|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/24: مثلث فشار بودجه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4545 24/11/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


مثلث فشار بودجه
گزارش 9 ماهه مالي و بودجه دولت بررسي شد


دنياي اقتصاد : بررسي گزارش بانك مركزي درخصوص وضعيت 9 ماهه بودجه دولت حاكي از 3 روند مهم است؛ اول اينكه رشد مخارج جاري دولت در كنار رشد پايين درآمدها باعث شده تا كسري جاري مرز 100 هزار ميليارد تومان را رد كند. در 3 فصل ابتدايي سال جاري مخارج جاري دولت به حدود 204 هزار ميليارد تومان رسيده كه حدود 101 هزار ميليارد تومان آن از سوي درآمدهاي جاري جبران شده و 103 هزار ميليارد تومان آن تامين نشده و كسري شده است.

بدين طريق، نسبت مخارج جاري دولت در بازه 9 ماهه سال جاري به كل توليد ناخالص داخلي در سال گذشته به حدود 30 درصد رسيده است. دومين نكته تامين مالي بودجه جاري از طريق انتشار اوراق مالي است؛ بر مبناي گزارش مذكور، در 3 فصل ابتدايي سال جاري ميزان درآمدهاي نفتي حدود 90 هزار ميليارد تومان بوده كه حدود 13 هزار ميليارد تومان از كسري جاري كمتر بوده است؛ بنابراين احتمالا دولت حدود 13 هزار ميليارد تومان از كسري بودجه خود را از محل انتشار اوراق مالي جبران كرده است. با توجه به اينكه مخارج عمراني در اين بازه زماني حدود 32 هزار ميليارد تومان بوده، رقم كسري كل به حدود 45 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و در نهايت از طريق انتشار اوراق مالي جبران شده است. سومين نكته افزايش كل مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي است؛ مجموع مخارج جاري و عمراني دولت در 9 ماه ابتدايي سال جاري حدود 235 هزار ميليارد تومان بوده است. اين رقم حدود 34 درصد توليد ناخالص داخلي سال گذشته است؛ با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي پيش بيني مي شود اين نسبت تا پايان سال افزايش يابد؛درنتيجه سهم دولت در اقتصاد در سال جاري به ميزان چشمگيري جاي بخش خصوصي را بگيرد.

گزارش مالي و بودجه

بانك مركزي گزارش «مالي و بودجه دولت» را براي سومين ماه پاييز منتشر كرد؛ بدين ترتيب عملكرد 9 ماهه بودجه دولت در سال جاري قابل بررسي و تحليل است. در سال جاري به دليل فشاري كه از جانب تورم به بودجه خانوار وارد شده و از طرفي به دليل محدوديت هاي صادرات نفت، انتظار مي رود ارقام بودجه با انحراف بيشتري از مقدار مصوب و پيش بيني شده آن مواجه شود؛ چراكه در شرايط تنگناي رفاهي، دولت از يك طرف در تلاش است تا بخشي از زيان رفاهي خانوار را جبران كند و از طرف ديگر با محدوديت درآمدي ناشي از فروش نفت مواجه است. گزارش بودجه بانك مركزي به سه دسته «ارقام بودجه جاري»، ارقام «بودجه سرمايه اي» و در نهايت «جبران كسري از طريق انتشار دارايي اوراق» تقسيم مي شود. هريك از گروه هاي مذكور تحليل هاي متفاوتي از روند بودجه را روايت مي كند؛ به عنوان مثال افزايش بودجه جاري راوي جبران رفاه از دست رفته كاركنان دولت و ساير بخش هاست و كاهش بودجه سرمايه اي راوي كاهش درآمدهاي نفتي است. البته با توجه به اينكه محدوديت هاي تجاري ناشي از خروج ترامپ از برجام از آبان ماه اتفاق افتاده، انتظار مي رود اثر آن در عملكرد 9 ماهه بودجه منعكس نشود.

كسري جاري 3 رقمي شد

سمت جاري بودجه دولت به دو رقم درآمدهاي جاري و مخارج جاري تقسيم مي شود. اين سمت عملكرد بودجه را بدون حضور نفت منعكس مي كند. بر اساس گزارش بانك مركزي در 9 ماه ابتدايي سال جاري جمع درآمدهاي جاري دولت حدود 101 هزار ميليارد تومان و جمع مخارج جاري دولت حدود 204 هزار ميليارد تومان بوده است. بنابراين كسري عملياتي دولت در 9 ماه ابتدايي سال جاري به حدود 103 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ كسري عملياتي در 3 فصل ابتدايي سال جاري در مقياس هزار ميليارد تومان 3 رقمي شده و ركورد شكسته است. بر مبناي اين گزارش، رشد درآمدهاي جاري حدود 6 درصد و رشد هزينه هاي جاري حدود 19 درصد بوده است. رشد هزينه هاي جاري متناسب با رشد حداقل دستمزد بوده است. برآيند رشد بالاي هزينه هاي جاري و رشد پايين درآمدهاي جاري باعث شده تا در مجموع در 9 ماه ابتدايي سال جاري كسري عملياتي بودجه دولت 3 رقمي شود و به حدود 103 هزار ميليارد تومان برسد. رشد كسري عملياتي در 9 ماه ابتدايي سال جاري نسبت به بازه مشابه سال قبل حدود 42 درصد بوده است. اين رشد از سال 1390 تاكنون بي سابقه بوده است.

دو نيروي معكوس بر پيكر ماليات ها

بر مبناي گزارش بانك مركزي كل درآمدهاي عملياتي دولت كه شامل «درآمدهاي مالياتي» و «ساير درآمدها» است، در 9 ماهه ابتدايي سال جاري به حدود 101 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ اين رقم براي 9 ماهه ابتدايي سال گذشته حدود 95 هزار ميليارد تومان بوده است؛ بنابراين درآمدهاي عملياتي دولت در 9 ماهه ابتدايي سال جاري حدود 6 درصد رشد داشته است. البته رشد اجزاي درآمدهاي عملياتي برابر نبوده و اين رشد 6 درصدي بيشتر از ناحيه ماليات ها اتفاق افتاده است؛ رشد درآمدهاي مالياتي در 9 ماه مذكور حدود 13 درصد و رشد ساير درآمدها حدود منفي 12 درصد بوده است؛ در نهايت وزن بالاي درآمدهاي مالياتي خالص رشد 6 درصدي را رقم زده است. رشد 13 درصدي درآمدهاي مالياتي در 9 ماه ابتدايي سال جاري در حالي اتفاق افتاده كه رشد شاخص قيمت در 9 ماه ابتدايي سال گذشته حدود 4 درصد بوده است؛ رشد درآمدهاي مالياتي در اين بازه زماني عمدتا به دليل افزايش شاخص قيمت بوده است. البته بررسي ها نشان مي دهد رشد درآمدهاي مالياتي كمتر از رشد شاخص قيمت بوده است. به عبارت ديگر بخشي از رشد شاخص قيمت خود را در رشد درآمدهاي مالياتي منعكس نكرده است. يكي از دلايل آن ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد در ماه هاي اخير بوده است. ركود اقتصادي باعث كاهش توليد ناخالص داخلي و كاهش درآمدهاي مالياتي شده است؛ در نهايت دو نيروي معكوس باعث شده تا درآمدهاي مالياتي به اندازه شاخص قيمت رشد نكند. ردپاي اين دو نيروي متقابل را در رشد اجزاي تورم مي توان جست. در يك دسته بندي درآمدهاي مالياتي به دو گروه «ماليات هاي مستقيم» و «ماليات هاي غيرمستقيم» تقسيم مي شود. ماليات هاي غيرمستقيم بر كالاها و خدمات وضع شده و رشد شاخص قيمت را به ميزان بيشتري منعكس مي كند؛ بر مبناي گزارش بانك مركزي در بازه 9 ماهه مورد بررسي رشد ماليات هاي غيرمستقيم حدود 17 درصد بود اين در حالي است كه ماليات هاي مستقيم كه اثر هر دو رشد اقتصادي و شاخص قيمت را روايت مي كند كمتر و معادل 9 درصد بوده است. ماليات هاي مستقيم به 3 گروه «ماليات اشخاص حقيقي»، «ماليات بر درآمدها» و «ماليات بر ثروت» تقسيم مي شود. «ماليات اشخاص حقيقي» كه ماليات بر شركت هاست با ثبت 7/ 1 درصد كمترين رشد را در بين اجزاي ماليات داشته است. در طرف مقابل، ماليات بر ثروت با ثبت رشد 35 درصدي بيشترين رشد را تجربه كرده است؛ رشد ماليات بر ثروت راوي رشد معاملات املاك و دارايي ها در ماه هاي گذشته در دل التهابات قيمتي است.

كسري سرمايه اي

در هر دوره مالي دولت كسري بودجه خود را از محل بخشي از درآمدهاي نفتي جبران و بخش ديگر درآمدهاي نفتي را صرف مخارج عمراني مي كند؛ البته همه مخارج عمراني از منبع درآمدهاي نفتي جبران نمي شود. بنابراين دولت براي جبران مخارج عمراني اوراق خزانه منتشر مي كند. بررسي گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه در 9 ماه ابتدايي سال جاري درآمدهاي نفتي دولت با رشد حدود 40 درصدي به 90 هزار ميليارد تومان رسيده است. با توجه به اينكه كسري جاري بودجه در بازه مذكور حدود 103 هزار ميليارد تومان بوده، بنابراين دولت حدود 13 هزار ميليارد تومان از هزينه هاي جاري خود را نه از محل درآمدهاي جاري و نه از محل درآمدهاي نفتي خود تامين نكرده و از طريق انتشار اوراق مالي جبران مي كند؛ اگر اين روند تا پايان سال باقي بماند، نشان مي دهد كه دولت برخي از هزينه هاي جاري خود را نيز از محل انتشار اوراق خزانه جبران مي كند. بر مبناي گزارش بانك مركزي مجموع پرداخت هاي عمراني دولت در 9 ماه ابتدايي سال جاري با حدود 6 درصد رشد نسبت به بازه مشابه سال قبل به حدود 32 هزار ميليارد تومان رسيده است كه اين پرداخت ها نيز از محل انتشار اوراق خزانه تامين شده است. بنابراين، مجموع كسري كل بودجه دولت معادل 45 هزار ميليارد تومان بوده است؛ 13 هزار ميليارد تومان آن از شكاف مثبت كسري جاري بر درآمدهاي نفتي و 32 هزار ميليارد تومان آن از محل مخارج عمراني بوده است. در نهايت دولت اين كسري را از طريق انتشار اوراق خزانه جديد جبران كرده است. در بازه مذكور دولت حدود 65 هزار ميليارد اوراق جديد منتشر كرده و حدود 20 هزار ميليارد تومان نيز اوراق را به تملك خود درآورده است؛ بنابراين برآيند اين ارقام كسري 45 هزار ميليارد توماني بودجه كل را تراز كرده است.

مثلث فشار بودجه


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4545 به تاريخ 24/11/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهشهاي كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك
شماره 1 (پياپي 17)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است