|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/4: اطلس 150 روزه ذخاير آبي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4588
دو شنبه 2 ارديبهشت 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4553 4/12/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


اطلس 150 روزه ذخاير آبي
وضعيت بارش ها با ميانگين 10 تا 50 سال مقايسه شد


دنياي اقتصاد : ترسيم تصوير آمار 150 روز نخست سال آبي جاري از رشد 188 درصدي بارش ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حكايت دارد. براساس داده هاي آماري، ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر تا 30 بهمن سال آبي 98-97 بيش از 184 ميلي متر بوده است كه اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت (138ميلي متر) 34 درصد افزايش و نسبت به ميانگين 10 ساله اخير (8/ 122 ميلي متر) 50 درصد افزايش را تجربه كرده است.

ارزيابي ها نشان مي دهد ثبت اين ميزان بارندگي، يازدهمين ماه سال را به يكي از پربارش ترين ماه هاي سال 97 تبديل كرده است. افزايش ريزش هاي جوي در سال آبي جاري در حالي مطرح است كه سال آبي گذشته يكي از كم بارش ترين سال هاي آبي ايران طي نيم قرن اخير بود. اما آيا افزايش بارش ها خبر از پايان خشكسالي ها مي دهد؟ تحليلگران بر اين باورند اقليم پيچيده تر از آن است كه با چند بارش بتوان به چنين نتيجه اي رسيد و در مقابل برخي از كارشناسان معتقدند افزايش بارندگي ها در سال آبي جاري نشانه اي از پايان خشكسالي هاي طولاني مدت در كشور است.

بررسي ها نشان مي دهد 334 شهر در حال حاضر با جمعيت 5/ 34 ميليون نفر در كشور تحت تاثير تنش آبي هستند كه اين مساله چالش هاي زيادي درمورد منابع آبي به وجود آورده است. از ديدگاه كارشناسان صنعت آب، مديريت تنش آبي در سال 1400 بسيار پراهميت است؛ چرا كه بر اساس برنامه هاي وزارت نيرو نبايد تا اين سال هيچ شهري داراي تنش آبي باشد و به همين دليل نيز بخش قابل توجهي از اين مساله در پنج برنامه تدارك ديده شده است تا مشكل تنش آبي در شهرهاي مختلف كاهش يابد. طبق اعلام رسمي وزارت نيرو، براي مديريت تنش آبي شهرها و روستاهاي كشور در تابستان 98، راهكارهايي در قالب افزايش تامين و توليد آب، ارتقاي كيفي آب، افزايش توان ذخيره سازي آب، ارتقاي مديريت و بهره وري منابع تامين، تاسيسات و شبكه ها و نيز مديريت مصرف در نظر گرفته شده است. در اين ميان اما اميد به افزايش ميزان بارندگي ها در كشور همچنان به عنوان يكي از گزينه ها براي خروج از تنش هاي آبي مطرح است. اين فرض در حالي مطرح است كه براساس داده هاي آماري «دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت مديريت منابع آب ايران»، ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر تا 30 بهمن سال آبي 98-97 (150 روز ابتدايي سال آبي جاري) بالغ بر 4/ 184 ميلي متر بوده است. مقايسه اين ميزان بارندگي با مدت زمان مشابه سال قبل حاكي از رشد قابل توجه 188 درصدي است. اين در حالي است كه براساس آمارهاي منتشر شده، ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر تا 30 بهمن سال آبي گذشته، تنها 64 ميلي متر بوده است.

تصوير بارندگي ها

ارزيابي ها نشان مي دهد در 150 روز ابتدايي سال آبي جاري (از ابتداي مهرماه تا 30 بهمن ماه) در مجموع در كشور بيش از 184 ميلي متر بارش به ثبت رسيده است. در اين مدت برخي نقاط كشور بسيار كم بارش و برخي نقاط ديگر هم بسيار پربارش بوده اند. بررسي ها حاكي از آن است كه در مدت زمان مورد بررسي، پربارش ترين نقطه ايران در ميان 6 حوضه آبريز اصلي كشور «خليج فارس و درياي عمان» و كم بارش ترين «فلات مركزي» بوده است. اين دو حوضه اصلي به ترتيب در 150 روز نخست سال آبي جاري 6/ 331 ميلي متر و 1/ 101 ميلي متر بارندگي را به ثبت رسانده اند. همچنين طبق ارزيابي ها پربارش ترين و كم بارش ترين نقاط در حوضه هاي آبريز درجه دو كشور به ترتيب «تالش، مرداب انزلي» و «هامون، مشكيل» بوده اند. آمارها نشان مي دهد از ابتداي مهرماه تا 30 بهمن سال آبي جاري در پربارش ترين حوضه درجه دو 2/ 678 ميلي متر بارندگي و در كم بارش ترين حوضه درجه دو هم 9/ 12 ميلي متر بارش به ثبت رسيده است.

اما در ساير حوضه هاي اصلي شش گانه كشور آهنگ بارندگي ها چگونه بوده است؟ ارزيابي داده هاي آماري نشان مي دهد در 150 روز نخست امسال 6 حوضه اصلي نسبت به مدت زمان مشابه سال آبي گذشته، رشد بارش ها را تجربه كرده اند. براساس آمارها از اول مهر تا 30 بهمن سال آبي جاري حوضه هاي اصلي «خليج فارس و درياي عمان»، «درياي خزر»، «درياچه اروميه»، «قره قوم»، «فلات مركزي» و «مرزي شرق» به ترتيب بيشترين مقدار بارندگي ها در مقايسه با مدت زمان مشابه سال قبل را ثبت كرده اند. همچنين ارزيابي ها حاكي از آن است كه در مدت زمان مورد بررسي 5 حوضه آبريز نسبت به متوسط 50 ساله، رشد بارش ها را تجربه كرده اند و تنها حوضه «مرزي شرق» به نسبت ميانگين 50 ساله، افت 27درصدي و نسبت به ميانگين 10 ساله اخير افت 9 درصدي را در كارنامه خود به ثبت كرده است. اما وضعيت بارندگي تجمعي حوضه هاي آبريز درجه (2) كشور از اول مهر تا 30 بهمن ماه امسال چگونه بوده است؟ در حوضه «درياي خزر» كه هفت حوضه ديگر را در زير مجموعه خود دارد، در مدت زمان مورد بررسي تمام حوضه ها از جمله «ارس»، «تالش، مرداب انزلي»، «سفيدرود بزرگ»، «رودخانه هاي بين سفيدرود و هراز»، «هراز و قره سو»، «قره سو و گرگان» و «اترك» نسبت به «ميانگين سال آبي گذشته»، «ميانگين 10 ساله اخير» و «ميانگين 50 ساله» رشد بارش ها را به ثبت رسانده اند. در حوضه «خليج فارس و درياي عمان» هم تمام حوضه هاي زيرمجموعه يعني «مرزي غرب»، «كرخه»، «كارون بزرگ»، «جراحي و زهره»، «حله رود و رودخانه هاي كوچك»، «مند، كاريان و خنج»، «كل، مهران و مسيل هاي جنوبي»، «بندرعباس، سديج» و «رودخانه هاي بلوچستان» نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد بارش ها را داشته اند. در اين ميان دو حوضه «بندرعباس، سديج» و «رودخانه هاي بلوچستان» در مقايسه با ميانگين 10 سال اخير به ترتيب افت بارندگي 20 و 43 درصدي را تجربه كرده اند. البته سه حوضه آبريز «مند، كاريان و خنج»، «بندرعباس، سديج» و «رودخانه هاي بلوچستان» نيز نسبت به ميانگين 50 ساله افت بارش ها را از سر گذرانده اند. در حوضه «درياچه اروميه» نيز بارندگي ها از اول مهر تا 30 بهمن سال آبي جاري نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد 41 درصد، نسبت به ميانگين 10 ساله اخير رشد 57 درصد و نسبت به ميانگين 50 ساله رشد 64 درصدي داشته اند. در حوضه «فلات مركزي» هم رشد بارش ها در 9 حوضه «درياچه نمك»، «گاوخوني»، «طشك، بختگان و مهارلو»، «كوير ابرقو، سيرجان»، «هامون، جازموريان»، «كوير لوت»، «كوير مركزي»، «كوير سياهكوه، ريگ زرين» و «كوير در انجير» رخ داده است. ارزيابي ها نشان مي دهد بارندگي ها در اين حوضه ها نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتيب رشد 183، 278، 480، 412، 849، 396، 348، 387 و 487 درصدي را تجربه كرده اند. اما مقايسه ميزان بارندگي ها از اول مهر تا 30 بهمن ماه جاري با ميانگين 10 سال اخير از افت ريزش ها در دو حوضه «هامون، جازموريان» و «كوير لوت» حكايت دارد. اين در حالي است كه سه حوضه «كوير ابرقو، سيرجان»، «هامون، جازموريان» و «كوير لوت» در مقايسه با بارندگي هاي 50 سال نيز افت 10، 25 و 18 درصدي را ثبت كرده اند.

در زيرمجموعه هاي سه گانه حوضه «مرزي شرق» نيز در مدت زمان مورد بررسي تمام حوضه ها رشد بارندگي را نسبت به ميانگين سال گذشته داشته اند. اما حوضه «هامون، هيرمند» و «هامون، مشكيل» در مقايسه با ميانگين بارندگي ها در 10 سال اخير و در مقايسه با 50 ساله افت ريزش هاي جوي را از سر گذرانده اند. حوضه «قره قوم» نيز در مدت زمان مورد بررسي رشد بارندگي ها را نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، نسبت به ميانگين 10 سال اخير و نسبت به ميانگين 50 ساله در كارنامه خود ثبت كرده است.

اطلس 150 روزه ذخاير آبي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4553 به تاريخ 4/12/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 49 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)
متن مطالب شماره 1 (پياپي 1901)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است