|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/16: آفتاب پرست هاي چشم آبي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4297 16/1/97 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


نگاه ديگران 
آفتاب پرست هاي چشم آبي
بخش شصت و يكم

نويسنده: گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران
مترجم: محمدحسين باقي

بخش مساله دانمارک نشان مي دهد که چگونه تلاش هاي گفتماني در مورد درک و شناخت «مردم» مي تواند پيامدهايي متضاد براي دوره هاي مختلف تاريخي و در شرايط متفاوت ملي داشته باشد. طي دهه ۳۰ ميلادي، معناي «مردم» از سوي سوسيال دموکرات ها در دانمارک، نروژ و سوئد بازتعريف شد تا شامل هرکسي شود که (به طور قانوني و ترجيحا با وضعيت شهروندي) در چارچوب مرزهاي ملي زندگي مي کنند.
    مورد خاص ديگر به دولت رفاهي جهان شمول اسکانديناوي مربوط است که بر ابعاد جنسيتي، الگوي نان آوردوگانه و مسووليت دولتي براي کارهاي مراقبتي مبتني است. الگوي رفاهي جهان شمول به عنوان الگوي خاص «مدافع زنان» تلقي شده است، زيرا مسووليت دولتي براي کارهاي مراقبتي زنان را قادر مي سازد تا «کار با حقوق» را با «کار مراقبتي» در آميزند. از دهه ۷۰ به اين سو، دولت هاي رفاهي اسکانديناوي در زمينه هاي اقتصادي و در اجزاي اصلي سياست هاي بسيط رفاهي و بازتوزيع نسبتا موفق بوده اند؛ يک الگوي رفاهي که هم اکنون از سوي تقريبا تمام جريان هاي اصلي حزبي مورد حمايت است. برابري اجتماعي، دموکراسي و برابري جنسيتي به عناصر اصلي در احساس يا برساختن حس تعلق ملي کشورهاي نورديک تبديل شده است.
    حزب DPP از يک خلا سياسي ظاهر نشد اما بر تجربه سياسي، دستور کار و طرح هاي FrP سرمايه گذاري کرد. حزب FrP به عنوان حزبي اولترا ليبرال، ضدنهادي و حزبي معترض به ماليات زاده شد؛ نشانه اي از دوران بسيج پوپوليستي معترض به ماليات در دانمارک و در ساير کشورهاي اسکانديناوي (به طور خاص نروژ) که در دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ به اوج رسيد. بعدها، دستور کار سياسي اين احزاب تحليل رفت اما پنجره سياسي اي از فرصت ها به روي تقاضاهاي روزافزون پوپوليستي گشود. با اين حال، محرک اين دوران رويکردهاي ضدمهاجرتي، قومي- ناسيوناليستي قوي و ضداسلامي بود. «پيا کجارسگارد»، رهبر قديمي، سابق و بي رقيب DPP ابتدا در سال ۱۹۷۸ به FrP پيوست و در سال ۱۹۸۴ به عنوان نماينده برگزيده شد. او به سرعت در FrP باليد و رشد کرد و به بازيگر کليدي در کشمکش سياسي براي رهبري تبديل شد. در اوايل دهه ۹۰، شکاف ها، اختلافات و کشمکش هاي درون حزبي موجب شکاف و جدايي در حزب شد. «پيا کجارسگارد» و ۴ عضو ديگر FrP در سال ۱۹۹۵ اين حزب را به نشانه اعتراض ترک و DPP را راه اندازي کردند. در انتخابات پارلماني ۱۹۹۸، اين حزب جديد بيش از ۷درصد آرا را به دست آورد و از سال ۲۰۰۱، اين حزب يک دهه حکومت ليبرال- محافظه کار را با حمايت از کابينه اقليت در دولت تضمين کرد.
    در زمينه حمايت راي دهندگان، حزب DPP تا همين اواخر حزب کارگران يدي (مرد) با سطوح نسبتا پايين تحصيل بوده است. اين امر حزب DPP را به آشکارترين حزب طبقه کارگر در سياست دانمارک تبديل مي کند؛ ويژگي اي که جريان اصلي احزاب چپ ميانه به ويژه SD را نگران مي سازد. راي دهندگان پوپوليست دست راستي – در اين مورد راي دهندگان DPP- نسبت به مهاجرت و اختلاف قومي و فرهنگي ناشکيبا و بي گذشت هستند و اکثريت قابل توجهي از آنان اسلام را تهديد امنيتي و خطري براي هويت ملي و انسجام اجتماعي مي دانند. اعتماد سياسي و اجتماعي پايين ميان راي دهندگان DPP ميل به تاييد روابط نزديک ميان مواضع ضدمهاجرتي، ناسيوناليستي و قوم گرايانه و احساسات ضدحکومتي دارند. از سال ۱۹۹۵ حزب DPP به تدريج رويکردهاي اولترا ليبرال و اعتراض مالياتي را رها کرد و نگرش هاي حامي رفاه را در مانيفست و ايدئولوژي حزب جا داد. پذيرش و اتخاذ تصويري رفاهي [welfare profile] به شيوه هاي مختلفي براي دگرگوني، تحول و تثبيت پوپوليسم معاصر دست راستي دانمارکي حياتي بوده و نشان از تغيير نسبت به پيشگامانش داشت. افزون بر اين، ترکيب رفاه، مواضع ناسيوناليستي، ضدمهاجرتي و بدبيني اروپايي به DPP اجازه داد تا آنگاه که «ديگري» را برمي سازد و شناسايي مي کند با فهرست هاي متفاوتي بازي کند. روزهاي اوليه DPP دشوار بود اما دستيابي به موفقيت انتخاباتي در انتخابات عمومي ۱۹۹۸ نسبتا زودهنگام رخ داد و آنها ۱۳ کرسي در پارلمان دانمارک به دست آوردند. اين نمايندگي پارلماني نسبتا محکمي را براي اين حزب تضمين کرد.
    دنبال کردن «نظم» و «توافق» در چارچوب رده ها و سلسله مراتب اين حزب در زمره ضرورت هاي مهم در فرآيند «عادي سازي» بود که از سوي رهبري DPP دنبال مي شد تا اين حزب را از حاشيه به متن سياست دانمارک بياورد. اين همچنين بر يک سازمان حزبي به شدت متمرکز دلالت مي کرد که نسبت به ستيزهاي درون حزبي ناشکيبا بوده و به شکل عمودي بر ارگان مرکزي حزب متمرکز بود. حزب DPP از ابتدا با نظم حزبي شديد داخلي مشخص مي شد که بر خلاف آنچه بسياري تصور مي کنند، به تبديل آن به يکي از مدرن ترين، سازمان يافته ترين و نظارت شده ترين احزاب و به لحاظ حرفه اي به يکي از احزاب بازاري در سياست دانمارک کمک کرد.
    در فاصله سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱، حزب DPP به عنوان حزبي حمايتي براي دولت ائتلافي ليبرال- محافظه کار نقشي کليدي ايفا کرد. اين حزب نفوذ خود را بر گفتمان سياسي و رسانه اي عمومي در «ديگرسازي» مهاجران، به ويژه مسلمانان اعمال کرد. از نوامبر ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱، DPP طرفي بود براي تقريبا تمام توافقات مهم در زمينه اصلاحات بازار کار، رفاه و اداره عمومي. مهم تر اينکه، اين حزب نقش اساسي در تدوين پيش نويس قانون جديد مهاجرتي ايفا کرد؛ در سياست خارجي، حمايت اين حزب براي پشتيباني از مشارکت نظامي دانمارک در افغانستان و عراق در سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ حياتي بود. تنها واگرايي در مورد سياست اروپايي بود: DPP يک موضع بسيار بدبينانه داشته است- به ويژه نسبت به ادغام هاي آتي- که معتقد است به شکل دائمي حاکميت ملي دانمارک را تضعيف مي کند. وقتي پس از انتخابات نوامبر ۲۰۱۱ ائتلاف [دولتي] به رهبري سوسيال دموکرات ها به قدرت رسيد، DPP نقش سياسي خود را در حمايت از دولت از دست داد اما با وجود بحران اقتصادي و رخوت عمومي ائتلاف دولتي، DPP حمايت انتخاباتي نسبتا اندکي را از دست داد (منفي۶/ ۱ درصد).
    نگاه ديگران: آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش شصت و يکم
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4297 به تاريخ 16/1/97، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بارآثار ديگري از "گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران"

  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش پاياني
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 12/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و هفتم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 11/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و ششم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 10/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و پنجم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 9/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و چهارم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 7/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Cardio -Thoracic Medicine
شماره 2 (پياپي 702)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است