|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/7/28: متن بيانيه آبان و تير مقايسه شد: تكرار توصيه ها، آهنگ تند
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4452 28/7/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


متن بيانيه آبان و تير مقايسه شد: تكرار توصيه ها، آهنگ تندبررسي متن دقيق دو بيانيه اخير گروه ويژه اقدام مالي(FATF) در مورد ايران مي تواند تفاوت ها و شباهت هاي آنها را نشان دهد تا سير تصميم گيري آنها روشن شود. از اين رو «دنياي اقتصاد» به ترجمه اين دو بيانيه پرداخته است. بيانيه اول مربوط به نشست تير ماه FATF و بيانيه دوم مربوط به نشست اخير اين نهاد است كه در هفته گذشته برگزار شد. نكته مشترك دو بيانيه، توصيه هاي 9گانه اي هستند كه عينا در متن هر دو بيانيه وجود داشته اند.

بيانيه جديد اف اي تي اف در مورد ايران

در بيانيه كارگروه ويژه اقدام مالي در مورد ايران آمده است: در سال 2016 اف اي تي اف از پايبندي سطوح بالاي حاكميتي ايران در پرداختن به نقاط ضعف قوانين براي مقابله با پولشويي و حمايت مالي از تروريسم و دريافت كمك هاي تخصصي به منظور اجراي «برنامه عملياتي» استقبال كرد. اين كارگروه در نوامبر سال 2017 نظر به پايبندي سياسي ايران و برداشتن گام هاي موثر، تصميم گرفت تعليق ايران از فهرست سياه كشورهاي با ريسك بالاي پولشويي و حمايت مالي از تروريسم را تمديد كند.  ايران از نوامبر 2017 تاكنون رژيمي براي اعلان نظام انتقال پول نقد ايجاد كرده است. از ژوئن 2018، ايران اصلاحاتي را براي قانون مقابله با حمايت مالي تروريسم اجرايي ساخته و پارلمان اين كشور نيز اصلاحاتي را در راستاي اجراي قانون مقابله با پولشويي از طريق معرفي لوايحي براي به تصويب رساندن، كنوانسيون پالرمو و تامين مالي تروريسم انجام داده است. كارگروه ويژه اقدام مالي اعلام مي كند كه نسبت به پيشرفت هاي قانوني مربوطه در ايران آگاه است. مانند هر كشور ديگري كارگروه ويژه اقدام مالي تنها قوانيني را كه به طور كامل اجرايي مي شوند مدنظر قرار مي دهد. زماني كه قانون باقي مانده به طور كامل وارد فاز اجرايي شود، كارگروه اين قانون را به همراه قانون اجرا شده بررسي مي كند تا دريابد كه آيا اقدامات صورت پذيرفته از سوي ايران «برنامه عملياتي» اين كشور را در راستاي چارچوب هاي كارگروه ويژه اقدام مالي مورد توجه قرار داده است يا خير. «برنامه عملياتي» ايران در ژانويه 2018 منقضي خواهد شد. در اكتبر 2018 كارگروه ويژه اقدام مالي اقدامات انجام گرفته از سوي ايران را كامل شده نمي داند و اين كشور بايد موارد باقي مانده را مورد توجه قرار داده و اجرايي كند. بخشي از اين موارد به شرح زير است:

1. جرم انگاري مناسب تامين مالي تروريسم و پايان دادن به استثنا قائل شدن براي گروه هاي خاصي كه «براي پايان دادن به اشغال بيگانگان ، استعمار و نژادپرستي مبارزه مي كنند». 2. شناسايي و ضبط دارايي هاي تروريست ها طبق قوانين مربوطه كه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل ابلاغ شده اند. 3. حصول اطمينان از وجود نظام بررسي هويت مشتريان به طوري كه ضمانت اجرايي داشته باشد.

4. تضمين استقلال سازمان اطلاعات اقتصادي و الزام تسليم گزارش تراكنش هاي مشكوك براي همه تراكنش هايي كه مبادرت به انجام آنها شده است. 5. ارائه شيوه اي كه از سوي مقامات براي شناسايي و جلوگيري از انتقال غيرمجاز وجوه/  كالاها از سوي ارائه دهندگان خدمات به كار گرفته مي شود.  6. تصويب و اجراي كنوانسيون هاي پالرمو و مبارزه با تامين مالي تروريسم و شفاف سازي توانمندي همكاري مشترك قضايي 7. تضمين آنكه موسسات مالي، تمامي اطلاعات ذي نفعان انتقال الكترونيكي را مميزي مي كنند. 8. تعيين حداكثر مجازات براي تخلف از قوانين پولشويي. 9. تضمين قوانين و پروسه اجراي مصادره اموال با ارزش متناظر.

كارگروه ويژه اقدام مالي در نشستي كه اين هفته برگزار شد تصميم به ادامه تعليق «اقدامات متقابل» عليه ايران گرفت. اگرچه كارگروه ويژه اقدام مالي نااميدي خود را نسبت به حل نشدن بخش عمده برنامه عملياتي ايران ابراز مي كند و از اين كشور انتظار دارد به سرعت در مسيري گام بگذارد تا اطمينان يابد كه همه موارد باقي مانده را از طريق تكميل و اجراي اصلاحات ضروري قوانين مقابله با پولشويي و حمايت مالي از تروريسم مورد توجه قرار دهد و آنها را حل و فصل كند. كارگروه ويژه اقدام مالي از ايران انتظار دارد كه تا فوريه سال 2019 قانون لازم را در چارچوب اين كارگروه اجرايي كند، در غير اين صورت كارگروه ويژه اقدام مالي گام هاي جديدي را براي محافظت از ريسك هاي مربوط به كمبود ها و كاستي هاي رژيم قوانين مقابله با پولشويي و حمايت مالي از تروريسم، عملي مي كند.

كارگروه ويژه اقدام مالي همچنين از ايران انتظار دارد تا به پيشرفت هاي خود در رابطه با اجرايي شدن مقررات و ديگر اصلاحات ادامه دهد. ايران تا زماني كه برنامه عملياتي خود را به صورت كامل اجرايي كند در بيانيه عمومي اين كارگروه باقي مي ماند. تا زماني كه ايران اقداماتي را كه براي رفع كاستي هاي ذكر شده در برنامه عملياتي انجام ندهد، كارگروه ويژه اقدام مالي در رابطه با ريسك تامين مالي تروريسم كه ممكن است ايران عامل آن باشد و نيز نسبت به تهديدات آن براي سيستم مالي بين المللي نگران خواهد ماند. از اين رو كارگروه ويژه اقدام مالي از اعضاي خود و همه مراجع قانوني مي خواهد به موسسات مالي خود مشورت دهند كه اطلاعات لازم را براي بررسي دلايل تبادلات مالي و روابط تجاري با افراد حقيقي و حقوقي در ايران حاصل كنند.

 بيانيه ماه ژوئن اف اي تي اف در مورد ايران

در بيانيه كارگروه ويژه اقدام مالي در مورد ايران آمده است: در سال 2016 اف اي تي اف از پايبندي سطوح بالاي حاكميتي ايران در پرداختن به نقاط ضعف قوانين براي مقابله با پولشويي و حمايت مالي از تروريسم و دريافت كمك هاي تخصصي به منظور اجراي «برنامه عملياتي» استقبال كرد. اين كارگروه در نوامبر سال 2017 نظر به پايبندي سياسي ايران و برداشتن گام هاي موثر، تصميم گرفت تعليق ايران از فهرست سياه كشورهاي با ريسك بالاي پولشويي و حمايت مالي از تروريسم را تمديد كند.

ايران از نوامبر 2017 تاكنون رژيمي براي اعلان نظام انتقال پول نقد ايجاد كرده و پيش نويس اصلاحيه هاي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را نيز تهيه كرده است. اكنون برنامه عملياتي ايران پايان يافته است، اما بخش قابل توجهي از اقدامات آن ناتمام باقي مانده اند. ايران موظف است اقدامات باقي مانده را به طور كامل به اجرا گذارد كه بخشي از آن به شرح زير است:

در اين قسمت ازبيانيه 9 بند بيانيه ماه اكتبر عينا تكرار شده و در ادامه چنين آمده است: نظر به اينكه ايران پيش نويس اين قوانين را براي بررسي به مجلس ارائه كرد، اف اي تي اف تصميم گرفت تعليق ايران را تمديد كند. اين كارگروه گام هاي بعدي خود را در ماه ژوئن 2018 بر اساس روند پيشرفت ايران در تكميل اين برنامه عملياتي بر خواهد داشت. اف اي تي اف انتظار دارد ايران فورا در مسير اصلاح و تكميل موارد كامل نشده در برنامه عملياتي حركت كند و به ويژه تصويب قوانين لازم را در اولويت قرار دهد.

متن بيانيه آبان و تير مقايسه شد: تكرار توصيه ها، آهنگ تند


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4452 به تاريخ 28/7/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 35 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه چاپ و نشر
متن مطالب شماره 172، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است