|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/6/21: افزايش وابستگي به پول پرقدرت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4588
دو شنبه 2 ارديبهشت 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4422 21/6/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


افزايش وابستگي به پول پرقدرت
رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي شدت گرفت


دنياي اقتصاد : ميزان بدهي هاي بانک ها به بانک مرکزي در يک سال منتهي به تيرماه ۴/ ۳۶ درصد رشد داشته است. ميانگين روزانه بدهي بانک ها به بانک مرکزي از ۸۶ ميليارد تومان در فصل بهار به ۲۴۶ ميليارد تومان در ابتداي تابستان رسيده است. بدهي بانک ها، به عنوان يکي از اجزاي پايه پولي محسوب مي شود و در سال هاي اخير، وابستگي را براي چاپ پول پر قدرت افزايش داده است. مطابق بررسي ها، «بدهي بانک هاي خصوصي و موسسات اعتباري» روند رو به رشدي داشته و اضافه برداشت هاي اين گروه بانکي، باعث شده که بدهي کل بانک ها به بانک مرکزي تشديد شود.
    بررسي گزارش بانک مرکزي از بدهي هاي بانک ها به بانک مرکزي نشان از رشد ۴/ ۳۶ درصدي در تيرماه سال جاري به نسبت تيرماه سال گذشته است. براساس گزارش بانک مرکزي بدهي بانک ها به بانک مرکزي در تيرماه به سطح ۱/ ۱۴۷ هزار ميليارد تومان رسيده است که به نسبت خردادماه با ۴/ ۷ هزار ميليارد تومان افزايش مواجه بوده است. اين افزايش رشد ماهانه ۵ درصدي را رقم زده است و نشان مي دهد بانک ها در تيرماه سال جاري روزانه ۲۴۶ ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکارتر مي شوند. حال آنکه ميانگين بدهي بانک ها به بانک مرکزي در فصل بهار سال جاري روزانه حدود ۸۶ ميليارد تومان بوده است. در واقع در تيرماه بدهي بانک ها با رشد ۲۸۸ درصدي به نسبت ميانگين فصل بهار مواجه بوده است. بدهي بانک ها به دو شکل خط اعتباري بانک مرکزي و اضافه برداشت ها نمود پيدا مي کند که در هر دو صورت اثر افزايشي بر پايه پولي يا پول پرقدرت دارد و مي توان آن را منبع تغذيه پايه پولي دانست. در تيرماه سال جاري به دليل تسريع خروج منابع مدت دار بانک ها و اعمال سياست هاي تکليفي، ميزان بدهي بانک ها به بانک مرکزي رشد کرده است. آمار پولي و بانکي بانک مرکزي کشور در تيرماه نشان مي دهد که بدهي بانک ها به بانک مرکزي به سطح ۱/ ۱۴۷ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان بدهي بانک ها که از خطوط اعتباري تخصيص داده شده توسط بانک مرکزي و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي تشکيل شده است، به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۴/ ۳۶ درصدي را تجربه کرده است. بررسي آمار بانک مرکزي نشان مي دهد که از اسفندماه سال گذشته بدهي هاي بانک ها به بانک مرکزي رشد قابل توجهي پيدا کرده است. براساس آمار ميزان بدهي بانک ها از بانک مرکزي در اسفندماه سال گذشته ۱۳۲ هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه ۱۳ درصد رشد را تجربه کرده است. رشد نقطه به نقطه بدهي بانک ها به بانک مرکزي نيز در اسفندماه ۴/ ۳۲ درصد بوده است. اين روند در فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه نيز تکرار شده است و رشد نقطه به نقطه بدهي هاي بانک ها به بانک مرکزي در اين ماه ها به ترتيب ۳/ ۳۲ درصد، ۴/ ۳۴ درصد، ۸/ ۳۷ درصد و ۴/ ۳۶ درصد بوده و در واقع ميزان بدهي بانک ها به بانک مرکزي از حدود ۷/ ۱۳۳ هزار ميليارد تومان در فروردين ماه به ۱/ ۱۴۷ هزار ميليارد تومان در تيرماه رسيده است.
    
    حساب روزانه بانک ها با بانک مرکزي
    آمار بانک مرکزي نشان مي دهد در پايان فصل بهار ميزان بدهي بانک ها به بانک مرکزي در حدود ۷/ ۱۳۹ هزار ميليارد توماني بوده است که به نسبت اسفندماه سال گذشته رشد ۷/ ۷ هزار ميليارد تومان داشته است. اگرچه در فروردين ماه بانک ها حدودا به مدت دو هفته نيمه تعطيل هستند، با در نظر گرفتن ۹۰ روز کاري در يک فصل مي توان به اين نتيجه رسيد که تا پايان فصل بهار روزانه بانک هاي کشور ۸۵ ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهي داشته اند. اما نکته قابل توجه اين است که در تيرماه ميانگين بدهي روزانه بانک ها به شدت افزايش پيدا کرده است. در تيرماه سال جاري بدهي بانک ها حدود ۱/ ۱۴۷ هزار ميليارد تومان گزارش شده که به نسبت خردادماه حدودا ۴/ ۷ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. با تقسيم اين عدد بر ۳۰ مي توان ميانگين بدهي روزانه بانک ها به بانک مرکزي را به طور تقريبي محاسبه کرد. محاسبات نشان مي دهد که بدهي بانک ها به بانک مرکزي در تيرماه روزانه ۲۴۶ ميليارد تومان بوده که بيش از ۲۸۸ درصد نسبت به ميانگين سه ماه قبل خود افزايش داشته است. از سوي ديگر، در گزارش بانک مرکزي بانک هاي کشور به سه گروه کلي بانک هاي تجاري، بانک هاي تخصصي و بانک ها و موسسات اعتباري غيردولتي تقسيم شده اند که آمار بدهکاري هر کدام از اين گروه ها به بانک مرکزي به طور جداگانه منتشر مي شود. اين موضوع نشان مي دهد که رشد بدهي بانک ها به يک شکل نبوده است.
    
    افت بدهي بانک هاي تجاري
    بررسي روند بدهي هاي بانک هاي تجاري به بانک مرکزي نشان از کاهش رشد نقطه به نقطه بدهي اين بانک ها در سال هاي گذشته مي دهد. آمارها نشان مي دهد که بدهي بانک هاي تجاري به بانک مرکزي در تيرماه سال جاري به حدود ۶/ ۴ هزار ميليارد تومان رسيده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش ۸/ ۴۱ درصدي داشته است. در واقع بررسي بدهي بانک هاي تجاري از سال ۹۵ تا تيرماه سال ۹۷ حاکي از کاهش بدهکاري اين بانک ها به بانک مرکزي است. بانک هاي تجاري در فروردين ماه سال ۹۵ حدود ۶/ ۱۸ هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکار بوده اند که در مدت ۲۸ ماه به ۶/ ۴ هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرده است. در تيرماه سال جاري، بدهي بانک هاي تجاري به نسبت خردادماه نيز با افت ۳۰ درصدي همراه بوده است. بدهي اين بانک ها از بانک مرکزي در خردادماه حدود ۶/ ۶ هزار ميليارد تومان بوده است که در مدت يک ماه حدود ۲ هزار ميليارد تومان آن تصفيه شده است.
    
    کاهش بدهکاري بانک هاي تخصصي
    آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد که تيرماه سال جاري بانک هاي تخصصي حدود ۵/ ۴۵ هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکار هستند. اين ميزان بدهکاري در تيرماه به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۹/ ۹ درصد کاهش داشته است. بررسي روند بدهکاري اين گروه بانک ها از ابتداي سال ۹۵ نيز حاکي از کاهش بدهکاري است. بدهي اين گروه بانکي در فروردين ماه سال ۹۵ حدود ۵/ ۵۶ هزار ميليارد تومان بوده است که تا پايان سال ۹۵ به حدود ۴/ ۴۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. پس از آن در فروردين ماه ۹۶ ميزان بدهي هاي بانک هاي تخصصي به بانک مرکزي حدود ۵/ ۴۸ هزار ميليارد تومان گزارش شده است که به نسبت مدت مشابه سال قبل حدودا ۱/ ۱۴ درصد کاهش داشته است. روند کاهشي بدهکاري اين گروه بانکي در نيمه دوم سال ۹۶ شدت مي گيرد؛ به طوري که رشد نقطه به نقطه آن در دي ماه ۹۶ حدودا منفي ۴/ ۲۷ درصد بوده است. اما از بهمن ماه از شدت کاهش رشد آن کاسته شده و به سطح ۲/ ۴۷ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين روند در چهار ماه ابتدايي سال جاري نيز تکرار شده و رشد نقطه به نقطه بدهي بانک هاي تخصصي از بانک مرکزي به ترتيب منفي ۶/ ۳ درصد در فروردين ماه، منفي ۵/ ۶ درصد در ارديبهشت ماه و منفي ۲/ ۱۰ درصد در خردادماه بوده است.
    
    رشد اضافه برداشت بانک هاي غيردولتي
    آمار بانک مرکزي از بدهي هاي بانک هاي غيردولتي و موسسات اعتباري به بانک مرکزي نشان مي دهد که اين رقم به حدود ۹/ ۹۶ هزار ميليارد تومان رسيده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۲/ ۹۶ درصد افزايش داشته است. بررسي روند بدهکاري بانک هاي غيردولتي به بانک مرکزي نشان مي دهد که از سال ۹۵ تا تيرماه سال جاري (۲۸ ماه) تنها در يک ماه رشد نقطه به نقطه بدهي ها ۱/ ۱درصد بوده و در ساير ماه ها با رشد چشمگيري افزايش پيدا کرده است. براساس آمار رسمي منتشرشده ميزان بدهکاري بانک هاي خصوصي و موسسات اعتباري به بانک مرکزي در فروردين ماه سال ۹۵، حدود ۱/ ۱۳ هزار ميليارد تومان بوده است. اين رقم در پايان سال ۹۵ به حدود ۲/ ۳۸ هزار ميليارد تومان رسيده يعني حدودا سه برابر شده است. آمارها نشان مي دهد که رقم بدهکاري آنها به بانک مرکزي در اسفندماه ۹۶ با رشد ۱۱۰ درصدي به نسبت اسفندماه سال ۹۵، به حدود ۳/ ۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. ميزان بدهکاري بانک هاي غيردولتي و موسسات اعتباري به بانک مرکزي در فروردين ماه سال جاري رشد ماهانه ۳ درصدي را تجربه کرد و به سطح ۶/ ۸۲ هزار ميليارد تومان رسيد. رشد مثبت ماهانه بدهي هاي بانک هاي خصوصي در ارديبهشت ماه، خرداد و تيرماه نيز ادامه پيدا کرده و به ترتيب رشد ۴ درصدي، ۲ درصدي و ۱۱ درصدي را ثبت کرده است.
    
    

    
    افزايش وابستگي به پول پرقدرت / رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي شدت گرفت
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4422 به تاريخ 21/6/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 41 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات دندانپزشكي
شماره 3 (پياپي 63)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است