|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/3: افسانه «نوسازي اقتدارگرا»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4457 3/8/97 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


نگاه ديگران 
افسانه «نوسازي اقتدارگرا»
بخش 71

نويسنده: بوبولو و ليليا شوتسووا
مترجم: محدحسين باقي

 ارزيابي ما از شواهد نشان مي دهد كه چين در آينده يا به سادگي به نظمي آمريكايي تن مي دهد و به آرامي قواعد آن نظم را دنبال مي كند يا به يك تجديدنظرطلب پرخاشگر تبديل مي شود كه هدفش از هم دريدن بيشتر نهادها، قواعد و هنجارهايي است كه پس از 1945 شكل گرفته اند. چين نه دوست و نه دشمن نظم بين المللي خواهد بود و آمريكا ? همچون بسياري كشورهاي ديگر- بايد پيچيدگي هاي ناشي از آن را مديريت كند. تحليل ما نشان مي دهد كه يك نظم چندجانبه قوي به ايالات متحده، دوستان و متحدانش مزيت هاي چشمگيري در تكميل ابزارهاي ديگر قدرت ملي براي دستيابي به رقابتي پايدار ارائه خواهد داد كه همكاري چندجانبه در برخي مناطق مهم را مجاز مي شمارد. در هر حال، سياست و استراتژي ايالات متحده بايد چين را تشويق كند تا اقدامات معتدل را كه با روح چندجانبه نگري اتخاذ و آميخته مي شود به اجبار يكجانبه ترجيح دهد.

با اين حال، رويكرد دوم اين است كه شواهد روشن از جاه طلبي هاي منطقه اي چين- و نيز شواهد متناقض در مورد پتانسيل اين كشور براي مديريت آن جاه طلبي ها علاوه بر ستيز تند و تيز با آمريكا- مي طلبد كه ايالات متحده استراتژي هاي قدرتمندي براي جلوگيري از شكست اولين رويكرد اتخاذ كند. دشواري عمده همانا حفظ و انجام اقدامات حفاظتي/ احتياطي در برابر ايجاد برداشت هاي تهديد آميز در چين است [مبني بر اين] كه اين اقدامات تضعيف كننده رويكرد غالبي است كه سهم مالكيت بيشتري را براي چين در نظم چندجانبه قائل است. اين چالش اساسي ? كه مدافع نظمي مشترك با يك دولت به شدت قدرتمند و جسور با ارزش هايي متفاوت از آمريكا و باورهايي متفاوت در مورد طيف گسترده اي از مسائل مهم سياسي است- مسلما مساله اصلي سياست خارجي آمريكا براي دهه هاي آينده است. با در نظر گرفتن اين موضوعات گسترده ? و پيچيدگي رفتار چين تا اين تاريخ- اين مطالعه سه يافته مهم در مورد روابط چين با نظم بين المللي كه در بخش هاي قبل خلاصه شد را به دست مي دهد. اين تحليل همچنين مدافع برخي توصيه هاي سياسي خاص است.

 مدنظر قرار دادن رويكرد چين در قبال نظم پساجنگ

اين تحليل سه يافته كلي را نشان داد كه سرنخ هايي براي تفسير تعامل چين با نظم بين المللي پساجنگ به دست مي دهد:

 اول، چين نبايد به عنوان مخالف يا خرابكار نظم بين المللي پساجنگ نگريسته شود بلكه بايد به او به عنوان حامي مشروط نگريست. به طور كلي، از زماني كه چين سياست جديد تعامل بين المللي را در دهه 80 اتخاذ و دنبال كرد- و حوزه هايي را (مانند ارزش هاي ليبرالي و حقوق بشر) كه حزب كمونيست چين در آن حوزه ها بيشترين درجه از نزاع و اصطكاك را با نظم آمريكايي دارد كنار گذاشت - سطح و كيفيت مشاركت اين كشور در نظم به رقيبي براي سطح و كيفيت مشاركت دولت هاي ديگر تبديل شد. اين كشور نهادها و فرآيندهاي چندجانبه را براي دستيابي به منافع خود مهم ? اگر نگوييم حياتي ? مي پندارد. چين هم مانند آمريكا و ديگر قدرت هاي مهم وقتي ببيند منافع اساسي اش در معرض خطر قرار مي گيرد، استثنائاتي براي قواعد و هنجارها طلب مي كند اما اين موارد سطح موثر مشاركتي كه اين كشور به آن دست يافته را بي اعتبار يا تضعيف نمي سازد.

دوم، با نگاه به آينده، يك نظم بين المللي قوام يافته و به شدت چندجانبه مي تواند ابزاري اساسي به دست دهد كه ايالات متحده و كشورهاي ديگر مي توانند از آن براي شكل دادن و محدود كردن قدرت رو به ظهور چين استفاده كنند. اين اثر به چند شيوه قابل مشاهده است: اصلاحاتي كه چين به عنوان يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني انجام داده است؛ و تلاش هاي روزافزون براي كمك به وساطت و ميانجي گري در مناقشات بين المللي مانند كره شمالي و غيره. چنانكه پيش تر گفتيم، يكي از ارزش هاي كليدي اين نظم همانا ايجاد استانداردهاي مشتركي است كه به واسطه آنها مشروعيت اقدامات آحاد دولت ها مورد قضاوت قرار مي گيرد (مانند شكل دادن به هنجارهايي كه دولت ها با هدف جايگاه، پرستيژ و نفوذ بايد به آن پايبند باشند). اين نظم مشترك نمي تواند به تنهايي رفتار دولت ها را تعيين كند، بلكه بايد با مولفه هاي ديگري مانند رهبري آمريكا و قدرت نظامي و روندهاي حمايتي اقتصادي- اجتماعي تكميل شوند. با اين حال، يك نظم چندجانبه چابك مي تواند نقشي اساسي در هدايت و شكل دادن به روش هايي ايفا كند كه در آن چين به دنبال دستيابي به جاه طلبي هاي پرشور خود است.

در نهايت، اصلاح و تعديل هايي در نظم موجود، نسبت به آينده اي كه در آن چين از سيستم بيگانه شده يا از آن كنار گذاشته شده، در واكنش به اولويت هاي چين تهديد چنداني متوجه نظام بين المللي باثبات نمي سازد. برخي ناظران نگران تاثيرات استانداردهاي جايگزين يا نهادهايي هستند كه از سوي چين ترويج شده: از استفاده از AIIB تا ايجاد جايگزيني به جاي سرمايه گذاري هاي بانك جهاني در منطقه تا نفي و انكار چين براي مشروط كردن پروژه هاي توسعه اي به[رعايت] حقوق بشر، حاكميت قانون يا استانداردهاي كاري و زيست محيطي. رويكرد چين به منع اشاعه هم متفاوت از رويكرد آمريكاست. ايالات متحده براي هنجارهايي كه به آن باور دارد بايد همچنان فشار آورد، اما به طور كلي، نظم آينده با هنجارهاي تعديل شده اما عموما مثبت و با پشتيباني چين به نفع آمريكا خواهد بود.

 با در نظر گرفتن نقش آينده چين در نظم، ايالات متحده مي تواند از ميزان نسبي مشروعيت و اعتماد ايجاد شده از سوي نظام هاي سياسي آمريكا و چين اطمينان حاصل كند. قدرت آمريكا با برخي استثنائات مهم ? به ويژه در آسيا- به عنوان قدرتي ثبات بخش و مولفه اي عمدتا غيرتهديدآميز نگريسته شده كه به صلح و رفاه منطقه اي كمك كرده است. با اين حال، توانايي چين براي تحقق اين آرزو با اين حقيقت محدود مي شود كه بسياري از كشورهاي آسيايي نسبت به قدرت چين همچنان بي اعتماد هستند. به ميزاني كه پكن بكوشد تا برتري منطقه اي را از طريق تلاش هاي چندجانبه اي اعمال كند كه نتواند به قدر كافي منافع ديگر كشورها را در نظر بگيرد، واكنش هايي مخالف از دولت هاي منطقه را شاهد خواهد بود ? كه مدتي است چنين است. از اين رو، محدوديت هايي در اين مورد وجود دارد كه چين چقدر مي تواند از طرح كمربند و جاده و ديگر تلاش هاي اقتصادي و امنيتي مربوطه براي رشوه دادن يا اجبار ديگر كشورهاي مشاركت كننده در انجام و برآورده كردن خواسته هايش استفاده كند. چين در تلاش هايش براي شكل دادن به نظم اقتصادي و امنيتي در آسيا كه به نفع اين كشور باشد با موانعي چند روبه روست.

افسانه «نوسازي اقتدارگرا»


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4457 به تاريخ 3/8/97، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بارآثار ديگري از " بوبولو و ليليا شوتسووا"

  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش چهل و يكم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش چهلم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 26/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش سي و نهم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 25/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش سي و هشتم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 24/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش سي و هفتم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 22/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه فقه، حقوق و علوم جزا
متن مطالب شماره 12، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است