|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/8/10: افسانه «نوسازي اقتدارگرا»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4462 10/8/97 > صفحه 4 (دنيا) > متن
 
 


نگاه ديگران 
افسانه «نوسازي اقتدارگرا»
بخش پاياني

نويسنده: بوبولو و ليليا شوتسووا
مترجم: محمدحسين باقي

 هدف اساسي ژئوپليتيك آمريكايي نه تنها جلوگيري از رشد قدرت چين يا حتي برتري منطقه اي نسبي اين كشور است -تحولاتي كه تا حد زيادي اجتناب ناپذير هستند- بلكه جلوگيري از درجاتي از خصومت و اجباري است كه پتانسيل يك منطقه باثبات، مسالمت جو و موفق را كه مشخصه اش خودتعيين گري و حاكميت قانون است تضعيف مي كند. تمام دولت هاي منطقه اي در اين هدف با آمريكا مشترك هستند حتي اگر همواره همان ابزار را براي دنبال كردنش انتخاب نكنند.

ايالات متحده بايد تلاش جديدي را در ديپلماسي منطقه اي - هم دوجانبه و هم چندجانبه- براي تعيين زمينه اي ژئوپليتيك براي پاسخ به جسارت و تهور چين انجام دهد. اين كشور بايد همچنين قابليت هاي قدرتمند نظامي و مفاهيم جنگي را براي افزايش بازدارندگي به دست آورد؛ درحالي كه همزمان بايد از اقدامات تحريك آميز غيرضرور كه مي تواند ترس را در پكن دامن بزند، حذر كند. در مواردي برگزيده، به ويژه جسارت چين در منطقه خاكستري درياي چين جنوبي، ايالات متحده بايد تعهد خود به هنجارهاي كليدي را مورد تاييد دوباره قرار دهد و توسعه قابليت هايي را در نظر داشته باشد كه اقدامات چين را به شيوه اي متقارن تر و با اصطكاكي كمتر مثلا از طريق دخالت دادن روندهاي حقوقي اجراي قانون به جاي اعزام كشتي خنثي سازد. بسياري از ناظران چنين مطرح كرده يا فرض كرده اند كه اقدامات پوششي آمريكا عمدتا و في نفسه بايد نظامي باشد: سرمايه گذاري در قابليت هاي عمومي براي برخورد احتمالي با چين، تقويت موضع منطقه اي ايالات متحده و ترغيب متحدان به صرف هزينه هاي دفاعي.

چنين اقدامات نظامي اي مي تواند به بازدارندگي كمك كند اما تحليل مان، ما را به سوي اين نتيجه گيري رهنمون مي شود كه ايالات متحده نبايد «پوشش دهي» را عمدتا از طريق مواضع نظامي دنبال كند بلكه بايد از كانال ديپلماسي و مانور قدرت ژئوپليتيك دنبال كند. هدف بايد «شكل دادن به وضعيت»ي باشد كه در برابر «اجبار» و «تجاوز» چين مقاوم باشد و در برابر تلاش هاي اين كشور براي شكاف در ائتلاف ها، انجام حملات سايبري، به خدمت گرفتن جنگ اطلاعاتي يا اعمال زور در دريا انعطاف پذير باشد. يك دولت قدرتمند منطقه اي- براساس هنجارهاي پذيرفته شده و روابط قدرتمند دو و چندجانبه- احتمالا نفوذ بلندمدت تري نسبت به چند ناو آمريكايي يا هزينه هاي دفاعي بالاتر آمريكا بر محاسبات چين خواهد داشت.

به طور خاص، در اين صورت، اين جزء بازدارنده و پوشش دهنده استراتژي آمريكا مي تواند مشتمل بر چند عنصر خاص شود:

* ايالات متحده بايد نفوذ منطقه اي خود را از طريق تعاملات بسيط ديپلماتيك با دولت هاي منطقه اي و مجموعه گسترده اي از تعاملات با بازيگران غيردولتي توسعه دهد. اين توصيه ساده است و نقطه تمركز بيشتر سياست فعلي آمريكاست اما تحقيق ما بر اهميت حفظ قدرت آمريكا، روابط و نفوذ به منزله وزنه اي پايدار در برابر جاه طلبي هاي چين و بر مباني اساسي استراتژي براي شكل دادن به زمينه ژئوپليتيك تاكيد مي كند. هر اندازه چين چالش خود را متوجه نظم فعلي سازد، تا حدي به خاطر ميزاني از نفوذ آمريكا كه همچنان باقي است احساس محدوديت ? يا عدم محدوديت- خواهد كرد. اين توصيه به چند اقدام خاص اشاره مي كند:

* برقراري رويكرد همكاري جويانه با چين براي ترويج منافع مشترك و خنثي كردن تهديدات مشترك مانند دزدي دريايي

* پشتيباني از توافق نامه هاي تجاري منطقه اي كه كشورها را به هم پيوند مي دهد مانند شراكت ترانس- پاسيفيك

* حفظ همبستگي هاي دوجانبه با ايالات متحده و گسترش مشاركت با ديگر كشورها

* ادامه دادن ? و در برخي موارد منتخب- بسط و گسترش برنامه هاي دو و چندجانبه كمكي و شبكه هاي ظرفيت سازي و نيز تماس ها و مانورهاي دوجانبه ارتش با ارتش (در جايي كه ممكن است) با متحدان و شركاي چين و آمريكا.

* ايالات متحده همچنان بايد توافقات امنيتي چندجانبه را در آسيا ادامه دهد و اين تداوم بايد شامل متحدان آمريكا بشود اما محدود به آنها نشود. به طور كلي، دولت هاي منطقه اي با هدف آمريكا مبني بر احتراز از كنترل هژمونيك و قلدرمآبانه چين بر شرق آسيا اشتراك نظر دارند. سازمان ها و فرآيندهاي چندجانبه، از ائتلاف هاي آمريكايي تا آ سه آن و زيرشاخه هاي مختلف آن تا شراكت تجديد شده ترانس-پاسيفيك، انعطاف پذيري منطقه در برابر اجبار چين را به شكلي تقويت خواهد كرد كه بر محور آمريكا نباشد و اين چنين نام دولت هاي مهم منطقه از ژاپن تا كره جنوبي و تا ويتنام را در خط مقدم مباحث مطرح كرد. در اين فرآيند، اگر (و زماني كه) خصومت چين فزوني گيرد، اين نهادها و هنجارهاي مربوطه شان به آمريكا اجازه مي دهد تا تفاوت ها و اختلافات ميان چين و ديگر بازيگران مهم در نظم را برجسته سازد. چين به طور روزافزوني نه به يك بلكه به دو نظم منطقه اي و جهاني همپوشان واكنش نشان مي دهد: نظم ائتلاف هاي تحت امر آمريكا در منطقه و نظم گسترده تر بين المللي ليبرال. تا آنجا كه نارضايتي چين منافع و اولويت هاي آمريكا را هدف گيرد، مشروعيت خاصي، لااقل در انظار ديگراني به دست خواهد آورد كه رضايت كاملي از توزيع فعلي قدرت نخواهند داشت. با اين حال، وقتي تجديدنظرطلبي چين منافع، هنجارها و نهادهاي مشترك را هدف گيرد، واكنش هاي توازن بخشي از سوي بسياري از دولت ها ايجاد خواهد كرد كه منافع خود را گره خورده در اين نظم مي بينند.

جزء سوم استراتژي پوششي آمريكا حفظ جايگاه و موضع منطقه اي مكفي آمريكا براي غيرعملي كردن تجاوز يا فتح سرزميني وسيع است. الزامات دقيق چنين نقشي در بسياري از منابع ديگر منتشر شده است. درحال حاضر، چين همچنان مزيت چشمگير آمريكا در يك نبرد جدي را درك مي كند. بسياري از تحليل ها مي گويند كه توازن به مرور زمان تغيير مي كند به ويژه با استقرار قابليت هاي «منع منطقه اي» چيني و به ويژه در مورد سناريوي بالقوه تايوان كه به سرزمين اصلي چين بسيار نزديك است. ايالات متحده به سرمايه گذاري هاي دائمي نياز خواهد دشت تا بازدارندگي منطقه اي موثر را براي خود حفظ كند، اما الزام اوليه اين است كه تجاوز را به شدت پرهزينه سازد نه اينكه در قالب برتري كه ديگر روي ميز نيست ادامه دهد.

با اين حال، اصل پوششي چهارم- كه اهميت تقريبا برابري با تداوم قدرت نظامي منطقه اي آمريكا دارد- اين است كه ايالات متحده بايد ماموريت بازدارندگي خود را به گونه اي انجام دهد كه به شكل غيرضروري موجب تعميق ترس چين از قدرت آمريكا نشود و به نارضايتي اين كشور دامن نزند. اين به يكي از پرچالش ترين اما در عين حال فوري ترين اولويت ها براي وضع بازدارندگي نظامي منطقه اي آمريكا اشاره مي كند: توسعه يك رويكرد كمتر تحريك آميز «دفاع براي دفاع» براي بازداشتن تجاوز نظامي چين. اين قاعده كلي دكترين هاي تحريك آميز مانند رويكرد پيشنهادي «نبرد هوايي- دريايي» وارد آوردن ضربه به سرزمين اصلي چين را كم اهميت خواهد گرفت و در عوض، از راهبردهاي «ضددسترسي و منع منطقه اي» برقراري دفاع كاملا موثر در برابر تجسم قدرت دوربرد چيني ها دفاع مي كند. جزء مهم ديگر استراتژي پوششي اين است كه ايالات متحده بايد يك استراتژي غيرنظامي دقيق تري را براي پاسخ به فشار دريايي چين توسعه دهد. محدوده كامل اين چالش فراتر از محدوده اين گزارش است، اما يافتن روش هاي موثر اما «غيرتشنج زا» كه با آن بتوان اشكال تدريجي ادعاهاي جسورانه سرزميني چين را خنثي كرد ابزار مهمي براي مقابله با يك رقابت بالقوه درحال وخامت را به دست مي دهد. يافتن راه ها و روش هايي براي دخالت دادن گارد ساحلي آمريكا و ديگر خدمات غيرنظامي يا كمك به ساخت و برقراري ظرفيت گارد ساحلي كشورهاي شريك مي تواند به مخابره تصميم و قاطعيت آمريكا كمك كند به شكلي كه خطر تشنج در روابط را كاهش دهد. ايالات متحده مي تواند درخصوص آستانه هاي خاصي كه غيرقابل پذيرش مي شمارد، مانند استفاده مستقيم از زور در برابر دارايي هاي دريايي مدعيان ديگر، شفاف تر عمل كند. اين كشور همچنين مي تواند استراتژي چند مرحله اي پاسخ را توسعه دهد: يعني ايجاد يك هنجار كلي جهاني در برابر مقوله هاي خاصي از تجاوز به منطقه خاكستري و طرح و توسعه فهرستي از گزينه هاي پاسخ براي اعمال عليه تخلفات خاص چيني ها.

افسانه «نوسازي اقتدارگرا»


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4462 به تاريخ 10/8/97، صفحه 4 (دنيا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بارآثار ديگري از " بوبولو و ليليا شوتسووا"

  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش چهل و يكم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش چهلم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 26/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش سي و نهم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 25/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش سي و هشتم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 24/6/97
مشاهده متن    
  افسانه «نوسازي اقتدارگرا» / بخش سي و هفتم
بوبولو و ليليا شوتسووا، دنياي اقتصاد 22/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بهداشت و توسعه
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است