|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/15: ريشه ناكارآمدي و انحراف در نظام مهندسي ساختمان
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4417 15/6/97 > صفحه 7 (مسكن و عمران) > متن
 
 


يادداشت 
ريشه ناكارآمدي و انحراف در نظام مهندسي ساختمان


نويسنده: حامد خانجاني *

ساختمان در روزهاي اخير خبري از سوء مديريت و تخلف مالي در سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران موردتوجه رسانه ها و مردم قرار گرفت. خبري که مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان اعلام کرده از «کشف تخلف مالي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران» حکايت دارد که البته مطابق اعلام اين مسوول وزارت راه و شهرسازي، بعد از پيگيري، مبلغ به حساب سازمان بازگشت داده شده است.
    سازمان نظام مهندسي ساختمان يک نهاد غيرانتفاعي و غيردولتي است که به منظور تامين مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود تشکيل شده و طبق قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان وظايف محوري نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقاي دانش، دفاع از حيثيت اجتماعي، تشويق فعاليت هاي ارزشمند اعضا و همچنين تعقيب متخلفان از ايشان را بر عهده دارد. اين سازمان از ابتداي تاسيس در سال ۱۳۷۲ با مسائلي روبه رو بوده که موجب بروز ناکارآمدي و انحراف در آن شده است. موضوع تخلف مالي چند ميليارد توماني که اخيرا کشف شده با ارقام مختلف در دوره هاي دوم و ششم نيز مطرح بوده است. ريشه ناکارآمدي و انحراف اين سازمان از اهداف که در ساير نهادهاي تخصصي هم کم و بيش قابل تشخيص است در سه عامل اصلي ضعف فرهنگ اعضا و ارکان تشکيل دهنده، ضعف در تنظيم و تشکيل قوانين و ساختارها و ضعف در نظارت بر عملکرد توسط نهادهاي رسمي و نظارت عمومي جامعه نهفته است.
    به نظر مي رسد به لحاظ تاريخي بسياري از ما فاقد توانايي ايجاد اشتراک و اتفاق نظر براي تعريف و انسجام در عمل براي تحقق اهداف مشترک هستيم. اين موضوع با تحقيق و به تکرار در کتب و مقالات جامعه شناسان ذکر شده است. قوانين و مقررات به ضرورت در کشور ما تدوين و تصويب مي شود، ولي عدم درک اين ضرورت توسط عموم، قوانين و مقررات موضوعه را فاقد کاربري و اثرگذاري لازم جلوه مي دهد. نهادها و سازمان ها در کشور ما تشکيل و اهداف مربوطه تعريف مي شود، ولي اجماع عمومي براي پيگيري و تحقق اهداف صورت نمي گيرد. قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان از جمله اين قوانين و سازمان ها هستند. در حالي که ماده ۲ قانون مذکور اهداف و خط مشي را تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در معماري و شهرسازي، تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در ساختمان و شهرسازي، تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در کشور و موارد متعالي ديگري از اين دست مطرح مي کند، امروز با گذشت بيش از ۲۰ سال از تصويب قانون و تشکيل سازمان مورد بحث کمتر نشاني از تحقق يا حتي تقريب به اهداف قابل مشاهده است.
    مساله بعدي ضعف در تنظيم قوانين و تشکيلات سازماني است. ابهام در قوانين و اختلاف ميان قوانين و آيين نامه هاي اجرايي مشکل ديگري است که موجب بروز ناکارآمدي و انحراف در وظايف سازماني مي شود. اين مساله خود از عدم اشتراک در فهم مباني و عدم به کارگيري روش هاي موثر قانون گذاري ريشه مي گيرد.
    در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ موارد متعددي از ابهام و اختلاف در متن ديده مي شود. نسبت و ارتباط «سازمان نظام مهندسي ساختمان» با «نظام مهندسي ساختمان»، اختلاط در مسووليت کنترل ساختمان ميان شهرداري و سازمان نظام مهندسي و واگذاري وظايف توامان صنفي و حرفه اي به سازمان مذکور از جمله اين موارد است. اختلاف در متن آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسي که با تاخير ۹ ساله از تصويب قانون در سال ۱۳۸۳ به تصويب هيات دولت رسيده و در اوايل اين دهه توسط هيات مديره وقت سازمان تهران اجرايي مي شود موجب بسياري از مشکلات فعلي است. در حالي که عنوان شد اين سازمان به تصريح قانون نهادي غيرانتفاعي و غيردولتي است که براي انتظام امور مهندسان تشکيل شده، با اجراي آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ ضمن پذيرش و انجام مسووليت اجرايي در فرآيند صدور پروانه ساختماني، دريافت حق الزحمه هاي نظارت اعضا از مالکان، تشکيل صف مهندسان متقاضي نظارت و توزيع کار بين ايشان در نقش يک بنگاه اقتصادي ظاهر شده، به منابع مالي کلاني دست يافته است. در صورتي که ساختار و مراتب اداري آن براي انجام فعاليت اقتصادي تعريف و تشکيل نشده است.
    مساله سوم ضعف نظارت بر عملکرد سازمان ها توسط نهادهاي رسمي و نظارت عمومي توسط جامعه است. همانطور که مطرح شد اختلاف در فهم مباني و درک ضرورت ها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازي به عنوان مسوول توسعه کيفي صنعت ساختمان که هم مسووليت تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و نظارت عاليه بر اجراي آنها را بر عهده دارد و هم مجاز به بررسي عملکرد سازمان نظام مهندسي است، در دولت هاي مختلف رويکردهاي متفاوتي به اين سازمان داشته باشد. همچنين همسوشدن و گره خوردن منافع اشخاص در نهادهاي نظارتي و اجرايي عامل ناکارآمدي و فساد در انجام وظايف سازماني است. تا پيش از هيات مديره دوره هفتم در سال ۱۳۹۴ حضور مسوولان و کارمندان شهرداري و وزارت راه و شهرسازي در هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان مجاز و ميسر بود که با ابلاغيه وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم از اشتغال افراد در سياستگذاري، اجرا و نظارت بر قوانين در ساخت و ساز جلوگيري به عمل آمد.
    آنچه عنوان مي شود فساد سابقه تاريخي دارد، با تعريف فساد مبني بر پيگيري انتفاع شخصي وقتي که شخص براي تامين انتفاع جمع مسووليت دارد، قابل درک و دريافت است. ضعف نظارت عمومي جامعه بر عملکرد نهادها مساله مهم ديگري است که زمينه هاي انحراف را فراهم مي کند. سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران به رغم عضويت ۱۲۰ هزار نفر، مشارکت بسيار پاييني را در انتخابات هيات مديره تجربه مي کند. در دوره ششم انتخابات که در سال ۹۱ برگزار شد سطح مشارکت اعضا با حدود ۷۰ هزار عضو ۱۴ درصد و دوره هفتم در سال ۹۴ با بيش از ۱۰۰ هزار عضو ۸ درصد (هر دو انتخابات حدود ۹۰۰۰ نفر) اعلام شد. مجامع اين سازمان در سنوات گذشته با حداکثر ۱۵۰۰ نفر (حدود يک درصد اعضا) برگزار شده است. اين قضيه قابل تحقيق است که هرچه ميزان مشارکت اعضا در انتخابات، مجامع و تحولات سازمان کاهش يافته، ميزان انحراف و سوء استفاده افزايش يافته است.
    
    *عضو سازمان نظام مهندسييادداشت: ريشه ناکارآمدي و انحراف در نظام مهندسي ساختمان
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4417 به تاريخ 15/6/97، صفحه 7 (مسكن و عمران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بارآثار ديگري از "حامد خانجاني "

  انگاره هاي اشتباه از سازمان نظام مهندسي ساختمان
حامد خانجاني *، دنياي اقتصاد 21/6/97
مشاهده متن    
  ۵ مانع توفيق نظام مهندسي ساختمان
حامد خانجاني *، دنياي اقتصاد 28/5/97
مشاهده متن    
  پرسش از دستاوردهاي نظام مهندسي
حامد خانجاني *، دنياي اقتصاد 11/5/97
مشاهده متن    
  زيان بي تفاوتي به انتخابات نظام مهندسي
حامد خانجاني*، دنياي اقتصاد 17/4/97
مشاهده متن    
  «مهندس» و «مهندس نما»
حامد خانجاني *، دنياي اقتصاد 9/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات برنامه درسي
متن مطالب شماره 52، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است