|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/11: اطلس استاني قيمت مسكن
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4485 11/9/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


اطلس استاني قيمت مسكن
تورم نقطه به نقطه بازار ملك در سراسر ايران بررسي شد


سه نبض متفاوت از خريد و فروش خانه

دنياي اقتصاد : بازار كشوري معاملات مسكن شاهد سه نبض متفاوت در گروه هاي شهري است. طي ماه هاي اخير كاهش حجم خريد و فروش ملك مسكوني در شهرها باعث شده شيب رشد نقطه اي معاملات مسكن در كل كشور (بدون احتساب تهران) از 52 درصد در بهار به 44 درصد در تابستان، 39 درصد در مهر و 3 درصد در آبان تنزل كند. تغييرات نقطه اي حجم معاملات ملك كشوري با لحاظ آمار شهر تهران، در آبان شيب منفي پيدا كرده است. متوسط كشوري قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در ميانه پاييز براساس ميانگين مراكز استان ها و بدون لحاظ تهران، 39 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش نشان مي دهد. از ابتداي امسال تاكنون، بيشترين افت خريد و فروش واحد مسكوني براي «تهران» به ثبت رسيده؛ به طوري كه معاملات ملك در پايتخت 65 درصد در اين فاصله كاهش يافته است. «ساير مراكز استان ها» در پله بعدي بيشترين كاهش حجم معاملات قرار دارند. تعداد آپارتمان هاي فروخته شده در اين گروه شهري 55 درصد طي اين مدت افت كرده است. اوضاع معاملات مسكن در گروه «شهرهاي كوچك و متوسط» به سه علت تا حدودي بهتر از دو گروه ديگر است؛ هر چند در اين گروه نيز حجم خريد و فروش ها در ماه هاي اخير با افت مواجه شده است.

بازار كشوري معاملات مسكن با تغييرات پله اي معناداري در سه گروه از مناطق شهري مواجه شده است. گزارش «دنياي اقتصاد» از آخرين وضعيت خريد و فروش ملك مسكوني در كشور بر اساس آناليز مناطق شهري حاكي است: در اين بازار، طي امسال سه نبض متفاوت مشاهده مي شود كه با دسته بندي جمعيتي شهرها ارتباط معناداري دارد. معاملات خريد خانه در «تهران»، «مراكز استان ها» و «ساير مناطق شهري» اگر چه در حال حاضر به لحاظ موقعيت كلي، در يك مسير -دور شدن از رونق ماه هاي قبل- قرار دارند اما نبض ماهانه معاملات ملك در اين سه گروه شهري به شكل پلكاني رو به كاهش گذاشته به طوري كه، «بدترين وضعيت» براي شهر تهران و «اوضاع نسبي بهتر» براي شهرهاي كوچك و متوسط به ثبت رسيده است. در فاصله ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه - 8 ماهه اول سال 97- بيشترين كاهش معاملاتي در بازار كشوري مسكن، متوجه پايتخت بوده و كمترين آن نيز در شهرهاي كوچك و متوسط رخ داده است. در شهر تهران، حجم معاملات خريد آپارتمان در ميانه پاييز امسال 65 درصد نسبت به ابتداي سال كاهش پيدا كرد و به نوعي، بازار ملك در اين فاصله زماني با سقوط معاملاتي مواجه شد كه مهم ترين علت آن، زمين گير شدن خريداران مصرفي تحت تاثير جهش قيمت مسكن بوده است.

در بازار مسكن كشوري، مراكز استان ها در دومين پله كاهش حجم معاملات خريد قرار دارند. تعداد خانه هاي خريد و فروش شده در مراكز استان ها (بدون احتساب تهران) در فاصله ابتداي سال جاري تا پايان آبان، 55 درصد افت كرده است. در مراكز استان هاي كشور، اگر چه خريد آپارتمان و ملك مسكوني طي ماه هاي اخير، كاهشي بوده اما ميزان كاهش، كمتر از سقوط معاملاتي بازار مسكن تهران بوده است. اين اتفاق كاملا به شكل تغييرات افزايشي قيمت مسكن در مراكز استان ها و تفاوت آن با تهران مربوط مي شود. شيب رشد قيمت مسكن در مجموع مراكز استان ها به مراتب كمتر از تهران بوده است. متوسط قيمت مسكن در شهر تهران در آبان امسال بيش از 90 درصد نسبت به آبان سال گذشته افزايش پيدا كرد. با اين حال، متوسط قيمت مسكن در ساير مراكز استان ها بر اساس اطلاعات دريافتي از دفتر اقتصاد مسكن، در فاصله اين دو مقطع زماني (آبان امسال نسبت به آبان پارسال) 39 درصد رشد كرد. ميزان افزايش قيمت مسكن در تهران در فاصله 8 ماه گذشته نيز به مراتب بيشتر از ساير مراكز استان ها بوده است. متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در فاصله فروردين تا آبان امسال، 64 درصد افزايش پيدا كرد در حالي كه در مجموع مراكز استان ها بدون احتساب تهران، سطح ميانگين قيمت آپارتمان 27 درصد رشد كرده و از حدود 2 ميليون و 160 هزار تومان به 2 ميليون و 750 هزار تومان رسيده است.

رشد كمتر قيمت مسكن در مراكز استان ها باعث شده روند كاهشي قدرت خريد و اثرگذاري وام بانكي نيز با شيبي كمتر از آنچه در پايتخت رقم خورده، اتفاق بيفتد و در نتيجه، در بازار مسكن شهرهايي كه مراكز استان به حساب مي آيند، خريد و فروش واحد مسكوني در جريان است.

سومين پله كاهشي در بازار كشوري معاملات مسكن كه بالاتر از دو پله ديگر قرار دارد، شهرهاي كوچك و متوسط (مناطق جمعيتي با جمعيت كمتر از مراكز استان) را در خود جا داده است. اگر چه نبض معاملات ملك مسكوني در اين گروه از شهرها نيز نسبت به ماه هاي قبل كاهش پيدا كرده اما اوضاع در اين گروه، تا حدودي بهتر از شهرهاي بزرگ و مراكز استان است. حجم معاملات خريد خانه در شهرهاي كوچك و متوسط در آبان امسال، تنها 36 درصد نسبت به ابتداي سال كاهش پيدا كرده است. بنابراين شيب كاهش حجم معاملات مسكن در اين شهرها به مراتب، كمتر از مراكز استان ها و تهران بوده است. آمار رسمي از تغييرات قيمت مسكن در شهرهاي متوسط و كوچك تهيه نشده است اما تحقيقات ميداني اوليه از شهرهاي كوچك در استان هاي پرجمعيت و داراي كلان شهر در كشور نشان مي دهد تغييرات نقطه اي قيمت مسكن در سال جاري در اين شهرها، با فاصله قابل توجهي، كمتر از تغييرات نقطه اي قيمت در مراكز آن استان است.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، وضعيت كلي بازار مسكن در سطح كشور نشان مي دهد: صرف نظر از شرايط خاص شهر تهران، در ديگر شهرها (مجموع معاملات مراكز استان ها و مناطق شهري همه استان ها)، حجم معاملات خريد مسكن، بيشتر از سال گذشته است و بازار كشوري ملك از اين بابت، هنوز به ركود يا كما شبيه آنچه در تهران شكل گرفته، فرو نرفته است.

حجم معاملات خريد مسكن در همه شهرهاي كشور به جز تهران در تابستان امسال 44 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزايش پيدا كرد. اين حجم در بهار امسال نيز 52 درصد نسبت به بهار 96 رشد كرده بود. بازار كشوري معاملات مسكن حدود يك تا دو فصل بعد از تهران، با افزايش در حجم معاملات خريد مواجه شد. حجم معاملات خريد مسكن در همه شهرهاي كشور به جز تهران در مهر ماه امسال 39 درصد نسبت به مهر سال گذشته افزايش پيدا كرد. با اين حال، اين حجم در آبان امسال تنها رشد 3 درصدي نسبت به آبان 96 پيدا كرد. اين وضعيت مشخص مي كند: برخلاف شهر تهران كه معاملات مسكن در آن در پاييز امسال بيش از 40 درصد نسبت به پاييز سال گذشته كاهش پيدا كرده، در ساير شهرهاي كشور تغيير نقطه اي حجم معاملات، همچنان مثبت است. اما در ميانه پاييز، تغييرات نقطه اي حجم خريد و فروش واحد مسكوني با شيب قابل ملاحظه اي كاهش يافت و از 39 درصد در مهر به 3 درصد در آبان تنزل كرد. واسطه هاي ملكي در شهرهاي مختلف كشور مي گويند تورم عمومي بالا و افزايش هزينه هاي ضروري خانوارها در ماه هاي اخير، خريد خانه را از اولويت گروهي از متقاضيان خارج كرده است. نتيجه اين اتفاق به شكل كند شدن شتاب معاملات خريد مسكن در شهرهاي مختلف قابل رديابي است.

آبان امسال در كل كشور حدود 20 هزار فقره قرارداد فروش خانه در سامانه رهگيري معاملات ملك به ثبت رسيده كه حدود 6 هزار فقره از آن مربوط به شهر تهران، حدود 7 هزار و 500 فقره قرارداد براي ساير مراكز استان ها و مابقي نيز مربوط به بقيه شهرهاي كشور بوده است. در آبان ماه، حجم معاملات خريد مسكن در تهران كاهش 27 درصدي را نسبت به مهر تجربه كرد و در مراكز استان ها نيز 30 درصد كاهش يافت. در شهرهاي كوچك و متوسط نيز تعداد واحدهاي مسكوني خريداري شده در آبان نسبت به مهر 24درصد كاهش يافت.

متوسط قيمت مسكن در مراكز استان هاي كشور بدون احتساب پايتخت (مركز استان تهران) در آبان ماه رقمي معادل 2 ميليون و 750 هزار تومان از سوي دفتر اقتصاد مسكن گزارش شده كه البته اين سطح قيمتي بر اساس قراردادهاي به ثبت رسيده در سامانه رهگيري، استخراج و محاسبه شده است. گفته مي شود در برخي استان هاي كشور، تعداد قراردادهاي ملكي ثبت شده در سامانه، كمتر از تعداد معاملات ملك انجام شده در بازار است. متوسط قيمت مسكن در مراكز استان ها بدون احتساب تهران، در آبان ماه 4 درصد نسبت به مهر افزايش پيدا كرد. اين شيب رشد ماهانه 2 واحد درصد كمتر از تورم ماهانه ملكي در شهر تهران طي همين فاصله زماني بوده است. در شهرهاي كوچك و سپس متوسط، آنچه باعث شده نبض معاملات ملك مسكوني بهتر از تهران و شهرهاي بزرگ عمل كند، به سه پارامتر مربوط مي شود. اولين پارامتر «شيب كمتر رشد قيمت مسكن» در اين شهرها است كه اين موضوع خود ناشي از پارامتر «مصرفي بودن» بازار مسكن در شهرهاي كم جمعيت و همچنين هيجان كمتر تقاضاي مصرفي براي خريد در اين مناطق شهري است. سومين پارامتر نيز به «اثرگذاري وام خريد» در شهرهاي كوچك آن هم در اين دوره كه قيمت ها در همه شهرها افزايش پيدا كرده است، مربوط مي شود. تحقيقات ميداني نشان مي دهد: كاربرد وام خريد مسكن اگر چه در تهران و به نسبت، در كلان شهرهاي ديگر، تقريبا از بين رفته است و بازار معاملات خريد آپارتمان با وام بانكي، به قفل «قدرت صفر تسهيلات» برخورد كرده است اما در شهرهاي كوچك، همچنان جريان خريد خانه با وام بانكي مشاهده مي شود.

ماه گذشته، بيشترين تورم نقطه اي در بازار مسكن مراكز استان ها، براي تهران با نرخ 91درصد به ثبت رسيد و دومين مركز استان در اين رده بندي، قم شناخته شد. متوسط قيمت مسكن در مركز استان قم در آبان امسال 84 درصد نسبت به آبان سال گذشته افزايش پيدا كرد. متوسط قيمت واحد مسكوني در قزوين نيز طي اين مدت رشد 45 درصدي داشته و در اردبيل، تبريز و اصفهان نيز به ترتيب 43 درصد، 38 درصد و 24درصد افزايش يافت.  تورم نقطه اي ملك در كرج، ايلام، بوشهر و اراك بيش از 30 درصد و در مشهد، اهواز و شيراز بيش از 40 درصد و در كرمانشاه بيش از 50 درصد بوده است.

تغييرات نقطه اي ميانگين قيمت مسكن در آبان همچنين در رشت 10 درصد و در ساري 25 درصد و در بندرعباس 31 درصد اعلام شده است.

اطلس استاني قيمت مسكن


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4485 به تاريخ 11/9/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 65 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله الكترونيك پزشكي شيراز
شماره 8 (پياپي 109)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است