|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/30: ريسك تحريم ها براي آمريكا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4332 30/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


ريسك تحريم ها براي آمريكا
طراح محدوديت هاي هوشمند تحليل كرد    
    دنياي اقتصاد : بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي به انعکاس سخنراني «ريچارد نفيو» طراح تحريم هاي هوشمند عليه ايران در دولت اوباما پرداخته است. به عقيده مدير برنامه ريزي مرکز جهاني انرژي، مجموعه اي از عوامل شامل تضعيف قدرت سياسي و اقتصادي آمريکا، مقاوم سازي ساختار اقتصادي کشورها در مقابل تحريم و اثر سوء تحريم بر شرکت هاي بزرگ در نهايت باعث تضعيف قدرت تخريب سلاح آمريکايي تحريم و اثر بومرنگي اين سلاح خواهد شد. بنابراين احتمالا در سال هاي آتي شاهد تغيير رويکرد تحريمي آمريکا خواهيم بود. ساير کشورها در اين سناريو چه سياستي بايد در پيش بگيرند؟
    مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي با نگاه به آرا و نظرات يکي از برجسته ترين سياست گذاران تحريم در آمريکا که ادعا مي شود هوشمندترين و هدفمندترين تحريم ها عليه ايران را طراحي کرده است، به بررسي آينده تحريم هاي اقتصادي در جهان پرداخته است. به عقيده «ريچارد نفيو»، مدير توسعه تحريم ها عليه ايران در دوره اوباما «تضعيف جايگاه آمريکا به عنوان قدرت بلامنازع اقتصادي»، «کاهش همراهي ساير کشورها با آمريکا»، «متضرر شدن بسياري از شرکت هاي بزرگ در تحريم هاي آمريکا»، «گسترش سازمان هاي بين المللي»، «مقاوم سازي ساختار اقتصادي ساير کشورها» و «مقابله به مثل از سوي قدرت هاي بزرگ اقتصادي» در نهايت باعث خواهد شد تا در دهه پيش رو رفته رفته از اثرگذاري تحريم هاي اقتصادي کاسته شود. به عقيده مدير مرکز جهاني، سياست گذاري انرژي چه بسا مزيت تحريم ها به عنوان يک راه حل شبه ديپلماتيک براي فشار به ساير کشورها جاي خود را به يک ابزار آسيب زا براي اقتصاد آمريکا بدهد و مزيت نامتقارن آمريکا در تحريم ها را به پاشنه آشيل اقتصاد اين کشور تبديل کند. نظرات طراح شبکه عنکبوتي تحريم ها عليه ايران مي تواند ترسيم کننده ترفندهاي آتي اين کشور براي اعمال فشار اقتصادي به کشورهاي تحت تحريم و نمايانگر مختصات سياست هايي باشد که مي تواند به پايان هژموني سياسي و اقتصادي آمريکا در سالهاي پيش رو بينجامد.
    
    امکان پاتک تحريمي
    مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در آذرماه سال ۱۳۹۴ در گزارشي با عنوان «آينده تحريم هاي اقتصادي در اقتصاد جهاني» به بررسي چکيده اي از نظرات «ريچارد نفيو»، مدير مرکز جهاني سياست گذاري انرژي پرداخته است. اين گزارش در واقع انعکاس سخنان معمار شبکه عنکبوتي تحريم ها عليه ايران در دانشگاه کلمبيا است. نفيو در دوران رياست جمهوري اوباما، گسترش و اعمال تحريم ها بر ايران را مديريت مي کرد. اطلاع از رويکرد و ديدگاه هاي اين سياست گذار مي تواند به عنوان نقشه اي براي شناسايي ترفندهاي آمريکا در محدودسازي ايران مورد استفاده قرار گيرد. به عقيده اين کارشناس برجسته حوزه سياست گذاري، رفته رفته و با پيدايش اقتصادهاي بزرگ جهاني، سياست تحريم هاي آمريکا به تدريج کارآيي خود را از دست خواهد داد و چه بسا ساير اقتصادهاي قدرتمند نيز بتوانند از ابزاري مشابه عليه اقتصاد آمريکا استفاده کنند. به عقيده نفيو بدون به روزرساني تحريم هاي اقتصادي بر اساس هارموني جديد قدرت هاي اقتصادي، مزيت نامتقارن تحريم ها مي تواند به آسيب پذيري نامتقارن اقتصاد آمريکا بدل شود.
    به عقيده نفيو آمريکا در حال ترک جايگاه «قدرت بلامنازع» در اقتصاد جهان است. روندي که همراهي ساير کشورها با سياست هاي تحريمي آمريکا را کاهش خواهد داد. افزون بر اين طي سال هاي اخير بسياري از کشورها به واسطه وجود احتمال تحريم شدن از سوي آمريکا ساختار و آلترناتيوهاي لازم را براي کاهش اثرپذيري اقتصاد خود از تصميمات اتخاذ شده در کاخ سفيد طراحي کرده اند. افزون بر اين تحريم هاي آمريکا طي دوره هاي مختلف نه فقط کشورهاي تحت تحريم بلکه بسياري از شرکت هاي بزرگ را متضرر کرده است. به همين واسطه اين شرکت ها نيز رفته رفته احتمال عدم همراهي شرکت هاي بزرگ با آمريکا را افزايش داده اند. در کنار اين تغييرات شتاب اقتصادي چين نيز رفته رفته به هژموني اقتصادي آمريکا پايان خواهد داد. به عقيده يکي از طراحان اصلي سياست هاي تحريمي آمريکا تا سال ۲۰۲۵ و با برابر شدن توليد ناخالص داخلي چين و آمريکا، نه تنها از قدرت تحريم هاي آمريکا کاسته خواهد شد، بلکه شرايط براي تحريم شرکت هاي بزرگ آمريکايي نيز فراهم خواهد شد.
    
    ريسک فزاينده تحريم براي آمريکا
    طي دهه هاي گذشته آمريکا به عنوان مبتکر تحريم ها، توانسته است از قدرت اقتصادي خود استفاده کرده و يک مزيت نامتقارن و شفاف در زمينه تحريم‎ ها ايجاد کند. اما ريسک اين شيوه شبه ديپلماتيک در اعمال فشار به سيبل هاي تحريمي، براي آمريکا رفته رفته در حال افزايش است. ادعايي که به عقيده نفيو نه اغراق آميز بلکه يک امکان محتمل در آينده است. بنابراين منافع استراتژيک آمريکا اقتضا مي کند که اين کشور در آينده ريسک تحريم ها را براي خود کاهش دهد. يکي از ترفندهاي پيشنهادي براي کاهش ريسک تحريم ها براي آمريکا، کاهش دامنه اثر اين تحريم ها از کل اقتصاد کشور تحت تحريم به شرکت ها، نهادها و بنگاه هاي فعال در زمينه موضوع تحريم است. چنين سياستي از يکسو با تغيير شکل مرسوم تحريم ها اقتصاد آمريکا را از ريسک مقابله به مثل کشورهاي تحريم شده حفظ خواهد کرد و از سوي ديگر تمايل ساير کشورها براي همراهي با آمريکا در جهت اهداف تحريمي را افزايش خواهد داد. معمار شبکه تحريمي عليه ايران در دوره اوباما، براي روشن تر شدن موضوع در اين زمينه به روند تشديد تحريم ها عليه ايران پيش از سال ۲۰۱۵ پرداخته است. اگرچه اين تحريم ها در ابتدا تنها در زمينه همکاري هسته اي با ايران طراحي شده بود اما در نهايت با تحميل تحريم هاي ثانويه حتي شرکت هاي بزرگ خودروسازي نيز امکان همکاري با ايران به عنوان يکي از بازارهاي جذاب آسيا را از دست دادند. در نتيجه فعاليت بسياري از شرکت ها صرفا به خاطر فعاليت هاي تجاري بي زيان خود با ايران متحمل هزينه هايي شد. به همين دليل مي توان انتظار داشت که رفته رفته از همراهي کشورها و شرکت هاي مختلف با تحريم هاي ثانويه کاسته شود. به همين دليل احتمالا سياست گذاران آمريکايي در دهه پيش رو مجبور خواهند بود کمتر از سياست تحريم ثانويه استفاده کنند.
    افزون براين طي سال هاي اخير وابستگي اقتصاد آمريکا به سرمايه گذاري خارجي افزايش يافته است. از سوي ديگر حجم گسترش فعاليت هاي برون مرزي شرکت هاي آمريکايي در عمل باعث تجميع دارايي اين شرکت ها در ساير کشورها و در نتيجه وجود خطر بالقوه و تهديدکننده تحريم شدن شده است. بنابراين رفته رفته اقدامات بازدارنده آمريکا دربردارنده هزينه بيشتري نه تنها براي شرکت هاي بين المللي بلکه براي شرکت هاي آمريکايي نيز خواهد بود. نفيو در ادامه سخنراني خود در رابطه با آثار جانبي تحريم به نمونه اي از اثر اقدامات بازدارنده آمريکا بر تغيير استراتژي شرکت هاي بين المللي پرداخته است. شرکت توتال پس از تحريم روسيه از سوي آمريکا، با وجود اينکه تمايل داشت تامين مالي ۱۵ ميليارد دلاري براي توسعه يک ميدان گازي در روسيه با استفاده از دلار بود، از سرمايه گذاران چيني براي تامين مالي اين پروژه استفاده کرد.
    
    مسير آتي آمريکا در تحريم
    ريچارد نفيو مسير آتي آمريکا در زمينه اعمال تحريم بر ساير کشورها در قالب سه سناريوي احتمالي معرفي کرده است؛ ناديده گرفتن ريسک تحريم ها و ادامه روند موجود، کنار گذاشتن ابزار تحريم و اتخاذ رويکري همه جانبه و کل نگر در تحريم اقتصادي. از آنجايي که ابزار نخست نيازمند سطح ثابت يا فزاينده اي از قدرت سياسي و اقتصادي آمريکا است مي توان انتظار داشت که اين راه حل جاي چنداني در رويکرد آتي آمريکا نداشته باشد. در راه حل دوم نيز کنارگذاشتن کامل يکي از اهرم هاي فشار شبه ديپلماتيک اين کشور به طور کامل دور از ذهن به نظر مي رسد. به عقيده نفيو سياست گذاران آمريکا احتمالا در سال هاي پيش رو از رويکردي کل نگر و همه جانبه مشابه با سومين رويکرد برشمرده شده استفاده خواهند کرد. در اين رويکرد کلي نگرانه (بر خلاف سياست تحريمي اخير آمريکا در قبال ايران) بايد اهداف و مکانيزم تصميم گيري درباره تحريم براي تمامي بازيگران اقتصاد جهاني قابل درک باشد. سياست گذاران آمريکايي در طراحي تحريم ها در آينده احتمالا توجه بيشتري به عدم تناقض منافع خود در کشور تحت تحريم با سياست هاي محدودکننده خواهد داشت. براي مثال بدون شک آمريکا به واسطه وجود برخي منافع در کشور تحت تحريم حاضر به موافقت با برنامه جامع اقدام مشترک يا همان برجام شد، اما بازگشت تحريم ها باعث از بين رفتن کامل اين منفعت ها براي آمريکا خواهد شد. مدير برنامه ريزي مرکز جهاني سياست گذاري انرژي در ادامه با اشاره به يکي از تجربيات انرژي به رويکرد دوگانه و مغرضانه آمريکا در تحريم کردن يا تحريم نکردن کشورهاي مختلف در مورد مساله اي مشترک پرداخته است. به عقيده نفيو، اين رويکرد کج منشانه باعث ايجاد انگاره استفاده از تحريم هاي آمريکا در جهت منافع اقتصادي اين کشور بدون توجه به منافع اقتصادي ساير کشورها شده است. وضعيتي که نمونه اي از آن به روشني در لغو يک جانبه تحريم هايي هسته اي ايران قابل مشاهده است. بنابراين سياست گذاران آمريکايي اگر مي خواهند ساير کشورها را در آينده با تحريم هاي خود همراه کنند نخست بايد در مکانيزمي شفاف ساير کشورها را نسبت به منافع تحريمي آگاه کنند و سپس رويکرد دوگانه در اعمال تحريم بر کشورهاي مختلف را کنار بگذارد.
    نفيو در پايان سخنراني خود در دانشگاه کلمبيا به رويکردي که شرکت هاي آمريکايي مي توانند براي کاهش اثر تحريم هاي احتمالي در آينده مورد استفاده قرار دهند پرداخته است. توصيه هايي که با اندکي تغيير قابل تعميم به ساير کشورها نيز خواهد بود. بر اين اساس شرکت هاي مختلف بايد نسبت به ارزش دهي به متغيير احتمال تحريم در برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت خود اقدام کرده و استراتژي و راهبرد خود را متناسب با اين احتمالات تنظيم کنند. به خصوص کشورهايي مانند ايران که در معرض تحريم قراردارند بايد در قراردادهاي تجاري خود پوشش بيمه اي مخاطرات تحريم را مدنظر قرار دهند. افزون بر اين اقتصادهاي در معرض احتمال تحريم بايد يک رويکرد ساختاري براي پيش بيني و پاسخ به تحريم ها وضع کنند و با کاهش احتمال آسيب پذيري عمليات اصلي خود از تحريم با استفاده از اقداماتي نظير انتقال زنجيره تامين به مرزهاي داخلي کشور احتمال اثرگذاري عميق تحريم بر فعاليت هاي خود را به حداقل برسانند.
    
    ريسك تحريم ها براي آمريكا / طراح محدوديت هاي هوشمند تحليل كرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4332 به تاريخ 30/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 31 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه چشم انداز مديريت مالي و حسابداري
متن مطالب شماره 25، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است