|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت97/6/21: خبر
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9437
سه شنبه 30 بهمن 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9310 21/6/97 > صفحه 10 (اجتماعي) > متن
 
      


خبروزيربهداشت: پليس و دستگاه قضائي با محتكران دارو برخورد كنند
    وزيربهداشت، برخورد با احتكاركنندگان دارو را وظيفه نيروي انتظامي ودستگاه قضائي دانست وگفت: پليس ودستگاه قضائي با محتكران داروبرخورد كنند.به گزارش مهر، دكتر سيدحسن هاشمي درواكنش به احتكاراحتمالي دارو وتجهيزات پزشكي درانبارهاي غيرمجاز، اظهارداشت: ممكن است متخلفيني در داروخانه ومكان هاي ديگر، مبادرت به احتكار دارو وتجهيزات پزشكي كنند كه با آنها برخورد قانوني خواهد شد.هاشمي با تاكيد براينكه وظيفه وزارت بهداشت مراقبت ازاصالت دارو وعدم افزايش قيمت آنهاست، افزود: تصور مي كنم درحوزه احتكاردارو وتجهيزات پزشكي، مسئوليت با سايردستگاه ها است وچنانچه درزمينه احتكار دارو وتجهيزات پزشكي احتكاري صورت گيرد، برخورد با متخلفين اين حوزه برعهده نيروي انتظامي ودستگاه قضائي است. البته وزارت بهداشت، شركت هاي دريافت كننده ارز و وارد كننده وداروخانه ها را درصورت تخلف در زمينه احتكاردارو وتجهيزات پزشكي ازبسياري ازامتيازات محروم خواهد كرد.وزيربهداشت ابرازاميدواري كرد كه درحوزه سلامت هيچ گونه تخلفي صورت نگيرد؛ چراكه تخلف به ويژه درحوزه دارو وتجهيزات پزشكي ازنظرافكارعمومي قابل قبول نيست زيرا با جان انسان ها سروكاردارد.هاشمي خاطرنشان كرد: خوشبختانه تا جايي كه اطلاع دارم وديده ايم تخلفات ازاين قبيل موارد بسيارنادربوده واميدواريم شاهد تخلفي دراين حوزه نباشيم.
    
    
    فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد: مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادي
    فرمانده نيروي انتظامي گفت: ناجا با كمك دولت وقوه قضائيه براي ايجاد امنيت درحوزه اقتصاد ومعيشت مردم ازطريق مبارزه بي امان با مفسدان اقتصادي، احتكارگران وناامن كنندگان فضاي كسب وكاروتوليد دركشوربا اراده راسخ وتلاش خستگي ناپذيرعمل مي كند.به گزارش ايسنا، سردارحسين اشتري درمراسم دانش آموختگي دانشگاه علوم انتظامي امين ، اظهاركرد: نيروي انتظامي به دورازهرگونه هياهو وفضاسازي و با سعه صدربا ناامني هاي اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي و با ناامن كنندگان فضاي عمومي جامعه مبارزه بي امان و قاطع مي كند.وي افزود: درشرايط كنوني كه استكبار جهاني با كمك ايادي منطقه اي وداخلي خود با اعمال فشاروايجاد جو رواني سعي درالقاي ناكارآمدي نظام اسلامي وايجاد ناآرامي دركشور را دارد، نيروي انتظامي با هدايت هاي مدبرانه فرمانده شجاع ورهبر فرزانه خود با حضورمقتدرانه درهمه عرصه ها به دنبال ايجاد امنيتي شايسته ايران اسلامي است.فرمانده نيروي انتظامي درادامه اظهاركرد:درون سازمان نيزبرآنيم با اتكا به ايمان، اقتدار، زحمت وهوشمندي ضمن ارتقاي روحيه معنوي به منزلت ومعيشت، صيانت كاركنان ازآسيب هاي شغلي، توسعه آموزش هاي تخصصي وحرفه اي ومهارت هاي اجتماعي نيروي خود توجهي ويژه كنيم وبرآمادگي وتوان عملياتي نيروها بيفزاييم.
    
    
    معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران خبرداد : وجود بيش از دوهزارمعلول مجهول الهويه دراستان تهران
    معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران ازوجود ۷هزارمعلول يارانه بگيردراين استان خبرداد وگفت: ازاين تعداد بيش از۲ هزارو۸۴۰ نفرمجهول الهويه هستند.پرستومنصوري در گفت و گوبا فارس، گفت: تعداد معلولان تحت پوشش استان تهران بيش از۱۷۰ هزارنفراست كه در نوع جسمي - حركتي حدود ۶۰ هزار، ذهني بيش از۴۱ هزار، بينايي۱۴ هزار، شنوايي۲۲ هزار، اعصاب وروان ۹هزاروصوت وگفتار بيش از۲ هزارنفررا شامل مي شود. وي ادامه داد: تعداد مراكزشبانه روزي۱۴۲مركزاست ومراكزي كه به صورت روزانه، ويزيت درمنزل ومراقبت درمنزل كه شامل خدمات مبتني برخانواده مي شود۱۱۷ مركزاست. منصوري گفت: تعداد يارانه بگيران مراكز شبانه روزي استان تهران۷ هزارنفراست كه از اين تعداد ۲ هزار و ۸۴۱ نفر مجهول الهويه هستند. معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران گفت: تعداد يارانه بگيران مراكز روزانه توانبخشي نيزبيش از۵ هزارو۲۴۰ نفراست، اين در حالي است كه تعداد مستمري بگيران كه شامل معلولان، سالمندان وبيماران مزمن رواني مي شود۴۴ هزارو۲۳۲ نفرگزارش شده است.
    
    
    ازسوي ديوان محاسبات؛ غيرقانوني شدن اخذ آبونمان تلفن به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد
    معاونت حقوقي، مجلس وتفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور موضوع غيرقانوني شدن اخذ آبونمان تلفن را به تمامي دستگاه هاي اجرايي كشورابلاغ كرد.به گزارش فارس، دربخشنامه معاونت حقوقي، مجلس و تفريق بودجه ديوان محاسبات كشور به تمامي دستگاه هاي اجرايي آمده است: نظربه اينكه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حسب شكايت ديوان محاسبات كشور، طي دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ راي به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاريخ صدورمصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمراردريافت وپرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب۱۳۸۰ ممنوع مي باشد. مضافاً ضروري است دستگاه هاي اجرايي اقدامات قانوني لازم را براي اجراي مفاد ماده (۱۳) قانون تشكيلات وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري معمول دارند.
    
    
    بازگشايي ادامه بزرگراه صياد شيرازي به ارتش از ابتداي مهر
    شهردارمنطقه يك اعلام كرد: ادامه مسيربزرگراه صياد شيرازي به بزرگراه ارتش با هدف سهولت درتردد وسايل نقليه و
    روان سازي ترافيكي درآستانه بازگشايي مدارس، هفته اول مهرماه بازگشايي مي شود.به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، حبيب اله تاجيك اسماعيلي درجلسه ستاد هماهنگي استقبال ازمهر، افزود: اين مسيرازمحورهاي شرياني درجه اول منطقه يك است كه ازانتهاي بزرگراه شهيد صياد شيرازي تا بلوارشهيد اوشاني به طول۱۸۰۰ متروعرض۳۵ مترادامه ودرانتها به بزرگراه ارتش متصل مي شود وترافيك محله هاي اراج، ازگل وشمال شرق تهران را بهبود مي بخشد.وي همچنين اتخاذ تدابيرترافيكي براي روان سازي تردد وسايل نقليه درمهرماه را وظيفه همه ارگان هاي مربوطه دانست وگفت: درمهرماه حجم ترافيكي معابرافزايش مي يابد كه بايد تدابيرلازم ازجمله نصب تابلوها وعلايم راهنمايي ورانندگي، اجراي طرح هاي يكطرفه يا دوطرفه كردن معابر، استقرارپليس راهوردرسطح شهربه خصوص درنقاط پرترافيك و... اجرا شود.
    خبر
    


 روزنامه رسالت، شماره 9310 به تاريخ 21/6/97، صفحه 10 (اجتماعي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله روانشناسي و روانپزشكي شناخت
متن مطالب شماره 6 (پياپي 506)، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است