|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/3: چراغ زرد ركود در اقتصاد آمريكا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4311 3/2/97 > صفحه 13 (بانك و بيمه) > متن
 
 


چراغ زرد ركود در اقتصاد آمريكا
شيب منحني بازدهي اوراق به روند كاهشي ادامه داده است


دنياي اقتصاد : کريدور بازدهي اوراق با سررسيد کوتاه مدت و بلندمدت در حال باريک شدن است. اين شرايط ازسوي سرمايه گذاران و اقتصاددانان به مثابه تقويت خطر بروز رکود تعبير مي شود. وال استريتي ها اين کريدور را با نام «پهنه ۱۰-۲» مي شناسند و به شدت به تفاوت بازدهي اوراق ۱۰ساله و ۲ ساله حساسيت دارند. اين حساسيت ناشي از پيامي است که اين منحني به بازارهاي مالي منتقل مي کند.
    پهنه ۱۰-۲ در هفته گذشته نرخ ۴۲/ ۰ را لمس کرد که از سال ۲۰۰۷ ميلادي (زمان شروع بحران مالي دهه گذشته) تاکنون بي سابقه بوده است. نرخ بازدهي اوراق با سررسيد ۲ساله از رشد نرخ بهره تبعيت مي کند؛ اما بازدهي نسخه ۱۰ ساله بيشتر به اطمينان از آتيه اقتصادي وابسته است. با اين اوصاف، سياست پولي انقباضي فدرال رزرو، بازدهي کوتاه مدت ها را تقويت کرده و نداشتن اطمينان کافي به آينده اقتصاد ايالات متحده نتوانسته بازدهي بلندمدت ها را به همين نسبت رشد دهد. نتيجه اين شرايط، تنگ تر شدن کريدور بازدهي است. اين وضعيت، با گزارش ماهانه شعبه نيويورک فدرال رزرو که «احتمال وقوع رکود» را اندازه گيري مي کند نيز همخواني دارد. ثبت احتمال رکود دو رقمي چراغ سبز اقتصاد را با رنگ زرد تعويض کرده و تداوم آن نشانگر افزايش خطر بروز اين بحران است. «دنياي اقتصاد» پيش از اين در گزارش «اقتصاد آمريکا در نقطه چرخش» کاهش پهنه ۱۰-۲ به زير يک درصد و ثبت اولين نوبت احتمال رکود دو رقمي پس از سال ۲۰۰۹ را منجر به خطي شدن منحني بازدهي پيش بيني کرده بود.
    
    آمريکا به لبه تيغ رکود نزديک تر مي شود
    شعبه فدرال رزرو نيويورک هر ماه احتمال وقوع رکود را با محاسبه شاخص هاي مختلفي در يک گزارش پيش بيني و منتشر مي کند. در واقع، احتمال وقوع رکود براي ۱۲ ماه آينده محاسبه مي شود. بررسي رکودهاي مالي در آمريکا و احتمال منتشرشده از سوي اين بانک، از صحت و صدق گزارش بانک نيويورکي حکايت دارد. طبق گزارش هاي اين بانک، احتمال رکود در سال ۲۰۰۰ ميلادي پس از ورود به اعداد دو رقمي تا ۴۰ درصد نيز رسيد و به حد قابل توجهي رکود بين سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ را پيش بيني کرد. فدرال رزرو نيويورک در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ احتمال رکود را دو رقمي پيش بيني کرده بود و پس از آن اين احتمال تا سال ۲۰۰۷ به حدود ۴۰ درصد رسيد. گزارش بانک نيويورک اين بار نيز رکود بزرگ سال هاي ۲۰۰۹-۲۰۰۷ را به درستي پيش بيني کرده بود. گزارش هاي ماهانه شعبه نيويورک فدرال رزرو از سال ۱۹۵۹ ميلادي هر ماه منتشر شده است که پيش نياز تجربي اين گزارش را نيز تضمين مي کند، اما آنچه در شرايط کنوني توجه برانگيز شده، عبور احتمال رکود از مرز تک رقمي است. احتمال بروز رکود پس از سال بحراني ۲۰۰۹ ميلادي همواره تک رقمي ثبت شده بود تا اينکه در آخرين گزارش هاي بانک نيويورکي ۲رقمي شدن احتمال از ماه اکتبر سال گذشته ميلادي کليد خورد. در گزارش ابتداي ماه اکتبر، احتمال ۳۳/ ۱۰ درصدي به ثبت رسيد تا هشدار ابتدايي به مزرعه اقتصادي آمريکا مخابره شود؛ اما اين پايان کار نبود و چهارمين عدد ۲رقمي پيش بيني رکود در آخرين روز ماه قبل ميلادي به ثبت رسيد. نتيجه تداوم گزارش احتمالات ۲ رقمي وضعيت غيرنرمال اقتصاد ايالات متحده را گوشزد مي کند. در واقع، ترجمه اين گزارش به زبان ساده، افزايش احتمال آغاز يک دوره رکود ديگر از بهار سال ۲۰۱۹ ميلادي است.
    
    معيار پيش بيني رکود چيست؟
    احتمال بروز رکود اقتصادي در نسخه نيويورکي ها با معادله اي با يک شاخص اصلي ارزيابي مي شود. اين پارامتر، از تفاوت بازدهي اوراق قرضه بلندمدت ۱۰ ساله و بازدهي اوراق قرضه کوتاه مدت ۳ ماهه به دست مي آيد. البته شاخص هاي پيچيده ديگري نيز در اين معادله استفاده مي شوند که همگي به وضعيت شاخص هاي کلي اقتصادي مربوط هستند. تمرکز فدرال رزرو نيويورک بيشتر بر اوراق خزانه داري است؛ چراکه داده هاي مربوط به خزانه داري با دقت و صحت بيشتري نسبت به ساير اوراق قرضه ارائه مي شوند. حال اينکه چه مواقعي احتمال وقوع رکود افزايش مي يابد، پرسشي است که با واکاوي منحني بازدهي اوراق قرضه قابل پاسخ است. البته به طور کلي مي توان قرابت بيشتر نرخ بازدهي اين ۲ نوع اوراق را در معادله نيويورکي ها عامل افزايشي براي احتمال رکود دانست. به اين ترتيب که کاهش تفاوت بازدهي اوراق بلندمدت ۱۰ ساله نسبت به بازدهي اوراق را کوتاه مدت ۳ماهه، منجر به افزايش احتمال بروز رکود اقتصادي خواهد شد. در واقع افزايش تقاضا براي اوراق بلندمدت قيمت آنها را افزايش مي دهد و بالطبع بازدهي آنها را پايين خواهد آورد. از طرفي کاهش تقاضاي خريد اوراق کوتاه مدت به معناي افزايش بازدهي اين اوراق است. در شرايطي که کاهش بازدهي بلندمدت با افزايش بازدهي اوراق کوتاه مدت همراه شود، به معناي چشم انداز رکودي يا غيرتورمي خواهد بود. ابزار مناسب مقايسه بازدهي اوراق قرضه، منحني بازدهي است که توجه به روند آن، چشم انداز رکودي-تورمي کلي را تا حدودي ارائه مي دهد. البته عرضه و تقاضا در بازار اوراق آمريکا به دليل انسجام آن خودتنظيم محسوب مي شود. يعني رشد تقاضايي که منجر به کاهش بازدهي شده به سرعت با جايگزين شدن اوراق ديگر يا چرخش سرمايه گذاران تعديل خواهد شد.
    
    شيب منحني بازدهي روبه صفر؟
    منحني بازدهي اوراق قرضه، نموداري است که نرخ بازده اوراق با کيفيت اعتباري يکسان را با سررسيدهاي کوتاه مدت (چندماهه)، ميان مدت (چندساله) و بلندمدت (بيش از ۵ ساله) نمايش مي دهد. منحني بازدهي به عنوان الگويي براي ترسيم و ارائه وضعيت اوراق منتشر شده ازسوي دولت (خزانه داري) استفاده مي شود. اين منحني بيشتر براي ارزيابي شرايط اوراق قرضه در ايالات متحده آمريکا به کار گرفته مي شود. رايج ترين منحني بازدهي در آمريکا، اوراق قرضه خزانه داري را با سررسيد ۳ماهه، ۲ساله، ۵ساله و ۳۰ ساله مقايسه مي کند. اين منحني به عنوان معياري براي ساير انواع اوراق قرضه در بازار، مانند نرخ هاي وام مسکن يا نرخ بهره هاي بانکي و همچنين پيش بيني تغييرات در خروجي بازار و روند آتي اقتصادي نيز استفاده مي شود. منحني بازدهي به طور کلي داراي سه حالت رايج شامل منحني نرمال، خطي و معکوس است. سرمايه گذاران و سياست گذاران آمريکا همواره به شيب منحني بازدهي توجه خاصي دارند؛ چراکه به يافتن ايده و سرنخي از تغييرات نرخ بهره هاي بانکي در آينده و فعاليت اقتصادي کمک مي کند.
    در شرايط معمول اقتصادي، بازدهي اوراق با سررسيد طولاني، بيشتر از بازدهي اين اوراق در نسخه هاي کوتاه مدت است. تحت اين شرايط منحني بازدهي نرمال خواهد بود. منحني بازدهي نرمال اوراق قرضه با تاريخ سررسيد طولاني به خاطر ريسک مربوط به زمانشان، بازدهي بالاتري در مقايسه با اوراق کوتاه مدت دارند. در واقع منحني نرمال نشانگر انتظار عمومي از رشد اقتصادي کشور است. زماني که چشم انداز کلي، از رشد اقتصادي حکايت داشته باشد، بالطبع احتمال افزايش تورم بيش از کاهش آن تصور مي شود. در صورتي که کشور در شرايط خاص اقتصادي نباشد، بانک هاي مرکزي با افزايش نرخ بهره از صعود بيش از حد تورم جلوگيري خواهند کرد. با اين تفاسير عرضه و تقاضا براي اوراق بلندمدت و کوتاه مدت به گونه اي تعريف مي شوند که ضمن حفظ زمينه رشد اقتصادي، بازدهي اوراق بلندمدت بيشتر از اوراق کوتاه مدت باقي بماند. چنانچه تنظيم تفاوت نرخ بازدهي اين اوراق به درستي انجام نشود، منحني نرمال به يکي از دو حالت ديگر منتقل خواهد شد. زماني که بازدهي اوراق بلندمدت کاهش يابد يا اينکه بازدهي اوراق کوتاه مدت بيش از حد افزايش يابد، منحني بازدهي به سمت خطي شدن پيش خواهد رفت. در واقع، آمريکا در حال حاضر با اين مشکل مواجه شده است. در شرايط نرمال تفاضل بازدهي اوراق بلندمدت و کوتاه مدت بايد بين ۲ تا ۳ درصد باشد، اما کم شدن اين تفاضل علامتي است به معناي روند خطي شدن منحني بازدهي. زماني که تفاوت قابل ملاحظه اي در بازدهي اوراق با سررسيدهاي متفاوت وجود نداشته باشد، اقتصاد به لبه پرتگاه رکود نزديک شده است. خطي شدن منحني بازدهي، احتمال چرخش اقتصادي را بالا مي برد. اين چرخش مي تواند به رونق يا رکود منتهي شود. در شرايطي که منحني با سياست هاي مناسب به حالت نرمال بازگردد، رونق اتفاق خواهد افتاد؛ اما به عکس، زماني که منحني معکوس شود، دوره رکود اقتصادي آغاز مي شود. چنانچه بازدهي اوراق کوتاه مدت به دليل افزايش تقاضا براي اوراق بلندمدت نرخ بيشتري داشته باشد، منحني معکوس توليد مي شود. در واقع يک منحني معکوس نشان مي دهد رشد اقتصادي با اخلال مواجه است. فقدان نشانه اي از رشد اقتصادي در منحني بازدهي به معناي وقوع زودرس يک دوره رکود ماندگار است. افزايش بازدهي اوراق با سررسيد ۲ ساله همزمان با کاهش بازدهي نسخه بلندمدت ۱۰ ساله اين اوراق، تفاضل نرخ بازدهي آنها را تا ۴۲/ ۰ درصد پايين آورد.
    
    
چراغ زرد رکود در اقتصاد آمريکا / شيب منحني بازدهي اوراق به روند کاهشي ادامه داده است
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4311 به تاريخ 3/2/97، صفحه 13 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 39 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات رفتار سازماني
متن مطالب شماره 1 (پياپي 29)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است