|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/16: مانع ذهني تعطيلات دو روزه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4297 16/1/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


مانع ذهني تعطيلات دو روزه
«دنياي اقتصاد» ريشه هاي عقب ماندگي در ساماندهي تعطيلات آخر هفته را بررسي مي كند    
    دنياي اقتصاد : درحالي که منطق اقتصادي و غيراقتصادي باعث حرکت بسياري از کشورها به سمت تعطيلات پايان هفته دوروزه شده، وجود برخي از موانع ذهني باعث تاخير مزمن در مديريت تعطيلات در ايران شده است. اگرچه تعدد تعطيلات مناسبتي انگاره پرتعطيلات بودن تقويم ايراني را ايجاد کرده است، اما مقايسه تعداد روزهاي تعطيل در ايران و بسياري از کشورهاي دنيا نشان مي دهد که روزهاي سرخپوش تقويم در ايران بيش از ۴۰ روز از ميانگين جهاني کمتر است. افزون بر اين در حالي که اثر سوءاقتصادي دو روزه شدن تعطيلات پايان هفته به عنوان يکي از موانع ذهني به روزرساني تقويم ايراني معرفي مي شود، پژوهش هاي علمي و تجربيات جهاني نشان مي دهد که مديريت صحيح تعطيلات با اثرگذاري بر بهره وري نيروي کار از يکسو و ايجاد تحرک در بخش هايي مانند گردشگري، ضمن کمک به توسعه مناطق کمتر توسعه يافته مي تواند به عنوان نيروي محرکه رشد اقتصادي عمل کند. حتي با توزيع سفرها و کاهش اتلاف منابع آثار سوء مسافرت هاي پرتراکم در دوره کنوني را تعديل کند. مانع ديگر مقابل دو روزه شدن تعطيلات نيز اولويت نداشتن آن از جانب برخي ديدگاه ها است. درحالي که اثرات جانبي اين طرح بر سبک زندگي و سلامت روحي و نشاط اجتماعي شهروندان از سوي برخي نهادهاي رسمي اثبات شده است.
    با وجود در جريان بودن بحث ساماندهي تعطيلات براي بيش از يک سال، کماکان تصميمي رسمي در اين زمينه اتخاذ نشده است. اين در حالي است که بررسي ها نشان مي دهد که به رغم زاويه ديد مبتني بر پرتعطيل بودن تقويم ايراني، تعداد روزهاي سرخ تقويم در ايران در حدود ۴۰ روز از ميانگين جهاني کمتر است. تفاوتي که ضمن تبعيد اثر مثبت اقتصادي و غيراقتصادي تعطيلات، مشکلاتي مانند ترافيک و تصادف را به پديده هاي هميشه حاضر در تعطيلات ايراني تبديل کرده است. بررسي ها نشان مي دهد که با وجود اينکه اثر سوء تعطيلات بر توليد ناخالص داخلي به عنوان يکي از مهم ترين دغدغه هاي افزايش تعداد روزهاي تعطيل در کشور مطرح شده است، در صورت مديريت صحيح تعطيلات برخي از اثرات جانبي تعطيلات بر بخش هايي مانند گردشگري و هتلداري مي تواند به منزله ايجاد فرصت براي اشتغال، توليد و توسعه نواحي کمتر توسعه يافته باشد. منطقي که طي دهه اخير نيز بسياري از کشورها را وادار به بازنگري در پراکندگي روزهاي سرخ در تقويم کرده است. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش تلاش کرده است تا منطق علمي و اقتصادي مديريت تعطيلات در اين کشورها را بررسي کند. منطقي که توقف طولاني در ايستگاه قانوني ساماندهي تعطيلات در ايران را نيز توجيه ناپذير جلوه مي دهد.
    
    تحريک بهره وري در ساعات فراغت
    بحث ساماندهي تعطيلات بيش از يک سال است که به صورت کم رمق در مجلس و هيات دولت در حال پي گيري است. الگوي نامناسب فعلي تعطيلات در ايران که شامل تعطيلات مناسبتي گسسته و تعطيلات پايان هفته يک روزه است، در عمل باعث شده تا اثر مثبت تعطيلات چه بر روي بخش هاي اقتصادي و چه بر روي سلامت فردي و اجتماعي نمود پيدا نکند. اين در حالي است که طي دهه اخير بسياري از کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه با درک اثرگذاري تعطيلات بر مقوله هايي چون افزايش بهره وري و سلامت رواني نيروي کار سعي کرده اند پراکندگي روزهاي سرخپوش تقويم را در جهت بهينه سازي اثر تعطيلات مديريت کنند. پس از انقلاب صنعتي و در روند پرشتاب توليد بسياري از کارفرمايان کارگران را مجبور مي کردند تا بيش از ۱۴ ساعت کار کنند. اما رفته رفته با پررنگ تر شدن مفاهيمي مانند بهره وري از يکسو و افزايش اثرگذاري تکنولوژي بر اين متغير اقتصادي به تدريج از تعداد ساعت کاري روزانه کاسته شد تا اينکه شعار «۸ ساعت کار، ۸ ساعت تفريح و ۸ ساعت استراحت» توانست با جذب بسياري از نظرات عمومي به يک توافق همه جانبه در محيط توليد کشورهاي مختلف تبديل شود. رفته رفته و از اواسط قرن نوزدهم و با گسترش علومي مانند ارگونومي تحقيقات بيشتري بر اثرگذاري ساعت هاي غيرکاري بر آورده اقتصادي کارگران در زمان فعاليت کاري متمرکز شد. تحقيقاتي که تقريبا در تمامي موارد نشان دهنده اثر مثبت افزايش فراغت کارگران بر بهره وري بود. افزون بر اين بررسي هاي علمي نشان مي داد که پس از سطح مشخصي از اشتغال (۴۰ ساعت) توليد به ازاي هر ساعت کاري اضافه شده به شدت افت کرده و پس از مرز مشخصي نه تنها ساعت کاري اضافه در بردارنده توليد بيشتر براي هر کارگر نيست، بلکه توليد حاشيه اي به ازاي هر ساعت کاري پس از ۵۰ ساعت کار در هفته روندي نزولي به خود مي گرفت. به اين ترتيب از ميانه قرن گذشته رفته رفته ساعات کاري در بسياري از کشورها کاهش يافت. افزون بر اين بسياري از کشورها نيز تعطيلات پايان هفته خود را از يک روز به دور روز تغيير دادند. علت اين تغيير نيز تا حدود زيادي ريشه در يافته هاي علمي داشت، چراکه بررسي هاي علمي نشان داده است که اثر تعطيلات دو روزه بر افزايش بهره وري بسيار بيشتر از تعطيلات يک روزه است چراکه يافته هاي علمي نشان مي دهد که اثر فزاينده تعطيلات يک روزه بر بهره وري تقريبا ناچيز بود. به اين ترتيب رفته رفته بسياري از کشورها تعطيلات پايان هفته خود را به دو روز افزايش دادند. آخرين کشورهايي که چنين تغييراتي را در تقويم خود به وجود آوردند کشورهاي عضو اتحاديه عرب و افغانستان بودند. کشورهاي مسلمان نشيني که روز شنبه را نيز به عنوان يک روز تعطيل به روز جمعه الحاق کردند. در حال حاضر در ميان کشورهاي مسلمان تنها ايران و جيبوتي داراي تعطيلات پايان هفته يک روزه هستند. البته در برخي از کشورها مانند امارات برخي از بخش هاي اقتصادي مانند بانک ها در روز شنبه براي تعداد ساعاتي محدود (۳ تا ۴ ساعت) به ارائه خدمات مي پردازند.
    
    اثر محرک تعطيلات دو روزه
    مهم ترين منطق تعطيلي بستر سازي براي تجديد قوا و فراغت نيروي کار است. بررسي هاي علمي نشان مي دهد که چنين اثري در تعطيلات چند روزه پس از ۷۲ ساعت از بين خواهد رفت و اين در حالي است که اثر محرک تعطيلات يک روزه بر بهروه وري در همان روز نخست مراجعه به محيط کار از بين خواهد رفت، تفاوتي که يکي از مهم ترين منطق هاي پشتيبان دو روزه شدن تعطيلات در کشورهاي مختلف نيز بوده است. يکي از نگراني هايي که در زمينه افزايش تعطيلات به دو روز در کشور به گوش مي رسد اثر مخرب افزايش تعطيلات بر موتور محرک ملي است. در اين بين برخي از کارشناسان با تقسيم توليد ناخالص داخلي کشور بر تعداد روزهاي سال اين اثر مخرب را معادل توليد ناخالص روزانه ميانگين تخمين مي زنند. تخميني که نشان دهنده غفلت از بسياري از اثرات جانبي تعطيلات و هارموني اقتصادي کشور است. نخست اينکه با افزايش تعطيلات بسياري از بخش ها مانند کشاورزي، ارتباطات و حمل نقل از اين تغيير اثر چنداني نخواهند پذيرفت. از سوي ديگر برخي از بخش ها مانند گردشگري، رستوران ها و هتلداري با دو روزه شدن تعطيلات با جهشي عظيم مواجه خواهند شد. بخش هاي صنعتي نيز علاوه بر انتفاع از تحريک بهره وري مي توانند با تنظيم و به روزرساني تقويم کاري خود بخش قابل توجهي از اثر تعطيلي را پوشش دهند. بررسي تجربه جهاني نيز نشان مي دهد که افزايش تعطيلات در کشورهايي مانند اندونزي نه تنها مانع رشد اقتصادي نبوده، بلکه از محل تحريک بخش هايي مانند گردشگري در عمل به عنوان نيروي محرک رشد و بهره وري عمل کرده است. افزون بر اين اثر اقتصادي دو روزه شدن تعطيلات مي تواند باعث يکنواخت شدن الگوي سفر در طول سال شود. تغييري که با کاهش تمرکز زماني و مکاني سفرها هم چهره زشت ترافيک و تصادف را از مسير سفر خواهد زدود و هم باعث توسعه مناطق کمتر توسعه يافته خواهد شد. افزون بر اين با دو روزه شدن تعطيلات بستر زماني مناسب براي پديده «خودپالايندگي» فراهم خواهد شد. سازوکاري طبيعي که مي تواند هزينه چند ميليون دلاري آلودگي در شهرهاي بزرگ کشور را رقيق کند. با دو روزه شدن تعطيلات شهروندان هم فرصت مناسب تري براي اداي فرايض ديني روز جمعه خواهند داشت و هم مي توانند فرصت کافي براي صله ارحام و بودن در کنار خانواده را داشته باشند. تغييري که با افزايش نقش خانواده در زندگي افراد مي تواند علاوه بر افزايش سلامت رواني افراد، مانع شکل گيري بسياري از انحرافات اجتماعي نيز شود. در مجموع مي توان گفت کفه ترازوي آثار مثبت تعطيلات دو روزه به قدري سنگين هست که بتواند دلواپسان اثر اقتصادي افزايش تعطيلات را تا حدود زيادي قانع کند.
    
    بن بست فکري ساماندهي تعطيلات
    به نظر مي رسد يکي از دلايلي که طي ماه هاي اخير باعث مسکوت ماندن طرح ساماندهي تعطيلات در کشور شده است وجود انگاره اي مبني بر پرتعطيلات بودن تقويم ايراني است. اين در حالي است که مقايسه تعداد تعطيلات درايران با ساير کشورهاي اسلامي، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و کشورهايي مانند ژاپن و کره جنوبي نشان مي دهد که تعداد تعطيلات در ايران نه تنها بيشتر از اين کشورها نيست، بلکه به واسطه تعطيلات پايان هفته يک روزه تعداد روزهاي سرخ تقويم ايراني در حدود ۴۰ روز از ميانگين جهاني کمتر است. شکافي که مي تواند تا حدودي توضيح دهنده خلاقيت و بهره وري کمتر در محيط توليد کشورمان در مقايسه با کشورهايي ماند ژاپن باشد. تفاوتي که در برخي از برآوردها حکايت از شکاف نگران کننده ۷۰ درصدي بين بهره وري هر کارگر ايراني با هر کارگر در کشورهايي مانند آلمان و ژاپن دارد. بررسي تقويم ايراني نشان مي دهد که در حال حاضر تعداد روزهاي سرخ تقويم ايراني معادل با ۷۶ روز است. اين در حالي است که کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به طور ميانگين ۱۲۴ روز و کشور ژاپن ۱۲۷ روز را در تعطيلات سپري مي کنند. کشورهاي عضو اتحاديه عرب نيز همگي بيش تر از ۱۲۰ روز تعطيل در تقويم خود گنجانده اند. در صورت افزايش تعداد روزهاي تعطيلات پايان هفته در ايران به دو روز نيز (با توجه به هم پوشاني ۴ روز تعطيلي پايان هفته به وسيله تعطيلات مناسبتي) تعداد روزهاي تعطيل در ايران به ۱۲۶ روز خواهد رسيد. اين در حالي است که در چنين شرايطي دامنه مانور براي کاهش تعداد تعطيلات مناسبتي در ايران نيز فراهم خواهدبود.
    
    تعطيلات نابسامان
    زهرا ساعي، نماينده تبريز و عضو کميسيون اجتماعي

    آنچه موضوع ساماندهي تعطيلات در ايران را ضروري مي سازد، تعداد زياد روزهاي تعطيل مناسبتي است که با احتساب تعطيلات رسمي و غيررسمي، بسيار زياد و در عين حال نابسامان و پراکنده است. اين بي نظمي در تعطيلات اين تصور را تقويت مي کند که ايران يکي از کشورهايي است که تعداد تعطيلات رسمي آن نسبت به ساير کشورها بسيار زياد است حال آنکه اين تصور درباره تعطيلات رسمي غلط است. به نظر مي رسد ساماندهي تعطيلات در کشور ضرورتي غير قابل انکار است از آن جهت که با ساماندهي آن، از ميزان تمرکز تعطيلات در برخي زمان ها در سال کاسته مي شود و همين امر مي تواند به تقسيم سفرها در طول سال بينجامد. در واقع با ساماندهي تعطيلات از يک سو و دو روزه شدن تعطيلات آخر هفته از سوي ديگر، از ميزان بسياري از آسيب ها نظير تصادفات جاده اي کاسته مي شود و يکي از مهم ترين عوايد آن، علاوه بر بهره وري، تقويت گردشگري داخلي است زيرا خانواده ها فرصت مي يابند در طول سال و در تمامي فصول به نقاط مختلف کشور سفر کنند. در اين راستا بايد با اراده اي جدي و طرحي جامع، تعطيلات غيرضروري را حذف کرده و تعطيلات را به زماني مفيد در آخر هفته هدايت و برنامه ريزي کنيم.
    
    بلاتکليفي مزمن تقويم
    سيدفريد موسوي، نماينده تهران و عضو کميسيون اقتصادي

    نياز است تصميم جدي براي ساماندهي تعطيلات رسمي کشور گرفته شود. هرچند بارها اين موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح شد اما تاکنون به نتيجه نرسيد و به نظر مي رسد جاي طرحي جامع در اين زمينه براي نظم بخشيدن به تعطيلات رسمي کشور خالي است. زيرا آنچه بر مشکلات ناشي از تعطيلات فعلي دامن مي زند، بلاتکليفي است که با وجود تعطيلات غيررسمي و برخي روزهاي نيمه تعطيل در کشور رخ مي دهد. از سوي ديگر با توجه به تعداد روزهايي که مي توانيم با دنيا مراودات اقتصادي داشته باشيم، بايد دقت کرد که اين فاصله تا ميزان ممکن کم شود. از اين منظر به نظر مي رسد موضوع ساماندهي تعطيلات آخر هفته در کشور اولويت دارد و از بعد اقتصادي و اجتماعي، فوايد فراواني براي کشور و مردم خواهد داشت.
    
    لزوم توزيع يکنواخت
    سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي کميسيون امنيت ملي

    يکي از موضوعات مهم ملي که اکثر صاحب نظران بر سر آن اجماع دارند، لزوم ساماندهي تعطيلات رسمي کشور است. آنچه بر نابساماني تعطيلات رسمي کشور افزوده و تعداد آن را بسيار زياد نشان مي دهد، وجود تعطيلات غيررسمي است که اغلب در ميانه دو تعطيلي رسمي نزديک به هم در يک هفته رخ مي دهد. از آنجا که تعطيلات رسمي کشور ساماندهي دقيقي ندارد، در روزهاي بين تعطيلي هم کشور به حالت نيمه تعطيل درمي آيد. از اين رو بايد براي تعطيلات رسمي کشور برنامه ريزي دقيق صورت گيرد و آن را با تصويب مجلس به صورت قانون درآوريم. در اين ميان البته بر سر تغيير در تقويم تعطيلات رسمي کشور با هدف ساماندهي، اختلاف نظرهايي وجود دارد که لازم است براي رفع اين اختلافات به اولويت هاي کشور رجوع و اين اولويت ها را رعايت کرد. اين موضوع جز با اجماع بر سر اولويت ها رخ نخواهد داد.
    
    تفسير غلط مديريت تعطيلات
    ابوالفضل ابوترابي، نماينده نجف آباد و عضو کميسيون شوراها

    موضوع ساماندهي تعطيلات رسمي يکي از ضروريات کشور است که بارها در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد اما تاکنون به نتيجه نرسيده است. به نظر مي رسد يکي از دلايل اين امر آن است که مردم ساماندهي تعطيلات را معادل کاهش تعطيلات در کشور مي دانند حال آنکه با سامان دادن به تعطيلات رسمي کشور، علاوه بر افزايش تعداد اين تعطيلات، پراکندگي هاي موجود در تقويم تعطيلات کشور از بين مي رود و اين امر با دو روزه شدن تعطيلات آخر هفته مي تواند تبعات بسيار خوب اقتصادي و اجتماعي براي ايران داشته باشد. همين تصور اشتباه که ساماندهي تعطيلات را معادل کاهش آن مي داند، سبب مي شود برخي نمايندگان مجلس نيز در مقابل آن بايستند تا از منظر خود پيگير مطالبه مردم باشند. اين در حالي است که بسياري از افراد از تبعات نيک نظم بخشيدن به تعطيلات کشور بي خبرند. از سوي ديگر، يکنواخت نبودن تعطيلات براي همه مردم نيز بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد و اين امر با دو روزه شدن تعطيلات آخر هفته براي سراسر کشور و نيز تبديل تعطيلات رسمي نوروز براي همه اقشار اعم از دانش آموزان، دانشجويان، شرکت هاي خصوصي و دولتي به ۵ روز، عملي خواهد شد.
    
    لزوم بهينه سازي الگوي تعطيلات
    سلمان خدادادي، نماينده ملکان و عضو کميسيون اجتماعي

    ساماندهي تعطيلات رسمي کشور امري ضروري است زيرا بي نظمي فعلي آن از بعد اقتصادي و اجتماعي کشور را با آسيب هاي جدي روبه رو کرده و مي کند. به نظر مي رسد بايد در مجلس طرحي جامع در اين باره تدوين و پيگيري شود تا در عين حال که مي تواند با سامان دادن تعطيلات کشور، از مشکلات فعلي بکاهد، بيشترين اجماع نيز بر سر آن به وجود آيد. براي اين اجماع لازم است به حساسيت ها و اولويت ها توجه ويژه شود.
    
    مانع ذهني تعطيلات دو روزه / «دنياي اقتصاد» ريشه هاي عقب ماندگي در ساماندهي تعطيلات آخر هفته را بررسي مي كند
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4297 به تاريخ 16/1/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 40 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي باروري و ناباروري
شماره 3 (پياپي 51)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است