|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/30: آفتاب پرست هاي چشم آبي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4332 30/2/97 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


نگاه ديگران 
آفتاب پرست هاي چشم آبي
بخش نود و ششم

نويسنده: گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران
مترجم: محمدحسين باقي

آن سه مورد مطالعاتي که در بخش قبل به آنها اشاره شد دو نوع متفاوت و دو نسل از نهاد مدني را نشان مي دهد. نقش NGOها در ساخت يک فرهنگ دموکراتيک در آغاز گذار پساکمونيستي حياتي بوده است. اين سازمان هاي مدني پساکمونيستي «نسل اول» ترويج کننده حقوق بشر اروپايي و معيارها و گفتمان هاي ضدتبعيض هستند.
    در سال هاي اخير، شاهد ظهور بازيگران مدني پساکمونيستي نسل دوم هستيم. «مردم عليه نژادپرستي» (HORA) و «دوستان آوارگان» نماد اين نسل دوم هستند. آنها پتانسيل عظيم خودسازماندهي شهروندان و قدرت همبستگي در وضعيت بحران حاد و انسداد کامل دولتي را نشان مي دهند. آنها اهميت حياتي نيروهاي جديد داوطلب براي سرزندگي جامعه مدني را نشان مي دهند. بازيگران مدني پساکمونيستي نسل دوم سازماندهي کمتر داشته و کمتر حرفه اي بوده اما خودجوش تر هستند. بسيج و تحرک جديد نوع ديگري از بازيگر مدني را معرفي کرد: «آماتورها» که مايل و توانمند به انجام آزمايش و تحقيق و پيشنهاد دادن ايده هاي «سترگ» جديد براي انجام اشتباه، اقدام و نوآوري هستند. ظهور داوطلبان، نقش شان در برخورد با بحران آوارگان و مبارزه با افراط گرايي هم بيان اهميت نهاد مدني و هم کاتاليزوري براي نوآوري و پويايي و تجديد حيات ستيزه جويي است.
    بدبختي دموکراتيک [Democratic illiberalism] در زمره يکي از پربحث ترين پارادوکس ها است. پوپوليسم پساکمونيستي تجلي تنش روزافزون ميان اکثريت گرايي دموکراتيک و مشروطه ليبرال است. کراتسف مي گويد: «ظهور پوپوليسم نشانه اي است [مبني بر اين] که راه حل هاي ليبرال در حوزه سياست، اقتصاد و فرهنگ به شدت درحال از دست دادن جذابيت خود بوده است؛ درحالي که سياست طرد به شدت درحال کسب محبوبيت است.» مي خواهم تفاسير متعدد آن را با دو تفسير ديگر کامل کنم: اولي مربوط است به وضعيت/ شرايط پساکمونيستي و دومي به رويه يا روند کلي در اروپا. نخبگان پساکمونيست نوليبراليسم را بدون توجيه آن يا «تبديل» آن به زبان دموکراسي در آغوش کشيدند؛ افزون بر اين، آنها به سرعت آن را از طريق سياست هاي غيرمسوولانه نوليبرال که از سوي بخش هاي زيادي از مردم نفي و رد شده بود بي اعتبار کردند.
    روند دوم و البته گسترده تر همانا گذار از ايدئولوژي هاي سرد به گرم، از ليبراليسم/ سوسياليسم/ محافظه کاري به ناسيوناليسم و از سياست هاي ايدئولوژيک به سياست هاي هويتي بود. سومين پارادوکس بيشترين خطر براي دموکراسي را دارد: تکثير و اشاعه اقدامات مرتبط با نفرت پراکني و خشونت فقط به خاطر تکثير و اشاعه بازيگران افراطي نبوده است. بلکه موجب آن «واگيرداري» [contagion] پوپوليستي راديکال، رسوخ و نفوذ موضوعات و تزهاي آتاکا در ادبيات سياسي احزاب سياسي اصلي بوده است: «نظام سياسي درحال آتاکايي شدن[Atakized] است درحالي که نمونه اوليه اش عادي و نرمال [normalized] بوده است.» وقتي رئيس جمهوري افراطي به شيوه اي نژادپرستانه سخن مي گويد اين تهديدي بر دموکراسي است که مي تواند به شکل مثبتي از سوي يک جامعه مدني قدرتمند و احزاب ميانه روي اصلي به حاشيه رانده شوند. وقتي يک وزير بهداشت از حزبي ميانه رو بدون هيچ تحريمي به شکلي بيگانه هراسانه سخن مي گويد، اين هسته اصلي نظام دموکراتيک را به چالش مي کشد. عادي سازي افراط گرايي و سرايت پوپوليست راديکال به احزاب اصلي تهديدي است به مراتب شديدتر از تهديد خود پوپوليسم ملي. پارادوکس چهارم به سومين ساده سازي مطرح شده از سوي روزانوالون [Rosanvallon] مربوط است: ساده سازي ساختاري با بيان اينکه انسجام اجتماعي جامعه به واسطه هويت تامين مي شود معمولا با عباراتي منفي تعريف مي شود نه با کيفيت روابط اجتماعي. پساکمونيسم پروژه کمونيستي اشتراکي را نابود کرد اما نتوانست يک پروژه معني دار و اشتراکي جديد برسازد.
    اولويت هاي ژئوپليتيک بلغارستان – ناتو، اتحاديه اروپا، شنگن- کل انرژي طبقه سياسي را مصروف خود کرد و خلايي در معناي زندگي با هم به منزله يک اجتماع بر جا گذاشت. پوپوليسم ملي سرسخت ترين و پرخاشجويانه ترين پاسخ به نياز براي پر کردن اين خلا بود. اين همچنين تقريبا تنها پاسخ از سوي يک حزب سياسي است. هيچ حزبي وجود ندارد که «کيفيت روابط اجتماعي» را به منزله اولويت خود قرار داده باشد. در عوض، ابتکارات مدني خلاقانه اي وجود دارد – حامي تنوع، سبز و غيره- که نخ هاي با هم زيستن را مي ريسد. خصومت يا تضاد ميان اين دو پروژه – افراط گرايي در برابر مدني، ناسيوناليسم در برابر سبز- آينده دموکراسي پساکمونيستي را تعيين خواهد کرد. در جست وجوي مشروعيت؟ هويت و پراکسيس [کار] پوپوليسم راست افراطي در يونان
    
    مقدمه
    براي اينکه يک حزب خود را از ديگر احزاب متمايز سازد و حمايت سياسي به دست آورد، نيازمند يک هويت جمعي است. اين همين هويت است که ميان اين حزب با ديگران تمايز نهاده و آن را به عنوان گزينه اي در چشم راي دهندگان از ديگر احزاب متمايز مي سازد؛ هدف آن پرداختن و بررسي به سوالاتي از اين قبيل است: «چرا بايد به شما راي دهم؟» آن هم با پيشنهاد و طرح مختصاتي که با آن راي دهنده [گان] مي تواند با آراي خود حزب را شناسايي و به آن اعتماد کند. افزون بر اين، نيت/ قصد حزب سياسي ايجاد «حس اجتماع» [sense of community] و يک «حس ما» [we-feeling] گونه که در نهايت مي تواند محرک مشارکت سياسي از چشم انداز شهروندان باشد. در اين معنا، هدف احزاب ايجاد يک هويت قدرتمند است که راي دهندگان مي توانند با آن شناسايي شوند. هسته هويت يک حزب مي تواند بر سياست ها، ايدئولوژي ها يا حتي رهبران کاريزماتيک خاص متمرکز باشد.
    نگاه ديگران: آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش نود و ششم
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4332 به تاريخ 30/2/97، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بارآثار ديگري از "گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران"

  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش پاياني
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 12/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و هفتم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 11/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و ششم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 10/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و پنجم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 9/4/97
مشاهده متن    
  آفتاب پرست هاي چشم آبي / بخش صد و بيست و چهارم
گابريلا لازاريديس، جيووانا كامپاني، آني بنونيست و ديگران، دنياي اقتصاد 7/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه ادبيات تعليمي
متن مطالب شماره 41، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است