتصاد مشارکتي ما توانايي مهار نابرابري را داريم. با انحلال مناسبات طبقاتي سرمايه دارانه از سويي و تقويت توليد از سوي ديگر مواجه هستيم. اگر راه حلي موجود باشد ترکيبي از اين دو استراتژي است: به سمت نظام دموکراتيک جمهوري خواه حرکت کردن و دوم به سمت فاصله گيري معکوس از سياست گذاري نوليبرال. در دولت دوازدهم ما دقيقا شاهد روندي برعکس هستيم.
    محمد مالجو: الگويي کلان براي تبيين ميزان فزاينده نابرابري در ايران
    


 روزنامه شرق، شماره 3047 به تاريخ 9/10/96، صفحه 8 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 108 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق
متن مطالب شماره 3 (پياپي 903)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است