|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/28: افسانه «نوسازي اقتدارگرا»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4404 28/5/97 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


نگاه ديگران 
افسانه «نوسازي اقتدارگرا»
بخش هجدهم

نويسنده: بوبولو و ليليا شوتسووا
مترجم: محمدحسين باقي

برخي دانشمندان چيني در مورد وجود الگوي چيني بدبين هستند؛ درحالي که يک بي ميلي عمومي براي طرح آن به عنوان آلترناتيو توسعه براي ديگر کشورها وجود دارد. محبوبيت فعلي الگوي چين تا حد زيادي برخاسته از بحران مالي جهاني و تاثير بي اعتبارکننده اي است که اين بحران بر هنجارها و ارزش هاي غربي بر جا گذاشت.
    براي بسياري از کشورهاي درحال توسعه و بسياري از کشورهايي که مشتاقانه اين الگو را ترويج کرده اند، مساله اين نيست که الگوي چين «خوب» است زيرا کاپيتاليسم دموکراتيک اجماع واشنگتني شکست خورده است. اگر به اين صورت نگريسته شود، «الگوي چين» به راستي يک «ضدمدل» مي شود: يعني يک رويکرد اقتصادي کمتر منسجم و بيشتر يک ضدحمله در برابر ادعاي بيجا و متکبرانه هنجارها و ارزش هاي جهانشمول غرب.
    درحالي که نظام رهبري درصدد جلا دادن به وجهه و چهره بين المللي چين است اما نگران است که تمرکز بر ارزش ها و هنجارها دنبال کردن اهداف عيني مانند به حداکثر رساندن دسترسي به منابع طبيعي و توسعه بازارهاي صادراتي را فقط دشوار مي سازد. به عنوان يک اصل، چين بر اين باور است که به کشورها ربطي ندارد که به ديگران بگويند چگونه امور داخلي شان را مديريت کنند. سوم، چين نه توسعه يافته است و نه آن قدر مطمئن که قدرت نرم چشمگيري را پياده کند. حزب در تلاش براي مديريت تحول در کشور است؛ چالشي که تا دهه ها دغدغه حزب خواهد بود.
    در نهايت، جذابيت بين المللي چين به نخبگان حاکمش است نه جامعه بزرگ ترش. حتي در آفريقا- که چين به شريک تجاري اصلي در اين قاره و بسياري کشورهاي ديگر تبديل شده- محبوبيت چين وضعيتي ترکيبي و پيچيده دارد. دولت ها قدردان پروژه هاي زيرساختي گسترده و فقدان پيش شرط در برنامه هاي کمکي هستند. اما نفرت مردمي روزافزوني از اقدامات استثمارگرانه شرکت هاي چيني و از دور خارج شدن کسب وکارهاي کوچک محلي وجود دارد. نابودي اجماع واشنگتني و عدم ظهور اجماع چيني بخشي از فرآيند بزرگ تر تعميم زدايي در هنجارها و ارزش ها هستند. ايالات متحده تاکنون تاثيرگذارترين بازيگر جهاني بوده است اما ظرفيتش براي مطيع کردن يا ترغيب ديگران به اراده اش بسيار کاهش يافته است. با اين حال، هيچ قدرت ديگري علاقه اي به پذيرش بار مسووليت اخلاقي ندارد. نتيجه، ورشکستگي هنجاري در جهان است؛ جهاني که در آن مناطق و کشورها بر تفاسير نسبي گرايانه خودشان از ارزش هاي «جهانشمول» اصرار مي ورزند درحالي که تلاش هاي غرب براي بازتاييد جهانشمول گرايي [universalism] در عمل را رد مي کنند.
    
    آيا الگوي توسعه چين پايدار است؟
    همان طور که پيش تر اشاره شد، گرايش مهمي در ميان برخي مفسران غربي در مورد اينکه آيا ظهور چين امري پايدار است يا خير وجود دارد. آنها به پيري سريع جمعيت، عواقب عظيم زيست محيطي رشد نامحدود، فساد گسترده و فراگير و تاثير محدودگرانه دولت بر نوآوري اشاره مي کنند. اين ارزيابي با حس قدرتمند جبرگرايي تاريخي تقويت مي شود: طي ۲۵۰ سالي که از آغاز روشنگري اروپا مي گذرد، موارد و نمونه هاي بسيار معدودي از يک کشور وجود داشته که موفق به شکست پيوند ميان نوسازي و ليبراليزاسيون سياسي شده باشد. در اين صورت، سوال اين است که آيا چين مي تواند به عنوان اولين کشور در دوران پسامدرن تاريخ را بسازد و فرآيند نوسازي را بدون دموکراتيزاسيون اساسي تکميل کند يا خير. در اينجا بايد توجه کنيم که مردمان فروپاشي رژيم کمونيست را از زمان تاسيس جمهوري خلق چين در سال ۱۹۴۹ پيش بيني کرده بودند. براي مثال، سرکوب خشونت بار جنبش اعتراضي تيان آن من به دنبال نشان دادن اين بود که مشروعيت رژيم از ميان رفته و مرگ آن قريب الوقوع است. در عوض، حزب قوي تر شده است. غير از دوره هاي گاه و بيگاهي از مخالفت هاي شديد، تعداد کمي در چين نقش برجسته حزب را در جامعه زيرسوال برده و تعداد کمي به دنبال تغيير سيستميک هستند. مردم خواهان پايان فساد مسري و بي پايان هستند؛ اما شواهد اندکي از فشارهاي جدي وجود دارد که مي تواند حزب کمونيست را وادار به در آغوش کشيدن دموکراسي چندحزبي، حاکميت قانون و دولت پاسخگو کند.
    اما احمقانه است که پتانسيل تغيير اساسي در بلندمدت را ناديده بگيريم. دست کم ۴ چالش اصلي براي تداوم «مشروعيت» و «عمر» حکومت حزب کمونيست وجود دارد. حزب کمونيست چين بر يک تحول و دگرگوني اقتصادي- اجتماعي که در مقياس، سرعت و موفقيت، چشمگير بوده فائق آمده است. با اين حال، چنان که ذکر شد، اين انقلاب متحمل هزينه هاي جدي شده است. در سال هاي اخير، پکن با اتخاذ گام هايي به دنبال پرداختن به برخي از اين مشکلات بوده و بودجه هايي را به سلامت و تحصيل اختصاص داده و اولويت بيشتري به کارآيي و اثربخشي انرژي داده است. اما دهه ها طول خواهد کشيد که اين کشور به يک توسعه متوازن تر دست يابد. حزب در آينده زير فشار عظيمي قرار خواهد گرفت تا اين اهداف را عملياتي سازد و همزمان اتفاقات زيادي پيش رويش خواهد بود تا امور را از مسير خود خارج سازد.
    چين شاهد ظهور يک طبقه متوسط پيچيده تر و جهاني تر است. تاکنون اين طبقه بر اهداف مادي متمرکز بوده که چيزي است شبيه به طبقه متوسط روسيه در اواخر دهه ۹۰ و اوايل دهه ۲۰۰۰. اين احتمالا در يک بازه کوتاه تا ميان مدت خواهد بود، با توجه به اينکه چين هنوز در مراحل آغازين بزرگ ترين رونق و فوران مصرف [consumption boom] خود در تاريخ است. با اين حال، اگر (و زماني که) چين به يک اقتصاد توسعه يافته تبديل شود و ثبات و پيشرفت و رونق مسلم انگاشته شوند، عضو ميانه حال [average member] طبقه متوسط ممکن است از مصرف کننده به شهروند تحول يابد و بيشتر درگير امور سياسي شود. درخواست و دعوت براي مشارکت دموکراتيک واقعي مي تواند مصرانه تر شود و حزب را با انتخاب دشوار ميان سرکوب و ليبراليزاسيون به حال خود رها سازد.
    نگاه ديگران: افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش هجدهم
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4404 به تاريخ 28/5/97، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بارآثار ديگري از "بوبولو و ليليا شوتسووا"

  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش چهل و يكم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش چهلم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 26/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش سي و نهم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 25/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش سي و هشتم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 24/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش سي و هفتم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 22/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كنترل كيفيت
متن مطالب شماره 97، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است