|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/9/22: 36 منشا فساد در شهرداري
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4495 22/9/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


36 منشا فساد در شهرداري
در يك پژوهش شناسايي شد

نويسنده: روزنامه دنياي اقتصاد

 يك پژوهش در مديريت شهري تهران درباره سرچشمه هاي فساد، منجر به شناسايي 36 منشا بروز فساد در شهرداري تهران شد. اين پژوهش كه مبناي تدوين سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري قرار گرفته است، نشان مي دهد توافقاتي كه براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي شود و همچنين مجوزهاي كميسيون ماده 5، دو زمينه اصلي بروز فساد شهري است. نتايج اين بررسي تاكيد مي كند، شفافيت در شهرداري و انتشار عمومي اطلاعات مربوط به مجوزها و معاملات در شهرداري مي تواند به كاهش فساد بينجامد.

نتايج يك پژوهش در مديريت شهري كه به شناسايي و اولويت بندي 36 چشمه فساد در شهرداري تهران انجاميده، به كميته شفافيت پارلمان شهري ارائه شد. به گزارش «دنياي اقتصاد»، كميته شفافيت از جمله ساختارهاي تشكيلاتي جديد شوراي شهر پنجم است كه به دليل ضرورت مقابله با فساد، با وجود كاهش تعداد اعضاي شورا در دوره جديد، به ساختار پارلمان شهري پايتخت اضافه شده است. تشكيل اين كميته در راستاي تحقق شعار «شهرداري تمام شيشه اي» در دستور كار قرار گرفت و از ابتداي شوراي پنجم تاكنون نتايجي از قبيل انتشار كامل قراردادهاي بالاي يك ميليارد تومان شهرداري براي عموم، معرفي رزومه مديران، انتشار عمومي اسامي دريافت كنندگان طرح ترافيك و گزارش عملكرد مالي شهردار تهران در دوره هاي شش ماهه داشته است. با اين وجود اين اقدامات گام هاي اوليه براي تحقق شفافيت در شهرداري تهران بوده و گام هاي اساسي ديگري بايد پيموده شود كه يك به يك در دستور كار كميته شفافيت قرار خواهد گرفت. مديريت شهري تهران در اين دوره و در آستانه تصويب برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران به دنبال تدوين يك پشتيبان براي اين برنامه موسوم به «سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري تهران» به منظور ارتقاي شفافيت است. در همين راستا پژوهش جامعي براي شناسايي گلوگاه هاي فسادزا در شهرداري انجام شده كه در آخرين جلسه كميته شفافيت در هفته جاري، اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت شهرداري تهران نتايج آن را با طرح 36 گلوگاه فسادزا در شهرداري و اولويت بندي آنها، ارائه كرد. روح الله شهيدي پور، مديركل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت شهرداري تهران كه به همراه تيم كارشناسي تدوين «سند راهبردي مبارزه با فساد در شهرداري تهران» در جلسه كميته شفافيت شركت داشت، ضمن تاكيد بر اينكه مبارزه با فساد در حيطه وظايف اداره كل ارزيابي عملكرد قرار نمي گيرد و بخش هاي مختلف ديگري در شهرداري تهران متولي اين امر هستند، خاطرنشان كرد: ورود اداره كل ارزيابي عملكرد به اين موضوع از اين جهت بوده كه با انجام يك بررسي جامع و ارائه يك اولويت بندي از فرآيندها و گلوگاه هاي فسادزا در شهرداري تهران، به فعاليت هاي پراكنده بخش هاي ديگر نظم و جهت داده شود.

بنابر نتايج اين پژوهش، 36 فرآيند و گلوگاه اولويت دار از حيث «فسادزا بودن» شناسايي شده اند كه به ترتيب اولويت عبارتند از: فرآيند تصميم گيري در شوراي معماري مناطق؛ فرآيند تصميم گيري در كميسيون ماده پنج؛ خدمات رساني دفاتر خدمات الكترونيك؛ فرآيند تهاتر (هولوگرام، تراكم سيار و شركت كارگزاري)؛ فرآيند انتخاب و انتصاب مديران؛ رسيدگي و تاييد صورت وضعيت پروژه ها به لحاظ حجم و كيفيت؛ فرآيند تصميم گيري در كميسيون توافقات شهرداري مناطق؛ فرآيند نظارت بر قراردادهاي نگهداشت (نگهداري فضاي سبز و رفت و روب)؛ فرآيند تخصيص نقدينگي به قسمت ها و طلبكاران؛ تعيين تراكم و تعداد طبقات در پروانه ساختماني؛ واگذاري قرارداد از طريق شركت هاي وابسته و دولتي؛ فرآيند صدور آراي تخلفات در كميسيون ماده 100؛ فرآيند اجراي آراي كميسيون ماده 100 در مناطق؛ جذب نيروي انساني در شهرداري؛ فرآيند رفع سد معبر؛ اجراي بند 20 ناظر بر اجراي پلمب و انتقال مشاغل مزاحم؛ فرآيند قيمت گذاري املاك؛ فرآيند صدور و تحويل چك مطالبات؛ انعقاد قراردادهاي متوسط؛ فرآيند تاييد اجراي ضوابط در صدور پايان كار؛ فرآيند مديريت سراهاي محلات؛ معاملات خرد و فاكتوري در شهرداري؛ فرآيند ارتقاي نيروي انساني؛ حسابرسي شهرداري در مناطق، سازمان ها، شركت ها؛ برگزاري مراسم فرهنگي ورزشي در مناطق و محلات؛ واگذاري پروژه هاي مشاركتي به بخش خصوصي؛ فرآيند برگزاري مزايده ها و مناقصات؛ فرآيند تعامل شهرداري و شوراياري و نظارت بر آنها؛ تعريف پروژه؛ فرآيند تامين و تخصيص بودجه و اعتبار؛ تقسيط و بخشودگي عوارض و جريمه ها؛ فرآيند تصميم گيري در كميسيون ماده هفت باغات و فضاي سبز؛ تخصيص مزاياي رفاهي به كاركنان و مديران؛ ايجاد شغل مديريتي و كارشناسي خارج از پست هاي مصوب؛ ارزيابي و كنترل پروژه و در نهايت واگذاري طرح ترافيك به ذي نفعان.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، موضوع انتشار مفاد پروانه هاي ساختماني نيز يكي از راهكارهاي ارتقاي شفافيت است كه از چندي پيش در مديريت شهري مطرح شده و شوراي شهر تهران طرحي با اين محوريت نيز تدوين كرده كه همچنان در مرحله بررسي قرار دارد. با وجود اين به نظر مي رسد مقاومت هايي در برابر تحقق شفافيت در بدنه مديريت شهري وجود دارد كه از سرعت به ثمر رسيدن تصميمات كميته شفافيت و شوراي شهر تهران در اين حوزه كاسته است. در صورتي كه اين برنامه محقق شود، مسير فسادخيز در دست كم پنج گلوگاه مهم شناسايي شده شامل فرآيند تصميم گيري در شوراي معماري مناطق، فرآيند تصميم گيري در كميسيون ماده پنج، خدمات رساني دفاتر خدمات الكترونيك، فرآيند تصميم گيري در كميسيون توافقات شهرداري مناطق و نيز تعيين تراكم و تعداد طبقات در پروانه ساختماني مسدود خواهد شد. در عين حال شورا و شهرداري مي توانند از ابزارهاي متنوع قانوني براي انسداد گلوگاه هاي فسادزا در شهرداري تهران استفاده كنند. در اين زمينه راهكارها و سياست هاي متناظر با هر فرآيند يا گلوگاه شناسايي شده بايد طراحي شود كه مواردي مانند ارتقاي شفافيت، ايجاد حساسيت اجتماعي درباره فساد در شهر، كارآمدسازي سامانه هاي مربوط به فرآيندها، استانداردسازي فرآيندها، مقررات زدايي، رقابتي كردن بهره گيري از فرصت ها، حمايت از مقابله كنندگان با فساد، كارآمدسازي رويه هاي برخورد با متخلفان و اصلاح زمينه هاي فسادزا در ساختار درآمدي و هزينه اي شهرداري را نيز در بر مي گيرد. در آخرين جلسه كارشناسان كميته شفافيت، گام ضروري بعدي در اين زمينه تدوين شاخص هايي سنجش پذير براي اندازه گيري فساد ناشي از هر يك از اين گلوگاه ها عنوان  شد.

36 منشا فساد در شهرداري


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4495 به تاريخ 22/9/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 49 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم پرستاري و مامايي
شماره 3 (پياپي 603)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است