|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان97/9/15: آسيب شناسي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22104
شنبه 29 دي 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22067 15/9/97 > صفحه 2 (اخبار كشور) > متن
 
      


يادداشت ميهمان 
آسيب شناسي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي


نويسنده: ابراهيم كارخانه اي

نظر به اهميت و حساسيت طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، و لزوم توجه مجدد به آسيب شناسي سياسي، اجتماعي و امنيتي اين طرح و با توجه به اينكه طرح مجددا در مسير تصويب قرار گرفته است؛ نكاتي را در 5 محور و در 40 بند يادآور مي گردد:

الف - چالش هاي جدي در انتخاب كانديداهاي اصلح

1- با استاني شدن انتخابات و كثرت تعداد كانديداها قدرت انتخاب آگاهانه و درست از مردم سلب مي گردد.

2- از آنجا كه شركت در انتخابات يك تكليف شرعي است و مردم مي بايست بر پايه حجت شرعي به كانديداي اصلح راي دهند، ده ها و يا صدها برابر شدن كانديداهاي استان انتخاب اصلح را با مشكل مواجه مي سازد.

3- به علت كثرت كانديداها مردم ناگزيرند صرفا به ليست هاي انتخاباتي ديكته شده توسط گروه ها و جريانات سياسي و يا به تعداد محدودي از كانديداها راي دهند.

4- تعدد گسترده ليست هاي انتخاباتي در سطح استان، انتخاب مردم را با سردرگمي در انتخاب كانديدا هاي اصلح مواجه ساخته و امكان انتخاب كانديداهاي مستقل و شايسته را از بخش عمده اي از مردم سلب مي نمايد.

5- به علت گستردگي حوزه  انتخابيه از سطوح شهرستاني به استاني، امكان انتخاب نيروهاي نخبه و توانمند كه در حوزه هاي شهرستاني از راي بالايي برخوردارند از مردم سلب مي گردد.

6- با كاهش امكان ورود نيروهاي نخبه شهرستاني در رقابت هاي سخت و هزينه بر استاني، به مرور تعداد اين نيروها در مجلس شوراي اسلامي كاهش خواهد يافت.

ب- هزينه هاي كلان تبليغاتي سد راه شايسته سالاري

7- در صورت استاني شدن انتخابات و كشيده شدن انتخاب به دور دوم باتوجه به برگزاري انتخابات در كل استان بار مالي بسيار بالايي در سطح استان بر كانديداها و دولت تحميل مي گردد.

8- ابطال انتخابات يك حوزه شهرستاني منجر به برگزاري انتخابات در كل استان گرديده و هزينه هاي مالي و سياسي بسيار بالايي را بر دولت، كشور و كانديداها تحميل مي كند.

9- در صورت استاني شدن انتخابات توجه مردم علاوه بر كانديداها مي بايست معطوف به سلامت كانال هاي بزرگ تبليغاتي و رسانه اي در سطوح استاني و كشوري نيز باشد.

10- با فراهم شدن تمركز انتخابات در سطوح استاني ، امكان تسلط دشمن و جريان هاي مخالف نظام بر مديريت تبليغات در راستاي اهداف از قبل طراحي شده فراهم مي گردد.

11- با استاني شدن انتخابات امكان ورود نيروهاي سياسي و پر سر و صدا كه در حوزه هاي شهرستاني به علت شناخت دقيق مردم از آنها با اقبال عمومي مواجه نيستند، در سطوح استاني به علت تبليغات گسترده رسانه اي و عدم شناخت راي دهندگان، افزايش خواهد يافت.

12- با استاني شدن انتخابات به علت كاهش سطح آشنايي مردم با نمايندگان، نقش تبليغات گسترده و كاذب در معرفي نمايندگان افزايش مي يابد.

13- با استاني شدن انتخابات سطح هزينه هاي انتخاباتي به شدت افزايش خواهد يافت.

14- با استاني شدن انتخابات نقش چمدان هاي پول در انتخاب كانديداها بسيار پررنگ خواهد شد.

15- با استاني شدن انتخابات كانديداهاي مقبول شهرستاني با وجود راي بالا به علت عدم امكان تامين هزينه هاي كلان تبليغاتي استاني از ورود به مجلس شوراي اسلامي محروم مي شوند و برعكس كساني با حداقل نصاب راي در همان شهرستان صرفا به علت قدرت پول در گستره وسيع تبليغات استاني به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا مي كنند.

16- با بالا رفتن هزينه هاي انتخاباتي در سطوح استاني امكان ورود پول هاي كثيف در انتخابات به شدت افزايش مي يابد.

17- با گسترش سرسام آور هزينه هاي انتخاباتي امكان اينكه صاحبان فكر و انديشه و خلاقيت كه سرمايه هاي آنها در فكر و توانمندي آنها نهفته است جاي خود را به افراد فرصت طلب و متكي به باندهاي ثروت و قدرت بدهند افزايش مي يابد.

18- با توجه تمركز كانديداها در سطوح استاني، امكان تاثيرگذاري هدفمند دشمن بر نتيجه انتخابات گسترش مي يابد.

ج- كمرنگ شدن ارتباط مردم با نمايندگان

19- با استاني شدن انتخابات رابطه بين مردم و موكلين با توجه به گستردگي حوزه انتخابيه و به خصوص در شهر هاي كوچك و روستاها به شدت كاهش يافته و موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي آورد.

20- در صورت استاني شدن انتخابات به دليل كاهش ارتباط مردم با نمايندگان امكان نظارت عمومي مردم بر نمايندگان كاهش خواهد يافت.

21- با تغيير مسير انتخابات، نمايندگان مردم وام دار جريان هاي سياسي و احزاب شده و ارتباط شفاف بين مردم و نمايندگان كمرنگ مي گردد.

22- با استاني شدن انتخابات دسترسي مردم به نمايندگان به مراتب كمتر شده و موجبات نارضايتي بيشتر مردم فراهم مي گردد.

23- استان شدن انتخابات موجب كاهش سركشي نمايندگان به حوزه  انتخابيه و ديدار هاي مردمي آنها مي گردد.

24- به علت عدم امكان دسترسي نمايندگان به مردم، ارتباط بين نمايندگان و مردم كه در موارد فراواني به عنوان عوامل اطمينان بخش، مانع بروز مشكلات سياسي و اجتماعي در جامعه مي گرديد كاهش مي يابد.

د- كاهش سطح نظارت و افزايش تخلفات

25- نقش نظارتي نمايندگان با توجه به گسترش محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه كاهش مي يابد.

26- با استاني شدن انتخابات و تعدد كانديداها، دامنه بروز تخلفات نيز به مراتب افزايش خواهد يافت.

27- نظارت دقيق بر انتخابات به علت كثرت كانديداها و دامنه وسيع رقابت هاي انتخاباتي به شدت كاهش خواهد يافت.

28- تخلفات انتخاباتي كه سابقا در سطوح شهرستان وجود داشت با استاني شدن انتخابات به شدت گسترش يافته و مقابله با آنها با دشواري هاي جدي مواجه خواهد شد.

ه- آسيب شناسي امنيتي، سياسي و اجتماعي

29- با افزايش دخالت هاي قومي و قبيله اي و نيز جريان هاي سياسي در انتخابات، ارتباط كانديداها با مردم جاي خود را به ارتباط كانديداها به جريان هاي هدايت شده خواهد داد و خواسته هاي حزبي و گروهي جايگزين خواسته هاي مردمي خواهد شد.

30-  مردم سالاري ديني به مرور جاي خود را به باندهاي قدرت و ثروت خواهد داد.

31- پنهان كاري هاي حزبي و سياسي و تقسيم قدرت و سهم خواهي احزاب و تشكل ها در تشكيل كابينه دولت به شدت افزايش خواهد يافت.

32- نقش واسطه گري هاي سياسي براي ورود كانديداها به ليست هاي انتخاباتي احزاب پررنگ تر مي گردد.

33- عدم شكل گيري احزاب قدرتمند در طي 40 سال گذشته كه نماد خواست و اراده مردم باشد بهترين گواه اراده مستقيم مردم خارج از بازي هاي حزبي در اراده امور كشور است كه با گسترده شدن حوزه انتخابيه، مردم با مشكل جدي در اعمال اراده مستقيم خود مواجه خواهند شد.

34- با استاني شدن انتخابات آسيب هاي امنيتي ناشي از دسته بندي هاي قومي، قبيله اي و فرقه گرايي مذهبي در سطوح استاني به شدت افزايش يافته و امكان انتخاب كانديداهاي اصلح تحت تاثير مسائل جانبي به شدت رنگ مي بازد.

35- با شكل گيري ائتلاف هاي پشت پرده در سطوح متمركز استاني نقش شفاف مردم در انتخابات كاهش مي يابد.

36- با استاني شدن انتخابات مشكلات انتخاباتي كل استان را تحت الشعاع قرار داده و كشور را با مشكلات گسترده تري مواجه مي سازد.

37- در صورت بروز تخلفات انتخاباتي، رسيدگي به آنها از حوزه شهرستان به استان منتقل و با فراگير شدن دامنه آن، كشور با آسيب هاي امنيتي جدي مواجه مي گردد.

38- با رقابتي شدن انتخابات در سطوح استاني، جناح بندي هاي سياسي در مجلس شوراي اسلامي نيز افزايش يافته و كارامدي خانه ملت بيشتر تحت تاثير بازي هاي سياسي قرار مي گيرد.

39- وقتي كانديداي اصلح مورد نظر مردم با بالاترين راي در سطح شهرستان به مجلس راه پيدا نمي كند و كانديداي ديگري در همان شهرستان با راي كمتر و پول بيشتر در تبليغات استاني به مجلس راه مي يابد. مردم آن شهرستان به مرور از شركت در انتخابات دلسرد شده و اين امر بر اعمال مردم سالاري ديني در انتخابات خدشه جدي وارد مي سازد.

40- نظر به اينكه در تصويب اين طرح ارتقاي جايگاه نمايندگي از سطح شهرستان به استاني مطرح است اين اقدام با تصويب شرح وظايف نمايندگان در قالب سطوح شهرستاني، استاني و ملي امكان پذير خواهد بود و ضرورتي ندارد كه در حال حاضر و در شرايط ويژه منطقه اي كه توطئه هاي استكبار جهاني خصوصا در زمان برگزاري انتخابات، برنامه ريزي و مديريت مي گردد، انتخابات كشور با آسيب هاي جدي سياسي و امنيتي مواجه گردد.


*نماينده دوره هاي هفتم و نهم مجلس شوراي اسلاميآسيب شناسي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي


 روزنامه كيهان، شماره 22067 به تاريخ 15/9/97، صفحه 2 (اخبار كشور)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 41 بار
    آثار ديگري از " ابراهيم كارخانه اي"

  ضرورت رويكرد جهادي در مديريت دولت
ابراهيم كارخانه اي*، كيهان 24/6/97
مشاهده متن    
  غبار سوء مديريت بر چهره پاك انقلاب
ابراهيم كارخانه اي*، كيهان 30/5/97
مشاهده متن    
  مذاكره مجدد يا ورود به ميدان تير دشمن؟!
ابراهيم كارخانه اي*، كيهان 21/5/97
مشاهده متن    
  بلندگوي جنگ در دست دشمن!
ابراهيم كارخانه اي*، كيهان 15/5/97
مشاهده متن    
  منتقدان دلسوز، مديران ناشنوا و مشكلات اقتصادي مردم
ابراهيم كارخانه اي*، كيهان 7/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مهندسي منابع معدني
متن مطالب شماره 3 (پياپي 303)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است