|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/28: يخ زدايي از صدور جواز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4452 28/7/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


يخ زدايي از صدور جواز
كارنامه نيمه تابستان در 16 زيرگروه بررسي شد


دنياي اقتصاد : روند سرمايه گذاري در بنگاه هاي صنعتي در نيمه تابستان سال جاري از افزايش گرايش سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در طرح هاي صنعتي حكايت دارد؛ رشدي كه با بازگشت تحريم هاي بين المللي برخي از فرضيات پيش بيني شده براي عقبگرد سرمايه گذاران با بازگشت تحريم ها را رد كرد. براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسي براي 2 هزار و 193 فقره پروانه بهره برداري صادره بيش از 304 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفته است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي بيش از 168 درصد داشته است. رشد سرمايه گذاري صنعتي بيانگر آن است كه با وجود بازگشت تحريم ها سرمايه گذاران همچنان به سرمايه گذاري در بنگاه هاي توليدي اميدوارند و اين روند را در ميان جوازهاي تاسيس صادره نيز مي توان مشاهده كرد.

از سوي ديگر شرح حال صدور جوازهاي صادره در ميان هفت گروه و 16 زيربخش اين گروه ها در نيمه تابستان سال جاري نيز از يخ زدايي در صدور مجوزها در نيمه تابستان سال جاري حكايت دارد. براساس آمار اعلام شده از مجموع 16 زيربخش در مدت زمان مورد بررسي در مجموع 8 زيرگروه نيمه تابستان سال جاري را با رشد صدور جواز پشت سرگذاشتند و گروه پروانه بهره برداري نيز در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد تغييري را ثبت نكرده است. آمار اعلام شده بيانگر آن است كه در نيمه تابستان سال جاري در مجموع 8 هزار و 851 فقره جواز تاسيس براي متقاضيان صادر شده كه در مقايسه با 7 هزار و 386 فقره جواز تاسيس صادره در مدت مشابه سال قبل رشدي نزديك به 20 درصد را ثبت كرده است. براي اين تعداد جواز تاسيس بيش از 793 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري پيش بيني شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشدي 5/ 32 درصدي را داشته است، براي اين تعداد جواز همچنين 205 هزار و 26 نفر شغل پيش بيني شده كه در مقايسه با سال گذشته رشد بيش از 21 درصدي صورت گرفته است.

روند مقايسه اي پروانه بهره برداري صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز بيانگر آن است كه در مدت زمان مورد بررسي در مجموع 2 هزار و 193 فقره پروانه بهره برداري در كشور صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد تغييري نداشته است، اما به لحاظ سرمايه گذاري نسبت به مدت مشابه سال قبل روند سرمايه گذاري رشد بيش از 168درصدي را تجربه كرده كه براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش قابل توجهي از رشد صورت گرفته در سرمايه گذاري پروانه هاي صادره به بهره برداري «نفت ستاره خليج فارس» با سرمايه گذاري بالغ بر 190 هزار ميليارد ريال باز مي گردد. براي پروانه هاي بهره برداري صادره در مدت زمان مورد بررسي در مجموع 41 هزار و 969 نفر شغل نيز در نظر گرفته شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدي بيش از 15 درصد داشته است.

ساير گروه ها

علاوه بر گروه هاي مذكور و براساس آمار اعلام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسي در بخش معدن نيز از ميان سه زيرگروه «پروانه اكتشاف، گواهي كشف و پروانه بهره برداري» تنها پروانه اكتشاف نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد 13 درصدي را ثبت كرده و ساير زيربخش هاي اين گروه افت داشته اند.

براساس داده هاي آماري در نيمه تابستان سال جاري در مجموع 418 فقره «پروانه اكتشاف» صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال 96 كه 370 فقره پروانه اكتشاف صادر شده بود رشد 13 درصدي براي اين زيرگروه ثبت شد. رشد ثبت شده براي پروانه اكتشاف در حالي است كه در دو بخش «گواهي كشف» و «پروانه بهره برداري» معدني ها افت صدور جواز را در مدت زمان مورد بررسي نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده اند. ارزيابي ها نشان مي دهد در نيمه تابستان سال جاري و در بخش گواهي كشف، 179 فقره گواهي اكتشاف صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزديك به 10 درصدي را تجربه كرده و سرمايه محقق شده براي اين بخش نيز افت 5/ 3درصدي داشته است.

در بخش پروانه بهره برداري معدني نيز 236 فقره پروانه ثبت شده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، افت نزديك به 20 درصد داشته است. مجموع پروانه هاي معدني صادره در مدت مشابه سال قبل برابر با 295 فقره بوده است. اشتغال محقق شده براي اين گروه نيز در اين مدت افت 14 درصدي را ثبت كرده، براساس آمار اعلام شده براي اين گروه در مدت زمان مورد بررسي اشتغال هزار و 936 نفري صورت گرفته، اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل اشتغال محقق شده براي اين بخش برابر با 2 هزار و 250 نفر بود.

همچنين داده هاي آماري نشان مي دهد در بخش «پروانه هاي صنفي» در مدت زمان مورد بررسي در مجموع 154هزار و 370 فقره پروانه ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افت نزديك به 4 درصدي را به ثبت رسانده است. صدور پروانه هاي صنفي در مدت مشابه سال قبل برابر با 148 هزار و 667 فقره بوده است. در گروه «تجارت خارجي» نيز آمارها حكايت از روند منفي صدور «كارت هاي بازرگاني» دارد.  براساس ارزيابي ها در مدت زمان مورد بررسي، 2 هزار و 999 فقره كارت بازرگاني براي تجار ايراني صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افت نزديك به 4درصدي روبه رو شده است، در مدت مشابه سال قبل سه هزار و 110 فقره كارت بازرگاني براي متقاضيان صادر شده بود.

«تجارت الكترونيك» يكي ديگر از هفت گروه مورد بررسي در جداول آماري وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه در هر دو زيربخش «گواهي امضاي الكترونيكي» و «نماد الكترونيكي» روند رو به رشدي را طي كرده است. در نيمه تابستان سال جاري صدور «گواهي امضاي الكترونيكي» معادل 41 هزار و 686 فقره و صدور «نماد الكترونيكي» معادل 6 هزار و 589 فقره بوده است كه به ترتيب نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزديك به 65 درصد و رشد نزديك به 35 درصد را ثبت كرده اند. ششمين گروه مورد بررسي بخش صدور جواز «نرم افزار» است. در اين گروه كه زيرشاخه اي به نام «پروانه بهره برداري نرم افزار» جاي گرفته است، روند صدور مجوزها براي اين زيرگروه نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت از آن دارد كه صدور جواز رشد نزديك به 67 درصدي را تجربه كرده است.

در اين مدت در مجموع پنج فقره جواز براي متقاضايان صادر شده است، مجموع جواز صادر شده براي اين بخش در سال گذشته سه فقره بوده است. هفتمين گروه مورد بررسي بخش صدور جواز «پژوهش، فني و مهندسي، تحقيق و توسعه» است كه خود 6 زيرشاخه دارد. در زيرشاخه نخست كه «جواز خدمات فني و مهندسي» جانمايي شده در مدت زمان مورد بررسي 104 فقره جواز صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت بيش از 25 درصدي داشته است مجموع جواز صادر شده براي اين بخش در سال گذشته برابر با 139 فقره بوده است. همچنين تعداد «پروانه فني و مهندسي» در مدت زمان مذكور 72 فقره بوده كه در مقايسه با مدت زمان مشابه سال 96، با رشد 44 درصدي همراه بوده است. سال گذشته در مجموع 50 فقره جواز براي اين بخش صادر شده بود.

آمارها همچنين نشان مي دهد در زيرشاخه «جواز تاسيس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني» نيز 4 فقره جواز ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت 5/ 76 درصدي داشته است. جوازهاي صادره براي اين زيرگروه در سال گذشته برابر با 17 فقره ثبت شده است. «جواز تاسيس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني» نيز در مدت زمان مورد بررسي 4 فقره بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 96، افتي 5/ 76 درصدي داشته است در مدت مشابه سال قبل در مجموع 17 فقره جواز براي اين بخش صادر شده است.

همچنين بررسي ها نشان مي دهد در زيرشاخه «گواهي تحقيق و توسعه» نيز در نيمه تابستان سال جاري در مجموع 35 فقره جواز صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افتي بيش از 70 درصد داشته است. مجموع جوازهاي صادره براي اين گروه در سال گذشته برابر با 118 فقره ثبت شده است. اما روند صدور مجوز در زيرگروه «پروانه تحقيق و توسعه» نيز از رشد بيش از 42 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت دارد مجموع جوازهاي صادره براي اين گروه در سال گذشته برابر با 45 فقره بوده است.

يخ زدايي از صدور جواز


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4452 به تاريخ 28/7/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
متن مطالب شماره 1 (پياپي 701)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است